Duurzaam Heeg

Oogstseizoen op de Tussentuin

De zomer brengt een overvloed aan sla, andijvie, bietjes en courgettes. Iedere woensdagmiddag en zaterdagochtend wordt er hard gewerkt door een groeiende groep geïnspireerde vrijwilligers. De komende weken kunnen we ook wortels, pompoenen, tomaten en boerenkool gaan oogsten. Zo eten we heerlijk met de seizoenen mee. Wat de tuiniers en hun familieleden zelf niet op kunnen is voor belangstellenden te koop. Op de tuin worden ook de eieren van de kippen uit het Heempark verkocht.

Lijkt het je leuk om ook mee te tuinieren, je bent welkom met of zonder groene vingers!

Bel Dorine  voor meer informatie.

Nieuwe liftplek in Sneek

De liftplek in Sneek heeft een make-over gekregen. De plek, nog steeds vlak bij het station, wordt nu aangegeven met een geel verkeersbord. Het nieuwe bord staat op de Kanaalstraat vlak voor het tankstation, zodat het makkelijker is om te stoppen.

Verder is het leuk om te weten dat na Langweer ook Terherne met Duim omHoog van start is gegaan. Op onze website duim-omhoog.nl zie je waar je kunt liften.

Dorpsauto extra service

Deze zomer hebben nog meer mensen gebruik gemaakt van de dorpsauto. Inmiddels weten toeristen en andere gasten van Heeg deze voorziening te vinden. Zo blijkt de elektrische deelauto een welkome extra service in Heeg.

Wil je meer weten, kijk op  www.duurzaamheeg.nl.


 

Warm Heeg

23 juli 2020

in Duurzaam Heeg

Energie-onderzoek
Zoals bekend onderzoekt Warm Heeg de mogelijkheden van een collectief warmtenet in ons dorp. Om beter in beeld te krijgen welke technische oplossingen er mogelijk zijn en welke kosten daaraan verbonden zijn, hebben we meer gegevens nodig van individuele woningen: het type huis, het gasverbruik, de keteltemperatuur en de mate van isolatie van de woning. Afgelopen winter kreeg elk huishouden in Heeg een vragenlijst in de bus met het verzoek om die in te vullen.

Zet m op 70

Een van de vragen ging over de keteltemperatuur. Wanneer die hoger was dan 70 graden kon je aan het eind van de vragenlijst aangeven dat je mee wilde doen met de actie “Zet ‘m op 70”. Veel verwarmingsketels staan namelijk ingesteld op een watertemperatuur van 80 graden of hoger. Het toekomstige warmtenet zal een watertemperatuur hebben van 70 graden. Interessant dus om alvast te kijken of de keteltemperatuur omlaag kan naar 70 graden (of nog lager) zonder dat dit ten koste gaat van het warmtecomfort. Bevalt de lagere temperatuur? Dan is de kans groot dat de woning straks zonder comfortproblemen aangesloten kan worden op het warmtenet. Zo nee dan is het mooi op tijd duidelijk dat er iets aan de woning moet gebeuren, bijvoorbeeld extra isolatie.

Resultaten

Op deze plattegrond is per straat het aantal ingevulde vragenlijsten aangegeven en het aantal deelnemers aan Zet ‘m op 70. De actie deelnemers verlaagden hun keteltemperatuur naar 70 °C of lieten dat doen door een installateur.

Daarna beantwoordden ze elke week een paar korte vragen: ‘Lukt het nog steeds om de woning comfortabel te verwarmen of niet?’

Helaas (voor deze actie) hadden we te maken met een zachte winter. Dan zeggen de ervaringen natuurlijk niet erg veel over de toekomst. Toch kregen we van verschillende deelnemers de reactie dat ze de actie heel nuttig vonden. Zo waren er deelnemers die niet wisten dat hun ketel op zo’n hoge temperatuur was ingesteld, onnodig omdat hun huis goed geïsoleerd is. De kans is groot dat zij door de verlaging naar 70 graden gaan besparen op hun energiekosten. Sommigen zeiden dit ook al te kunnen merken aan hun meterstanden.

Niet comfortabel

Vier deelnemers gaven aan dat ze het soms niet lekker warm kregen in huis. Deze deelnemers boden we aan om warmtebeeld-opnamen te maken. Met een warmtecamera worden dan ‘warmtefoto’s’ gemaakt van de verschillende onderdelen van het huis om te kijken op welke plekken er warmte naar buiten lekt.

In een eerder Sylboade stond een voorbeeld van zo’n warmtefoto met uitleg erbij. Je kunt deze uitleg ook op de site van Warm Heeg vinden.

De deelnemers die opnamen lieten maken kregen daarvan een verslagje. Handig om samen met een specialist te bespreken welke maatregelen je het best kan nemen om je huis beter te isoleren.

Hoe verder?

Je kunt ook nu nog de vragenlijst invullen (te downloaden op de website). Hoe meer mensen de vragenlijst invullen hoe beter we Heeg in beeld krijgen. Je kunt je dan ook alvast opgeven voor deelname aan zet m op 70 in de winter van 2020-2021. Je verwarmingsketel op 70 °C zetten als hij hoger staat ingesteld is op elk moment mogelijk maar wat het effect daarvan is kun je pas goed merken als het weer winter is. Ook voor warmtebeeld-opnamen moeten we wachten op de winter.

We gaan nu eerst genieten van de zomer maar houd het daarna in de gaten: vanaf oktober gaan we weer verder met de acties! In de tussentijd is het altijd goed om extra te isoleren. Kijk voor (subsidie)tips op www.warmheeg.nl.

 

 

Samen Zon in Heeg

10 juli 2020

Geachte bewoners van Heeg e.o., Het heeft even geduurd, maar inmiddels liggen de zonnepanelen op het dak van de bedrijfsgebouwen van Hoora (opwek 2) aan De Draei 18A. Er zijn 180 grote panelen geplaatst van 365 Wattpiek per stuk. Het hele project is nu nagenoeg afgerond, ware het niet dat er nog een aantal panelen  […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws uit de tussentuin

18 juni 2020

De venkel doet het goed. De bietjes gaan als een speer en de honderd kroppen sla in wording staan er heel goed bij. Als je nu op de tuin komt is het een heel verschil met een maand geleden. De meeste bedden zijn beplant of klaar om beplant te worden en overal beginnen dingen te […]

Lees het volledige artikel →

Warm Heeg

15 mei 2020

Warm Heeg: warmtecamera Afgelopen winter heeft Warm Heeg, vanuit de actie “Zet ‘m op 70” een warmtebeeldcamera gekocht om te kijken waar de problemen zitten als een woning met een 70 graden CV-temperatuur niet lekker comfortabel warm te stoken is. Met een ‘warmte-foto‘ is duidelijk te zien of er warmtelekken in de woning aanwezig zijn. […]

Lees het volledige artikel →

Coöperatie Duurzaam Heeg

14 mei 2020

Geachte bewoners van Heeg e.o. In Heeg en omstreken zie je steeds meer zonnepanelen op daken verschijnen. Dit betekent dat we steeds minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Twee jaar terug is de coöperatie duurzaam Heeg gestart met het monitoren van alle zonnepanelen in Heeg. Op de schermen in de beleefwinkel van VVV Heeg, in […]

Lees het volledige artikel →

Informatieavond gaswinning in Sudwest Fryslan

18 maart 2020

Woendag 25 maart 20:00-21:30 uur, Heechhús, It Eilân 67, Heeg Informatieavond gaswinning in Súdwest Fryslân: Heeg, Woudsend, Sneek en omstreken Nu de gaskraan uit de Groninger bodem dichtgedraaid wordt, zoeken oliebedrijven andere velden om aardgas te winnen. Twee jaar geleden waren Heeg en omgeving daarom het toneel van een verkennend bodemonderzoek, met kabels en trilwagens […]

Lees het volledige artikel →

LF2028 aanmoedigingsprijzen: Heeg in de prijzen!

11 februari 2020

LF2028 aanmoedigingsprijzen voor de Palingaak en Warm Heeg Eind vorig jaar werden onder alle ontvangers van een subsidie uit het Iepen Mienskip Fûns zogenaamde aanmoedigingsprijzen verdeeld door de organisatie van LF2028.  Een aanmoediging om door te gaan met het goede werk dat deze projecten verrichten voor de gemeenschap, én een verrassing want vantevoren niet bekend. […]

Lees het volledige artikel →

Warm Heeg

25 november 2019

Doe mee komende winter! In de komende wintermaanden gaan we een actie uitvoeren waaraan alle woningen in Heeg kunnen meedoen: “Zet ‘m op 70”. Via deze actie inventariseren we alvast of alle woningen in Heeg comfortabel verwarmd kunnen worden met een watertemperatuur van 70 graden. Immers, het toekomstige warmtenet van Heeg zal een watertemperatuur van […]

Lees het volledige artikel →

Warm Heeg

14 oktober 2019

Onderzoeksresultaten Het onderzoek naar de haalbaarheid van onze plannen voor een Warm Heeg zonder aardgas is onlangs afgerond, het adviesbureau heeft het rapport opgeleverd. Op grond van de resultaten hebben we nog steeds alle reden om door te gaan.  Een collectief warmtenet met een watertemperatuur van 70 °C komt als kansrijk uit het onderzoek en […]

Lees het volledige artikel →