Warm Heeg

23 juli 2020

in Duurzaam Heeg

Energie-onderzoek
Zoals bekend onderzoekt Warm Heeg de mogelijkheden van een collectief warmtenet in ons dorp. Om beter in beeld te krijgen welke technische oplossingen er mogelijk zijn en welke kosten daaraan verbonden zijn, hebben we meer gegevens nodig van individuele woningen: het type huis, het gasverbruik, de keteltemperatuur en de mate van isolatie van de woning. Afgelopen winter kreeg elk huishouden in Heeg een vragenlijst in de bus met het verzoek om die in te vullen.

Zet m op 70

Een van de vragen ging over de keteltemperatuur. Wanneer die hoger was dan 70 graden kon je aan het eind van de vragenlijst aangeven dat je mee wilde doen met de actie “Zet ‘m op 70”. Veel verwarmingsketels staan namelijk ingesteld op een watertemperatuur van 80 graden of hoger. Het toekomstige warmtenet zal een watertemperatuur hebben van 70 graden. Interessant dus om alvast te kijken of de keteltemperatuur omlaag kan naar 70 graden (of nog lager) zonder dat dit ten koste gaat van het warmtecomfort. Bevalt de lagere temperatuur? Dan is de kans groot dat de woning straks zonder comfortproblemen aangesloten kan worden op het warmtenet. Zo nee dan is het mooi op tijd duidelijk dat er iets aan de woning moet gebeuren, bijvoorbeeld extra isolatie.

Resultaten

Op deze plattegrond is per straat het aantal ingevulde vragenlijsten aangegeven en het aantal deelnemers aan Zet ‘m op 70. De actie deelnemers verlaagden hun keteltemperatuur naar 70 °C of lieten dat doen door een installateur.

Daarna beantwoordden ze elke week een paar korte vragen: ‘Lukt het nog steeds om de woning comfortabel te verwarmen of niet?’

Helaas (voor deze actie) hadden we te maken met een zachte winter. Dan zeggen de ervaringen natuurlijk niet erg veel over de toekomst. Toch kregen we van verschillende deelnemers de reactie dat ze de actie heel nuttig vonden. Zo waren er deelnemers die niet wisten dat hun ketel op zo’n hoge temperatuur was ingesteld, onnodig omdat hun huis goed geïsoleerd is. De kans is groot dat zij door de verlaging naar 70 graden gaan besparen op hun energiekosten. Sommigen zeiden dit ook al te kunnen merken aan hun meterstanden.

Niet comfortabel

Vier deelnemers gaven aan dat ze het soms niet lekker warm kregen in huis. Deze deelnemers boden we aan om warmtebeeld-opnamen te maken. Met een warmtecamera worden dan ‘warmtefoto’s’ gemaakt van de verschillende onderdelen van het huis om te kijken op welke plekken er warmte naar buiten lekt.

In een eerder Sylboade stond een voorbeeld van zo’n warmtefoto met uitleg erbij. Je kunt deze uitleg ook op de site van Warm Heeg vinden.

De deelnemers die opnamen lieten maken kregen daarvan een verslagje. Handig om samen met een specialist te bespreken welke maatregelen je het best kan nemen om je huis beter te isoleren.

Hoe verder?

Je kunt ook nu nog de vragenlijst invullen (te downloaden op de website). Hoe meer mensen de vragenlijst invullen hoe beter we Heeg in beeld krijgen. Je kunt je dan ook alvast opgeven voor deelname aan zet m op 70 in de winter van 2020-2021. Je verwarmingsketel op 70 °C zetten als hij hoger staat ingesteld is op elk moment mogelijk maar wat het effect daarvan is kun je pas goed merken als het weer winter is. Ook voor warmtebeeld-opnamen moeten we wachten op de winter.

We gaan nu eerst genieten van de zomer maar houd het daarna in de gaten: vanaf oktober gaan we weer verder met de acties! In de tussentijd is het altijd goed om extra te isoleren. Kijk voor (subsidie)tips op www.warmheeg.nl.