Heech yn’t ferline

25-jarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina

Ter gelegenheid hiervan was er feest in Heeg op 12 en 13 september 1923. Er werden o.a. een optocht, kinderspelen, ringsteken en een gondelvaart georganiseerd.

 

Praalwagen ‘Flora’

Om de kinderen het verzorgen van bloemen en planten bij te brengen werd in 1923 in Heeg de vereniging ‘Floralia’ opgericht. (Flora is de koningin van bloemen en voorjaar, Floralia de feesten tot haar eer). Er werd meteen meegewerkt aan de viering van het regeringsjubileum door met een praalwagen deel te nemen aan de optocht. Voor op de wagen, met de teugels in haar handen, zit Jetske van der Bank.

Nijedyk – Kinderspelen

Op woensdagmiddag 12 september 1923 begonnen om 13:00 uur de kinderspelen voor meisjes en jongens op het feestterrein naast de boerderij van Jelle Bouma (nu fam. K. Bakker). Afhankelijk van de leeftijd werden de deelnemers ingedeeld in één van de 7 groepen met elk drie verschillende spellen. Op de foto rechts jongens van 10 jaar uit groep V bezig met spel 2: Wedloop met hindernis.

De Syl – 1923 – Optocht

Op 13 september om 13:00 uur aanvang van de volkspelen met o.a. het ringrijden met paard en rijtuig. Prijzen voor de meeste ringen en voor het schoonste geheel, bestaande in luxe voorwerpen. De dame is verplicht de ringen te steken. Deelnemers aan het ringrijden worden beleefd verzocht met hunne bespanning zoveel mogelijk mede te doen aan den optocht welke des morgens wordt gehouden aldus het programma-boekje.

De Syl -1923 – Gondelvaart

Gondelvaart op 13 september ’s avonds van 8–9 uur: De deelnemende vaartuigen worden getrokken door eene stoomboot waarop zich de muziek en het feestcomité bevindt. Opstelling Wegsloot. Route: Zijl, rondom het Schar, terug naar de Zijl. Deze gondel is gemaakt door door fam. Hendrik Michels de Jong. De gondel stelt de Waterpoort van Sneek voor. De familie won hiermee de eerste prijs.

 

1923 – Het feestcomité ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum

Voorste rij v.l.n.r.: 1. Auke Lankhorst, 2. pastoor W.F.A. Overmeer (penningmeester), 3. meester J. Nauta (voorzitter), 4. meester S. van der Werf (secretaris), 5. dominee G.M. van Rennes, 6. meester C.W. Caspers. Middelste rij v.l.n.r.: 7. notaris K.H. (Hero) Mulder, 8. dokter G. Bruins, 9. Fedde van Dam, 10. Mebius Hettinga, 11. Durk J. Reijenga, 12. Klaas Gerritsma, 13. Durk van der Werf, 14. Jelle Bouma, 15. meester W. Gaastra, 16. Tamme L. de Vries. Achterste rij v.l.n.r.: 17. dominee J.P. van der Pol, 18. Tjeerd Rudolphi, 19. Pieter Schuurmans, 20. Herman van der Hoff, 21. Franke van Netten, 22. Jan van Veen.

Op de foto ontbreken: 23. Nico Lankhorst, 24. H.P. Wesselius, 25. Tj. Geerlings.

De foto is genomen in de gymnastiekzaal van de R.K. school.

Uw commentaar, aanvullingen of verbeteringen van onjuistheden zijn van harte welkom:  email hidden; JavaScript is required

Tips: Op www.dorpsarchieven.nl is onze website te vinden. De site is nog in opbouw maar in de komende tijd zult u er steeds meer foto’s en documenten kunnen bekijken. Op www.friesfilmarchief.nl zijn oude films over Heeg te bekijken. Let op! Gooi niet zomaar weg!

Hebt u nog waardevolle informatie, documenten, foto’s, dia’s, 8 mm. films, VHS videobanden e.d. die voor de vastlegging van de historie interessant zijn, neem dan contact met ons op. U kunt zaken aan ons in beheer geven of afstaan, maar meestal kunnen we er ook een digitale reproductie voor ons archief van (laten) maken.

Info:             Kees de Jong,  Jan Hettinga,  Piet van der Bank en Piet Vlas

 

Presentatieavonden
Goed nieuws voor de liefhebbers van onze presentatieavonden. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit het “Heech fan âlds archief”.

Wanneer: Woensdagavond 24 januari 2018

Aanvang: 20:00 uur

Plaats: Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg

Kosten: € 2,50 p.p./avond

Onderwerpen
O.a.: nieuwe aanwinsten, 2e Wereldoorlog- en Indiëperiode, diverse straten, Reünie 1987, Palinghandel – Londen, vervoer o.a. Veenstra Transport, Watersportvereniging en als de tijd het toelaat filmpje(s) uit de oude doos.
(De overige 2 presentatieavonden staan gepland op de woensdagavonden van:
28 februari en 28 maart 2018).

Oude ansichtkaarten van scheepshelling De Jong

 

 

 

De Helling – ±1903
Dit een van de oudste ansichtkaarten van de helling in ons archief.

 

De Helling – ±1906

 

 

 

 

De Helling – ±1914
Een mooi beeld van een palingaak op de helling. Er ligt ook een voor de wal. Het zijn robuuste schepen. Vergelijk ze maar met het skûtsje dat, achter de mensen, aan De Syl ligt.

 

 

De Helling – ±1920 De palingaak “Heeg” (WB8) afgemeerd voor de scheepshelling.

 

 

 

 

Tips:
Op www.dorpsarchieven.nl is onze website te vinden. De site is nog in opbouw maar in de komende tijd zult u er steeds meer foto’s en documenten kunnen bekijken.

Op www.friesfilmarchief.nl zijn oude films over Heeg te bekijken. Gebruik bij het zoeken in het filmarchief als zoekterm niet alleen Heeg, maar probeer ook Osingahuizen om een ca. 15 min. durende kleurenfilm over de bouw van de nieuwe brug (1971) aldaar te bekijken.

Let op! Gooi niet zomaar weg!
Hebt u nog waardevolle informatie, documenten, foto’s, dia’s, 8 mm. films, VHS videobanden e.d. die voor de vastlegging van de historie van Heeg interessant zijn, neem dan contact met ons op. U kunt zaken aan ons in beheer geven of afstaan, maar meestal kunnen we er ook een digitale reproductie voor ons archief van (laten) maken

Info: Kees de Jong, Jan Hettinga
Piet van der Bank en Piet Vlas

Uit het archief van Stichting “Heech fan âlds”

11 september 2016

Heeg – ± 1903 – Nijewâl – Het beurtschip ‘Workum’ aan de Nijewâl. Een paar keer per week deed de eigenaar Groenhof Heeg aan om vracht te halen en/of te brengen. Door de aanwezigheid van de grote schoorsteen (rechts op de foto) valt op te maken dat dit beurtschip, zoals de meesten destijds, werd voortbewogen […]

Lees het volledige artikel →

Uit het archief van St. Heech fan Alds

9 juni 2016

Heeg – ± 1925 – Harinxmastrjitte – Rechts de R.K. lagere school, gebouwd in 1921. In het midden de tuin met het mooie prieeltje van dokter Douwe J. de Witte. Tegenwoordig wordt de tuin als parkeerplaats gebruikt. Daarvoor heeft het nog ± 12 jaar dienst gedaan als dorpstuin. Op de plaats van het prieeltje ligt […]

Lees het volledige artikel →

Hoe was dat toen in Heeg? (8)

29 juli 2015

Van een bekende Hegemer, Jan de Jong, kreeg ik om in te zien een doosje vol met documenten. Dit waren allemaal herinneringen uit de tijd dat Nederland bezet was door de Duitsers, en dan met name Heeg en Wymbritseradeel. Daarvoor was Jan een hele dag op het gemeentehuis geweest om dit uit te zoeken en […]

Lees het volledige artikel →

Hoe was dat toen ook al weer in Heeg (6)

18 mei 2015

Het ging na de bevrijding van de Duitsers, een stuk beter met de winkel van B. de Jong in Heeg. De Jong was in het begin van de bezetting door de Duitsers getrouwd en met de nieuwe winkel gestart. Er waren al problemen met de verbouw van de winkel door gebrek aan cement en hout […]

Lees het volledige artikel →

Hoe was het toen in Heeg – 4

3 maart 2015

Honger in Amsterdam deed mensen met de Lemmerboot naar Friesland komen en ook naar Heeg om hier eten te kopen bv vlees bij de zwarthandel. En ook zwarthandelaren gingen van hier met die boot naar Amsterdam. Gelukkig kwamen de bevrijders van uit het zuiden Nederland binnen, dat ging niet zonder slag of stoot. De rivier […]

Lees het volledige artikel →

Hoe was het toen ook al weer in Heeg (2)

24 december 2014

Het brandspuithokje in Heeg, waar stond dat voor de oorlog in 1935? Aan de Schatting bij de brug, wat voor brandweer auto stond daarin? Een rode auto, met daar bovenop twee houten banken, waar de brandweerlieden aan twee kanten op konden zitten, met daar tussen een ladder een pomp en het spuit materiaal. Toen de […]

Lees het volledige artikel →

Doe 1945 en no 2013

8 mei 2013

Ungetiidzje op it platte stikje, dat wol sizze op in bûtlânachtich stikje lân, dat yn it ferline de boaiem fan de Hinxstepoel wie. De Hinxstepoel is foar it neist droeglein mei it graven fan de Tsjerkesleat, dêrtroch kaam oan beide kanten fan de Tsjerkesleat in stik droegleine Hinxstepoel. Op de masine sit Age soan fan […]

Lees het volledige artikel →

Op it Eilan wie earder greidelan

4 april 2013

Yn 1947 wie trije H.A lân op it Eilân, fan Rommert Jorritsma. Op it lân stie doe in grut beaken foar de skippen dy’t fan de mar kamen. No skriuwt Simon v/d Meer fanôf dat plak Sylboade ferhalen yn syn fakânsjewenning. Mar doe waard it troch de doarpsboer Jorritsma meand. Op de foto sjogge wy […]

Lees het volledige artikel →