De Veer

We, Sandra Teerink en ik, verhuisden op 16 december 2016 naar de Wilheminawyk 4 (toen nog 2 en 4). Het ene huis met een garage in de tuin van no 3 het andere met een ligplaats in de Weisleat, beiden met recht van overpad. De garage voor de Eend en bij de ligplaats hoorde een Oostzeejol, nu JOL genaamd. Die was helemaal alg groen maar wel compleet met tuig en zelfs waddenkaarten uit 1982. In het vaarseizoen ligt deze op de Weisleat in een box aan de Weisleat. Ook namen we van Joke Tekstra een motorbootje over dat nu onder de naam van HINNE EN WER heen en weer vaart van Wilhelminawyk naar onze ligplaats bij ZEILAND HEEGERMEER waar nu onze sleper/ijsbreker EIDER ligt. In begin zeventiger jaren begon de familie Versloot (moeder El, vader Jan en twee zoons Leo en Erik) een Zeilschool op de Gouden Boaijum tegenover de jeugdherberg.

Leo en ik deden allebei biologie aan de SOL (Stichting Opleiding Leraren in Utrecht). Naast biologie deed ik wiskunde en maakte veel muziek, Barok, Jazz, Folk. Ik speel blokfluit, dwarsfluit, klarinet, saxofoon, trekzak, gitaar en ik zing. (ik heb ook een bevoegdheid muziek voor het middelbaar onderwijs). Ik werd verleid om naar Heeg te komen met onder andere het feit dat er een tafeltennistafel was. Het zeilen zat bij ons in de familie op dat moment hadden we een Vermeulen schouw op Loosdrecht dus wat betreft zeilen kwam ik niets te kort. Tot mijn verrassing stond in de boerderij een klavecimbel waarop Jan, de vader van Leo, speelde. Ik had altijd mijn dwarsfluit en muziek bij me en dit heeft ertoe geleid dat we 43 jaar samen muziek hebben gemaakt. Vele kleine concertjes werden er verzorgd, onder andere in de grote ruimte van de boerderij. Jan was ook een bekwaam organist en zo hebben we in vele kerken in Friesland gespeeld ook in Heeg, maar het meest in Sandfirden met het Bilts Barok Consort.

Naast zeil les heb ik bijna alles gedaan wat er te doen was, boten opknappen, zeilen repareren na een dag harde wind (we begonnen met gehuurd materiaal), zelfs toen door ziekte de keuken gedraaid moest worden schrok ik daar niet voor terug (maar 60 is toch iets anders dan 4, ik deed de recepten van mijn moeder x 15). In diezelfde tijd kwam ik terecht in Muiden waar een schipperscursus werd gegeven door Frans Eisenloeffel. Daar ik met mijn gitaar en liedjes voor veel sfeer zorgde werd ik al snel tot schipper benoemd. En ach een skûtsje of een schouw wat maakt het uit. De zeilschool was lid van de WSH en op onze vrije zondag deden we mee met wedstrijden. Met de Centaur werden we een keer eerste. Bij de prijsuitreiking in de T&T bar kwam ik in contact met de bemanning van een BM van zeilschool het Molenhuis uit Woudsend. Zij waren een skûtsje aan het tuigen en hebben uiteindelijk vanuit Groningen 10 weekenden schipperscursus gedaan in Muiden. Toen het optuigen klaar was heb ik met hun de Maidentrip gedaan en bij het droogvallen op Engelsmanplaat gezegd: Als je hem ooit wil verkopen wil ik hem wel hebben, maar dan haal ik die verlenging van 2,5 meter er tussen uit.

In 1984 was het zover. Ingekort bij Blom in Hindeloopen, nieuw tuig van Molenaar, en op de naamborden DRIE GEBROEDERS 1911 UTRECHT. Meteen in 1985 strontrace varen. Uiteindelijk vijf keer gedaan. We voeren dat skûtsje met zijn beiden: mijn toenmalige vriendin, Cornelie Ploeg en ik, dus een strontrace met vier was pure luxe. We wonnen de prijs voor de minst gebruikte motorminuten (0 min). Toen we een paar jaar later definitief bij de zeilschool gingen liggen is UTRECHT in HEECH veranderd. Die CH maakte dat we vaak in het Fries aangesproken werden. Ik kan die taal goed verstaan en lezen, bij het spreken heb ik mijn aarzelingen: er zijn zoveel soorten Fries. Cornelie is in 1994 bij Reid op de vuurtoren van Workum gaan wonen. Mijn volgende partner Marieke had drie zoons, dus dat paste mooi bij de DRIE GEBROEDERS.

Heeg is een mooi vertrekpunt, we gingen vaak naar het Hofmeertje of de Hop bij Sandfirden. Aan boord waren 10 kooien, dus er waren vaak gasten mee. Twee keer heb ik een sabbatical genomen en met de DRIE GEBROEDERS gereisd via het wad naar de Oostzee in de zomer en in de winter door de Franse kanalen op de motor. Het voor Frankrijk gemaakte opklapbare stuurhuisje staat nu achter ons huis als rookhuisje. Door Berlijn en Parijs varen hoort bij de hoogtepunten.

In 2007 kwam de HOOP OP ZEGEN, een paviljoentjalk uit 1910 te koop en verkocht ik mijn huis in De Bilt om aan boord te gaan wonen. De piano ging ook mee. Met dit schip had ik al in mijn Eisenloeffeltijd met gasten gevaren. De laatste 10 jaar lag zij in Rotterdam als woonschip. Met behulp van foto’s en een zeer bekwaam bevriend ijzerwerker het schip weer teruggebracht naar de staat van 1930, het jaar van de inbouw van de eerste motor, en opnieuw getuigd.Na een half schooljaar Texel kwamen we via Edam weer in Heeg te liggen. In 2009 ben ik met Sandra getrouwd in Purmerend, een jeugdliefde en zeilmaatje. Onze bruiloft werd natuurlijk gevierd op Zeilland Heegermeer, perfect verzorgd door Hannah en Leo. Onze huwelijksreis was met de DRIE GEBROEDERS naar het Hofmeertje. Waarna ze is verkocht en nu als GEERTE ROSA door het leven gaat.

Wegens een Auto-immuunziekte (Sarcoïdose) ben ik met mijn 60ste met keuzepensioen gegaan. Vaak reed ik op en neer van Hoorn naar Heeg en op een gegeven moment leek het ons logisch in Heeg te gaan wonen met als consequentie dat Sandra tot haar pensioen drie dagen ging forensen. Het werd de Wilhelminawyk waar twee huizen naast elkaar te koop kwamen. Gebrek aan energie maakte dat we de HOOP OP ZEGEN geruild hebben voor de EIDER voormalig UQ4. De HOOP OP ZEGEN vist nu onder zeil als UQ4 VERANDERING vanuit Lauwersoog. Inmiddels is mijn energie weer redelijk op peil door een goede therapie.

In Heeg heb ik veel mensen leren kennen door in de activiteitencommissie van It Heechhûs en in het bestuur van buurtvereniging Tusken it Wetter te gaan. Ook het regelmatig uitlaten van een oppas hond heeft daar zeker toe bijgedragen. Ook Bridgen levert leuke contakten op. Tijdens mijn wandelingen maak ik veel foto’s, af en toe te zien op Facebook (fries landschap #Heech en natuur in Friesland). Ik maak inmiddels weer muziek met het trio Plamure: piano, cello en fluit/blokfluiten. Met de pianist heb ik in mijn Utrechtse tijd al 12 jaar samen gespeeld en opgetreden. Hij ging in 2003 al naar Molkwar. We maken Barok en Salonmuziek en openen dit jaar het seizoen van de Spylder in Warns op 19 september (coronavolente). Heel prettig vind ik dat men elkaar begroet in Heeg, in ieder geval buiten het zomerseizoen. Dat trof me jaren geleden al aangenaam dat ook de kinderen die je tegen kwam gewoon hoi zeiden.

Als we niet met de EIDER of de JOL onderweg zijn kan je ons nog treffen in twee trapkano’s van het merk Hobie die ook nog kunnen zeilen met een rood en een blauw zeiltje, ideaal voor een rondje Poelen of een tochtje Luts. Ook in deze rare coronatijd is Heeg ideaal, je kan een rondje Heempark doen of wat rond huis scharrelen, kippen houden, varen, schaatsen of fietsen met E-bike of tandem. Er is voldoende winkelaanbod met de COOP, slagerij Wierda, drogist de Jong enz…. Wat in Heeg kan, doe ik daar, zo maakte Pier Piersma nieuwe zwaarden, Jan Miedema de fokkehuik en mastkleedje, Scheepsmotoren Heeg loste motorproblemen op, Jouke van der Heide en Piet Hettinga vernieuwde het platte dak en goot, Attema zorgt voor onze auto en benzine, Kooistra en Kuiper voor onze E-bikes en buitenboordmotor, Veensta-Voolstra voor 1001 artikelen, Piso voor technische zaken en we hebben de diverse horeca-gelegenheden alle uitgeprobeerd. De verdere verbouwing gaan we met onze buurman Cor Flapper en Boubedriuw Heech doen dit najaar.

Kortom wij gaan hier niet meer weg.

Ik geef “de veer” door aan Luuk Klinkert van “Eterij de Notaris” Harinxmastrjitte 57.

 

 

 

Eigenlijk is deze veer ook van Josette (José) Schippers – Aulbers. Wij wonen in het voormalige schoolmeester huis van de Jozefschool Harinxmastrjitte 14.Eerst even iets rechtzetten uit de vorige veer van Chris de Boer: Ik ben de linker – en niet die linkse- buurman en Chris is de rechter- en niet die rechtse- buurman. Kleine details maken soms grote verschillen. 😊

In 2007 hebben wij dit huis gekocht van Egon Brennikmeijer sr. nadat het al een paar jaar te koop stond. Het huis was in verbouwing achtergelaten, maar José en ik zagen daar wel potentie in. We hebben de afgelopen jaren stap voor stap verbouwd en verbeterd en zijn daar nog steeds mee bezig. Hoogtepunt in het proces was de restauratie en verbouwing in 2009-2010 waarbij de hele bovenverdieping opnieuw is ingedeeld en de kajuit voor en de schoorstenen in oude glorie zijn hersteld. Het tuintje aan de voorkant is mede mogelijk gemaakt door de actie Steenbreek van de gemeente SWF.

Het huis is in 1853 gebouwd in opdracht van Hendrikus Pollius Ferwerda, dokter in Heeg tussen 1853-1888. Tussen 1888 en circa.1919 was het huis in eigendom van Hendrik Hendrik Bonekamp (boer). Van 1919-1920 heeft Bouke Annes Visser zeehandelaar in Heeg er gewoond. In 1920 is het pand met erf verkocht aan de Roomsch Katholieke Parochie van de Heilige Jozef. In de grote achtertuin die doorliep tot het Sypke is de Jozefschool gebouwd. De hoofdonderwijzer woonde al die jaren in het huis en de schoolkinderen kwamen via de poort door de achtertuin naar de school. Na de doorbraak naar de Pharshoeke gingen de kinderen daar naar de school. Nadat de laatste hoofdonderwijzer vertrokken was naar een eigen woning is het huis gekocht door Egon Brenninkmeijer jr. die daar slechts een paar jaar heeft gewoond en met de verbouwing is begonnen. In 1832 staat al een vergelijkbaar huis aangegeven op hetzelfde perceel (zie de kadaster kaart op Hisgis.nl). In 1832 woonde daar de weduwe Jan Steenbeek (notaris). Van 1833 tot de afbraak van het huis in 1853 woonden hier de erven Pieter Willems Flietstra (chirurgijn) en later Trijntje Pieters Fliedstra (Vliedstra).

José is geboren en getogen in Den Haag en ik in Delft. Wij hebben elkaar leren kennen in Fryslân bij wederzijdse vrienden die wonen in een voormalige boerderij aan de Tjonger. Ik was daar bezig om met vrienden een houten draak uit 1937 te restaureren en José kwam daar voor het skûtsje zonder motor de Gudsekop. Zo is het gekomen. Ik ben in 1998 naar Fryslân gekomen voor een onderzoeksopdracht van drie maanden bij de provincie Fryslân en ben daar nog steeds in dienst als informatiemanager op het gebied van beleids- en management informatie. Sinds 1 januari 2020 werk ik bij Tresoar in Leeuwarden en doe onderzoek naar de toepassing van Linked Open Data bij de ontsluiting van cultuurhistorische informatie.

Boeiender is het werk van José. Na 20 jaar bij Laura Ashley gewerkt te hebben aan de inrichting en decoratie van hun winkels in Europa heeft José een opleiding Zeilvaart aan de Enkhuizer Zeevaartschool gevolgd. Al een jaar of 15 is José een vast bemanningslid van de Clipper Stad Amsterdam met als vaargebied de Cariben-Amerika-Atlantische Oceaan-Middellandse Zee- Noordzee/Oostzee. Met als hoogtepunt de reis in de voedsporen van Darwin waarbij de Stad Amsterdam de wereld is rondgevaren. Die reis is uitgezonden door de VPRO. Nieuw hoogtepunt zou zijn een nieuwe reis om de wereld nu in het kader van de Strategische Doelstellingen van de Verenigde Naties. Die reis zou vorige jaar gestart zijn na Sail Amsterdam 2020 en langs Noorwegen, Brazilië, Argentinië, rond Kaap Hoorn, Galapagos eilanden, San Francisco, Japan, China, Filipijnen, Australië, India, Madagaskar, Zuid-Afrika varen en eindigen in New York. Uiteindelijk werd het een jaar Corona uitliggen naast het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Op het moment dat ik dit schrijf is de Clipper weer op zee en vaart met José ergens in de buurt van Schotland. Mooie foto’s op Facebook. José heeft een atelier aan huis waar zijn tassen, kussens en allerlei gebruiksvoorwerpen maakt van oude zeilen. Schippers Zeiltassen: www.zeiltas.nl.

José en ik zijn zeer verknocht geraakt aan het dorp Heeg. Niet alleen het huis en de nabijheid van vaarwater maar ook de mensen en activiteiten zijn echte aantrekkingskrachten. Vanuit IJlst ben ik eerst als vrijwilliger en later als bestuurslid betrokken geraakt bij het project van de Palingaak. Ik heb mij toegespitst op de opzet van de vrijwilligersorganisatie en vervolgens als conservator op het reilen en zeilen van het Houtbouwmuseum de Helling. Daarnaast ben ik protestcomité lid bij zeilwedstrijden van de WSH en de Friese pramen. Vanuit de WSH heb ik zitting in het bestuur van de SWH Passantenhaven hier in Heeg. José is als zij thuis is betrokken bij de wedstrijdorganisatie van de WSH-zeilwedstrijden.

Wij voelen ons helemaal thuis in Heeg en in Fryslân en willen hier niet meer weg, Wij geven de veer door aan mijn klaverjasmaatjes Paul van Schaik en Sandra Teerink uit de Wilhelminawijk.

De Veer van Christiaan de Boer

10 april 2021

37 jaar geleden ben ik geboren in het mooie stadje IJlst. Daar 8 jaar gewoond te hebben met mijn 2 zussen, broer en ouders zijn wij verhuisd naar Tjerkwerd. Een klein dorpje tussen Bolsward en Workum. Daar is ons zusje nog geboren. Mijn ouders hebben daar destijds een boerderij gekocht waar wij als kind een […]

Lees het volledige artikel →

De Veer van Pieter de Boer

5 maart 2021

Hallo, ik ben Pieter de Boer. In 1982 ben ik geboren in IJlst. Ik heb hier 8 jaar gewoond samen met mijn ouders, 2 zussen Minke en Maria en mijn broertje Chris. Ik heb hier een hele leuke tijd gehad. Daarna zijn mijn ouders naar Tjerkwerd verhuisd en daar is mijn jongste zusje Andrea geboren. […]

Lees het volledige artikel →

De Veer van Tobias

3 februari 2021

Mijn naam is Tobias ten Hoeve en woon sinds 2014 op de De Daam 7 in Heeg samen met Riemke de Hoop en onze twee lieve kinderen Tessa en Rinze. Ik ben geboren in Heeg op 3 mei 1973 op de Koaldyk 3. Mijn ouders heten Harm ten Hoeve en Lenie Veenstra. Mijn vader is […]

Lees het volledige artikel →

De Veer van Martje

7 januari 2021

Dank je wel Gjalt en Iris Marije, dat jullie mij de veer hebben doorgegeven, (Gjalt is bevriend met mijn zoon Cor, dat is onze link). Zelf ben ik Martje Attema, dochter van Feike Attema en Riemke Osinga, en in december a.s. 45 jaar getrouwd met Anne de Hoop en we hebben 4 kinderen en 5 […]

Lees het volledige artikel →

De veer van Gjalt, Iris-Marije, Jasper en Jildert

29 november 2020

Hallo, Wij zijn de nieuwe bewoners van de Simmerkrite 3. We wonen hier samen met onze twee zoontjes Jasper en Jildert. Op 19 augustus was het dan eindelijk zover, we kregen de sleutel van ons nieuwe huis op de Simmerkrite 3. De eerste paar weken zijn we flink aan het klussen geweest, de bovenverdieping is […]

Lees het volledige artikel →

De Veer van Edwin Krol

19 november 2020

Geachte Heegemer, Het is 1 september klokslag 11.00 uur in het warme Heeg. De telefoon geeft een rilling waarna ik zie een bericht te krijgen van mijn medemuzikant Henk Agema. Er schijnt een misverstand te zijn ontstaan waarbij we moeten kijken naar een oplossing. Het misverstand kwam van eerder vermelde whatsapp berichten waarbij de tekstinhoud […]

Lees het volledige artikel →

De Veer van Henk Agema

3 september 2020

Beste Heegemers, Het grote moment is dan ook voor mij aangebroken, mijn officiële eigen pagina in de Sylboade. Mijn naam is Henk Agema en zoals de oplettende lezer misschien nog heeft onthouden, de overbuurman van Joris Honings die de vorige keer deze rubriek voor zijn rekening mocht nemen. Net als Joris en Barbara wonen wij […]

Lees het volledige artikel →

De Veer van Joris Honing

10 juli 2020

Hallo ik ben Joris. Ja. Nee. Jazeker. Dat zijn over het algemeen de antwoorden op de drie meest gestelde vragen die ik in Heeg heb gekregen sinds we er zijn komen wonen. Kom je uit Friesland? Ja. Spreek je Fries? Nee. Versta je het dan wel? Jazeker. Mijn vrouw kan alle vragen volmondig met ja […]

Lees het volledige artikel →