Duurzaam Heeg

Woendag 25 maart 20:00-21:30 uur, Heechhús, It Eilân 67, Heeg

Informatieavond gaswinning in Súdwest Fryslân:

Heeg, Woudsend, Sneek en omstreken

Nu de gaskraan uit de Groninger bodem dichtgedraaid wordt, zoeken oliebedrijven andere velden om aardgas te winnen. Twee jaar geleden waren Heeg en omgeving daarom het toneel van een verkennend bodemonderzoek, met kabels en trilwagens op straat. De uitkomsten daarvan werden na een jaar verwacht, maar tot op heden zijn bewoners daar niet over geïnformeerd.

Omdat er veel onduidelijk is over hoe we als bewoners het best voorbereid kunnen zijn op eventuele gaswinning is ons gebied, organiseert de werkgroep sûn lân van Duurzaam Heeg een informatieavond. Heeg mag dan ambitieus aan de slag zijn met het aquathermieproject Warm Heeg, de gevolgen van gaswinning zullen er niet minder om zijn. In ons gebied spelen meerdere kwesties:

 

  • Bodemdaling

Wat is de voorspelde bodemdaling en wat zijn de gevolgen voor CO2 veenweidegebied?

  • Stikstof

Vanaf augustus 2019 mogen geen nieuwe gaswinningsprojecten meer worden uitgevoerd in Natura 2000-gebieden. Gaat gaswinning in combinatie met de stikstofnorm ten kost van landbouw of bouw in ons gebied?

  • Natuur

Wat zijn de gevolgen voor de biodiversiteit?

  • Schaderegeling

Onlangs ging de provincie akkoord met een schaderegeling. Hierop was veel kritiek. Is die terecht?

  • Huizenbezitters

Stel dat we in Heeg een collectieve nulmeting willen doen, hoe kunnen we dat organiseren en wat kost dat?

  • Lekke gasputten

Het is bekend dat uit oude gasputten gas, methaan en chemicaliën weg kunnen lekken. Deze vervuiling is onzichtbaar. Wat weten we over de conditie van de oude gasputten in de omgeving?

  • Giftige stoffen

Vermilion sluit fracking niet uit. Hierbij worden giftige stoffen in de bodem gespoten om gas uit harde aardlagen te kunnen winnen. Wat weten we over de gevolgen voor de grondwater en veiligheid voor de landbouw?

Doel van de informatieavond is achterhalen welke vragen er leven en welke actie nodig is. Graag zien we jullie op 25 maart in het Heechhús. Mochten jullie specifieke vragen hebben, laat het ons weten

Duurzaam Heeg, werkgroep sûn lân,

Dorine van den Beukel

Freya Zandstra

Sybrand Frietema


 

LF2028 aanmoedigingsprijzen voor de Palingaak en Warm Heeg

Eind vorig jaar werden onder alle ontvangers van een subsidie uit het Iepen Mienskip Fûns zogenaamde aanmoedigingsprijzen verdeeld door de organisatie van LF2028.  Een aanmoediging om door te gaan met het goede werk dat deze projecten verrichten voor de gemeenschap, én een verrassing want vantevoren niet bekend. Van de 120 aanvragen vanuit de gemeenten Sudwest Fryslân en De Fryske Marren ontvingen uiteindelijk drie projecten de prijs, waarvan twee uit Heeg. Vertegenwoordigers van het project ‘Zet ‘m op 70!’ van Warm Heeg als de Londenreis van de palingaak Korneliske Ykes II mochten op 17 december jl. in de sfeervolle Sint Petruskerk in Tjerkwerd een cheque van € 2.028,- in ontvangst nemen.

De jury, bestaande uit medewerkers van Provincie en LF2028, was lovend over de breedte van het project ‘Zet hem op 70’ en de wijze waarop de mienskip betrokken en ondersteund wordt om, vooruitlopend op en binnen het kader van Warm Heeg, samen met elkaar te kijken hoe wij onze huizen comfortabel kunnen blijven verwarmen met een lagere keteltemperatuur.

Ook was de jury zeer te spreken over de Londonreis van de palingaak Korneliske Ykes II. De aak fungeerde niet alleen als ‘ambassadeur’ in voor duurzame palingvisserij, handel en consumptie in Londen, maar toont ook doorlopend in Heeg zowel de historie als de hedendaagse betekenis van de palingvisserij. Met de reis naar London zet Heeg zich, samen met gemeente en provincie, internationaal op de kaart voor onze rijke cultuurhistorie en voor een duurzame palingsector.

Naast deze twee projecten uit Heeg ontving ook de de organisatie ‘Bats yn Byld’ uit Tjerkwerd deze avond de aanmoedigingsprijs. Zij ontfermen zich met een aantal vrijwilligers over de vleermuizen kolonie in de kerk van Tjerkwerd, en dragen hun bevindingen over op andere dorpen die een soortgelijk project willen starten.

Rinus Grondsma en Freerk Visserman nemen de prijs voor de palingaak in ontvangst.

Lucie Gelderblom, Maaike en Marije Snuverink doen dat voor Warm Heeg.

En niet geheel toevallig staat Jack van den Berg daar tussen in. Hij vervult namelijk zowel voor de Londonreis van de palingaak als voor Warm Heeg een belangrijke en stimulerende functie.

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten over deze drie terecht beloonde projecten? Kijk op www.warmheeg.nl, www.palingaaklonden.nl en www.fmf.frl/project/bats-yn-byld/.

Warm Heeg

25 november 2019

Doe mee komende winter! In de komende wintermaanden gaan we een actie uitvoeren waaraan alle woningen in Heeg kunnen meedoen: “Zet ‘m op 70”. Via deze actie inventariseren we alvast of alle woningen in Heeg comfortabel verwarmd kunnen worden met een watertemperatuur van 70 graden. Immers, het toekomstige warmtenet van Heeg zal een watertemperatuur van […]

Lees het volledige artikel →

Warm Heeg

14 oktober 2019

Onderzoeksresultaten Het onderzoek naar de haalbaarheid van onze plannen voor een Warm Heeg zonder aardgas is onlangs afgerond, het adviesbureau heeft het rapport opgeleverd. Op grond van de resultaten hebben we nog steeds alle reden om door te gaan.  Een collectief warmtenet met een watertemperatuur van 70 °C komt als kansrijk uit het onderzoek en […]

Lees het volledige artikel →

Warm Heeg

17 september 2019

Stand van zaken Hoewel fase 1 van het project nog niet is afgerond zijn we alvast begonnen met het maken van een plan voor fase 2. Financiering speelt hierin een grote rol. We hebben zeven financieringssporen in beeld die mogelijk voor Warm Heeg interessant kunnen zijn en we hebben ons aangesloten bij een samenwerkingsproject waarin […]

Lees het volledige artikel →

Proefrit met de elektrische auto

17 september 2019

  Duurzaam Heeg heeft het initiatief genomen om 1 en volgend jaar misschien 2 elektrische auto’s als deelauto te laten rijden. Bij It Heechhûs komt een laadpaal. Dit is allemaal mogelijk gemaakt met subsidie van het Iepen Mienskipsfûns en bijdragen van Plaatselijk Belang en een lokale ondernemer, en met geld van Energie Van Ons, dat […]

Lees het volledige artikel →

Warm Heeg

9 juli 2019

  Op woensdag 19 juni presenteerden we de voorlopige resultaten van het onderzoek naar de haalbaarheid van onze plannen voor een Warm Heeg zonder aardgas. Het adviesbureau had op dat moment het onderzoek nog niet afgerond dus we hielden het bij de grote lijnen. Zijn de plannen haalbaar? Allereerst de hoofdboodschap: op grond van de […]

Lees het volledige artikel →

Deelauto in Heeg!

11 juni 2019

  Deelauto in Heeg Staat je (tweede) auto vaak stil? Of heb je geen auto maar zou je er wel af en toe een kunnen gebruiken? Heb je net je rijbewijs en wil je nog geen eigen auto kopen? Misschien is een deelauto dan iets voor jou! Wat is een deelauto? Een deelauto is een […]

Lees het volledige artikel →

Warm Heeg

11 juni 2019

Werkgroepen Inmiddels zijn de werkgroepen ‘Techniek’ en ‘Draagvlak’ een feit. Wil je ook aansluiten bij een van deze twee groepen, meld je dan aan door een mail te sturen naar email hidden; JavaScript is required. Warm Heeg in beeld Achter in de Speel- en Beleefwinkel is een tentoonstellingswand ingericht met informatie over Warm Heeg. Met […]

Lees het volledige artikel →

Warm Heeg

21 mei 2019

Bijeenkomst in It Heechhus op 19 juni In maart is aanvullend onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een collectieve warmte-voorziening in Heeg. Een ingenieursbureau dat al veel deskundigheid heeft opgebouwd op het gebied van TEO (Thermische Energie uit Oppervlaktewater) voert het onderzoek uit, formeel in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân. Het onderzoek gaat specifiek in […]

Lees het volledige artikel →