Heech fan Alds

Presentatieavond

Goed nieuws voor de liefhebbers van onze presentatieavonden. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit het “Heech fan âlds archief”.

Wanneer:     Woensdagavond 28 maaart 2018

Aanvang:     20:00 uur

Plaats:         Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg

Kosten:        € 2,50 p.p./avond

Onderwerpen O.a.: nieuwe aanwinsten, Ned. Indiëperiode 1946/50, Reünie 1995 & 2000, foto’s gemaakt door Wiebe de Bock, diverse Hegemer personen en filmpje(s) uit de oude doos.

25-jarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina Ter gelegenheid hiervan was er feest in Heeg op 12 en 13 september 1923. Er werd ook een Gevelversiering en Etalage-Wedstrijd georganiseerd waarvan hierbij een paar foto’s.

 

Harinxmastrjitte 3

In dit pand woonden destijds eerst Durk Jelles Reijenga, daarna Douwe Osinga, beide met een winkel in krui-denierswaren. Folkert de Hoop volgde met een pianozaak. Daarna heeft de familie Van Barneveld er eerst met Barnel B.V. surfplan-ken en boten enz. ver- kocht, daarna met Jonkers Import B.V. diverse computerbe-nodigdheden.

 

Tsjerkebuorren

Op bovenstaande foto zijn rechtsachter een aantal panden zicht-baar die zijn gesloopt om plaats te maken voor een bedrijfsuit-breiding van fam. Van Barneveld. Een van die panden was het winkeltje van Joh. Potma. Alle Hegemers kenden destijds het snoepwinkeltje van Potma’s Griet; ze had ook peterolie en klom-pen te koop.

Harinxmastrjitte 4

Fam. Rudolphi voor hun woning waar nu, samen met het pand rechts, ‘1001 artike- len’ van Wessel en Sjoukje Veenstra-Voolstra is gevestigd. Daarvoor had Maaike Veenstra-Bootsma er een viswinkel, weer later Bote Westra zijn taxibedrijf. In het rechter pand woonden voorheen Kees de Jong, Wed. K. de Jong, gebroe-ders De Jong met galanterieën, speelgoed, drukwerk enz. Later de boekwinkel van Klaas de Jong en Hettinga’s Installatiebedrijf. Rechts staat Tjeerd Rudolphi.

 

Harinxmastrjitte 29

Het mooi versierde oude postkantoor van de Van Scheltinga’s. Voor de deur post-kantoorhouder Marius van Scheltinga, die later werd opgevolgd door zijn zoon Tjeerd. Achter het hek staat zoon Cornelis. Hal-verwege de jaren ’80 werd het Postkantoor een ‘Postagentschap’ en kreeg onderdak in een supermarkt. Na sloop en nieuwbouw van het oude pand in de jaren ’90 van de vorige eeuw, is Stentec Software B.V. hier gevestigd.

Tips:

Op www.dorpsarchieven.nl is onze website te vinden. De site is nog in opbouw maar in de komende tijd zult u er steeds meer foto’s en documenten kunnen bekijken. Op www.friesfilmarchief.nl zijn oude films over Heeg te bekijken. Gebruik bij het zoeken in het filmarchief als zoekterm niet alleen Heeg, maar probeer ook Osingahuizen om een ca. 15 min. durende kleurenfilm over de bouw van de nieuwe brug (1971) aldaar te bekijken.

Let op! Gooi niet zomaar weg! Hebt u nog waardevolle informatie, documenten, foto’s, dia’s, 8 mm. films, VHS videobanden e.d. die voor de vastlegging van de historie van Heeg interessant zijn, neem dan contact met ons op. U kunt zaken aan ons in beheer geven of afstaan, maar meestal kunnen we er ook een digitale reproductie voor ons archief van (laten) maken

Info:             Kees de Jong, Jan Hettinga, Piet van der Bank en Piet Vlas

 

 

 

Presentatieavonden

Goed nieuws voor de liefhebbers van onze presentatieavonden. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit het “Heech fan âlds archief”.

Wanneer:     Woensdagavond 28 februari 2018

Aanvang:     20:00 uur

Plaats:         Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg

Kosten:        € 2,50 p.p./avond

Onderwerpen

O.a.: nieuwe aanwinsten, Ned. Indiëperiode 1946/50, diverse straten, feesten en als de tijd het toelaat filmpje(s) uit de oude doos. (De volgende presentatieavond staat gepland op woensdagavond 28 maart 2018).

Oude ansichtkaarten van De Syl

De Syl – ±1900

In 1903 kocht Auke Lankhorst de beide linker puntgevel-woningkjes uit 1794 via notaris Poelstra van van Brechtsje Minnes Koopmans, weduwe van Simen Boukes van der Velde. Het grote huis op de hoek kocht Auke Lankhorst er bij in 1914 via notaris Mulder van Maria Hendrika Zandstra, vrouw van Melle Horjus, de enige erfgenaam van mejuffrouw Fokeltsje Horjus. In het derde puntgevelwoninkje (1781) zat de zeilmakerij van palinghandel/rederij W. & A. Visser, tegenwoordig is het een garage.

 

De Syl – ±1900

In het huis met de grote kajuit woonden de palinghandelaren/ reders van firma W. & A. Visser & Zn. (Anno 1731). In 1919 kocht dokter Douwe de Witte het van Bauke Annes Visser. Tussen de bleekjes op De Syl was een pad. Het ene bleekje was van de Vissers, het andere van con-current Auke Lank-horst.

 

De Syl – ±1907

Een mooie foto van De Syl. Het water was toen veel breder dan nu; de kade was uiteraard veel smal-ler. Verder zien we de bleekjes ter hoogte van de voorplecht van het skûtsje van Anne Hertzen van der Schuit. Er achter een grote groep mensen, (allicht kijkend naar de foto-graaf). Links liggen de ‘leggers’, waar de levende paling in werd bewaard, tot ze naar Londen werden gebracht met de palingaken.

 

 

De Syl – ±1910

Zeilmaker Jan van Brug staat in het kleine bootje. Links de botter “Koerier” van palinghandel fir- ma W. & A. Visser & Zonen. Die werd af en toe gebruikt bij het opkopen van paling in vissers-plaatsen aan de  Zuiderzee.

 

Tips: Op www.dorpsarchieven.nl is onze website te vinden. De site is nog in opbouw maar in de komende tijd zult u er steeds meer foto’s en documenten kunnen bekijken.

Op www.friesfilmarchief.nl zijn oude films over Heeg te bekijken. Gebruik bij het zoeken in het filmarchief als zoekterm niet alleen Heeg, maar probeer ook Osingahuizen om een ca. 15 min. durende kleurenfilm over de bouw van de nieuwe brug (1971) aldaar te bekijken.

Let op! Gooi niet zomaar weg!

Hebt u nog waardevolle informatie, documenten, foto’s, dia’s, 8 mm. films, VHS videobanden e.d. die voor de vastlegging van de historie van Heeg interessant zijn, neem dan contact met ons op. U kunt zaken aan ons in beheer geven of afstaan, maar meestal kunnen we er ook een digitale reproductie voor ons archief van (laten) maken.

 

Info: Kees de Jong, Jan Hettinga, Piet van der Bank en Piet Vlas

Nieuws van Stichting “Heech fan alds”

19 december 2017

Presentatieavonden Goed nieuws voor de liefhebbers van onze presentatieavonden. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit het “Heech fan âlds archief”. Wanneer: Woensdagavond 24 januari 2018 Aanvang: 20:00 uur Plaats: Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg Kosten: € 2,50 p.p./avond Onderwerpen O.a.: nieuwe aanwinsten, 2e […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Stichting “Heech fan alds”

14 november 2017

Presentatieavonden Goed nieuws voor de liefhebbers van onze presentatieavonden. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit het “Heech fan âlds archief”. Wanneer:     Woensdagavond 29 november 2017 Aanvang:     20:00 uur Plaats:         Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg Kosten:        € 2,50 p.p./avond Onderwerpen O.a.: nieuwe aanwinsten, personen, […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Stichting “Heech fan Alds”

8 oktober 2017

Presentatieavonden Goed nieuws voor de liefhebbers van onze presentatieavonden, we gaan binnenkort weer van start. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit het “Heech fan âlds archief”. Wanneer:      Woensdagavond 25 oktober 2017  Aanvang:       20:00 uur  Plaats:           Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg  Kosten:          € 2,50 […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Stichting “Heech fan âlds”

31 augustus 2017

Presentatieavonden De groeiende belangstelling voor onze vijf laatst gehouden presentatieavonden heeft ons doen besluiten om ook voor het komende na- en voorjaar voorlopig weer een 5-tal avonden te plannen. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit het “Heech fan âlds archief”. Wanneer:     Woensdagavond 25 oktober 2017 Woensdagavond 29 […]

Lees het volledige artikel →

Uit het archief van Stichting “Heech fan alds”

8 juli 2017

“Crescendo” op een mooie pinksterdag in 1921 naar Dokkum – slot. (Verslag van een muziek- en zangconcours, geschreven door J. van der Bank en gepubliceerd in de C.N.S. schoolkrant “OmHeech” – 30 juni 1981 – 12e jaargang – nr. 5). Ons optreden daar werd nl. een afgang! Het door ons uit te voeren nummer, de […]

Lees het volledige artikel →

Uit het archief van Stichting “Heech fan alds”

17 juni 2017

  “Crescendo” op een mooie pinksterdag in 1921 naar Dokkum – deel 1. (Verslag van een muziek- en zangconcours, geschreven door J. van der Bank en gepubliceerd in de C.N.S. schoolkrant “OmHeech” – 30 juni 1981 – 12e jaargang – nr. 5). In de vroege morgen van pinkstermaandag 1921 stond “Crescendo” al klaar om de […]

Lees het volledige artikel →

Uit het archief van Stichting “Heech fan alds”

5 mei 2017

 Bebouwing aan de westkant van De Skatting – 3     Luchtfoto Heeg – 1973 Linksonder de gebouwen (met de platte daken) van Staalbouw Nauta. Abraham Waslander Nauta ging in 1875 van start met een smederij in de Bûterhoeke, en verhuisde later naar wat nu De Skatting 75 is. In 1915 verhuisde de smederij nogmaals, […]

Lees het volledige artikel →

UIt het archief van Stichting “Heech fan alds”

10 april 2017

Bebouwing aan de westkant van De Skatting – 2   Westkant De Skatting – ±1950 In 1957 werd tussen De Skatting en de Tsjerkesleat (links op de voorgrond) fase 1 van een nieuw uitbreidingsplan aangelegd (met zand opgespoten). Als grens diende een bestaande sloot, vaag op de foto te zien, waarlangs van- af De Skatting […]

Lees het volledige artikel →