Tijdelijke quarantainelocatie Stayokay Heeg

19 november 2020

in Aankondigingen, Ingezonden mededeling

In aanvulling op het hiervoor geplaatste bericht van Plaatselijk Belang is de brief inzake de tijdelijke quarantainelocatie Stayokay Heeg voor de volledigheid ook in de Sylboade gepubliceerd

Sneek, 18 september 2020

Onderwerp: Tijdelijke quarantainelocatie Stayokay Heeg

Aan de bewoner(s) van dit adres,

Van 19 oktober tot en met 2 november wordt de Stayokay Heeg (Eilân 65) ingericht als tijdelijke quarantaineopvang voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). In deze brief leest u daarover meer.

Voor wie is de opvang bedoeld?

De opvang is bedoeld voor een groep van 152 voornamelijk Syrische vluchtelingen die nu in Libanon verblijven. Zij zouden oorspronkelijk in april al naar Nederland worden overgeplaatst. Deze overplaatsing is door corona uitgesteld.

De groep bestaat voornamelijk uit gezinnen met kinderen. Het gaat om kwetsbare vluchtelingen die via een jaarlijks regulier proces (hervestiging) naar Nederland worden gehaald. Een aantal van hen heeft medische zorg nodig of is slachtoffer van martelingen en geweld. Bij aankomst in Nederland krijgen deze vluchtelingen een verblijfsvergunning. Dit is voor hun vertrek al beoordeeld.

Er zijn geen personen bij die veroordeeld zijn voor een misdrijf of mogelijk een gevaar zijn voor anderen.

Op de website van het COA kunt u meer lezen over hervestiging van vluchtelingen: https://www.coa.nl/nl/hervestiging

Waarom moeten deze mensen in quarantaine?

De groep vluchtelingen is door het COA gekoppeld aan gemeenten in Nederland, waar zij een woning kunnen betrekken. Maar deze mensen wachten al sinds april in Libanon op overplaatsing. Op dit moment is Libanon een oranje coronagebied. Dit betekent dat reizigers vanuit Libanon uit voorzorg tien dagen in quarantaine moeten. Dat geldt dus ook voor deze groep.

Op dit moment zijn er in de groep geen corona-gerelateerde klachten bekend. Dit wordt vlak voor vertrek naar Nederland (opnieuw) gecheckt.

Aankomst en vertrek

Zoals nu gepland staat, komt er vanaf maandag 19 oktober op vijf opeenvolgende dagen een groep van ongeveer 30 personen aan bij de Stayokay. Na de eerste tien dagen verlaat de eerste groep Heeg weer en vertrekt dan naar huisvesting elders in het land.

Voorzorgsmaatregelen Stayokay

Tijdens de hele periode zijn er dag en nacht medewerkers van het COA aanwezig in de Stayokay. Zij begeleiden de groep en zien er op toe dat de quarantaine- en RIVM-maatregelen worden opgevolgd.

De groep mag tijdens de quarantaine wel naar buiten, maar moet op het terrein van Stayokay blijven.

Er verblijven in de quarantaineweken geen andere gasten in Stayokay Heeg. De medewerkers van Stayokay komen niet in contact met de vluchtelingen.

Bij een eventuele positieve besmetting kan het hostel zó worden ingericht, dat de besmette persoon in isolatie kan verblijven.

Heeft u nog vragen? Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het COA via telefoonnummer 088-7157000 of via email hidden; JavaScript is required. U kunt ook contact opnemen met de gemeente Súdwest-Fryslân via algemeen telefoonnummer 14 0515.

Met vriendelijke groet,

mr. drs. J.A. de Vries burgemeester gemeente Súdwest-Fryslân