Heech fan Alds

Terug in de tijd op It Eilân

Na jaren van plannen maken voltrekken zich nu grote veranderingen op het zuidwestelijke deel van It Eilân: Jachthaven Foekema is verdwenen en daarmee ook de gebouwen waar “Jachtwerf Heeg” van Gerrit Gerritsma jarenlang onderdak vond.

Het ontstaan van Jachtwerf Heeg.

Jachtwerf Gerritsma 1943

In de veertiger jaren van de vorige eeuw kwam de bouw van luxe jachten opzetten. Daarvoor was de jachtbouw altijd gebaseerd geweest op de traditionele scheepsbouw, o.a. tjotters, Friese jachten en boeiers.
Zo sloegen in 1943 als eersten in Heeg Lammert Gerritsma, Gerrit Gerritsma en Rindert Foekma nieuwe wegen in. Ze huurden van de firma Smits & Zwaan de oude drooghokken, die de firma had gekocht van de palinghandel W. & A. Visser. Ze begonnen met de bouw van 16-kwadraten, toen beter bekent onder de naam ‘grote B.M.-er’. Eerst deden ze dat naast hun werk als timmerknecht, maar al snel was er zo veel vraag, dat ze in het eigen bedrijf genoeg werk hadden. Er werden jaarlijks tien, twaalf schepen gebouwd. Behalve het bouwen van boten, begonnen ze ook met verhuren ervan.

Jachtwerf Gerritsma 1953

In 1946 werden de bezittingen van de firma Smits & Zwaan gekocht, ook het ‘íelkantoar’. Dat laatste werd verbouwd tot woning, de eerste bewoner was Lammert Gerritsma, later Gerrit Gerritsma. Rindert Foekema, die niet rechtstreeks bij de bouw betrokken was, trok zich in 1947 terug. In 1950 deed Lammert hetzelfde, hij werd weer timmerman.

Gerrit ging alleen verder en geleidelijk breidde de zaak zich uit. In 1954 werd de eerste werkplaats opgezet, op een stuk grond waar eerder drooghokken stonden. De eerste jaren werden de boten nog bebouwd van hout. De 16-kwadraten, later ook de Juno, werden uitgevoerd in watervast plakhout.
I

Jachtwerf Gerritsma 1965

n 1965 begon de polyesterbouw, eerst jollen en Finn jollen. Maar er werden ook ook casco’s uit Frankrijk van de Gigliaars betimmerd. Later werden de Callenger en de Super Callenger, beide Franse ontwerpen, uitgevoerd in combinatie van hout en polyester.
Nadat in 1968 was begonnen met de bouw van de Randmeer, kreeg het bedrijf bekendheid in het hele land. Het was een polyester boot. In het eerste jaar kwamen er 10 gereed, maar al snel liep dat getal op tot 55 boten per jaar. (In die periode werkten er 6 mensen).

Jachtwerf Gerritsma 1974

Dat hoge getal zakte later weer naar zo’n 15 boten per jaar, vanwege de afnemende vraag ernaar, de economische achteruitgang zal daar vast ook een rol in hebben gespeeld. Het bedrijf had echter meer ijzers in het vuur, op het aangekochte terrein verrees een botenlift en een ruime winterberging.
In 1981 werd opnieuw begonnen met botenverhuur (daar waren ze in 1959 mee opgehouden). Er werden casco’s van de Wibo, een groot kajuitzeiljacht, gekocht en na het betimmeren ervan in de verhuur gedaan.
Inmiddels was de leiding van de firma overgegaan in de handen van zoon Gerke.
Wegens gebrek aan voldoende uitbreidingsmogelijkheden heeft Gerke het bedrijf uiteindelijk verplaatst naar een geheel nieuw bedrijfspand met jachthaven aan It Bûtlân op het industrieterrein aan de oostkant van Heeg.
Jachthaven Foekema en Skûtsjeverhuur “Haghe” hebben nog een aantal jaren gebruik gemaakt van de door Gerritsma verlaten gebouwen.
Op het voormalige woonhuis van Gerke Gerritsma na, zijn alle sporen van Jachtwerf Gerritsma en Jachthaven Foekema nu uitgewist en wachten we in spanning af wat er voor in de plaats gaat komen.

Uw commentaar, aanvullingen of verbeteringen van onjuistheden zijn van harte welkom:
email hidden; JavaScript is required

Tips:
Op www.dorpsarchieven.nl is onze website te vinden.
Dit is een inmiddels sterk verouderde website van Doarpswurk, ontstaan uit een samenwerking met AOC Friesland, nu het Nordwin College. Het beheren van de website geeft steeds meer problemen. Van Doarpswurk hebben we bericht gekregen dat de voor ons gratis website www.dorpsarchieven.nl niet meer zal worden gemoderniseerd en t.z.t. zal worden opgeheven. Of en waar ons archiefmateriaal in de toekomst op het internet te zien zal zijn zullen we in De Sylboade publiceren.

Op www.friesfilmarchief.nl zijn oude films over Heeg te bekijken.

Let op! Gooi niet zomaar weg!
Hebt u nog waardevolle informatie, documenten, foto’s, dia’s, 8 mm. films, VHS videobanden e.d. die voor de vastlegging van de historie interessant zijn, neem dan contact met ons op. U kunt zaken aan ons in beheer geven of afstaan, maar meestal kunnen we er ook een digitale reproductie voor ons archief van (laten) maken.

Info: Kees de Jong
Jan Hettinga,
Piet van der Bank
Piet Vlas

Hy wie in man mei in kwatte achternamme, de Bock hjitte hy, en dat is no tefallig ek de namme fan in mantsje geit, dy neame se ek in bok.
No hie de Bock ek wol wat mei bisten, hy gie earder de boer op om dêrfoar de kreupele kij de poaten te bekappen, en skiep út de wol knippe. Self hie de Bok ek in pear skiep, dy by buorman boer Bouma op de pôle rûnnen, dy skiep koe hy melke, dan hie hy wat molke foar thús, ek foar de kofje. Dêrtroch kaam de Bock regelmjittich efkes by boer Bouma yn it bûthús dêr wie it wol smûk, en dêr koe hy ek wolris in praetsje kwyt, en hy mocht der ek wol oer ien foar de gek te hâlden. No moast hy it boerefeintsje efkes foar it lapke ha.
Hy sei Bernard ik ha hjir in stokje wolst do der efkes op stean gean? Bernard socht der neat achter, en it wie foar him ek gjin grutte muoite en die dat dan mar, doe sei de Bock leitsjend sjoch in aap op in stokje.
Doe fielde Bernard him beetnommen, en hy hat der lang oer neitocht om de Bock werom te pakken. En safolle dagen letter, de Bock wie wer yn it bûthús, doe hie Bernard in tou en hy sei tsjin de Bock wolle jo dit ein fan it tou efkes fêst hâlde? No de Bock seach gjin beswier en pakte dat ein tou beet. Doe moast Bernard leitsje, en sei, no ha ik de Bock oan ‘t tou! Dat foel by de Bock ferkeard, dy rûn lilk it bûthús út, mar foar Bernard wie it ien gelyk.

Dit lies ik yn in dikke map fan Heech fan Alds, sa wie dit in keer opskreaun troch frou B. v.d. Heide-Hulsinga.

F.K.

Uit het archief van Stichting Heech fan Alds

8 juni 2018

25-jarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina Ter gelegenheid hiervan was er feest in Heeg op 12 en 13 september 1923. Op pagina 3 van het programmaboekje lezen we: ‘Feestelijkheden op Woensdag 12 Sept. 1923. 81/2 uur. Opening der feesten door KLOKGELUI. Aankondiging van de herdenking van het Regeerings Jubileumjubileum onzer geëerbiedigde Koningin, H.M. Wilhelmina aan […]

Lees het volledige artikel →

Uit het archief van Stichting “Heech fan alds”

16 mei 2018

  25-jarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina Ter gelegenheid hiervan was er feest in Heeg op 12 en 13 september 1923. Een Feest-comité, bestaande uit 25 personen, gaf een 15 cent kostende ‘Feestgids’ uit. Op de eerste 12 pagina’s informatie over het feestprogramma, op pagina 13 en 14 een ‘Lijst van personen en firma’s die […]

Lees het volledige artikel →

Uit het archief van Stichting “Heech fan alds”

17 april 2018

25-jarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina Ter gelegenheid hiervan was er feest in Heeg op 12 en 13 september 1923. Er werden o.a. een optocht, kinderspelen, ringsteken en een gondelvaart georganiseerd.   Praalwagen ‘Flora’ Om de kinderen het verzorgen van bloemen en planten bij te brengen werd in 1923 in Heeg de vereniging ‘Floralia’ opgericht. […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Stichting “Heech fan alds”

11 maart 2018

Presentatieavond Goed nieuws voor de liefhebbers van onze presentatieavonden. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit het “Heech fan âlds archief”. Wanneer:     Woensdagavond 28 maaart 2018 Aanvang:     20:00 uur Plaats:         Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg Kosten:        € 2,50 p.p./avond Onderwerpen O.a.: nieuwe aanwinsten, Ned. […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Stichting “Heech fan alds”

17 februari 2018

  Presentatieavonden Goed nieuws voor de liefhebbers van onze presentatieavonden. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit het “Heech fan âlds archief”. Wanneer:     Woensdagavond 28 februari 2018 Aanvang:     20:00 uur Plaats:         Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg Kosten:        € 2,50 p.p./avond Onderwerpen O.a.: nieuwe aanwinsten, […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Stichting “Heech fan alds”

19 december 2017

Presentatieavonden Goed nieuws voor de liefhebbers van onze presentatieavonden. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit het “Heech fan âlds archief”. Wanneer: Woensdagavond 24 januari 2018 Aanvang: 20:00 uur Plaats: Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg Kosten: € 2,50 p.p./avond Onderwerpen O.a.: nieuwe aanwinsten, 2e […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Stichting “Heech fan alds”

14 november 2017

Presentatieavonden Goed nieuws voor de liefhebbers van onze presentatieavonden. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit het “Heech fan âlds archief”. Wanneer:     Woensdagavond 29 november 2017 Aanvang:     20:00 uur Plaats:         Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg Kosten:        € 2,50 p.p./avond Onderwerpen O.a.: nieuwe aanwinsten, personen, […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Stichting “Heech fan Alds”

8 oktober 2017

Presentatieavonden Goed nieuws voor de liefhebbers van onze presentatieavonden, we gaan binnenkort weer van start. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit het “Heech fan âlds archief”. Wanneer:      Woensdagavond 25 oktober 2017  Aanvang:       20:00 uur  Plaats:           Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg  Kosten:          € 2,50 […]

Lees het volledige artikel →