Goede doelen

D.E. koffiepunten inzamelen.Evenals vorig jaar is december weer de maand voor het sparen van Douwe Egberts koffiepunten. Maar sparen kan natuurlijk het hele jaar door.

Samen met de Lionsclub in Sneek verzamelt de voedselbank in Sneek de D.E. waardepunten. D.E. zet de waardepunten om in koffie. Koffie staat voor een moment van ontspanning, even tot jezelf komen en gezelligheid. Koffie is echter een zeldzaam product voor voedselbanken, omdat het lang houdbaar is en bijna nooit wordt ‘afgeschreven’. Hebt u waardepunten, dan vragen we u deze te doneren en (bij voorkeur geteld) af te geven vóór 31 december 2018.

Inzamelboxen vindt u in de supermarkten van Jumbo, Normandiaplein en Tinga in Sneek. Ook bij Poiesz, Boschplein, Keizersmantel, Jancko Douwamastraat in Sneek en bij Poiesz in Scharnegoutum en IJlst. Ook staat er een inzamelbox bij Coöp supermarkt in Heeg.

U mag de punten ook bij de voedselbank brengen of misschien kent u iemand die vrijwilliger is bij de voedselbank. Vorig jaar spaarden we 551.000 punten, goed voor ruim 1100 pakken koffie. Helpt u weer mee?

Alvast hartelijk bedankt.

Fenna de Haan, Secretaris Voedselbank Sneek-Wymbritseradiel

Postadres: Breksdijk 7, Oudega SWF

email hidden; JavaScript is required

 

 

De collecte van Alzheimer Nederland heeft in Heeg e.o. in de week van 5 t/m 10 november €1.266,62 opgebracht. De organisatie bedankt hiervoor alle gevers en collectanten.

Altijd aandacht voor Alzheimer Vorig jaar en ook dit jaar heeft het Alzheimer Nederland aan aandacht niet ontbroken. Alzheimer Nederland is blij met deze aandacht. Het geeft ons de kans om aan een groter publiek te vertellen over het belangrijke werk dat Alzheimer Nederland doet. En we hebben de steun van de Nederlandse bevolking hard nodig.

Alzheimer Nederland werkt aan een oplossing voor dementie, nu en in de toekomst. We werken aan een wereld waarin perspectief kan worden geboden, zelfs in de zwaarste omstandigheden. Waarin mantelzorgers worden geholpen met hun zorg en zorgen, we meer aandacht hebben voor elkaar en waarin we steeds dementievriendelijker worden.

Opbrengst De collecteweek is een prachtig moment om hier bij stil te staan. We hopen natuurlijk op een zo hoog mogelijke opbrengst, zodat we nog meer ondersteuning kunnen bieden. Alzheimer Nederland bedankt iedereen in Heeg e.o. die hieraan heeft meegeholpen.

Volgend jaar ook meehelpen?

Wilt u in 2019 ook uw steentje bijdragen door mee te helpen als collectant? Alzheimer Nederland is hier blij mee.

U kunt zich opgeven via www.alzheimer-nederland.nl/collecteren of bij: Maurits Flapper

email hidden; JavaScript is required

Opbrengst collecte Spierfonds

11 december 2018

De collecte Spierfonds heeft € 689,28 opgebracht. Beter laat dan niet willen we de Heegemers bedanken voor hun bijdrage namens de collectanten en Spierfonds. Groet, Sjak en Leo

Lees het volledige artikel →

De grote Rabobank sponsoring!!

11 december 2018

Samen bouwen aan een welvarend en duurzaam verenigingsleven. Een slogan van de Rabobank, waarmee ze hun betrokkenheid bij de samenleving willen benadrukken. Allerlei clubs, verenigingen en stichtingen vervullen een belangrijke rol in onze samenleving. Maar in deze tijd is er vaak minder subsidie, minder vrijwilligers en soms ook minder leden. Daarom heeft de Rabobank een […]

Lees het volledige artikel →

Laat je hart spreken voor Kerk in Aktie

11 december 2018

De Kerk In Aktie Groep Heeg bekommert zich al een tijd om het project Heart4Children. Dat zal jullie niet ontgaan zijn, denk ik. Nu hebben ze een loterij opgezet, waarbij we, natuurlijk massaal, loten kunnen kopen voor het goede doel. En dat goede doel is het kinderdorp Kimbilio in Oeganda. Kijk eens op de website […]

Lees het volledige artikel →

Collecteweek Alzheimer Nederland

20 november 2018

Collecteweek Alzheimer Nederland  5 t/m 10 november In de week van 5 tot en met 10 november vindt de collecte van Alzheimer Nederland plaats. In Heeg e.o. gaan weer meerdere collectanten de straat op om geld in te zamelen. Altijd aandacht voor Alzheimer. Ook vorig jaar heeft het Alzheimer Nederland aan aandacht niet ontbroken. Er […]

Lees het volledige artikel →

Dorcas Voedselactie: Heel Nederland geeft!

20 november 2018

  Met de Dorcas Voedselactie zamelen we bij supermarkten, kerken en scholen producten in voor de allerarmsten in Oost-Europa. Voor mensen die bijvoorbeeld door armoede, leeftijd, ziekte of een beperking zelf amper nog de deur uitkomen. Veel van hen leven teruggetrokken en in armoede. Ze staan er vaak alleen voor. Met een voedselpakket wordt het […]

Lees het volledige artikel →

Opbrengst Collecteweek Handicap NL 2018

9 november 2018

van 24 september t/m 29 september 2018  onder het motto IEDEREEN EERLIJKE KANSEN De collecte heeft dit jaar in Heeg  e.o. het bedrag van € 1274,87 opgebracht. Vorig jaar was de opbrengst € 1207,98 Hierbij willen wij alle gevers en medewerkers heel hartelijk bedanken voor de enthousiaste medewerking aan deze collecte. Heeft u de collectant […]

Lees het volledige artikel →

Opbrengst collecte KWF

21 oktober 2018

€ 1.553,06 voor KWF Kankerbestrijding De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Heeg, Osingahuzen en Lytshuzen heeft dit jaar € 1.553,06 opgebracht. Wie de collectant heeft gemist kan alsnog een gift overmaken op giro NL44INGB00000 26000 ten name van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam. Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald blijft KWF Kankerbestrijding zich inzetten […]

Lees het volledige artikel →

Collecteweek HandicapNL

13 september 2018

Collecteweek HandicapNL IEDEREEN EERLIJKE KANSEN Voorheen Fonds verstandelijk gehandicapten en Revalidatiefonds  Van maandag 24 september t/m zaterdag 29 september 2018.  Nederland heeft een nieuw goed doel……. ….en iedereen hoort erbij!  Nederland heeft een nieuw goed doel dat opkomt voor alle mensen met een handicap. Iedereen hoort erbij. Ruim twee miljoen mensen in Nederland hebben last […]

Lees het volledige artikel →