Nieuws van Cooperatie Duurzaam Heeg

5 maart 2021

in Duurzaam Heeg

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING van de ENERGIECOÖPERATIE DUURZAAM HEEG

De Energiecoöperatie Duurzaam Heeg nodigt alle leden en belangstellenden uit voor haar jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Deze vindt plaats op donderdag 15 april 2021 om 20:00 uur. Helaas lijkt het wegens de coronamaatregelen ook dit jaar niet mogelijk om elkaar fysiek te ontmoeten in het Heechhûs. Daarom organiseren wij de vergadering digitaal.

Voorafgaand hieraan vergadert de “Coöperatie Opwek 1” (zonnepanelendak Ottenhome). Leden hiervan ontvangen via de voorzitter een uitnodiging en agenda hiertoe.

Indien u deel wilt nemen aan de jaarvergadering, stuur een bericht op email hidden; JavaScript is required.

U ontvangt van ons een link waarmee u kunt inloggen op de digitale vergaderomgeving en de agenda.

De Energiecoöperatie zoekt nieuwe bestuursleden! Heeft u belangstelling om actief bezig te zijn met projecten op het gebied van duurzame energie en leefomgeving van Heeg, meld u zich dan aan bij het bestuur per mail.