Informatie van Uitvaartver. “De Laatste Eer” te Heeg

18 juni 2020

in Begrafenisvereniging De Laatste Eer

 

Waarom zou ik lid worden van een uitvaartvereniging?

“De Laatste Eer” werkt zonder winstoogmerk zodat het uitvoeren van begrafenissen en crematies niet een kwestie van alleen maar zakelijk handelen wordt. Deze doelstelling koppelen wij aan een goede dienstverlening. Daarom hebben reeds vele inwoners gekozen voor onze uitvaartvereniging. Op dit moment telt onze vereniging zo’n 1150 leden.

Wat bedragen de kosten van het lidmaatschap?

Wanneer men de leeftijd van 18 jaar bereikt, kan men lid worden van de vereniging en betaalt met jaarlijks een bedrag aan contributie. Elk jaar wordt in de ledenvergadering het bedrag opnieuw vastgesteld en bedraagt op dit moment € 12,00 (€ 10,– bij automatische incasso). Hiervoor kan men een beroep doen op de diensten van de vereniging en krijgt men een korting op de uitvaartkosten van € 450,–.

Welke wijzigingen dien ik door te geven?

Bij geboorte van uw kind ontvangen wij graag de naam van uw zoon/dochter en de geboortedatum. Uw kind is tot zijn/haar 18e verjaardag gratis meeverzekerd. Zorg daarom dat de gegevens van uw kind(eren) bij ons bekend zijn. De ledenadministratie is bijgewerkt op basis van de door de leden aangeleverde informatie. Daar valt bijvoorbeeld ook onder een adreswijziging in verband met een verhuizing. Twijfelt u of de zojuist genoemde gegevens in onze ledenadministratie bekend zijn. Stuur dan voor de zekerheid een email naar onderstaand emailadres.

Wat moet ik doen wanneer er een sterfgeval in de familie is?

Wanneer de overledene lid is van “De Laatste Eer” zo spoedig mogelijk contact opnemen met Heslinga & de Vries Uitvaartzorg, telefoonnummer 06 – 53 77 77 53 of 06 – 15 55 73 25. De uitvaartverzorger komt bij u aan huis en regelt met u alle zaken betreffende de uitvaart. Hieraan mag u uw eigen invulling geven, uiteraard in goed overleg.

Hoe kan ik lid worden van “De Laatste Eer”?

Wanneer u er voor kiest lid te worden van “De Laatste Eer”, of nog vragen heeft betreffende het lidmaatschap, kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden of uw mag ons een mail sturen.

Mailadres: email hidden; JavaScript is required

Bestuursleden

Froukje Wienia-Plantinga, voorzitter

Wytske Kuiper-van Popta, secretaris

Gerard Zijlstra, penningmeester

Douwe Cnossen

Ries de Bruin

Bauke Vlas