Findelierdagen

Tentviering 2 september

Ook dit jaar organiseren de gezamenlijke kerken van Heeg weer een tentviering tijdens de Findelierdagen. De viering wordt gehouden op zondag 2 september aanvang 09.30 uur in de feesttent op het terrein van de passantenhaven Heegerwâl. Het thema van de viering is: ‘van de wal in de sloot en omgekeerd’. De drek-race zal hierbij een verbindende rol hebben.

Voorgangers in de dienst zijn pastor Lucas Foekema en ds. Annelieke Warnar-van den Berg. Verder kunt u genieten van de muzikale zangtalenten van Nynke Gijsen. Er is nevendienst voor alle kinderen van de basisschool. Na de dienst staat de koffie/fris en cake klaar en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Van harte welkom en tot ziens op 2 september.

Namens de commissie ‘tentviering’ van de gezamenlijke kerken in Heeg

 

Ook dit jaar organiseert Heech yn’t Findel weer een volleybaltoernooi. Jullie kunnen mee doen als buurtvereniging, hokje, vriendengroep noem het maar op, meld jullie nu aan!

Net als vorig jaar is het volleybalterrein bij de feesttent. Zowel volwassenen als kinderen vanaf 8 jaar mogen meedoen. Het is niet belangrijk of jullie wel dan niet ervaring hebben in de volleybalsport. We starten vanaf 16:00 uur met de jeugd en vanaf 18:00 uur beginnen de senioren. Na het toernooi is de prijsuitreiking in de feesttent. Om je op te geven, graag een mail sturen naar: email hidden; JavaScript is required

Verder hebben wij voor een geslaagd feest ook nog de nodige vrijwilligers nodig: Voor het opbouwen van de tent, de bardienst, ordedienst en verschillende andere zaken.

Maar ook voor na de feesten zijn we op zoek naar vrijwilligers namelijk voor in het bestuur van Heech yn’t Findel om ook voor volgende jaargangen een geweldig feest neer te zetten. De verschillende taken binnen het bestuur zijn:

 

  • Voorzitter
  • Penningmeester
  • Secretariaat
  • Boekingen
  • Terreininrichting
  • Pr
  • Catering

Verder vergadert het bestuur in principe 1x per maand, daar buiten is er contact via mail en app.

Voelt u zich geroepen om vrijwilliger te worden bij Heech yn’t Findel dan kunt u contact op nemen via de mail email hidden; JavaScript is required

Bestuur Stichting Heech yn’t Findel