Heech fan Alds

 

25-jarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina

Ter gelegenheid hiervan was er feest in Heeg op 12 en 13 september 1923. Een Feest-comité, bestaande uit 25 personen, gaf een 15 cent kostende ‘Feestgids’ uit. Op de eerste 12 pagina’s informatie over het feestprogramma, op pagina 13 en 14 een ‘Lijst van personen en firma’s die een advertentie in den feestgids hebben geplaats. De lezing er van wordt een ieder aanbevolen. Wellicht kunnen velen hun voordeel doen, door met hen zaken te doen.’ Op de lijst totaal 101 namen, waarvan 36 uit Heeg, 61 uit Sneek, 3 uit Leeuwarden en 1 uit Groningen. Op pagina 15 t/m 54 staan deze advertenties.

Nadere bestudering van het feestprogramma en een aantal praalwagen- en kinderspelen- foto’s wees uit dat sommigen ook aan dit regeringsjubileum konden worden gekoppeld. Totaal hebben we nu ± 30 stuks. De vraag is wie al deze foto’s heeft gemaakt, wellicht onze dorpsfotograaf Wijbe de Bock in opdracht van het Feestcomité? (Op pagina 19 van de ‘Feestgids’ staat een advertentie van hem). Weet iemand hier meer van?

De Syl – 1923 – Feestgangers

Volgens mevrouw Theodora Wüst-Popma (de echtgenote van Johannes Wüst, ze hadden in Heeg een zaak in o.a. lingerie, bedden, matrassen, dekens, manufacturen, heren- en kinderkleding) staan o.a. de volgende personen op deze foto: Skelte van Netten, Lieuwe van der Pol, Johannes Walinga. Middenvoor met sigaar Rudolf Andringa, links van hem met zwarte hoed zijn vrouw Catharine Andringa-Miedema.

Nijedyk – 1923

Wat deze heren met hun kostuums proberen uit te beelden is niet in de ‘Feestgids’ terug te vinden.

Achter de bank v.l.n.r.:1. Wiebe Zwaga, 2. Sjoerd van der Meer. Op de bank v.l.n.r.: 3. Jan van Asma, 4. Bote Sybrandy, 5. Anne Tekstra, 6. Johannes Koopmans. Liggend v.l.n.r.: 7.Frans Boersma (Gouden Bodem), 8. Hero Mulder.

 

Nijedyk – 1923 – Optocht

In de ‘Feestgids’ staat op pagina 7: ‘Samenstelling van den Optocht.

  1. Wagen: “Hygiena” van ’t Groene Kruis’.

De wagen staat hier achter de boerderij van Jelle Bouma (Nu fam. K. Bakker).

 

 

Harinxmastrjitte – 1923

In de Harinxmastrjitte is het een drukte van belang, waarschijnlijk loopt men achter de ‘Gymnastiekstoet’ aan naar het ‘Gymnastiek-Concours: 200 turners’.

De ‘Feestgids’ vermeld op pagina 7: ‘121/2 uur. Op-stelling van den Gymnastiek-stoet op het plein der R.K. School. Vandaar wordt ge-marcheerd door het dorp tot de Gereformeerde Kerk, daarna terug naar het Feestterrein’. Rechtsvoor tussen de stoeppalen met kettingen staat de vrouw van R.K. hoofdmeester C.W. Caspers. Hij stond hier aan de R.K. school van 1921 tot 1926 en werd later opgevolgd door meester J. Adema.

Nijedyk – 1923 – Optocht

In de ‘Feestgids’ staat op pagina 7: ‘Samenstelling van den Optocht. Praalwagen: “Nederland-sche Maagd, omstuwd door de elf Provinciën’. De wagen staat hier achter de boerderij van Jelle Bouma (Nu fam. K. Bakker).

Uw commentaar, aanvullingen of verbeteringen van onjuistheden zijn van harte welkom: email hidden; JavaScript is required

Tips: Op www.dorpsarchieven.nl is onze website te vinden. Dit is een inmiddels sterk verouderde website van Doarpswurk, ontstaan uit een samenwerking met AOC Friesland, nu het Nordwin College. Het beheren van de website geeft steeds meer problemen. Van Doarpswurk hebben we bericht gekregen dat de voor ons gratis website www.dorpsarchieven.nl niet meer zal worden gemoderniseerd en t.z.t. zal worden opgeheven. Of en waar ons archiefmateriaal in de toekomst op het internet te zien zal zijn zullen we in De Sylboade publiceren. Op www.friesfilmarchief.nl zijn oude films over Heeg te bekijken.

Let op! Gooi niet zomaar weg! Hebt u nog waardevolle informatie, documenten, foto’s, dia’s, 8 mm. films, VHS videobanden e.d. die voor de vastlegging van de historie interessant zijn, neem dan contact met ons op. U kunt zaken aan ons in beheer geven of afstaan, maar meestal kunnen we er ook een digitale reproductie voor ons archief van (laten) maken.

Info: Kees de Jong, Jan Hettinga, Piet van der Bank enPiet Vlas

25-jarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina

Ter gelegenheid hiervan was er feest in Heeg op 12 en 13 september 1923. Er werden o.a. een optocht, kinderspelen, ringsteken en een gondelvaart georganiseerd.

 

Praalwagen ‘Flora’

Om de kinderen het verzorgen van bloemen en planten bij te brengen werd in 1923 in Heeg de vereniging ‘Floralia’ opgericht. (Flora is de koningin van bloemen en voorjaar, Floralia de feesten tot haar eer). Er werd meteen meegewerkt aan de viering van het regeringsjubileum door met een praalwagen deel te nemen aan de optocht. Voor op de wagen, met de teugels in haar handen, zit Jetske van der Bank.

Nijedyk – Kinderspelen

Op woensdagmiddag 12 september 1923 begonnen om 13:00 uur de kinderspelen voor meisjes en jongens op het feestterrein naast de boerderij van Jelle Bouma (nu fam. K. Bakker). Afhankelijk van de leeftijd werden de deelnemers ingedeeld in één van de 7 groepen met elk drie verschillende spellen. Op de foto rechts jongens van 10 jaar uit groep V bezig met spel 2: Wedloop met hindernis.

De Syl – 1923 – Optocht

Op 13 september om 13:00 uur aanvang van de volkspelen met o.a. het ringrijden met paard en rijtuig. Prijzen voor de meeste ringen en voor het schoonste geheel, bestaande in luxe voorwerpen. De dame is verplicht de ringen te steken. Deelnemers aan het ringrijden worden beleefd verzocht met hunne bespanning zoveel mogelijk mede te doen aan den optocht welke des morgens wordt gehouden aldus het programma-boekje.

De Syl -1923 – Gondelvaart

Gondelvaart op 13 september ’s avonds van 8–9 uur: De deelnemende vaartuigen worden getrokken door eene stoomboot waarop zich de muziek en het feestcomité bevindt. Opstelling Wegsloot. Route: Zijl, rondom het Schar, terug naar de Zijl. Deze gondel is gemaakt door door fam. Hendrik Michels de Jong. De gondel stelt de Waterpoort van Sneek voor. De familie won hiermee de eerste prijs.

 

1923 – Het feestcomité ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum

Voorste rij v.l.n.r.: 1. Auke Lankhorst, 2. pastoor W.F.A. Overmeer (penningmeester), 3. meester J. Nauta (voorzitter), 4. meester S. van der Werf (secretaris), 5. dominee G.M. van Rennes, 6. meester C.W. Caspers. Middelste rij v.l.n.r.: 7. notaris K.H. (Hero) Mulder, 8. dokter G. Bruins, 9. Fedde van Dam, 10. Mebius Hettinga, 11. Durk J. Reijenga, 12. Klaas Gerritsma, 13. Durk van der Werf, 14. Jelle Bouma, 15. meester W. Gaastra, 16. Tamme L. de Vries. Achterste rij v.l.n.r.: 17. dominee J.P. van der Pol, 18. Tjeerd Rudolphi, 19. Pieter Schuurmans, 20. Herman van der Hoff, 21. Franke van Netten, 22. Jan van Veen.

Op de foto ontbreken: 23. Nico Lankhorst, 24. H.P. Wesselius, 25. Tj. Geerlings.

De foto is genomen in de gymnastiekzaal van de R.K. school.

Uw commentaar, aanvullingen of verbeteringen van onjuistheden zijn van harte welkom:  email hidden; JavaScript is required

Tips: Op www.dorpsarchieven.nl is onze website te vinden. De site is nog in opbouw maar in de komende tijd zult u er steeds meer foto’s en documenten kunnen bekijken. Op www.friesfilmarchief.nl zijn oude films over Heeg te bekijken. Let op! Gooi niet zomaar weg!

Hebt u nog waardevolle informatie, documenten, foto’s, dia’s, 8 mm. films, VHS videobanden e.d. die voor de vastlegging van de historie interessant zijn, neem dan contact met ons op. U kunt zaken aan ons in beheer geven of afstaan, maar meestal kunnen we er ook een digitale reproductie voor ons archief van (laten) maken.

Info:             Kees de Jong,  Jan Hettinga,  Piet van der Bank en Piet Vlas

 

Nieuws van Stichting “Heech fan alds”

11 maart 2018

Presentatieavond Goed nieuws voor de liefhebbers van onze presentatieavonden. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit het “Heech fan âlds archief”. Wanneer:     Woensdagavond 28 maaart 2018 Aanvang:     20:00 uur Plaats:         Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg Kosten:        € 2,50 p.p./avond Onderwerpen O.a.: nieuwe aanwinsten, Ned. […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Stichting “Heech fan alds”

17 februari 2018

  Presentatieavonden Goed nieuws voor de liefhebbers van onze presentatieavonden. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit het “Heech fan âlds archief”. Wanneer:     Woensdagavond 28 februari 2018 Aanvang:     20:00 uur Plaats:         Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg Kosten:        € 2,50 p.p./avond Onderwerpen O.a.: nieuwe aanwinsten, […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Stichting “Heech fan alds”

19 december 2017

Presentatieavonden Goed nieuws voor de liefhebbers van onze presentatieavonden. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit het “Heech fan âlds archief”. Wanneer: Woensdagavond 24 januari 2018 Aanvang: 20:00 uur Plaats: Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg Kosten: € 2,50 p.p./avond Onderwerpen O.a.: nieuwe aanwinsten, 2e […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Stichting “Heech fan alds”

14 november 2017

Presentatieavonden Goed nieuws voor de liefhebbers van onze presentatieavonden. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit het “Heech fan âlds archief”. Wanneer:     Woensdagavond 29 november 2017 Aanvang:     20:00 uur Plaats:         Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg Kosten:        € 2,50 p.p./avond Onderwerpen O.a.: nieuwe aanwinsten, personen, […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Stichting “Heech fan Alds”

8 oktober 2017

Presentatieavonden Goed nieuws voor de liefhebbers van onze presentatieavonden, we gaan binnenkort weer van start. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit het “Heech fan âlds archief”. Wanneer:      Woensdagavond 25 oktober 2017  Aanvang:       20:00 uur  Plaats:           Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg  Kosten:          € 2,50 […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Stichting “Heech fan âlds”

31 augustus 2017

Presentatieavonden De groeiende belangstelling voor onze vijf laatst gehouden presentatieavonden heeft ons doen besluiten om ook voor het komende na- en voorjaar voorlopig weer een 5-tal avonden te plannen. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit het “Heech fan âlds archief”. Wanneer:     Woensdagavond 25 oktober 2017 Woensdagavond 29 […]

Lees het volledige artikel →

Uit het archief van Stichting “Heech fan alds”

8 juli 2017

“Crescendo” op een mooie pinksterdag in 1921 naar Dokkum – slot. (Verslag van een muziek- en zangconcours, geschreven door J. van der Bank en gepubliceerd in de C.N.S. schoolkrant “OmHeech” – 30 juni 1981 – 12e jaargang – nr. 5). Ons optreden daar werd nl. een afgang! Het door ons uit te voeren nummer, de […]

Lees het volledige artikel →

Uit het archief van Stichting “Heech fan alds”

17 juni 2017

  “Crescendo” op een mooie pinksterdag in 1921 naar Dokkum – deel 1. (Verslag van een muziek- en zangconcours, geschreven door J. van der Bank en gepubliceerd in de C.N.S. schoolkrant “OmHeech” – 30 juni 1981 – 12e jaargang – nr. 5). In de vroege morgen van pinkstermaandag 1921 stond “Crescendo” al klaar om de […]

Lees het volledige artikel →