It wrâldfinster

Een greep uit onze agenda…

Een nieuw speeltoestel voor beide scholen.
De drie kleinere speeltoestellen in onze ‘jungletuin’ waren aan vervanging toe. Nu staat er weer een uitdagend klim- en klautertoestel met ook nog, en dat is nieuw, rekstokken! We zijn nog bezig om een stukje sponsoring te krijgen voor de kosten.

Muziekspektakel Palludarascholen en Bogerman (CVO).

Op 3 en 4 maart is er in Theater Sneek een waar muziekspektakel waaraan basisschoolkinderen en Bogerman leerlingen meedoen. Deze keer vooral gericht op zingen! Op dit moment oefenen een aantal zangtalenten o.l.v. Bogerman muziekdocent Clara Rullmann de liederen. Van onze school doen er 19 leerlingen mee. Het geheel staat onder leiding van Anne Oosterhaven en speciale gast is Syb van der Ploeg. Een fijne vorm van samenwerking tussen basisscholen en voortgezet onderwijs.

Trots…
De Ielaak naar Londen: een historische reis en een teken- en kleurwedstrijd voor de scholen. De prijzen zijn nu uitgereikt en in elk groep waren er winnaars.

De trotse winnaars in groep 6: Afke, Marrit, Kmberley en Klaas.

Talentenmiddagen.
Na de voorjaarsvakantie gaan we weer verder met dit aantrekkelijke aanbod voor onze doeners, denkers, onderzoekers en ‘meerkunners’. En wie hoort daar niet bij? Iedereen toch? De kinderen gaan in workshops aan de slag met: spijkerkunst, fotografie, apparaten uit elkaar halen en er wat nieuws mee maken, bakken in de schoolkeuken, en dans in het speellokaal.

Druk…
in het postkantoor van groep 1 en 2: brieven, kaarten en andere post maken, versturen, bezorgen … Huisnummers leren. Tsjonge wat valt er veel te leren en te spelen rond zo’n thema! Ben jij ook zo benieuwd of je post ontvangt in jouw eigen brievenbus?

Kiezen…
Wat ga je doen na de bassischool? Groep 8 leerlingen, hun ouders en leerkrachten Barber Reidsma en Berber de Boer buigen zich in deze weken over de schoolkeuze voortgezet onderwijs. Hoe sta je er voor, wat wil jezelf graag en is dat mogelijk? De basisschool geeft een weloverwogen advies en bespreekt dat met leerlingen en ouders. Later volgt nog een eindtoets als een soort ‘second opinion’. In een enkel geval leidt dat nog naar een bijstelling van de keuze.

Dansknallers’!
Onze groepen 1/2 en 5/6 dansten er fanatiek op los gedurende een drietal lessen van dansmeester Niels. Hier zie je groep 5/6 in actie met meester Niels: volop in beweging! De ouders groep 5/6 waren uitgenodigd voor een korte eindpresentatie.

Perspectief 10-14.

Onze groep 6 kreeg weer een stukje voorlichting van leerlingen en leerkrachten van deze ‘tussenschool’. Een samenwerkingsvorm van Stichting Palludara en CVO Bogerman Sneek gericht op een soepele overgang voor kinderen vanaf groep 6 naar het (tweede of derde leerjaar) voorgezet onderwijs. Een uitdagende onderwijsvorm die zeker een aantal leerlingen aanspreekt. Belangstellende ouders krijgen voorlichting en kunne in gesprek met de mensen van ‘Perspectief 10-14’

Ook een ander perspectief? Meester Willem heeft aangegeven dat hij per 1 augustus 2020, na 43 jaar ‘meesterschap’ met pensioen gaat! It Wrâldfinster gaat op zoek naar een nieuwe schoolleider/directeur!

Team ‘It Wrâldfinster’

It Wraldfinster

11 februari 2020

in It wrâldfinster

Een greep uit onze agenda…

Kerstmusical ‘Een engel met een B ervoor!’

Wat hebben we genoten van spel, zang, beelden en het geboorteverhaal van het kindje Jezus. Ook: praatjesmakers vertelden in beeld over wie we zelf engelen vinden, heel dichtbij of hoe we zelf een ‘engel’ kunnen zijn: ontroerend! Dank aan alle kinderen die schitterden tijdens dit kerstfeest! Dank aan alle helpers dit mede mogelijk maakten.

Leerkrachten en stagiaires

Juf Alie is even niet aan het werk en moet de tijd nemen voor herstel. Beterschap gewenst! Juf Sief en juf Joan vervangen haar in groep 1/2. In januari komt ook juf Maaike Graafsma, student NHLStenden, alvast stage lopen als voorbereiding op de LIO-periode (eindstage) die in februari start. Plan is om dan de groep drie dagen te splitsen. Juf Sief gaat haar als coach begeleiden.

Verder zijn er stagiaires actief van de Friese Poort, onderwijsassistentie. Van LO en CIOS: drie studenten en van NHLStenden, naast de twee Leerkrachten In Opleiding, een student Pedagogiek. Wij mogen ons dus (trots!) ook een ‘leerbedrijf’ noemen!

Leerkrachten en stagiaires

Juf Anneke Tamsma, onze intern begeleider vierde woensdag haar 25-jarig onderwijs-jubileum. Als leerkracht jarenlange gewerkt aan de basisscholen van o.a. Hardegarijp en Scharnegoutum. Na een fikse studie Intern Begeleider geworden werkt ze nu in Nijland en bij ons en wij zijn blij met haar als een heel deskundige collega en coach voor leerlingen en leerkrachten! Juf Anneke: van harte gefeliciteerd!

Schoonmaakavond maandag 13 januari

Wel even goed om te melden: op zo’n avond helpen ouders/verzorgers als vrijwilligers mee om extra zaken in lokalen en op lespleinen schoon te maken. Die klusjes waar de reguliere schoonmaak niet aan mag beginnen. Onze ouderraad stuurt dit aan. De volgende ochtend merk je dan dat er ‘een witte tornado’ door de school is gegaan: alles ruikt heerlijk fris. ook hier: onze dank daarvoor!

Nationale Onderwijsstakingen

Hoewel er al heel wat bereikt is in de onderhandelingen geven onze vakbonden aan dat dit structureel niet voldoende is. Wij vinden dit ook en willen voor onze juffen en meesters niet alleen een goed salaris maar ook maatregelen die de werkdruk verlichten en weer zorgen voor meer instroom in de opleidingen voor leraren. U merkt het wel als daar ook weer voor gestaakt gaat worden!

Stichting Kinderpostzegels en het ‘lokale doel’

In januari kregen we een flink boekenpakket binnen. De leerlingen van groep 7 en 8 verdienden een flinke som geld met de verkoop van kinderpostzegels en dat niet alleen voor het goede doel, hulp aan kwetsbare kinderen maar ook voor het eigen gekozen plaatselijke doel kwamen er dus een flink aantal prachtige boeken binnen voor de groepsbibliotheek. De boeken zijn verdeeld over de groepen. Heel fijn en dank aan groep 7/8!

Leren buiten de school

Er vinden gedurende het gehele schooljaar vele ‘uitstapjes’ plaats. Onze groepen maken o.a. gebruik van het aanbod van ‘Groendoen’. Hieronder een voorbeeld van een populair programma:

Spelen tot je Groen ziet

Stilzitten is er niet bij tijdens Spelen tot je groen ziet, het sport- en spelprogramma in de natuur. De kinderen bouwen hutten, gaan eieren zoeken en polsstokspringen, spelen levend dierenstratego of veenmoeras-oversteek.

Lekker ravotten en zo leren de kinderen spelenderwijs over de natuur en geschiedenis van hun omgeving. Afhankelijk van leeftijd, locatie en seizoen stelt de gids van Staatsbosbeheer een leuk programma voor hen samen. De gids begeleidt de activiteit natuurlijk ook.

Spelen tot je Groen ziet wordt gedaan bij buitenlokaal “Bliid op ’t Wiid” aan het Nannewiid bij Oudehaske.

Trefwoord

Beide scholen in Heeg werken met dezelfde methode voor godsdienstige vorming: ‘Trefwoord’.

Belangrijk, naast het verhaal in deze methode is het gesprek: waarin ‘treffen’ Bijbelverhalen de leefwereld van kinderen?. In januari was het thema: ‘Gelukwensen’, geluk en ongeluk. De maakbaarheid van geluk en een gelukkige wereld. De verhalen die daarbij horen:

De beste plek naast Jezus (Matteüs 20, 20), Iets goeds doen op de rustdag (Marcus 3, 1-6); Het verhaal van de honderd smoezen (Lucas 14, 16-24), Zorgen (Lucas 12, 22-34); Jij deugt tenminste… (Matteüs 5, 1-10).

Team ‘It Wrâldfinster’

It Wraldfinster

21 december 2019

Een greep uit onze agenda… Talentenmiddagen groep 5 t/m 8 Weet u nog? Even anders leren. De doeners en denkers onder onze leerlingen gaan even anders aan de slag. Met de hulp van veel vrijwilligers en de medewerking van meerdere bedrijven! Ze vertellen nu zelf hun verhaal over één van de middagen: Wij hebben op […]

Lees het volledige artikel →

It Wraldfinster

5 november 2019

Een greep uit onze agenda… Kinderboekenweek met het thema ‘Reis mee!’ Beide scholen verzorgden samen een passende opening met op een ochtend een aantal reizigers uit ‘vreemde landen’ op het schoolplein: wie ben jij en waar kom je vandaan?. Daarna volgde een week met allerlei activiteiten die kinderen aanmoedigden te gaan lezen over reizen en […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van ‘t Wraldfinster

14 oktober 2019

Een greep uit onze agenda… begin schooljaar: ‘startgesprekken’ in groep 3 en 8. Ouders ‘presenteren’ hun kind aan de nieuwe leerkracht. Ook: de eerste weken na een vakantie noemen we ‘gouden weken’: belangrijk om te bouwen aan een gezonde, prettige groepsdynamiek. Een goed begin! Findeliersfeest: een prachtige happening, ook op vrijdagmiddag voor de kinderen van […]

Lees het volledige artikel →

Schoolnieuws It Wraldfinster

10 juli 2019

Tennis workshop. Op dinsdag 28 mei jl. hebben de kinderen van de groepen 3, 4 en 5 en 6 tennisles gekregen van tennisleraar Raoul Lockhorst. De kinderen hebben deze lessen aangeboden gekregen van de Tennis Academie Friesland. De kinderen kregen eerst een aantal oog- handcoördinatie oefeningen en mochten toen met het raket aan de slag. […]

Lees het volledige artikel →

Schoolnieuws CBS It Wraldfinster

11 juni 2019

Kort nieuws… Aanmelding. We kijken in deze periode al veel vooruit naar volgend schooljaar. Als u nog leerlingen aan wilt melden voor het komend schooljaar: van harte welkom! Wij weten dan tijdig hoe onze groepen er uit komen te zien. U kunt een aanmeldformulier downloaden van www.wraldfinster.nl of er eentje afhalen op school. Schoolgrootte. Onze beide […]

Lees het volledige artikel →

It Wraldfinster

17 mei 2019

Beleef de lente! Ook op school… In het lokaal van juf Antje staat ook dit jaar weer een broedmachine. Jacob van der Heide zorgde voor de eieren. En na héél veel geduld te hebben gehad kwam op donderdag 11 april het eerste gaatje in een ei. Onder toeziend oog van de kinderen van groep 1, […]

Lees het volledige artikel →

Circus Crescendo St. Jozefschool en It Wraldfinster

8 april 2019

  Wat een spetterend optreden van alle kinderen van de St Jozefschool en It Wraldfinster! Na 2 weken hard geoefend te hebben was het op zaterdag 9 maart eindelijk zover; de kinderen traden op in een echte piste onder leiding van een echte circusdirecteur (Sander Balk) in Circus Crescendo. Het werd een schitterend feest en […]

Lees het volledige artikel →

It Wraldfinster

7 april 2019

Schoolvolleybal Zaterdag 23 maart was het jaarlijkse schoolvolleybaltoernooi in de Sneeker sporthal. Er waren weer vele kinderen actief samen met hun coach. De volgende kinderen hebben mee gedaan: Brecht en Ilona zaten samen met kinderen van de Jozefschool in een team. Team 1: Femke, Sanna, Berber en Maeike.  Team 2: Marianne, Nynke, Naomi, Lieke, Myleena, […]

Lees het volledige artikel →