Duurzaam Heeg

 

Warm Heeg

7 juni 2021

in Duurzaam Heeg

VRAGEN VOOR WARM HEEG

STEL ZE GERUST OP email hidden; JavaScript is required OF KIJK OP DE WEBSITE WWW.WARMHEEG.NL

Q:      Is het water in het Hegermeer wel warm genoeg om een huis te verwarmen?

A: Het water uit het Hegermeer zal de woningen niet rechtstreeks verwarmen. In de zomer wordt warmte aan het meer onttrokken en opgeslagen in een diepe bodemlaag. Via warmtewisselaars wordt deze warmte in de winter overgedragen op het water in het warmtenet. Dankzij warmtepompen en het toevoegen van energie wordt het water in het warmtenet zó warm dat het de huizen kan verwarmen.

Q:      Is er al ervaring opgedaan met verwarming van gebouwen door middel van      aquathermie? (TEO)

 A: Ja, in Wageningen worden enkele grotere gebouwen verwarmd met behulp van warmte uit de stadsgracht. Dichterbij, in Heeg, wordt It Sylhûs verwarmd met warmte uit het Hegermeer. Beide systemen werken naar tevredenheid.

En ook in Denemarken wordt deze techniek, veelvuldig, al jaren toegepast.

TIP VOL ENERGIE

HOEVEEL EURO’S KUNT U BESPAREN BIJ HET GEBRUIK VAN LEDLAMPEN

Duurzaam Heeg.nl

10 mei 2021

 

Lees het volledige artikel →

Warm Heeg, wat is dat ook alweer?

10 mei 2021

Enthousiast, her en der sprekend over Warm Heeg merken we dat meerdere Hegemers toch niet precies weten wat Warm Heeg nu is, wat Warm Heeg nu eigenlijk doet. Dus bij deze, misschien ook voor u, in de herhaling. Warm Heeg werkt toe naar een collectieve warmtevoorziening van en voor het hele dorp. De warmte hiervoor […]

Lees het volledige artikel →

Duurzaam Heeg

10 april 2021

 

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Cooperatie Duurzaam Heeg

5 maart 2021

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING van de ENERGIECOÖPERATIE DUURZAAM HEEG De Energiecoöperatie Duurzaam Heeg nodigt alle leden en belangstellenden uit voor haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze vindt plaats op donderdag 15 april 2021 om 20:00 uur. Helaas lijkt het wegens de coronamaatregelen ook dit jaar niet mogelijk om elkaar fysiek te ontmoeten in het Heechhûs. Daarom organiseren […]

Lees het volledige artikel →

Dankjewel Janke!

5 maart 2021

Het recente overlijden van Janke maakt ons droevig, maar met heel veel dank én plezier denken we terug aan wat ze voor Duurzaam Heeg heeft betekend. Toen in 2012 Plaatselijk Belang het initiatief nam om een dorpsvisie te ontwikkelen, meldde Janke zich al gauw aan voor de werkgroep. Enthousiast nam zij deel aan alle brainstormsessies […]

Lees het volledige artikel →

Duurzaam Heeg

3 februari 2021

Duurzaam Heeg wenst u een groen en gezond 2021 toe. Ondanks de bijzondere tijden hebben we niet stilgezeten. Duurzaam Heeg is een netwerk van actieve inwoners op verschillende duurzaamheidsterreinen – van energie tot voedsel, van biodiversiteit tot vervoer. In Heeg is het afgelopen jaar aan talloze duurzame projecten gewerkt – waarvan we hier een paar […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Duurzaam Heeg

3 september 2020

Oogstseizoen op de Tussentuin De zomer brengt een overvloed aan sla, andijvie, bietjes en courgettes. Iedere woensdagmiddag en zaterdagochtend wordt er hard gewerkt door een groeiende groep geïnspireerde vrijwilligers. De komende weken kunnen we ook wortels, pompoenen, tomaten en boerenkool gaan oogsten. Zo eten we heerlijk met de seizoenen mee. Wat de tuiniers en hun […]

Lees het volledige artikel →

Warm Heeg

23 juli 2020

Energie-onderzoek Zoals bekend onderzoekt Warm Heeg de mogelijkheden van een collectief warmtenet in ons dorp. Om beter in beeld te krijgen welke technische oplossingen er mogelijk zijn en welke kosten daaraan verbonden zijn, hebben we meer gegevens nodig van individuele woningen: het type huis, het gasverbruik, de keteltemperatuur en de mate van isolatie van de […]

Lees het volledige artikel →