Duurzaam Heeg

Warm Heeg

25 november 2019

in Duurzaam Heeg

Doe mee komende winter!

In de komende wintermaanden gaan we een actie uitvoeren waaraan alle woningen in Heeg kunnen meedoen: “Zet ‘m op 70”. Via deze actie inventariseren we alvast of alle woningen in Heeg comfortabel verwarmd kunnen worden met een watertemperatuur van 70 graden. Immers, het toekomstige warmtenet van Heeg zal een watertemperatuur van 70 graden hebben.

Hoe de actie in zijn werk gaat, hoort u in de loop van november.  Alle huishoudens krijgen dan informatie over de actie dus houdt uw brievenbus in de gaten!

De actie wordt voorbereid en uitgevoerd met hulp van de werkgroep Warm Heeg. Aanvullende hulp is altijd welkom. Dus als het je interessant lijkt om ook een bijdrage te leveren, stuur dan een mailtje naar email hidden; JavaScript is required. Als je eerst wat meer informatie wilt hebben, mail dan je telefoonnummer zodat we je kunnen benaderen.

Warm Heeg

14 oktober 2019

in Duurzaam Heeg

Onderzoeksresultaten

Het onderzoek naar de haalbaarheid van onze plannen voor een Warm Heeg zonder aardgas is onlangs afgerond, het adviesbureau heeft het rapport opgeleverd. Op grond van de resultaten hebben we nog steeds alle reden om door te gaan.  Een collectief warmtenet met een watertemperatuur van 70 °C komt als kansrijk uit het onderzoek en is een stuk voordeliger dan wanneer elk huis een eigen warmtepomp zou hebben. Twee opties zijn onderzocht: 1) alle woningen in Heeg aansluiten op 1 centraal warmtenet en 2) Heeg indelen in vier clusters met elk een eigen warmtenet. Het bureau adviseert om te kiezen voor optie 2 (met meerdere clusters) omdat dit financieel iets voordeliger is en bovendien makkelijker te faseren.

Isolatie
Een deel van de woningen in Heeg zal extra geïsoleerd moeten worden om het comfortabel warm te kunnen krijgen met een warmtenet-temperatuur van 70 °C. We schatten in dat het om ongeveer eenderde van de woningen gaat. De kosten voor extra isolatie zullen voor elke woning verschillend zijn. In Fase 2 van Warm Heeg zullen we vanuit het collectief bewoners helpen met het in beeld brengen van de benodigde isolatiemaatregelen en het vinden van goede financieringsoplossingen.

Geen koude levering
Helaas is gebleken dat de levering van koude voor koeling van woningen geen reële optie is voor Heeg. Hiervoor is namelijk aanleg van een extra leidingennetwerk nodig en dit brengt hoge kosten met zich mee. Bovendien kunnen alleen woningen met vloerverwarming goed gebruik maken van een koudwater-netwerk. De hoge kosten van koude levering wegen dus niet op tegen het beperkte aantal woningen dat er voordeel van zelf hebben.

Vervolgactiviteiten

Voordat Fase 1 kan worden afgerond voeren we nog een aantal activiteiten uit. Allereerst gaan we in de komende winterperiode een proef doen waaraan alle woningen in Heeg kunnen meedoen. Meer informatie hierover volgt later. Ondertussen schrijven we samen met de gemeente een belangrijke subsidieaanvraag die rond de kerst ingediend moet worden en gaan we verder met de planontwikkeling voor Fase 2. Zoals het er nu naar uitziet starten we met Fase 2 in januari 2020.

Werkgroepen

Warm Heeg is een complex project maar gelukkig hebben we een mooie groep mensen die met ons mee wil denken. Inmiddels is ook de tweede bijeenkomst van de werkgroepen achter de rug.  Op de agenda stonden de resultaten van het verdiepingsonderzoek naar de business case Heeg en het plan om in de komende winterperiode samen met de inwoners van Heeg een proef uit te voeren. Of de werkgroep met deze proef aan de slag gaat en wat deze dan gaat inhouden kunt u lezen in de volgende Sylboade. Vind je het ook leuk om in een van de werkgroepen mee te werken aan Warm Heeg, meld je dan aan door een mail te sturen naar email hidden; JavaScript is required.

Meer informatie op http://warmheeg.nl staat meer informatie over het project en beantwoorden we een groot aantal veel gestelde vragen. Vanaf 16 oktober zal ook het rapport van het onderzoek naar de Business Case Heeg op de website van Warm Heeg staan.

Warm Heeg

17 september 2019

Stand van zaken Hoewel fase 1 van het project nog niet is afgerond zijn we alvast begonnen met het maken van een plan voor fase 2. Financiering speelt hierin een grote rol. We hebben zeven financieringssporen in beeld die mogelijk voor Warm Heeg interessant kunnen zijn en we hebben ons aangesloten bij een samenwerkingsproject waarin […]

Lees het volledige artikel →

Proefrit met de elektrische auto

17 september 2019

  Duurzaam Heeg heeft het initiatief genomen om 1 en volgend jaar misschien 2 elektrische auto’s als deelauto te laten rijden. Bij It Heechhûs komt een laadpaal. Dit is allemaal mogelijk gemaakt met subsidie van het Iepen Mienskipsfûns en bijdragen van Plaatselijk Belang en een lokale ondernemer, en met geld van Energie Van Ons, dat […]

Lees het volledige artikel →

Warm Heeg

9 juli 2019

  Op woensdag 19 juni presenteerden we de voorlopige resultaten van het onderzoek naar de haalbaarheid van onze plannen voor een Warm Heeg zonder aardgas. Het adviesbureau had op dat moment het onderzoek nog niet afgerond dus we hielden het bij de grote lijnen. Zijn de plannen haalbaar? Allereerst de hoofdboodschap: op grond van de […]

Lees het volledige artikel →

Deelauto in Heeg!

11 juni 2019

  Deelauto in Heeg Staat je (tweede) auto vaak stil? Of heb je geen auto maar zou je er wel af en toe een kunnen gebruiken? Heb je net je rijbewijs en wil je nog geen eigen auto kopen? Misschien is een deelauto dan iets voor jou! Wat is een deelauto? Een deelauto is een […]

Lees het volledige artikel →

Warm Heeg

11 juni 2019

Werkgroepen Inmiddels zijn de werkgroepen ‘Techniek’ en ‘Draagvlak’ een feit. Wil je ook aansluiten bij een van deze twee groepen, meld je dan aan door een mail te sturen naar email hidden; JavaScript is required. Warm Heeg in beeld Achter in de Speel- en Beleefwinkel is een tentoonstellingswand ingericht met informatie over Warm Heeg. Met […]

Lees het volledige artikel →

Warm Heeg

21 mei 2019

Bijeenkomst in It Heechhus op 19 juni In maart is aanvullend onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een collectieve warmte-voorziening in Heeg. Een ingenieursbureau dat al veel deskundigheid heeft opgebouwd op het gebied van TEO (Thermische Energie uit Oppervlaktewater) voert het onderzoek uit, formeel in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân. Het onderzoek gaat specifiek in […]

Lees het volledige artikel →

Warm Heeg

9 april 2019

  7 maart: samenwerking Warm Heeg een feit! Het was een feestelijke bijeenkomst op donderdag 7 maart.  Vijf bestuurders van de Energiecoöperatie Duurzaam Heeg, Plaatselijk Belang Heeg, de gemeente Súdwest-Fryslân, de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân bezegelden de onderlinge samenwerking rond Warm Heeg met hun handtekening.  Ook de aanwezige Hegemers zetten hun handtekening, om […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws vanuit de Energie Coöperatie Heeg

11 maart 2019

Op donderdagavond 17 januari organiseerde de Energie Coöperatie een drukbezochte bijeenkomst in het Heechhûs. Aanleiding vormde het plan om een collectief warmtenet in Heeg te gaan aanleggen met behulp van thermische energie dat gewonnen moet gaan worden uit het water van het Heegermeer. Inmiddels bevinden we ons met dit plan in de eerste oriënterende fase, […]

Lees het volledige artikel →