Duurzaam Heeg

 

Wist u dat:

 • De opbrengst van alle geregistreerde zonnepanelen in Heeg via een scherm in de voormalige verfwinkel zijn te zien
 • U deze opbrengst ook kunt volgen met onderstaande link
 • https://www.onlinemonitoringsysteem.nl/Monitor?coopid=1
 • U bij ons kunt navragen of uw panelen er al bij staan
 • Het systeem op de jaarvergadering van PBH (19 april) is uitgelegd
 • Er ook een monitor komt te hangen in ’t Heechhûs

Wist u ook:

 • Dat de naam van Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) gaat veranderen in:

email hidden; JavaScript is required

Belangrijk!!!:

 • Opwek 2 (postcoderoos dak Hoora) u graag wil verwelkomen als deelnemer
 • U de panelen in 10 jaar heeft terug verdiend
 • Opwek 1 (postcoderoos dak Ottenhome) inmiddels 8000 euro heeft opgebracht voor de betreffende deelnemers
 • Wij vrijblijvend bij u langs willen komen voor een gesprek
 • Tot slot: duurzaam investeren in zonnepanelen meer oplevert dan uw geld op de bank

Anton van Wijk, Sjoerd Ypma, Tjalle Reitsma, Hans Ringnalda, Klaas van der Velde en Marcel de Groot

Eind december 2017 werd huis aan huis een flyer rondgedeeld met informatie over de mogelijke plaatsing van nog eens vier zendmasten op de toren van de RK kerk midden in ons dorp. U werd tevens gevraagd of u dit wel of niet wenselijk achtte. Ruim 130 reacties uit ons dorp kwamen binnen van mensen die bezwaren hebben tegen de plaatsing van deze zenders.

Deze bezwaren willen we binnenkort aanbieden aan gemeentebestuur, provider en het bestuur van de parochie. Vanaf 2016 proberen we al in gesprek te komen met het locale parochiebestuur over het wel of niet verlengen van het contract met de provider en sinds vorig jaar dus ook over de mogelijke plaatsing van 4 extra zenders van Tele 2. Het gesprek hierover  moet nu echter plaatsvinden met het bestuur van de St.Antonius van Padua parochie, waarin ook de locale parochie is vertegenwoordigd. Het bestuur wil echter eerst met de gemeente SWF  en de provider Tele 2 in gesprek, voordat ze eventueel met ons in gesprek gaan. Ons verzoek en onze informatie is ter kennisgeving aangenomen. De beeldvorming als zouden wij niet in gesprek willen gaan is onjuist.We hebben diverse pogingen gedaan om in gesprek te blijven en in een laatste contact is ons door hun vertegenwoordiger meegedeeld dat het hele project op de lange baan is geschoven. Ook de provider Tele2 heeft het project volgens deze zegsman voorlopig geparkeerd. Neemt niet weg dat we toch onze bezwaren kenbaar blijven maken, ook namens de vele mensen die hun handtekening hebben gezet. We hopen spoedig op meer nieuws.

Met de gemeente SWF gaan we binnenkort ook weer rond de tafel om samen met de werkgroep uit Blauwhuis te kijken hoe het nieuwe antennebeleid van de gemeente vorm en inhoud gaat krijgen. Zoals u weet  is vorig jaar unaniem besloten door de gemeenteraad dat dit beleid herzien en bijgesteld moet worden. Volgens de betrokken ambtenaar wordt er in maart een onderzoeksplan uitgezet, waarbij o.a. onderzocht gaat worden wat de effectiviteit zal zijn bij het verder weg plaatsen van zendmasten, buiten het woongebied. Verschillende (onafhankelijke ?) buro’s zullen daarvoor worden uitgenodigd. De resultaten zullen worden meegenomen in het nieuwe beleid.

Komende week spreken we met de werkgroep Blauwhuis, oa. over hoe we krachten en deskundigheid kunnen bundelen .Daarvoor zijn we ook uitgenodigd op de landelijke contactdag van de Stichting ElektroHypersensitiviteit (EHS) op 7 april in Spijk (Betuwe).Daar komen diverse landelijke werkgroepen en gemeentes bij elkaar om informatie uit te wisselen, maar ook om landelijk  beter georganiseerd te worden.Er zijn veel verschillende werkgroepen in diverse gemeentes aan het werk, en we gaan proberen ook daar de krachten te bundelen om sterker te staan naar overheden en providers.

Ook krijgen we op die dag informatie over de komst van 5G. Wat is het precies en wat gaat dat betekenen voor onze leefomgeving in dorpen en steden.Kijkt u maar eens op stichtingehs.nl. We houden u op de hoogte van onze ervaringen op die dag.

Namens de WZA

Gerben Postema

 

 

Energiewerkgroep Heeg

11 maart 2018

Wist u dat: Er inmiddels 58 huishoudens in Heeg klant zijn bij Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) Per jaar 75 euro per klant ten goede komt aan Coöperatie Duurzaam Heeg U kunt overstappen met 1 telefoontje (085-0160111) of via de site van NLD (noordelijklokaalduurzaam.nl) NLD al € 433.389,00 heeft uitgekeerd aan de 80 aangesloten coöperaties Wij […]

Lees het volledige artikel →

Cooperatie Duurzaam Heeg

19 december 2017

Beste dorpsbewoners, We zitten midden in de donkere dagen voor kerst. De kachels draaien op volle toeren, want het is koud buiten. Coöperatie Duurzaam Heeg heeft het monitoringssysteem bijna klaar. Bovendien is het tweede project van de postcoderoos bij Hoora in volle gang, u kunt zich overigens nog aanmelden. Wederom willen wij u wijzen op […]

Lees het volledige artikel →