C.M.V. Crescendo Heeg

14 mei 2020

in Crescendo

Beste dorpsgenoten,

Betreft: digitale collecte Prins Bernhard Cultuur Fonds, de Anjeractie.

Dit jaar zouden we, leden van Crescendo Heeg, in de week van 24 t/m 30 mei weer met de traditionele collectebus op pad gaan voor de Anjeractie.  Dit kan vanwege de coronacrisis helaas niet doorgaan. De gezondheid van de vrijwilligers, collectanten en gevers staat natuurlijk voorop. Maar dat betekent niet dat we de Anjeractie zomaar voorbij laten gaan!

We organiseren daarom een collecte via de mobiele telefoon. Zo wordt er met de 75e Anjeractie hopelijk meteen een nieuwe traditie geboren! De mobiele Anjeractie is écht eenvoudig. En veilig. Geen mensen met geld over straat.

Deze actie maakt gebruik van het persoonlijke netwerk van de collectanten. Via de korpsleden krijgt u een betaalverzoek via WhatsApp. Als de ontvanger in de app klikt op ‘doneer’, komt er automatisch een verbinding met de bank-apps op zijn/haar telefoon.

De ontvanger kiest de bank waarmee hij wil betalen, kiest een bedrag, en klaar! De bank vraagt echter wel € 0,18 per transactie.

We verwachten dat de mobiele collecte succesvol wordt en extra inkomsten oplevert!

Mocht u geen betaalverzoek hebben ontvangen en u wilt toch doneren dan kan dat ook; door uw bijdrage te storten op bovenstaand banknummer van Crescendo o.v.v. Anjeractie.

Omdat het Cultuurfonds 80 jaar bestaat én we de Anjeractie voor de 75e keer organiseren, is de gehele opbrengst voor onze vereniging.

We hopen dat alles duidelijk is; mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan horen we het graag.

Met vriendelijke groet,

Namens CMV Crescendo Heeg

Homme Bakker, Coördinator Anjeractie