Oproep…..Oproep…..Oproep

23 juli 2020

in Ingezonden mededeling

Hallo Hegemers en oud Hegemers,

Mijn naam is Wâtte Visser en mijn hobby is familie stambomen uitzoeken, waarvan ik er ook al 3 heb gepubliceerd over de familie Visser (mijn eigen familie), familie Kuipers (waar ook een aantal uit Gaastmeer en Oudega (W) toe behoren en de familie Reitsma.

Mijn volgende uitdaging is om alle mannen die de voornaam Wâtte, Watte of Wate dragen in een boek te krijgen met hun gegevens zoals geboorte en overlijdens gegevens, de naam van de ouders, en het zou mooi zijn een foto van diegene met deze voornaam. Heet iemand Wout, maar op zijn geboorte kaart staat Watte die behoren daar ook bij. Het gaat om personen die in de voormalige gemeente Wymbritseradeel zijn geboren.

Ook als een dochter of zoon naar een andere gemeente is vertrokken en daar huwden en een zoon kregen die Watte heet behoren daar bij, een voorbeeld hier over, is dat mijn tante Griet Visser huwde en ging wonen in Bozum (een andere gemeente) en daar een zoon kreeg die Watte Merkus heet, en in het dagelijks leven Wout Merkus heet. Of de sterkste man uit Folsgare die op zijn geboortekaart heeft staan Watte Zijlstra, maar Wout Zijlstra wordt genoemd, dit zijn twee voorbeelden van twee Wattes die in mijn boek zouden komen.

Wat mijn herinneringen aan Heeg zijn is dat ik er tegen heb gevoetbald met Woudsend 1 en ook in de jeugd tegen Hegemers heb gevoetbald. Op schaatsen vanuit Woudsend naar Heeg, en ook nog vakantiewerk gehad in Heeg bij De Goede Verwachting in het kaas pakhuis. En tijdens ons uitgaans leven ook vaak in de Ald Wâl en T&T geweest. Ook in de jeugdkampen van de kerk (Ring IJlst) gingen ook altijd jongens en meisjes uit Heeg mee. Mijn vader Klaas Visser heeft bijna 25 jaar lang de melk van de boeren van Indijk, Woudsend en de straatweg/Koufurderigge (dat was van Spannenburg t/m De Hommerts in de periode 1956-1978 naar Heeg gebracht. Bij de fabriek werkte ook een man die ze lytse Watte noemden. Misschien kennen of konden jullie hem.

Alle info over de Wattes van Wymbrits zijn Welkom, en een paar families waar de naam uit voortvloeit zijn Zijlstra, Abma, Walinga, Koopmans, Visser en er zijn er nog wel een paar. Een dochter uit deze families huwt weer met een andere naam, en zo werd de naam weer doorgegeven, van dochter op zoon.

Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen, het is een heel gezoek, want ook buiten onze landsgrenzen hebben Wattes gewoond in Amerika, Brazilië, Argentinië.

Een ding is zeker deze Wattes waar ik ook toe behoor stammen af van een en dezelfde voorouder. Onze voorouder leefde van 1645 tot 1735 en woonde zijn hele leven in Uitwellingerga. Zijn naam was Anne Taedes en  hij was gehuwd met Uilck Wattes. Zijn grafsteen ligt in de vloer van het kerkje van Uitwellingerga.

Vriendelijke groeten,

Wâtte Visser