Duurzaam Heeg

 

7 maart: samenwerking Warm Heeg een feit! Het was een feestelijke bijeenkomst op donderdag 7 maart.  Vijf bestuurders van de Energiecoöperatie Duurzaam Heeg, Plaatselijk Belang Heeg, de gemeente Súdwest-Fryslân, de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân bezegelden de onderlinge samenwerking rond Warm Heeg met hun handtekening.  Ook de aanwezige Hegemers zetten hun handtekening, om aan te geven dat ze het een goed idee vinden dat Warm Heeg de mogelijkheden van een collectieve warmtevoorziening in Heeg onderzoekt.

College van Professor Kleinstein en assistent Wattsun Speciaal voor de gelegenheid gaf onze plaatsgenoot professor Kleinstein, samen met zijn assistent Wattsun, een college over de principes van warmtewinning uit het oppervlaktewater van het Hegermeer.  Met een gedetailleerde proefopstelling maakten de heren een en ander aanschouwelijk. Het publiek keek toe, uit veiligheidsoverwegingen vanaf enige afstand. Na het overwinnen van enkele knelpunten, slaagde de proef. Het buiten de oevers treden van het Hegermeer en de rookwolken uit het huis werden daarbij door iedereen voor lief genomen.

Filmpje en website Voor diegenen die ondanks de uitleg van Kleinstein nog wat meer informatie willen over warmtewinning uit oppervlaktewater, hebben wij een filmpje gemaakt. Dit filmpje is te vinden op de homepage van www.warmheeg.nl.  Op deze website is ook aanvullende informatie te vinden over het doel en de planning van Warm Heeg.

Veel gestelde vragen (lees meer op www.warmheeg.nl)

– Mijn ketel is aan vervanging toe, moet ik nu nog een nieuwe kopen?

Antwoord: Overweeg de mogelijkheid van het huren van een ketel.

– Hoe meet je het warmteverbruik per huishouden?

Antwoord: Ieder aangesloten huishouden krijgt een eigen joule-meter die meet hoeveel warmte jouw woning heeft afgenomen. Als je veel warmte gebruikt, betaal je meer. Gebruik je weinig, betaal je minder. Daarom heeft isoleren nog steeds zin.

Biedt de website geen antwoord op een bepaalde vraag? Of bent u geïnteresseerd in een toelichting tijdens een bijeenkomst van uw buurtvereniging of organisatie?
Mail email hidden; JavaScript is required of bel Sjoerd Ypma of Lucie Gelderblom

Op donderdagavond 17 januari organiseerde de Energie Coöperatie een drukbezochte bijeenkomst in het Heechhûs. Aanleiding vormde het plan om een collectief warmtenet in Heeg te gaan aanleggen met behulp van thermische energie dat gewonnen moet gaan worden uit het water van het Heegermeer.

Inmiddels bevinden we ons met dit plan in de eerste oriënterende fase, en is er een naam gekozen: Warm Heeg. Vanuit Duurzaam Heeg zijn Lucie Gelderblom en Sjoerd Ypma bezig te onderzoeken of een dergelijk warmtenet voor ons dorp haalbaar is. De belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn: een collectief warmtenet waarop alle Heegemers aangesloten kunnen worden, het beheer van dit net in eigen hand, en geen hogere kosten dan nu voor de energierekening.

Vanuit de gemeente Súdwest-Fryslân, de Energiewerkplaats, het Wetterskip en de Provinsje is inmiddels steun toegezegd in de vorm van geld en middelen om dit onderzoek verder mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door het financieren van externe expertise of het ter beschikking stellen van eigen kennis en geld.

De Warm Heeg presentatie op 17 januari door Lucie en Sjoerd was niet alleen bedoeld om ons als dorp te informeren over deze eerste fase, maar vooral ook om de aanwezigen te vragen of zij deze plannen voor een warmtenet in beginsel steunen en eventueel zouden willen deelnemen op termijn. Dit plan is tenslotte bedoeld voor alle Heegemers en zal gedragen moeten worden door het dorp om succesvol te kunnen zijn. Duidelijk is geworden dat de aanwezigen die avond zeer geïnteresseerd zijn in het vervolg, en de Energie Coöperatie groen licht hebben gegeven om het onderzoek voort te zetten.

De volgende mijlpaal hierin wordt halverwege dit jaar verwacht.

Meer weten over de voortgang van het project Warm Heeg? Schrijf u in voor de periodieke nieuwsbrief van de Energie Coöperatie Heeg door een mail te sturen naar email hidden; JavaScript is required. We houden u graag op de hoogte!

Energiecoöperatie Duurzaam Heeg presenteerde afgelopen 17 januari haar plannen voor een collectief warmtenet in Heeg. Ongeveer 80 aanwezige dorps-genoten waren positief gestemd en gaven de coöperatie goed-keuring om verder te onder-zoeken of in de toekomst de woningen en bedrijven in Heeg zonder aardgas verwarmd kunnen worden met energie uit het oppervlaktewater van de Hegemer Mar. Blij met deze steun zijn we in volle vaart verder gegaan met de project-activiteiten.  Voor het project Warm Heeg is goede samenwerking met de verschillende overheden belangrijk.

Dit laten we zien door op 7 maart in It Heechhus een intentieverklaring te ondertekenen samen met de gemeente, het Wetterskip  en de provincie. Omdat Warm Heeg alle Hegemers aangaat is iedereen uit het dorp welkom. We hopen op een grote opkomst! Meer informatie over Warm Heeg is te vinden op www.warmheeg.nl.

Blijven er toch nog vragen over? Mail naar email hidden; JavaScript is required of bel naar Sjoerd Ypma of Lucie Gelderblom

Energie wordt steeds duurder. Kies voor 100% groen en lokaal opgewekte energie! De kranten en online media staan er bol van: de energierekening dit jaar valt fors hoger uit. Door verhoogde tarieven maar vooral ook door een hogere energiebelasting en netwerkkosten. Kies juist in deze tijd voor een energieleverancier die groene en lokale energie levert, en de winst terug laat vloeien in de eigen gemeenschap, kies voor Energie VanOns. Alle aangesloten energie coöperaties, waaronder Energie Coöperatie Heeg, zijn eigenaar van Energie VanOns.

Energie VanOns is meer dan ‘gewone’ groene energie. De stroom die zij levert, wordt lokaal opgewekt door al bijna honderd energiecoöperaties. De winst die Energie VanOns maakt, geven ze terug aan de regio. Van dorpshuis via speeltuin tot weer nieuwe windmolens of zonnepanelen: Energie VanOns geeft de regio extra energie. Kies voor duurzame energie van eigen bodem en steun daarmee je dorp. Voor elke aansluiting in Heeg bij Energie VanOns krijgt de Energie Coöperatie Heeg een jaarlijkse bijdrage. Om nieuwe duurzame initiatieven op te zetten, en daarmee Heeg groener, duurzamer en leefbaar te houden voor de toekomst.

Wil je meer weten over tarieven, werkwijze en overstappen naar Energie VanOns? Kijk op https://energie.vanons.org/ of stel je vragen aan ons via email hidden; JavaScript is required .

Mei freonlike groetnis,

Het bestuur: Gerard van der Laan, Jack van den Berg, Marcel de Groot, Tjalle Reitsma, Hans Ringnalda, Marije Snuverink

Duurzaam Heeg

20 november 2018

Heeg van het gas, wat betekent dat? Dit is een vraag die al veel Heegemers stelden aan de energiegroep Duurzaam Heeg. Een goede en relevante vraag waar de werkgroep zich sinds vorig jaar al mee bezig houdt. We zijn met de gemeente, Wetterskip Fryslân, Elkien en de Energie Wurkpleats om tafel gegaan. Hier zijn een […]

Lees het volledige artikel →

Duurzaam Heeg

8 juni 2018

Geweldige opbrengst zonnepanelen in Meimaand voor Heeg Opwek 1 De zonnepanelen van Coöperatie Heeg Opwek 1, het eerste zonnedak van Duurzaam Heeg op de loodsen van Ottenhome, draaien overuren in deze zonnige meimaand. Alleen al in de eerste 17 dagen van mei werd maar liefst 7.100 kW aan elektriciteit opgewekt. Dat is voor een meimaand […]

Lees het volledige artikel →

Energiewerkgroep Heeg

16 mei 2018

  Wist u dat: De opbrengst van alle geregistreerde zonnepanelen in Heeg via een scherm in de voormalige verfwinkel zijn te zien U deze opbrengst ook kunt volgen met onderstaande link https://www.onlinemonitoringsysteem.nl/Monitor?coopid=1 U bij ons kunt navragen of uw panelen er al bij staan Het systeem op de jaarvergadering van PBH (19 april) is uitgelegd […]

Lees het volledige artikel →

Werkgroep Zendmast Anders

17 april 2018

Eind december 2017 werd huis aan huis een flyer rondgedeeld met informatie over de mogelijke plaatsing van nog eens vier zendmasten op de toren van de RK kerk midden in ons dorp. U werd tevens gevraagd of u dit wel of niet wenselijk achtte. Ruim 130 reacties uit ons dorp kwamen binnen van mensen die […]

Lees het volledige artikel →

Energiewerkgroep Heeg

11 maart 2018

Wist u dat: Er inmiddels 58 huishoudens in Heeg klant zijn bij Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) Per jaar 75 euro per klant ten goede komt aan Coöperatie Duurzaam Heeg U kunt overstappen met 1 telefoontje (085-0160111) of via de site van NLD (noordelijklokaalduurzaam.nl) NLD al € 433.389,00 heeft uitgekeerd aan de 80 aangesloten coöperaties Wij […]

Lees het volledige artikel →

Cooperatie Duurzaam Heeg

19 december 2017

Beste dorpsbewoners, We zitten midden in de donkere dagen voor kerst. De kachels draaien op volle toeren, want het is koud buiten. Coöperatie Duurzaam Heeg heeft het monitoringssysteem bijna klaar. Bovendien is het tweede project van de postcoderoos bij Hoora in volle gang, u kunt zich overigens nog aanmelden. Wederom willen wij u wijzen op […]

Lees het volledige artikel →