Goede doelen

In de week van 4 tot en met 9 november vindt de collectevan Alzheimer Nederland plaats. In Heeg e.o. gaan   weer collectantes(-n) de straat op om geld in te zamelen.

Altijd aandacht voor Alzheimer

Ook vorig jaar heeft het Alzheimer Nederland aan aandacht niet ontbroken. Er zijn grote stappen gezet in het beter bespreekbaar maken van de ziekte en de zorg voor mensen met dementie.

Alzheimer Nederland werkt aan een oplossing voor dementie, nu en in de toekomst. We werken aan een wereld waarin perspectief kan worden geboden, zelfs in de zwaarste omstandigheden. Waarin mantelzorgers worden geholpen met hun zorg en zorgen, we meer aandacht hebben voor elkaar en waarin we steeds dementievriendelijker worden.

Alzheimer Nederland is ontzettend trots op iedereen die ons bijstaat. Iedere stap die wordt gezet, helpt ons verder in de goede richting. Mocht u ons willen ondersteunen, bedenk dan dat we blij zijn met iedere vorm van hulp. Raadpleegt u voor meer informatie de website www.alzheimer-nederland.nl

Wilt u mee collecteren? Dan kunt u zich aanmelden bij Maurits Flapper

 

 

 

Dorcas Voedselactie

14 oktober 2019

in Goede doelen

Vrijwilligers gevraagd!!

De Dorcas Voedselactie wordt ook dit jaar weer in Heeg gehouden. En wel op:

vrijdag 8 november en zaterdag 9 november in supermarkt de Coop!

Met de Dorcas Voedselactie zamelen we bij supermarkten, kerken en scholen producten in voor de allerarmsten in Oost-Europa. Voor mensen die bijvoorbeeld door armoede, leeftijd, ziekte of een beperking zelf amper nog de deur uitkomen. Veel van hen leven teruggetrokken en in armoede. Ze staan er vaak alleen voor. Met een voedselpakket wordt het leven de komende wintermaanden dragelijker.

We laten zo zien dat duizenden mensen in Nederland om hen geven!

Het voedselpakket staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van onze programma’s. We werken aan een blijvende verandering in het leven van de allerarmsten.

Om deze actie te laten slagen, hebben we veel enthousiaste vrijwilligers nodig, dus… Lijkt het u leuk om deze dagen in de winkel mee te helpen, meldt u zich dan bij ons aan! Vooraf krijgt u dan de nodige informatie.

Speciale oproep aan scholieren: jullie kunnen dit ook als maatschappelijke stage gaan doen! Het is zeer nuttig werk, niet moeilijk en het is heel gezellig in de winkel… je hebt zo een paar uren verdiend voor je maatschappelijke stage!

Voor meer informatie en opgave:  Pieter Jukema en Marianne de Haan

www.dorcasvoedselactie.nl

KWF kankerbestrijding

14 oktober 2019

   € 1.602,16 voor KWF Kankerbestrijding De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Heeg, Osingahuzen en Lytshuzen heeft dit jaar € 1.602,16 opgebracht. Wie de collectant heeft gemist kan alsnog een gift overmaken op giro NL44INGB00000 26000 ten name van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam. Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald blijft KWF Kankerbestrijding zich […]

Lees het volledige artikel →

Collecteweek HandicapNL

17 september 2019

IEDEREEN EERLIJKE KANSEN Voorheen Fonds verstandelijk gehandicapten en Revalidatiefonds Van maandag 23 september t/m zaterdag 28 september 2019. Nederland heeft een nieuw goed doel…… en iedereen hoort erbij! Nederland heeft een nieuw goed doel dat opkomt voor alle mensen met een handicap. Iedereen hoort erbij. Ruim twee miljoen mensen in Nederland hebben last van een […]

Lees het volledige artikel →

Anjerfonds

9 juli 2019

Hallo dorpsgenoten, Op dinsdag 21 mei hebben we met veel korpsleden de anjercollecte gehouden in Heeg. Opbrengst van de collecte in Heeg e.o. is € 687,- De helft van de opbrengst van de Anjeractie is voor de clubkas van de collecterende vereniging en de andere helft is bestemd voor projecten op gebied van cultuur, natuur en […]

Lees het volledige artikel →

Heegemers bedankt!!!

17 mei 2019

Dankzij vele enthousiaste collectanten en de gulle gevers, is de jaarlijkse collecte van het ReumaNederland weer prima verlopen/gelopen. Mede hierdoor kwam HEEG op het mooie totaalbedrag van 1.189,86 euro!!! Namens  ReumaNederland bedankt!!! Comitè Heeg Jellie Cnossen-Terpstra en Nellie Koenen-Terpstra    

Lees het volledige artikel →

Opbrengst Hartstichting in Heeg

17 mei 2019

De Hartstichting bedankt alle collectanten en inwoners van Heeg voor hun inzet en bijdrage aan de landelijke collecte week. In de week van 7 tot en met 13 april 2019 is in Heeg € 916,73 opgehaald! Collecteopbrengst is hard nodig Leven met een hartziekte is zwaar, voor de patiënt én de omgeving. En het aantal […]

Lees het volledige artikel →

Geef voor gezonde longen

17 mei 2019

Van 13 t/m 18 mei is de collecte van het Longfonds (voorheen Astmafonds). Meer dan 33.000 vrijwilligers gaan dan op pad met maar één doel: geld inzamelen voor de strijd tegen longziekten. Finn is geboren met maar één long. Hij is niet de enige. Meer dan 1 miljoen mensen in  ons land hebben een ongeneeslijke […]

Lees het volledige artikel →

Uitslag loterij Kerk in Aktie

11 maart 2019

  Op 14 februari Valentijnsdag, kan het nog mooier, is de loting verricht van de actie die Kerk in Aktie had opgezet om geld in te zamelen voor Stichting Heart for Children in Oeganda. In totaal zijn er ruim 1100 loten verkocht, een mooie opbrengst dus en iedereen die loten heeft gekocht bij deze nogmaals […]

Lees het volledige artikel →

Heart for Children

22 februari 2019

Er wordt in Heeg veel aandacht besteed aan Heart for Children in Uganda en als je het mij vraagt terecht. Heart for children is een organisatie die zich inzet voor goede scholing van kinderen en met name weeskinderen. De kinderen verblijven de hele week op het terrein in Osia waar ze alle faciliteiten hebben die […]

Lees het volledige artikel →