It wrâldfinster

 

Uit onze schoolagenda gehaald…

  • 6 maart inloopochtend voor alle ouders: even meekijken in de groep van je kind!
  • 14 maart open dag beide scholen voor nieuwe ouders: van harte welkom tussen 10:30-12:00 uur!
  • 15 maart ouderavond beide scholen over de ‘Kanjertraining’! Een ‘must’ voor alle ouders!
  • 20 maart open dag beide scholen voor nieuwe ouders: van harte welkom tussen 10:30-12:00 uur!
  • 19 t/m 22 maart dansacademie ‘Codarts’: dansproject passend bij CH2018 voor beide scholen met een presentatie op donderdag 22 maart.

Actueel… Niet overbodig: de stakingsdag op 14 februari! Op dit moment is er voor een deel tegemoetgekomen aan de eisen: er komen maatregelen om de werkdruk te verminderen. Prima, maar de actievoerende vakorganisaties vragen meer: gelijke waardering basisschoolleerkrachten en leerkrachten voortgezet onderwijs. Een broodnodige opwaardering van ons beroep. We merken ook hier al hoe moeilijk het is goede (ziekte)vervangers te vinden! We willen graag dat meer mensen voor ons prachtige beroep kiezen!

Combinatiegroep 1/2 Vanaf 13 februari kunnen wij deze groep eigenlijk vijf dagdelen (ochtenden) opsplitsen tot een aparte groep 1 (groeiend tot 16 leerlingen) en een groep 2 (18 leerlingen). Daar zijn we heel blij mee!

Groep 1-2-3 naar Theater Sneek: Wat is er mis met mijn vis? Met een flinke rij aan chauffeurs en begeleiders was het toch weer mogelijk: een cultureel uitstapje!

Een magische fabel gespeeld door Stichting KRIJT Meneertje heeft een oogje op Buurvrouw. Hij zoekt al jaren naar de juiste manier om het haar te zeggen. Tot ze op een ochtend aanbelt. Ze vraagt of Meneertje op haar vis wil passen. Zenuwachtig pakt hij de kom aan… Maar wanneer Buurvrouw weg is, zwemt vis geen millimeter meer. Hij eet niets en zijn gouden sluierstaart is dof. Zelfs een gloednieuw kasteel laat hem koud. Zou vis ziek zijn? Er zit nog maar 1 ding op. Meneertje moet het aan vis zelf vragen. Hij neemt een aanloop en… duikt in de kom! In de magische fabel Wat is er mis met mijn vis? komt een mens in de wereld van een vis. Om elkaar te kunnen begrijpen, zoeken ze samen naar een woordeloze taal. Spelenderwijs ontstaat er een bijzondere vriendschap. Zal het Meneertje lukken om erachter te komen wat er mis is met vis? En kan vis hem helpen zijn gevoel voor Buurvrouw te uiten?

Groep 8 op verkenning. Het is voor de oudste kinderen weer een spannende tijd. Er worden in deze maanden gesprekken gevoerd over de keuze voortgezet onderwijs: wat wil je en wat kun je? Juf Barber voert deze gesprekken met leerlingen en ouders op basis van de resultaten van de afgelopen jaren. Via een instrument als de ‘Plaatsingswijzer’ worden de resultaten van groep 6 t/m groep 8 verwerkt tot een overzicht waaruit valt af te leiden welke niveaus goed of minder goed haalbaar zijn voor de groep 8-leerling. Daar voegen we natuurlijk de eigen wensen bij, de motivatie en werkhouding van de leerling en zo komen we tot een advies. Daarbij komt dan nog het resultaat van een eindtoets. Ondertussen worden de scholen van Sneek ook verkend: Nordwin College, CVO Bogerman en RSG. Hoe ziet het er daar uit? Waar voel ik me thuis? We wensen iedereen veel wijsheid toe bij het maken van een goede keuze!

How do you do? Op de basisschool wordt al jaren Engelse les gegeven in de bovenbouwgroepen 7 en 8. Omdat we graag meer willen doen met deze taal en een stevige basis willen aanbieden gaan wij dit schooljaar een stap verder: in alle groepen wordt steeds meer de Engelse taal gebruikt. Het team volgt extra scholing: ‘Classroom English’ en we zijn druk aan het oefenen en experimenteren met ons aanbod. Prachtig om dat te doen in groep 1 t/m 8. Als het goed is komt hier een gevarieerd aanbod uit. Het gaat er dan bij de jongste kinderen en de middenbouw om hen zoveel mogelijk via thematisch aanbod de taal te laten gebruiken. Zo kun je een kleuter al horen zeggen dat het vandaag buiten ‘cloudy’ is als ze het hebben over het weer!

Op de schop! In de zomervakantie van 2018 gaat het schoolplein van beide scholen ‘op de schop’. Een flink stuk herbestrating om gezakte delen van het plein weer op te hogen. Er verdwijnt een zandbak en hier en dar richten we het plein ook opnieuw in: een fietsenstalling verplaatsen om meer speelruimte op het hoofd plein te krijgen, natte delen van het groen toch maar bestraten en de hoeveelheid groen proberen op peil te houden. Dat heeft, letterlijk, nogal wat voeten in de aarde: een boom heeft op een bestraat plein maar weinig kans op een leefbaar plekje. Er is druk overleg met betrokken partijen: gemeente, beide stichtingen en de uitvoerende partij. Op schoolniveau denkt een pleincommissie mee in de moeilijkheden en mogelijkheden. We hopen één en ander echt binnen de zomervakantie te kunnen realiseren.

Er zit meer muziek in! Naast de AMV-scholing die al binnen- en buitenschools wordt aangeboden, starten beide scholen ook weer met een aanbod via ‘Crescendo’ voor groep 5 en 6.Vakdocenten Jan Hibma en Guus Pieksma komen vanaf 14 maart 7 keer langs met korte lessen in het kader van ‘Orkest in de klas!’ Als het goed gaat: op naar ‘At the Watergate!’


 

It Wraldfinster

17 februari 2018

in It wrâldfinster

Het team van ’t Wrâldfinster wenst u allen een gelukkig en gezond 2018 met veel liefde en geluk!

Een terugblik op de afgelopen maanden:

Voorleeskampioenschap ‘t Wrâldfinster. In november streden een aantal leerlingen van groep 7 en 8 om het Wrâldfinster voorlees -kampioenschap! Leerkrachten en kinderen zaten in de jury. En de winnaar werd Rimmer.  Van Harte Gefeliciteerd. De andere deelnemers waren: Fenna,  Alianna ,Sophie en  Ilona, ook allemaal voorleeskanjers!

Media Masters Game. De groepen 7 en 8 deden mee aan de Media Masters Game! Of we het nu hebben over tv, internet, apps, games of smartphones: media zijn overal en iedere leerling maakt er gebruik van. Hoe werken media, wat hebben ze voor invloed en wat kun je ermee. Dat ontdekten onze leerlingen in de Media Masters game, het mediawijsheidspel. Spelenderwijs maakten leerlingen kennis met de kansen en de gevaren van media. Kinderen groeien op in een wereld vol media. Dit betekent niet dat zij ook wijs met media om kunnen gaan. Media Masters brengt het gesprek op gang tussen leerlingen, ouders en leerkrachten over sociale media, reclame, informatievaardigheden, programmeren, games, cyberpesten, vloggen, beeldvorming, virtual reality en online gedrag. Het thema luidde: Generatie Media: samen mediawijs. Mediawijzer roept docenten, professionals, ouders, kinderen en jongeren op om zowel thuis als in de klas samen in gesprek te gaan over ons online gedrag en mediawijze vaardigheden.

Schoenendoosactie. De opbrengst van de schoendoosactie 2017 bedroeg dit jaar in Heeg: 69 schoenendozen. Daarnaast heeft de actie een bedrag van € 250,42 opgebracht, mede dankzij een spontane flessenactie van enkele kinderen en een gulle bijdrage uit ‘het koffiepotje’, waarvoor grote dank. Dit bedrag wordt door de diaconie van beide kerken van Heeg aangevuld tot het totale bedrag van €345,00. Dat betekent dat voor elke schoenendoos de benodigde € 5,00 aan transportkosten werd betaald. Iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen aan deze actie: heel hartelijk bedankt!

Sinterklaas en 3 Zwarte Pieten kwamen dit jaar op 5 december onder “ijzige omstandigheden” in een strooiauto van Fa. Attema aan, op de Jister. De drie pieten moesten eerst een “11-stedentocht” schaatsen op skeelers en toen zij hun kruisje hadden verdiend, kon het feest beginnen. Dit thema paste natuurlijk goed bij zijn aankomst in Dokkum dit jaar. Fijne gezamenlijke vieringen van beide scholen van de groepen 1 en 2, 3 en 4, en prachtige surprisefeestjes bij de oudere kinderen. Zo werd deze 5 december een prachtig  feest voor iedereen.

Kerstrondwandeling 2017. De kerstviering in een ander jasje. Kinderen met hun ouders, broers en zussen maakten een rondwandeling door Heeg. Iedereen werd ontvangen op het schoolplein. Daarna gingen ze, onder begeleiding van een verteller langs een mooi verlichte route, een bezoek brengen aan kleine toneelvoorstellingen. We hebben ontmoet:  Zacharias en Elizabeth, de heraut, de herbergier, de herders, het engelenkoor, de wijzen en aan het einde van de route kwamen we aan bij de stal met Jozef en Maria en het kindje Jezus. Dit jaar mochten wij op deze wijze samen het Kerstfeest beleven.

 

 

 

 

It Wraldfinster

19 december 2017

Nationaal Schoolontbijt In de week van het Nationaal Schoolontbijt gaan elk jaar ruim een half miljoen kinderen, op zo’n 3000 basisscholen, samen gezond ontbijten. Met speciaal lesmateriaal leren ze alles over hun ontbijt. Zo ervaren ze hoe leuk en belangrijk het is om de dag gezond te starten. Deze 15e editie van het Nationaal Schoolontbijt […]

Lees het volledige artikel →

It Wraldfinster

15 november 2017

Schoolkamp Groep 8 kwam moe en voldaan terug van het schoolkamp op Texel! Ondanks de weersomstandigheden hadden ze zich prima vermaakt. De schoolkampleiding was dan ook prima te spreken. Bij de aankomst op vrijdagmiddag werd alles nog eens zingend op een rijtje gezet met ‘Tierelierelied’ Een prachtig slotritueel! Dierendag 4 oktober De opening van de […]

Lees het volledige artikel →

It Wraldfinster

8 oktober 2017

Het schooljaar is weer begonnen! Op 4 september zijn we weer met veel plezier aan een nieuw schooljaar begonnen. Sommige kinderen nog wat onwennig, anderen al helemaal klaar voor de nieuwe uitdagingen die dit schooljaar gaan komen. Aan de hand van meegenomen vakantiefoto’s kwamen de gesprekken al gauw op gang. De foto’s werden later bij […]

Lees het volledige artikel →

Basisschool ’t Wraldfinster

30 juli 2017

  Kuikentjes We hebben eieren in een broedmachine gehad. Samen met de leerkrachten zijn de eieren goed verzorgd. Toen de eieren uitkwamen was het natuurlijk feest. Veel kuikentjes zijn onder grote belangstelling uit het ei gekropen. Het uitkomen van een ei is ook gefilmd, zodat alle kinderen het in de klas (nog een keer) konden […]

Lees het volledige artikel →

Basisschool It Wraldfinster

16 april 2017

In groep 1 is gewerkt aan het thema “het postkantoor”. De kinderen hebben post voor elkaar gemaakt, de postbodes hebben in het postkantoor gewerkt, postzegels verkocht, post gesorteerd en post bezorgd. Een prachtig thema met enorme betrokkenheid van alle kinderen! Postbode, postbode … heb jij ook post voor mij? Wedstrijd. Rients en Reinder uit groep 8 […]

Lees het volledige artikel →

Basisschool It Wraldfinster

10 maart 2017

Rots en water : De afsluiting. Groep 4 heeft deze training op dinsdagmiddag 17 januari in het bijzijn van veel ouders/verzorgers, afgesloten met een mooi ritueel. Op een plankje werden dromen, plannen, idealen en waardevolle mensen en zaken geschreven door iedere leerling en vervolgens werd dat plankje 17 met een krachtige slag of trap doormidden […]

Lees het volledige artikel →

Basisschool It Wraldfinster

29 januari 2017

Lok & seine! Natuurlijk wensen we u ook via de sylboade alle goeds toe voor 2017! Op school hebben we de doorstart weer gemaakt met in het achterhoofd de goede herinneringen aan de decembermaand en de feestdagen. De zo goed geslaagde Kerstfair met een opbrengst van  € 2050,- !!! Daarvan gaat de helft naar Heart4children. […]

Lees het volledige artikel →

Basisschool It Wraldfinster

23 december 2016

Iris. Op 17 oktober jl. is Iris geboren, dochter van juf Jildau en Herman en zusje van Sanne. Wat prachtig voor dit gezin! We wensen hen veel geluk met elkaar! Kabouterpad groep 1 en 2. Op dinsdag  1 november zijn de groepen 1 en 2 naar het bos van Elfbergen geweest om het Kabouterpad te […]

Lees het volledige artikel →