Onderwijsnieuws

St. Jozefschool

14 oktober 2019

in St. Jozefschool

Blink in groep 5 en 6

De St. Jozefschool is met ingang van dit jaar over gegaan op de methode Blink voor wereld oriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) In groep 5 en 6 gaat het eerste hoofdstuk over aardse extremen zoals tornado’s aardbevingen en vulkanen. Om dit voor de kinderen meer zichtbaar te maken doen de kinderen allerlei proefjes om mini tornado’s te maken in een fles met warm en koud water, een mars en een Snicker tegen elkaar aan laten botsen om te kijken hoe een aardbeving werkt en welke gevolgen het heeft. En we hebben zelfs onze eigen vulkaan gemaakt! We deden eerst een laagje azijn in een glazen pot. De azijn maakten we oranje met ecoline. Daarna deden we er Dreft bij en dit roerden we goed door elkaar. Daarna deden we er enkele schepjes soda bij en daar was onze vuurspuwende vulkaan. De kinderen vinden het super om zo te ervaren hoe de wereld om hen heen werkt.

Prinsjesdag 2019

Groep 7/8 heeft in voorbereiding op de derde dinsdag in september zich o.a. tijdens de creatieve lessen bezig gehouden met het ontwerpen van de bekende hoedjes. Iedereen kreeg de opdracht een hoedje te maken die paste bij zichzelf. Je moest kunnen zien door de onderwerpen op het hoedje van wie het hoedje was. Natuurlijk kregen de kinderen ook les over de troonrede, de ceremonie en het koffertje van de minister van financiën waar de plannen van de regering voor het komende jaar beschreven staan.

Fryske wike

In de week van 23 t/m 27 september stond de Jozefschool in het teken van onze prachtige provincie. Tijdens een feestelijke opening in prachtige klederdracht en het Friese volkslied waren de kinderen enthousiast en gingen in de groep aan het werk met Friese verhalen en liedjes. Daarnaast werden er Fryske dúmkes gebakken en gingen de kinderen van groep 3/4 op bezoek bij een echte Friese bakker, Ypma. De kinderen van groep 1/2 maakten een prachtig Fries paard en in de groepen 5 t/m 8 werd er getekend en geschreven over Friese helden, Friese gewoontes, Friese producten en werd een vakantiefolder gemaakt om toeristen te trekken naar het mooie Friesland. In de school zijn de producten tentoongesteld.

Kennismaking met Fryske sporten

De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben in de weken voorafgaand aan de Fryske wike geoefend in echte Friese sporten. Tijdens de gymles werd er kennisgemaakt met Fries Dammen en Muurkaatsen. Het was erg leuk om te doen en er werd dan ook fanatiek tegen elkaar gestreden. Op het plein hebben we een dambord en meerdere muren zodat we kunnen blijven oefenen. Ook in de Fryske week werd er gestreden in een heuse competitie waarbij iedereen winnaar was!


 

Een greep uit onze agenda…

  • begin schooljaar: ‘startgesprekken’ in groep 3 en 8. Ouders ‘presenteren’ hun kind aan de nieuwe leerkracht. Ook: de eerste weken na een vakantie noemen we ‘gouden weken’: belangrijk om te bouwen aan een gezonde, prettige groepsdynamiek. Een goed begin!
  • Findeliersfeest: een prachtige happening, ook op vrijdagmiddag voor de kinderen van beide scholen! Hier een paar beelden…

half september: schoolkamp groep 8, Hoeve Elba, Texel.

En verder in oktober…

  • Kinderboekenweek 2 t/m 13 oktober rond het thema: ‘Reis mee!
  • Dierendag vrijdag 4 oktober
  • Dag van de Leraar: ma. 5 oktober

We zijn weer ‘warmpjes’ begonnen!

Fijn om iedereen weer te ontmoeten en respect voor kinderen, leerkrachten en onderwijsassistenten die deze warme start weer gemaakt hebben!

De eerste wekelijkse nieuwsbrief van dit schooljaar is er ook weer. Die verschijnt meestal op donderdag. Als u die ook wilt ontvangen per mail dan kunt u dat aangeven via email hidden; JavaScript is required

Welkom!

Nieuwe leerlingen: Fabian  en Myrthe  in groep 1 en Tianne-Minke  in groep 3. Een fijne schooltijd toegewenst!

We tellen op 1 oktober 2019 precies 115 leerlingen. We werken dit schooljaar in 5 groepen. Een daling van één groep. Door minder geboortes en instroom van buiten Heeg toch een gestadige daling van het leerlingenaantal op beide scholen.

Leerkrachten & onderwijsassistenten.

Bijna alle groepen konden weer starten met onze eigen leerkrachten. Twee juffen re-integreren op dit moment na een operatie. Maar beide zijn al veel te vinden op school. Onderwijsassistent juf Antje Gerritsma heeft haar taak als leerlingondersteuner ook weer opgepakt. Zij werkt op ochtenden (20 uur) met kinderen uit alle groepen. Op vrijdag gaat ze de pabo-opleiding volgen. Werk en studie: een pittige combinatie! Wij wensen haar veel succes toe! Onderwijsassistent juf Paula Veenendaal wordt ingezet als groepsondersteuner, binnen en buiten de groepen. Op de bovenverdieping werken beide assistenten meest in een ‘werklokaal’. Ook beneden is zo’n extra lokaal beschikbaar. Je zult juf Paula ook binnen de groepen aan het werk zien.

London!

Alle groepen kregen nog een kaartje van de Ielaak-bemanning! Hartelijk dank!

Vrijwilligers.

Binnenkort start ook weer de inschrijving van vrijwilligers voor diverse taken in de school. We zijn ook bezig met de voorbereiding van een aantal praktische activiteiten voor de leerlingen van groep 5 t/m 8. Echt activiteiten voor de ‘doeners’ onder onze leerlingen. Dat zal hoogstwaarschijnlijk een aanbod in ‘blokken/circuitvorm’ worden. Daarbij vragen we ook vrijwilligers die mee willen helpen zo’n praktische workshop op te zetten. Mogelijk doen we ook een beroep op u!

Nieuw!

In onze medezeggenschapsraad zijn voor de vakantie twee nieuwe ouders verkozen/benoemd: Douwe Vermaning en Elbrich Speerstra. In de ouderraad is Ymkje Schotanus de nieuwe penningmeester geworden. Alle drie van harte welkom! Fijn dat ze willen meedenken, meepraten en meebeslissen binnen onze schoolgemeenschap.

Muziek-Mix: aanbod AMV na schooltijd.

Muziekdocent Jan Hibma komt op maandagmiddag vanaf 14:30 uur en dan kun je volop muziek maken en leren. Een aanbod voor de leerlingen van groep 5 (+ hoger). In groep 4 krijgen ze, onder schooltijd, de basislessen van juf Reinou.

Groep 1/2: thema ‘De dierentuin’.

Het kon de ouders niet ontgaan want het is een vrolijke beestenboel in de klas en op de gang. Alle kinderen hebben een dierentuinknuffel meegenomen en nadat de dieren eerst gezellig samen op de gang op de tafel zijn gezet ontstond er al snel ruzie tussen de dieren .. we konden het in de klas horen! Oh oh .. als dat maar goed gaat met al die wilde dieren bij elkaar. De kinderen hadden al snel een goed idee! We moeten de dieren in hokken doen! Iedere soort in een eigen hok bij elkaar! Dat hebben we toen eerst maar snel gedaan. Overal hokken, dozen en mandjes vandaan gehaald.

Pffff .. net op tijd!

Gelukkig zijn er geen rare dingen tussen de dieren gebeurd!

En toen ontstond het idee om er een dierentuin van te maken. Samen hebben we een lijst gemaakt van wat we nodig hebben in de dierentuin. Met een klein groepje is de dierentuin ingericht en wordt er al volop in gespeeld. De verzorgers hebben het druk met voeren en poep ruimen! Bij de kassa kunnen kaartjes worden gekocht, een kaartje van 2 euro is voor de hele dierentuin en wilt u maar de helft van de dieren zien dan kost een kaartje 1 euro. (idee van Iris) Benthe en Marije hebben de plattegrond gemaakt, zo kunnen de bezoekers zien waar de dieren zich bevinden.

We knutselen, zingen, bekijken informatieve boeken over dieren, kortom een veelzijdig thema.

Jozefmarkt : Sneupen en pareltjes opduiken op de Jozefmarkt in Heeg

14 oktober 2019

Het duurt niet lang meer en dan is het weer tijd voor de legendarische Jozefmarkt. Legendarisch, want jaar na jaar slaan de Sint Jozefschool en de St. Josephkerk uit Heeg hun handen ineen om de meest uitzonderlijke allegaartjes te verzamelen en aan te bieden op deze unieke rommelmarkt. De markt is een paradijs voor sneupers. […]

Lees het volledige artikel →

It Pikepoltsje

17 september 2019

  Vrijwillig(st)er gezocht! Voor de vakantie hebben we afscheid genomen van juf Suzanne, die na een tussenjaar een nieuwe opleiding is gestart. Dat betekent dat we op zoek zijn naar een nieuwe hulp juf voor de maandagochtend! We zoeken een lieve, leuke, zorgzame juf die bereid is iedere maandagochtend van 08.30 tot 12.00 te komen […]

Lees het volledige artikel →

Schoolnieuws St. Jozefschool

10 juli 2019

Tennis-clinic Levi, groep 4: Ik wil heel graag op tennis gaan. Maar dat kan niet want ik zit al op voetbal. En ik wil niet van voetbal af. Want mijn papa is leider. En ik wil niet als mijn papa eraf gaan. Einde. Leon, groep 4: Hallo alle mensen. Ik ben Leon. En ik ga […]

Lees het volledige artikel →

Schoolnieuws It Wraldfinster

10 juli 2019

Tennis workshop. Op dinsdag 28 mei jl. hebben de kinderen van de groepen 3, 4 en 5 en 6 tennisles gekregen van tennisleraar Raoul Lockhorst. De kinderen hebben deze lessen aangeboden gekregen van de Tennis Academie Friesland. De kinderen kregen eerst een aantal oog- handcoördinatie oefeningen en mochten toen met het raket aan de slag. […]

Lees het volledige artikel →

St. Jozefschool

11 juni 2019

Afsluiting muzieklessen . Elk jaar wordt een deel van het cultuurbudget van de school uitgegeven aan professionele muzieklessen. Deze lessen worden door juf Reinou gegeven. Juf Reinou neemt altijd veel verschillende dingen mee naar de muziekles. Van stokken waar de kinderen ritmes mee kunnen tikken, triangels, bekkens, trommels, schudeieren en sambal ballen. De kinderen hebben […]

Lees het volledige artikel →

Schoolnieuws CBS It Wraldfinster

11 juni 2019

Kort nieuws… Aanmelding. We kijken in deze periode al veel vooruit naar volgend schooljaar. Als u nog leerlingen aan wilt melden voor het komend schooljaar: van harte welkom! Wij weten dan tijdig hoe onze groepen er uit komen te zien. U kunt een aanmeldformulier downloaden van www.wraldfinster.nl of er eentje afhalen op school. Schoolgrootte. Onze beide […]

Lees het volledige artikel →

St. Jozefschool

17 mei 2019

Koningsspelen De Koningsspelen zijn voor het eerst georganiseerd in 2013 in het kader van de inhuldiging van Koning Willem-Alexander. De Scholen bepalen zelf hoe de Koningsspelen worden vormgegeven. Op vrijdag 12 april werden de Koningsspelen weer georganiseerd. De opening van de spelen was op het plein met een sportieve openingsdans. Iedereen kon hieraan meedoen. Er […]

Lees het volledige artikel →

It Wraldfinster

17 mei 2019

Beleef de lente! Ook op school… In het lokaal van juf Antje staat ook dit jaar weer een broedmachine. Jacob van der Heide zorgde voor de eieren. En na héél veel geduld te hebben gehad kwam op donderdag 11 april het eerste gaatje in een ei. Onder toeziend oog van de kinderen van groep 1, […]

Lees het volledige artikel →