It wrâldfinster

It Wraldfinster

5 november 2019

in It wrâldfinster

Een greep uit onze agenda…

Kinderboekenweek met het thema ‘Reis mee!’ Beide scholen verzorgden samen een passende opening met op een ochtend een aantal reizigers uit ‘vreemde landen’ op het schoolplein: wie ben jij en waar kom je vandaan?. Daarna volgde een week met allerlei activiteiten die kinderen aanmoedigden te gaan lezen over reizen en vreemde landen: een ’hapjesmarkt’, buschauffeur Bouwe Meinsma op bezoek (zie foto), excursie naar Veenstra Transport. Natuurlijk ook voorleesmomenten, een schrijf- en tekenwedstrijd met gouden en zilveren griffels en penselen als prijzen, ‘reizende boeken’ door de groep, een reisbureau enz. Ook een voorleeswedstrijd in groep 7 en 8 en de schoolkampioen is al bekend: Berber Buwalda. Van harte gefeliciteerd! Zie foto.

Groep 5/6 ging op reis naar Museum Joure… Op twee dinsdagen (29 okt. en 5 nov.) na de herfstvakantie, starten we in de groepen 5 t/m 8 met de talentenmiddagen. Even anders bezig om te ontdekken waar jij of de ander een talent in heeft: koken en naar restaurant ‘De Watersport’, figuurzagen, naaien, stop-motion-filmpje maken, model-bouwen, natuurschilderijen maken, een proefjeslab, timmeren met resthout, op bezoek bij ‘Jachtwerf Heeg’… De kinderen zijn enthousiast en hebben hun keuze gemaakt. Wij hebben de indeling klaar en zijn blij met de mensen die zich opgegeven hebben!

Week van de Pauzehap: tweede week van oktober, aandacht voor een gezond tussendoortje en beweging!

19 september: ontruimingsoefening van beide scholen. We zijn in ongeveer 3 minuten allemaal buiten, mocht het nodig zijn…

25 september: op stap voor de Kinderpostzegels! Verkopen kan nog via het bestelformulier maar ook al via een App!

4 oktober: dierendag. Naast de eigen dieren deze keer ook Alpaca’s op het schoolplein: prettig kennismaken!

1 oktober: teldatum in het onderwijs. Wij telden 115 leerlingen verdeeld over 5 groepen: groep 1/2, 3/4, 5/6, 7 en 8.

3 oktober: groep 7 naar het Nannewiid: levend ganzenbord in de natuur.

Gymlessen: dit schooljaar lopen Keimpe Brander  (ALO) en Dimitri Haringa (IJlst, CIOS) stage op onze school en verzorgen ze heel wat gymlessen. Kinderen leren/laten bewegen: een prachtige job!

Meer stage… we zijn ook opleidingsschool!

Meester Rob Mulder en later dit jaar juf Maaike Graafsma doen hun eindstage van de lerarenopleiding aan onze school en geven in de tweede helft van dit jaar zelfstandig, onder de hoede van een coach, drie dagen les. Verder komen er nog stagiaires van de Friese Poort, onderwijsassistentie en voor een maatschappelijke stage heeft Iris Koudenburg zich gemeld.

Wist u dat… juf Antje, naast haar werk als onderwijsassistent, ook bezig is met de opleiding tot leerkracht? Zij doet haar stage-opdrachten ook binnen onze school en is elke vrijdag op de PABO in Zwolle te vinden.

Tenslotte… ‘in the picture!’

De ‘biebmoeders’ aan het werk. Een groep van 6 vrijwilligers die om de beurt in tweetallen op donderdagochtend de uitleen van boeken verzorgen en kinderen stimuleren te lezen en helpen leuke boeken uit te zoeken. Onze waardering voor dit werk!

Team ‘it Wrâldfinster’

 

Een greep uit onze agenda…

  • begin schooljaar: ‘startgesprekken’ in groep 3 en 8. Ouders ‘presenteren’ hun kind aan de nieuwe leerkracht. Ook: de eerste weken na een vakantie noemen we ‘gouden weken’: belangrijk om te bouwen aan een gezonde, prettige groepsdynamiek. Een goed begin!
  • Findeliersfeest: een prachtige happening, ook op vrijdagmiddag voor de kinderen van beide scholen! Hier een paar beelden…

half september: schoolkamp groep 8, Hoeve Elba, Texel.

En verder in oktober…

  • Kinderboekenweek 2 t/m 13 oktober rond het thema: ‘Reis mee!
  • Dierendag vrijdag 4 oktober
  • Dag van de Leraar: ma. 5 oktober

We zijn weer ‘warmpjes’ begonnen!

Fijn om iedereen weer te ontmoeten en respect voor kinderen, leerkrachten en onderwijsassistenten die deze warme start weer gemaakt hebben!

De eerste wekelijkse nieuwsbrief van dit schooljaar is er ook weer. Die verschijnt meestal op donderdag. Als u die ook wilt ontvangen per mail dan kunt u dat aangeven via email hidden; JavaScript is required

Welkom!

Nieuwe leerlingen: Fabian  en Myrthe  in groep 1 en Tianne-Minke  in groep 3. Een fijne schooltijd toegewenst!

We tellen op 1 oktober 2019 precies 115 leerlingen. We werken dit schooljaar in 5 groepen. Een daling van één groep. Door minder geboortes en instroom van buiten Heeg toch een gestadige daling van het leerlingenaantal op beide scholen.

Leerkrachten & onderwijsassistenten.

Bijna alle groepen konden weer starten met onze eigen leerkrachten. Twee juffen re-integreren op dit moment na een operatie. Maar beide zijn al veel te vinden op school. Onderwijsassistent juf Antje Gerritsma heeft haar taak als leerlingondersteuner ook weer opgepakt. Zij werkt op ochtenden (20 uur) met kinderen uit alle groepen. Op vrijdag gaat ze de pabo-opleiding volgen. Werk en studie: een pittige combinatie! Wij wensen haar veel succes toe! Onderwijsassistent juf Paula Veenendaal wordt ingezet als groepsondersteuner, binnen en buiten de groepen. Op de bovenverdieping werken beide assistenten meest in een ‘werklokaal’. Ook beneden is zo’n extra lokaal beschikbaar. Je zult juf Paula ook binnen de groepen aan het werk zien.

London!

Alle groepen kregen nog een kaartje van de Ielaak-bemanning! Hartelijk dank!

Vrijwilligers.

Binnenkort start ook weer de inschrijving van vrijwilligers voor diverse taken in de school. We zijn ook bezig met de voorbereiding van een aantal praktische activiteiten voor de leerlingen van groep 5 t/m 8. Echt activiteiten voor de ‘doeners’ onder onze leerlingen. Dat zal hoogstwaarschijnlijk een aanbod in ‘blokken/circuitvorm’ worden. Daarbij vragen we ook vrijwilligers die mee willen helpen zo’n praktische workshop op te zetten. Mogelijk doen we ook een beroep op u!

Nieuw!

In onze medezeggenschapsraad zijn voor de vakantie twee nieuwe ouders verkozen/benoemd: Douwe Vermaning en Elbrich Speerstra. In de ouderraad is Ymkje Schotanus de nieuwe penningmeester geworden. Alle drie van harte welkom! Fijn dat ze willen meedenken, meepraten en meebeslissen binnen onze schoolgemeenschap.

Muziek-Mix: aanbod AMV na schooltijd.

Muziekdocent Jan Hibma komt op maandagmiddag vanaf 14:30 uur en dan kun je volop muziek maken en leren. Een aanbod voor de leerlingen van groep 5 (+ hoger). In groep 4 krijgen ze, onder schooltijd, de basislessen van juf Reinou.

Groep 1/2: thema ‘De dierentuin’.

Het kon de ouders niet ontgaan want het is een vrolijke beestenboel in de klas en op de gang. Alle kinderen hebben een dierentuinknuffel meegenomen en nadat de dieren eerst gezellig samen op de gang op de tafel zijn gezet ontstond er al snel ruzie tussen de dieren .. we konden het in de klas horen! Oh oh .. als dat maar goed gaat met al die wilde dieren bij elkaar. De kinderen hadden al snel een goed idee! We moeten de dieren in hokken doen! Iedere soort in een eigen hok bij elkaar! Dat hebben we toen eerst maar snel gedaan. Overal hokken, dozen en mandjes vandaan gehaald.

Pffff .. net op tijd!

Gelukkig zijn er geen rare dingen tussen de dieren gebeurd!

En toen ontstond het idee om er een dierentuin van te maken. Samen hebben we een lijst gemaakt van wat we nodig hebben in de dierentuin. Met een klein groepje is de dierentuin ingericht en wordt er al volop in gespeeld. De verzorgers hebben het druk met voeren en poep ruimen! Bij de kassa kunnen kaartjes worden gekocht, een kaartje van 2 euro is voor de hele dierentuin en wilt u maar de helft van de dieren zien dan kost een kaartje 1 euro. (idee van Iris) Benthe en Marije hebben de plattegrond gemaakt, zo kunnen de bezoekers zien waar de dieren zich bevinden.

We knutselen, zingen, bekijken informatieve boeken over dieren, kortom een veelzijdig thema.

Schoolnieuws It Wraldfinster

10 juli 2019

Tennis workshop. Op dinsdag 28 mei jl. hebben de kinderen van de groepen 3, 4 en 5 en 6 tennisles gekregen van tennisleraar Raoul Lockhorst. De kinderen hebben deze lessen aangeboden gekregen van de Tennis Academie Friesland. De kinderen kregen eerst een aantal oog- handcoördinatie oefeningen en mochten toen met het raket aan de slag. […]

Lees het volledige artikel →

Schoolnieuws CBS It Wraldfinster

11 juni 2019

Kort nieuws… Aanmelding. We kijken in deze periode al veel vooruit naar volgend schooljaar. Als u nog leerlingen aan wilt melden voor het komend schooljaar: van harte welkom! Wij weten dan tijdig hoe onze groepen er uit komen te zien. U kunt een aanmeldformulier downloaden van www.wraldfinster.nl of er eentje afhalen op school. Schoolgrootte. Onze beide […]

Lees het volledige artikel →

It Wraldfinster

17 mei 2019

Beleef de lente! Ook op school… In het lokaal van juf Antje staat ook dit jaar weer een broedmachine. Jacob van der Heide zorgde voor de eieren. En na héél veel geduld te hebben gehad kwam op donderdag 11 april het eerste gaatje in een ei. Onder toeziend oog van de kinderen van groep 1, […]

Lees het volledige artikel →

Circus Crescendo St. Jozefschool en It Wraldfinster

8 april 2019

  Wat een spetterend optreden van alle kinderen van de St Jozefschool en It Wraldfinster! Na 2 weken hard geoefend te hebben was het op zaterdag 9 maart eindelijk zover; de kinderen traden op in een echte piste onder leiding van een echte circusdirecteur (Sander Balk) in Circus Crescendo. Het werd een schitterend feest en […]

Lees het volledige artikel →

It Wraldfinster

7 april 2019

Schoolvolleybal Zaterdag 23 maart was het jaarlijkse schoolvolleybaltoernooi in de Sneeker sporthal. Er waren weer vele kinderen actief samen met hun coach. De volgende kinderen hebben mee gedaan: Brecht en Ilona zaten samen met kinderen van de Jozefschool in een team. Team 1: Femke, Sanna, Berber en Maeike.  Team 2: Marianne, Nynke, Naomi, Lieke, Myleena, […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van ‘It wraldfinster’

11 maart 2019

Het Rijksmuseum in Amsterdam Woensdag 13 februari beleefden de groepen 7 en 8 van onze school een heel bijzonder uitje; een bezoek aan het grote Rijksmuseum. Met de bus naar Amsterdam, samen met de groepen 7 en 8 van buurschool Klaver Fjouwer uit Oudega. Het Rijksmuseum vindt het heel waardevol om alle kinderen de kans […]

Lees het volledige artikel →

It Wraldfinster

21 februari 2019

Nationale Voorleeswedstrijd De groepen 7 en 8 van It Wraldfinster doen dit jaar weer mee aan de Nationale voorleeswedstrijd. Op dinsdag 20 november werden de voorrondes gehouden en is er in onze bovenbouw de voorleeskampioen bekend geworden. Een moeilijke klus voor de juryleden want we hadden te maken met prima voorlezers! Deelnemers waren: Rimmer Grondsma, […]

Lees het volledige artikel →

CBS It Wraldfinster

11 december 2018

Met groep 3 naar het spitsmuizen pad. Op woensdagmorgen 17 oktober is groep 3 naar het natuurparkje De Twigen in Joure geweest. Daar hebben we het spitsmuizen-pad gevolgd en in kleine groepjes veel opgestoken van deze kleine beestjes. Het was een leuke en leerzame ochtend voor de kinderen. Zorg dat je gezien wordt! Fietsverlichtingsactie ANWB: […]

Lees het volledige artikel →