Heech fan Alds

 

Hoe na 109 jaar en 10 maanden een bankinstelling verdween uit Heeg (1)

Onder de naam Coöperatieve Boerenleenbank ‘Heeg e.o.’ werd op 29 december 1904 deze bankinstelling opgericht. In de oprichtingsakte, gepasseerd door notaris J. de Jong te Koudum in de herberg van Rudolphi te Heeg worden als oprichters genoemd: Arjen Jacobs van der Goot, Idzega; Arjen Johannes Osinga, Gaastmeer; Herre Wesselius, Idzega; Wiebren J. van der Goot, Idzega; Tsjitse Miedema, Idzega; Johan van der Meer, Oudega (W); Tjeerd Thewis Zijlstra, Hommerts; Cornelis Seyes Visser*, Heeg; Durk Douwes de Vries, Gaastmeer; Douwe Johannes Osinga, Heeg; Willem Wildschut, Heeg; Watte Rimmers de Vries, Heeg; Tamme de Vries, Gaastmeer; Cornelis Ykema, Heeg. Het oprichtingsdoel was, kort samengevat, spaargeld aantrekken om daarmee de leden aan billijke bedrijfskredieten te helpen.

Als eerste kassier werd indertijd de initiatiefnemer Cornelis Seyes Visser benoemd, maar hij bedankte. Toen ging de benoeming naar M. Koksma, maar een jaar later, in 1906, werd het Visser toch nog. Toen Visser op 8 februari 1918 overleed werd hij opgevolgd door L. Poepjes. De ontwikkeling van de bank bracht ook mee dat de kassiersfunctie later veranderde in directeur.

Hielden de kassiers eerst kantoor aan huis, toen na de de Tweede Wereldoorlog de weder-opbouw op gang kwam had dat ook gevolgen voor de bank, op 20 maart 1950 betrok de Coöperatieve Boeren-leenbank “Heeg e.o.” het pand De Skatting 38 (Foto rechts), met als kassier J.J. de Jong (1946-1954) en vanaf 1954 kassier J. Dekker.

 

Deel 2 in de volgende Sylboade.

Uw commentaar, aanvullingen of verbeteringen van onjuistheden zijn van harte welkom: email hidden; JavaScript is required

Info: Kees de Jong , Jan Hettinga, Piet van der Bank  en Piet Vlas

Website Stichting Doarpswurk heeft de sterk verouderde en onveilige, voor ons gratis te gebruiken, website www.dorpsarchieven.nl inmiddels verwijderd. Of en waar ons archiefmateriaal in de toekomst op het internet te zien zal zijn zullen we t.z.t. in De Sylboade publiceren. Op www.friesfilmarchief.nl zijn oude films over Heeg te bekijken.

Heeg maakt zich op voor komst kleinste Russische duikboot

Heeg. Hoewel de kleur in de Gemeenschap van Onafhankelijke Staten niet meer vanzelfsprekend is, gaat morgen op De Syl in Heeg wel degelijk de rode loper uit voor een Marine-delegatie uit dat land die het dorp aan het Heegermeer per duikboot aandoet. De aankomst wordt verwacht om 19.15 uur aan de kade van De Syl. Belangstellenden kunnen in de loop van de avond het schip van de Russische vloot bezichtigen. Donderdagmorgen kiest de duikboot weer het ruime sop richting Petersburg.

Aanvankelijk was de ontvangst gepland op de Open Dag op 2 mei, maar op die datum kon de delegatie door oefeningen onmogelijk in Wymbritseradiel zijn. Het bezoek van de Russische Marine is ontstaan uit de contacten die de familie Klijnstra in Rusland hebben. Over de contacten van mevrouw Klijnstra is vorig jaar reeds een groot artikel verschenen in dit Nieuwsblad.

Heeg Promotion heeft die contacten aangegrepen om het dorp nog meer in de picture te brengen. Daar de Russische vrienden van de familie Klijnstra, Ivan Ynaprylskynov en Yoeri Gekhydsky beide bij de marine werkzaam zijn ontstond het plan voor een bezoek per boot.

Uit Heeg Promotion werd een werkgroep samengesteld, de Hobbe Groep, die samen met Van Baerdt Compagnie in Den Helder de nodige visa en vaarvergunningen regelde. Overigens kreeg het van Provinciale Waterstaat alle toestemming. Volgens een woordvoerder van deze organisatie is het een primeur voor Nederland. Nog nooit eerder voer een duikboot in Nederlandse binnenwateren.

Uniek voor Nederland dus, dat mag gerust gezegd, is morgenavond de aankomst van de kleinste onderzeeër van de Russische vloot via het binnenwater in Heeg. Het schip de SB03 is vorige week aangekomen in de Marinehaven Den Helder. Gisteren had de Hobbe Groep nog contact met de zeemacht-officier Ynaprylskynov, die kon meedelen dat het marineschip volgens planning zal aanmeren in Heeg.   

Bij Heech fan âlds zijn we al enige tijd bezig met het inventariseren van de vele kranten-knipsels en dan komt er natuurlijk van alles voorbij, zo ook bovenstaand artikel wat eind maart 1992 in de betaalde versie van het Sneeker Nieuwsblad verscheen.

Wie de moeite nam om ’s avonds op 1 april de aangekondigde duikboot te bewonderen kwam bedrogen uit (zie bijgaande foto).

Uw commentaar, aanvullingen of verbeteringen van onjuistheden zijn van harte welkom: email hidden; JavaScript is required

Info: Kees de Jong, Jan Hettinga, Piet van der Bank en Piet Vlas

Heech fan alds

17 mei 2019

Feike en Engelsje Buma kochten rond 1900 een kapitaal winkelpand, de winkel stond centraal in Heeg op de hoek van de hoofdstraat en de Zyl.  Zij verkochten daar alles van koffie tot klompen en die konden in de gewenste kleur worden geleverd. De winkel was niet groot omdat er een beneden en boven een woning […]

Lees het volledige artikel →

Uit het archief van Stichting “Heech fan alds”

11 maart 2019

Website Stichting Doarpswurk heeft de sterk verouderde en onveilige, voor ons gratis te gebruiken, website www.dorpsarchieven.nl inmiddels verwijderd. Of en waar ons archiefmateriaal in de toekomst op het internet te zien zal zijn zullen we t.z.t. in De Sylboade publiceren. Op www.friesfilmarchief.nl zijn oude films over Heeg te bekijken. De wagenmakerij van Douwe Gerkes Walinga […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Stichting “Heech fan Alds”

21 februari 2019

Presentatieavonden Goed nieuws voor de liefhebbers van onze presentatieavonden. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit het “Heech fan âlds archief”. Wanneer: Woensdagavond 27 februari 2019 Aanvang: 20:00 uur Plaats: Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg Kosten: € 2,50 p.p./avond Onderwerpen O.a.: Nieuwe aanwinsten en […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Stichting “Heech fan alds”

11 december 2018

Presentatieavonden. Goed nieuws voor de liefhebbers van onze presentatieavonden. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit het “Heech fan âlds archief”. Wanneer:     Woensdagavond 23 januari 2019 Aanvang:     20:00 uur Plaats:         Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg Kosten:        € 2,50 p.p./avond Onderwerpen O.a.: Nieuwe aanwinsten, Boerenleven […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Stichting “Heech fan alds”

20 november 2018

Presentatieavonden Goed nieuws voor de liefhebbers van onze presentatieavonden. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit het “Heech fan âlds archief”. Wanneer:     Woensdagavond 14 november 2018 Aanvang:     20:00 uur Plaats:         Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg Kosten:        € 2,50 p.p./avond Onderwerpen O.a.: Nieuwe aanwinsten, Bijzondere […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Stichting “Heech fan alds”

21 oktober 2018

Presentatieavonden De groeiende belangstelling voor onze presentatieavonden heeft ons doen besluiten om ook voor het komende na- en voorjaar voorlopig weer een 4-tal avonden te plannen. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit het “Heech fan âlds archief”. Onderwerpen Meestal beginnen we met het vertonen van recent binnengekomen […]

Lees het volledige artikel →

Uit het archief van Stichting “Heech fan Alds”

13 september 2018

Terug in de tijd op It Eilân – II Na jaren van plannen maken voltrekken zich nu grote veranderingen op het zuidwestelijke deel van It Eilân: Jachthaven Foekema is verdwenen en daarmee ook de gebouwen waar “Jachtwerf Heeg” van Gerrit Gerritsma jarenlang onderdak vond. Jachthaven Foekema – 1969 In het midden op deze luchtfoto is […]

Lees het volledige artikel →

Uit het archief van Stichting Heech fan Alds

10 juli 2018

Terug in de tijd op It Eilân Na jaren van plannen maken voltrekken zich nu grote veranderingen op het zuidwestelijke deel van It Eilân: Jachthaven Foekema is verdwenen en daarmee ook de gebouwen waar “Jachtwerf Heeg” van Gerrit Gerritsma jarenlang onderdak vond. Het ontstaan van Jachtwerf Heeg. In de veertiger jaren van de vorige eeuw […]

Lees het volledige artikel →