Warm Heeg

7 juni 2021

in Duurzaam Heeg

VRAGEN VOOR WARM HEEG

STEL ZE GERUST OP email hidden; JavaScript is required OF KIJK OP DE WEBSITE WWW.WARMHEEG.NL

Q:      Is het water in het Hegermeer wel warm genoeg om een huis te verwarmen?

A: Het water uit het Hegermeer zal de woningen niet rechtstreeks verwarmen. In de zomer wordt warmte aan het meer onttrokken en opgeslagen in een diepe bodemlaag. Via warmtewisselaars wordt deze warmte in de winter overgedragen op het water in het warmtenet. Dankzij warmtepompen en het toevoegen van energie wordt het water in het warmtenet zó warm dat het de huizen kan verwarmen.

Q:      Is er al ervaring opgedaan met verwarming van gebouwen door middel van      aquathermie? (TEO)

 A: Ja, in Wageningen worden enkele grotere gebouwen verwarmd met behulp van warmte uit de stadsgracht. Dichterbij, in Heeg, wordt It Sylhûs verwarmd met warmte uit het Hegermeer. Beide systemen werken naar tevredenheid.

En ook in Denemarken wordt deze techniek, veelvuldig, al jaren toegepast.

TIP VOL ENERGIE

HOEVEEL EURO’S KUNT U BESPAREN BIJ HET GEBRUIK VAN LEDLAMPEN