Heech fan Alds

Presentatieavonden Goed nieuws voor de liefhebbers van onze presentatieavonden; met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit ons archief.

Wanneer:     Woensdagavond 27 november 2019 Aanvang:     20:00 uur Plaats: Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg

Kosten:        € 2,50 p.p./avond

Onderwerpen O.a.: Nieuwe aanwinsten, De Burd, Lytshuzen, Osingahuzen, Coöperatieve Zuivelfabriek ‘Hoop op Zegen’, Speculatieve Zuivelfabriek Firma A. Lankhorst. We sluiten de avond af met een filmpje uit 1987: Rondgang door Heeg e.o. – deel 1.

De overige presentatieavonden zijn op:    Woensdagavond 22 januari 2020

Woensdagavond 26 februari 2020

Website Stichting Doarpswurk heeft de sterk verouderde en onveilige, voor ons gratis te gebruiken, website www.dorpsarchieven.nl inmiddels verwijderd. Of en waar ons archiefmateriaal in de toekomst op het internet te zien zal zijn zullen we t.z.t. in De Sylboade publiceren. Op www.friesfilmarchief.nl zijn oude films over Heeg te bekijken.

Let op! Gooi niet zomaar weg! Hebt u nog waardevolle informatie, documenten, foto’s, dia’s, 8 mm. films, VHS videobanden e.d. die voor de vastlegging van de historie van Heeg interessant zijn, neem dan contact met ons op. U kunt zaken aan ons in beheer geven of afstaan, maar meestal kunnen we er ook een digitale reproductie voor ons archief van (laten) maken

De Muziekkorpsen van Heeg (3)

Dit jaar viert de Hegemer Christelijke muziekvereniging ‘Crescendo’ het 100-jarig bestaan. Reden voor ‘Heech fan âlds’ om eens aandacht te schenken aan de ontstaans-geschiedenis en het reilen en zeilen van dit korps tot ± eind 1980. Waarom is niet geheel duidelijk, maar in 1927 trok dirigent Kaspersma zich terug; Bruinsma nam zijn plaats in. In 1928 waren er nog altijd 17 leden, maar ook 6 leerlingen. Er werd een extra uitvoering gegeven, om de kas te spekken. Lolke Bergsma ging met een pop door het dorp; wie wat voor het korps gaf, mocht naar de naam raden. Langzamerhand klom ‘Crescendo’ uit het financiële dal. In 1931 werd er ook geprobeerd om lammeren bij boeren te laten weiden (gratis), maar dat mislukte, de aankoopprijs was te hoog.

In 1932 werd dirigent Bruinsma verzocht om ontslag te nemen; C. Kaspersma werd weer dirigent. In 1933 werd voor het eerst een concours in Heeg gehouden, een bewijs van de opbloei van de vereniging. In 1938 werden er maar liefst 27 nieuwe instrumenten aangeschaft. Een jaar later was er weer een concours in Heeg. Het korps heeft heel wat te danken gehad aan zijn dirigent Kaspersma (hetzelfde geldt voor het Hegemer Christelijk gemengd koor ‘Looft den Heer’ en mannenkoor ‘Ons Genoegen’).

Tijdens de oorlog werd nog lang geprobeerd om door te gaan, maar in 1944 slaagde dat niet meer. De Duitse bezetter maakte er met zijn maatregelen een einde aan. Na de oorlog werd de draad weer opgepakt. In 1947 komt het tot een combinatie met het korps ‘Concordia’ van Gaastmeer. Dat heeft niet lang geduurd; de Gaastmeerders voelden er niets voor, en elk ging weer zijn eigen wegen. Kaspersma had zich toen al teruggetrokken en was opgevolgd door K.D. Anema

 

Deel 4 in de volgende Sylboade.

Uw commentaar, aanvullingen of verbeteringen van onjuistheden zijn van harte welkom: email hidden; JavaScript is required

Info:             Kees de Jong   Jan Hettinga    Piet van der Bank   Piet Vlas

 

Presentatieavonden

Goed nieuws voor de liefhebbers van onze presentatieavonden; met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit ons archief.

Wanneer:     Woensdagavond 23 oktober 2019

Aanvang:     20:00 uur

Plaats:         Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg

Kosten:        € 2,50 p.p./avond

Onderwerpen O.a.: Nieuwe aanwinsten, Beroepen, Winkeliersvereniging, Boerenleven, Visserij, Bijzondere feiten, Personen, Feesten en Ringrijden. We sluiten de avond af met een filmpje van Klaas de Jong over de optocht van de Findelierdagen in 1990 waarin o.a. 11 praalwagens voorbij komen.

De overige presentatieavonden zijn op:    Woensdagavond 27 november 2019

Woensdagavond 22 januari 2020

Woensdagavond 26 februari 2020

De Muziekkorpsen van Heeg (2)  Dit jaar viert de Hegemer Christelijke muziekvereniging ‘Crescendo’ het 100-jarig bestaan. Reden voor ‘Heech fan âlds’ om eens aandacht te schenken aan de ontstaansgeschiedenis en het reilen en zeilen van dit korps tot ± eind 1980.

‘Crescendo’ werd lid van het Bond van Muziekfederaties. Op de concoursen in Sneek en Steenwijk werd beide keren een 2e prijs behaald in de 2e afdeling. De Steenwijker prijs was of een medaille of ƒ 10,–. Ze kozen voor de medaille, alhoewel ze die ƒ 10,– ook heel goed konden gebruiken.

Op verzoek werd hier en daar al eens muzikale medewerking verleend, zoals bij een boottocht van het C.J.M.V. uit Oosthem, een concert voor de V.V.V. van Sneek en een uitvoering in het Amicitia Theater aldaar.

Rechts op de foto uit ± 1930 muzikant bakker Sipke de Boer. Voorafgaand aan ‘Crescendo’, waarvan hij o.a. ook voorzitter is geweest, speelde hij eerst ook bij de in 1898 opgerichte en in 1910 weer opgeheven Christelijke fanfare ‘Excelsior’. De Boer had een bakkerij, genaamd ‘De Zoete Inval’ in het pand Harinxmastrjitte 22. Aan de straatkant was links de winkel, rechts de woonkamer en daar achter de bakkerij. Rond 1928 brandde de zaak af en is daarna weer herbouwd. De Boer werd opgevolgd door bakker J. Groen en daarna door bakker Ietzen Zijlstra. Tegenwoordig is de zaak van Fa. Piso is hier gevestigd.

Op een concours in Dokkum op Pinkstermaandag 15 mei 1921 (een verslag hiervan, van de hand van de toen 14-jarige deelnemer Jeremias (Mise) van der Bank, verscheen eerder in De Sylboades van juni en juli/augustus 2017) verdiende het korps volgens de keurmeesters geen prijs, maar toch waren ze eigenwijs genoeg om het in 1922 in de 1e afdeling te proberen. Blijkbaar hadden ze zich niet te veel verbeeld, want in Leeuwarden werd een 1e prijs behaald. Onder de bekwame leiding van C. Kaspersma waagden ze het in de afdeling  ‘Uitmuntendheid’, na een concours in Sneek kwamen ze thuis met een 1e prijs! Een groter probleem was het geld. In 1920 waren er al 3 nieuwe instrumenten aangeschaft en in 1921 nog eens 6, kosten ƒ 532,–. De contributie werd weer ƒ 0,15 en er werden 57 aandelen van elk ƒ 10,– uitgezet. In 1924 moesten nieuwe leden een borgsom storten. Werd er op verzoek hier of daar gespeeld, dan leverde dat ƒ 50,– op; in 1924 werd er vlak voor Sinterklaas een bazaar gehouden, en toch… financieel stond het korps er niet al te goed voor.

Deel 3 in de volgende Sylboade.

Uw commentaar, aanvullingen of verbeteringen van onjuistheden zijn van harte welkom: email hidden; JavaScript is required

Info:   Kees de Jong,  Jan Hettinga, Piet van der Bank en Piet Vlas

Nieuws van Stichting “Heech fan alds”

17 september 2019

Presentatieavonden De groeiende belangstelling voor onze presentatieavonden heeft ons doen besluiten om ook voor het komende na- en voorjaar voorlopig weer een 4-tal avonden te plannen. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit het “Heech fan âlds archief”. Onderwerpen Meestal beginnen we met het vertonen van recent binnengekomen […]

Lees het volledige artikel →

Nieuw onderkomen St. Heech fan Alds

17 september 2019

Op een middag bij een bezoek aan de Beleefwinkel, word ik van de straat geplukt door Kees de Jong, hielendal út de skroeven… ‘moatst efkes mei komme, do hast de primeur.’ Hoezo primeur, waarvan? Kees vertelt dat St. Heech fan Alds een nieuw onderkomen heeft gekregen. Of ik hierover ook even een stukje in de […]

Lees het volledige artikel →

Uit het archief van Stichting “Heech fan alds”

9 juli 2019

Hoe na 109 jaar en 10 maanden een bankinstelling verdween uit Heeg (2) De bank heeft onder leiding van J. Dekker een onstuimige groei gekend met als gevolg vele uitbreidingen en verbouwingen, van het oorspronkelijke woonhuis is helaas niets bewaard gebleven. Het werkterrein werd vergroot, de naam veranderd in ‘Coöperatieve Rabobank ‘Heeg-IJlst e.o.’ B.A., maar […]

Lees het volledige artikel →

Uit het archief van stichting “Heech fan alds”

11 juni 2019

  Hoe na 109 jaar en 10 maanden een bankinstelling verdween uit Heeg (1) Onder de naam Coöperatieve Boerenleenbank ‘Heeg e.o.’ werd op 29 december 1904 deze bankinstelling opgericht. In de oprichtingsakte, gepasseerd door notaris J. de Jong te Koudum in de herberg van Rudolphi te Heeg worden als oprichters genoemd: Arjen Jacobs van der […]

Lees het volledige artikel →

Uit het archief van Stichting “Heech fan alds”

21 mei 2019

Website Stichting Doarpswurk heeft de sterk verouderde en onveilige, voor ons gratis te gebruiken, website www.dorpsarchieven.nl inmiddels verwijderd. Of en waar ons archiefmateriaal in de toekomst op het internet te zien zal zijn zullen we t.z.t. in De Sylboade publiceren. Op www.friesfilmarchief.nl zijn oude films over Heeg te bekijken. Heeg maakt zich op voor komst […]

Lees het volledige artikel →

Heech fan alds

17 mei 2019

Feike en Engelsje Buma kochten rond 1900 een kapitaal winkelpand, de winkel stond centraal in Heeg op de hoek van de hoofdstraat en de Zyl.  Zij verkochten daar alles van koffie tot klompen en die konden in de gewenste kleur worden geleverd. De winkel was niet groot omdat er een beneden en boven een woning […]

Lees het volledige artikel →

Uit het archief van Stichting “Heech fan alds”

11 maart 2019

Website Stichting Doarpswurk heeft de sterk verouderde en onveilige, voor ons gratis te gebruiken, website www.dorpsarchieven.nl inmiddels verwijderd. Of en waar ons archiefmateriaal in de toekomst op het internet te zien zal zijn zullen we t.z.t. in De Sylboade publiceren. Op www.friesfilmarchief.nl zijn oude films over Heeg te bekijken. De wagenmakerij van Douwe Gerkes Walinga […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Stichting “Heech fan Alds”

21 februari 2019

Presentatieavonden Goed nieuws voor de liefhebbers van onze presentatieavonden. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit het “Heech fan âlds archief”. Wanneer: Woensdagavond 27 februari 2019 Aanvang: 20:00 uur Plaats: Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg Kosten: € 2,50 p.p./avond Onderwerpen O.a.: Nieuwe aanwinsten en […]

Lees het volledige artikel →