Heech yn’t ferline

Presentatieavonden
Goed nieuws voor de liefhebbers van onze presentatieavonden. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit het “Heech fan âlds archief”.

Wanneer: Woensdagavond 24 januari 2018

Aanvang: 20:00 uur

Plaats: Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg

Kosten: € 2,50 p.p./avond

Onderwerpen
O.a.: nieuwe aanwinsten, 2e Wereldoorlog- en Indiëperiode, diverse straten, Reünie 1987, Palinghandel – Londen, vervoer o.a. Veenstra Transport, Watersportvereniging en als de tijd het toelaat filmpje(s) uit de oude doos.
(De overige 2 presentatieavonden staan gepland op de woensdagavonden van:
28 februari en 28 maart 2018).

Oude ansichtkaarten van scheepshelling De Jong

 

 

 

De Helling – ±1903
Dit een van de oudste ansichtkaarten van de helling in ons archief.

 

De Helling – ±1906

 

 

 

 

De Helling – ±1914
Een mooi beeld van een palingaak op de helling. Er ligt ook een voor de wal. Het zijn robuuste schepen. Vergelijk ze maar met het skûtsje dat, achter de mensen, aan De Syl ligt.

 

 

De Helling – ±1920 De palingaak “Heeg” (WB8) afgemeerd voor de scheepshelling.

 

 

 

 

Tips:
Op www.dorpsarchieven.nl is onze website te vinden. De site is nog in opbouw maar in de komende tijd zult u er steeds meer foto’s en documenten kunnen bekijken.

Op www.friesfilmarchief.nl zijn oude films over Heeg te bekijken. Gebruik bij het zoeken in het filmarchief als zoekterm niet alleen Heeg, maar probeer ook Osingahuizen om een ca. 15 min. durende kleurenfilm over de bouw van de nieuwe brug (1971) aldaar te bekijken.

Let op! Gooi niet zomaar weg!
Hebt u nog waardevolle informatie, documenten, foto’s, dia’s, 8 mm. films, VHS videobanden e.d. die voor de vastlegging van de historie van Heeg interessant zijn, neem dan contact met ons op. U kunt zaken aan ons in beheer geven of afstaan, maar meestal kunnen we er ook een digitale reproductie voor ons archief van (laten) maken

Info: Kees de Jong, Jan Hettinga
Piet van der Bank en Piet Vlas

1903jpgHeeg – ± 1903 – Nijewâl –

Het beurtschip ‘Workum’ aan de Nijewâl. Een paar keer per week deed de eigenaar Groenhof Heeg aan om vracht te halen en/of te brengen. Door de aanwezigheid van de grote schoorsteen (rechts op de foto) valt op te maken dat dit beurtschip, zoals de meesten destijds, werd voortbewogen door een stoommachine.

 

 

 

Heeg – ± 1905 – Nijewâl –1905

Hier was de Nijewâl nog niet helemaal volgebouwd. Van deze kant af gezien begint het met de timmerschuur van Van Asma. Vooraan ligt het skûtsje van Lútsen van der Meer. Zelf zit hij met zijn vrouw bij de heg (links) te klompmaken. Die moesten 12 stuivers per paar opbrengen. Het tweede skûtsje is van Hertzen van der Schuit.

 

 

1910Heeg – ± 1910 – Nijewâl –

Voor de Nijewâl ligt het schip van Lammert Fortuin. Daarachter het beurtschip van Jetse Reijenga. Op de hoek woonde Inne de Boer, werknemer bij de Gemeentelijke reinigingsdienst (te zien aan de karren). Van de mensen zijn de eerste vier bekend. Links: Inne de Boer, zijn vrouw en dochter Tiet, en een beetje naar achteren Heye Schuurmans-Visser.

 

Heeg – ± 1930 – Nijewâl –1903jpg

Links de nog kale polderdijk waar nu Bungalow-watersportpark ‘De Pharshoeke’ is gelegen. Rechts It Eilân waar nog koeien grazen op de plek waar in 1969 Jachthaven Foekema verrees. Na de aanleg van een brug over het Hegemer Far in 1970 kregen o.a. de jachtwerf van Pier Piersma, het dorpshuis, de gemeentelijke jachthaven en recreatiewoningen (Bohan) er ook een plek.

1955Heeg – ± 1955 – Nijewâl –

Aan het zuideinde van de Nijewâl lag destijds dit stalen bruggetje naar het nieuwe zwembad aan het Heegermeer. Tot de aanleg van bungalowpark ‘De Pharshoeke’ liep het pad eerst over de polderdijk, later langs de westkant van het bungalowpark. In 1968 verviel dit bruggetje weer en kwam er de huidige toegang over het parkeerterrein (De voormalige tuin van dokter D. de Witte en latere wandelparkje c.q. dorpstuin met muziektent) gelegen aan de zuidkant van de Harinxmastrjitte.

 

Uw commentaar, aanvullingen of verbeteringen van onjuistheden zijn van harte welkom: email hidden; JavaScript is required

 Tips:

Op www.dorpsarchieven.nl is onze website te vinden. De site is nog in opbouw maar in de komende tijd zult u er steeds meer foto’s en documenten kunnen bekijken. Op www.friesfilmarchief.nl zijn oude films over Heeg te bekijken. Gebruik bij het zoeken in het filmarchief als zoekterm niet alleen Heeg, maar probeer ook Osingahuizen om een ca. 15 min. durende kleurenfilm over de bouw van de nieuwe brug (1971) aldaar te bekijken.

 Let op! Gooi niet zomaar weg! Hebt u nog waardevolle informatie, documenten, foto’s, dia’s e.d. die voor de vastlegging van de historie interessant zijn, neem dan contact met ons op. U kunt zaken aan ons in beheer geven of afstaan, maar we kunnen ook m.b.v. een scanner er een digitale reproductie van maken.

Fotoboek Heeg:

Bij Kees de Jong te koop: Nog enkele exemplaren van het fotoboek ‘Heech en de Hegemers‘.

 

Info:            Kees de Jong                         Jan Hettinga

Piet van der Bank                     Piet Vlas

 

 

Uit het archief van St. Heech fan Alds

9 juni 2016

Heeg – ± 1925 – Harinxmastrjitte – Rechts de R.K. lagere school, gebouwd in 1921. In het midden de tuin met het mooie prieeltje van dokter Douwe J. de Witte. Tegenwoordig wordt de tuin als parkeerplaats gebruikt. Daarvoor heeft het nog ± 12 jaar dienst gedaan als dorpstuin. Op de plaats van het prieeltje ligt […]

Lees het volledige artikel →

Hoe was dat toen in Heeg? (8)

29 juli 2015

Van een bekende Hegemer, Jan de Jong, kreeg ik om in te zien een doosje vol met documenten. Dit waren allemaal herinneringen uit de tijd dat Nederland bezet was door de Duitsers, en dan met name Heeg en Wymbritseradeel. Daarvoor was Jan een hele dag op het gemeentehuis geweest om dit uit te zoeken en […]

Lees het volledige artikel →

Hoe was dat toen ook al weer in Heeg (6)

18 mei 2015

Het ging na de bevrijding van de Duitsers, een stuk beter met de winkel van B. de Jong in Heeg. De Jong was in het begin van de bezetting door de Duitsers getrouwd en met de nieuwe winkel gestart. Er waren al problemen met de verbouw van de winkel door gebrek aan cement en hout […]

Lees het volledige artikel →

Hoe was het toen in Heeg – 4

3 maart 2015

Honger in Amsterdam deed mensen met de Lemmerboot naar Friesland komen en ook naar Heeg om hier eten te kopen bv vlees bij de zwarthandel. En ook zwarthandelaren gingen van hier met die boot naar Amsterdam. Gelukkig kwamen de bevrijders van uit het zuiden Nederland binnen, dat ging niet zonder slag of stoot. De rivier […]

Lees het volledige artikel →

Hoe was het toen ook al weer in Heeg (2)

24 december 2014

Het brandspuithokje in Heeg, waar stond dat voor de oorlog in 1935? Aan de Schatting bij de brug, wat voor brandweer auto stond daarin? Een rode auto, met daar bovenop twee houten banken, waar de brandweerlieden aan twee kanten op konden zitten, met daar tussen een ladder een pomp en het spuit materiaal. Toen de […]

Lees het volledige artikel →

Doe 1945 en no 2013

8 mei 2013

Ungetiidzje op it platte stikje, dat wol sizze op in bûtlânachtich stikje lân, dat yn it ferline de boaiem fan de Hinxstepoel wie. De Hinxstepoel is foar it neist droeglein mei it graven fan de Tsjerkesleat, dêrtroch kaam oan beide kanten fan de Tsjerkesleat in stik droegleine Hinxstepoel. Op de masine sit Age soan fan […]

Lees het volledige artikel →

Op it Eilan wie earder greidelan

4 april 2013

Yn 1947 wie trije H.A lân op it Eilân, fan Rommert Jorritsma. Op it lân stie doe in grut beaken foar de skippen dy’t fan de mar kamen. No skriuwt Simon v/d Meer fanôf dat plak Sylboade ferhalen yn syn fakânsjewenning. Mar doe waard it troch de doarpsboer Jorritsma meand. Op de foto sjogge wy […]

Lees het volledige artikel →

Uit het verleden

5 maart 2013

    Heeg oktober 1948 Bij de gehouden jubileumfeesten werd alhier een actie gevoerd om de “Hegemer” jongens, die in Indonesië het vaderland dienen, ook iets van het feest mee te laten genieten. Het Niwincomité en het Kath. Thuisfront zetten een collecte op touw. In de allegorische optocht reed een wagen mee, waarop werd voorgesteld […]

Lees het volledige artikel →