It wrâldfinster

Thema dansweek met Codarts. Wat hadden we een fantastische week vol reisbelevenissen met 15 studenten van Codarts-dansacademie uit Rotterdam! Iedere ochtend na de pauze werkten groep 3 t/m 8 met veel plezier aan dit project samen met de kinderen van de Jozefschool. Op donderdag hebben we 2 heel fijne voorstellingen gehad in Talma State en in de gymzaal. Veel ouderen, ouders en belangstellenden hebben dit samen met ons beleefd.

‘Meeleeftheater’ Maandag 19 maart hadden wij meeleef theater verzorgd door Anna en Williena. Williena had een prijs gewonnen. Een zak snoep. Williena moest naar de wc en vroeg Anna of zij erop wilde passen. Maar er niet stiekem een snoepje uitpakken. Dat deed Anna toch en toen Williena vroeg of zij er een snoepje had uitgepakt, zei Anna dat ze het niet had gedaan. Maar als je jokt krijg je de stippenziekte. Toen Anna moe was en in slaap viel deed Williena stiekem stippen op Anna. Anna schrok geweldig toen ze die stippen zag en bekende dat ze toch een snoepje had gepakt.

Lammetjes kijken Woensdag 4 april zijn we naar boer Bakker geweest. Daar hebben we de lammetjes gezien en mochten ze ook even vasthouden. De kalfjes hebben we gevoerd en de koeien geaaid. Daarna mochten we nog even spelen in de grote zandhoop en klimmen in de bomen. Het was een leuke middag

Schoolvolleybaltoernooi in Sneek Op zaterdag 24 maart was het weer tijd voor het jaarlijkse schoolvolleybaltoernooi in de Sneekersporthal te Sneek. Met maar liefst 5 teams, die op verschillende niveaus speelden, hebben we meegedaan aan dit toernooi. ’s Ochtends was het eerst tijd voor de jongste deelnemers namens onze school en die gingen voortvarend van start, Kampioen! Sanna, Femke, Berber en Maeike (groep 5) wisten de rest van hun poule te verslaan en wonnen een mooie medaille. Daarna was de beurt aan de volgende groepen. En ook daar ging het weer super, Nynke, Brecht, Femke, Nienke en Ilona wisten ook kampioen te worden in hun poule. Als laatsten waren de kinderen van groep 8 aan de beurt in de kampioenspoule. Een team van jongen en meisjes deden en werden allebei in hun poule 2e. Een zeer gezellige en sportieve middag en de maandagochtend erna hebben we de volleyballers nog even met een erehaag binnengehaald.

Theorie verkeersproef voor groep 7 Groep 7 heeft de theoretische verkeersproef super gedaan, ze zijn allemaal  met glans geslaagd, van harte gefeliciteerd!

RVA-Voetbal toernooi voor groep 3/4 De 4 wedstrijden in Sneek waren spannend en werden bijna met droog weer gespeeld. We hadden een dreamteam maar zijn geen kampioen geworden.

‘De boer op Noord’ groep 5b/6 en 3 Groep 5b/6 is voor deze NME activiteit naar Lân en Mar van de familie Huitema op de Burd geweest. Daar hebben ze allerlei opdrachten gedaan om kennis te maken met het leven en werken op een boerderij. De melkrobot, het voer, de tractor, alles werd bekeken. Het was een actieve en leerzame ochtend. Groep 3 is naar boer Theun in Delfstrahuizen geweest en heeft kalfjes, pinken en koeien bekeken, gevoerd en geaaid. Toen wij er waren is er ook een kalfje geboren, we hebben de geboorte net gemist maar het kalfje zag er wel heel lief uit. Er was ook een trampoline en een voetbalveldje. Dit was een hele mooie belevenis, een dag later op school hebben we ons boerderijbewijs gehaald.

Yeah, weer kampioen schoolvoetbal!!! Jongens en meiden we worden kampioen vanmiddag, zei ik ’s ochtend tegen de kinderen. “JAAAA!!” was hun enthousiaste antwoord. Later die middag stonden de kinderen fanatiek op het veld en klaar om te beginnen. De poule ronde werd glansrijk gewonnen. Door naar de halve finale, die beslist werd door het goal dat Maryse Jukema maakte, geholpen door de goedgeplaatste assist van Jeroen Haanstra. Tevens stond de buurschool Sint Jozef in de halve finale van de andere poule. Het zal toch niet dat de finale straks Heeg tegen Heeg is. Niet verwacht, maar toch waar; het schoolvoetbaltoernooi gehouden in Heeg werd gedomineerd door Heeg. Beide scholen tegen elkaar in de finale. Geregeld samen geoefend en nu tegenover elkaar in de finale. Het was een spannende wedstrijd. Eerst 1 goal voor de Sint Jozef, daarna 1-1 gelijk. Er werd al aan penalty’s gedacht, maar dit was echter niet nodig. Het beslissende goal werd gemaakt door Douwe Buwalda, uit een vrije trap. De bal tikte eerst de lat aan, er werd gedacht dat de bal niet over de lijn was gekomen. Echter de grensrechter sprak de scheids aan en het doel bleek wel echt gescoord. De winst was een feit, KAMPIOEN!!! En dat voor het tweede jaar op rij.

 

Uit onze schoolagenda gehaald…

maart-april-mei : Jeugd-EHBO-lessen groep 8 van beide scholen

wo.4 april  : Schoolvoetbaltoernooi ‘Wymbrits’ met 13 deelnemende teams. Vanaf 13:00 uur op de terreinen van vv Heeg.

di. 17 en wo. 18 april: Eindtoets groep 8

20 april : Koningsspelen beide scholen.

eind april  :  groep 5 t/m 8: bezoek aan het Kazemattenmuseum

27 april t/m 14 mei : meivakantie

14 mei:  studie team ‘Kanjertraining’

15 en 17 mei :  groep 4/5a en 5b/6 naar het Planetarium in Franeker

PLAN Nederland ‘Schaatsen voor Water’ november 2017 Mooi toch!? Hoewel de exacte opbrengst van deze sponsoractie nog niet bekend is hoorden we al wel dat onze school in de ‘Top 30’ van de hoogste opbrengsten stond! Trots op al die schaatsers en lopers die zich inspanden voor dit goede doel!

Bijzonder Op donderdag 15 maart organiseerden beide scholen samen een ouderavond over de Kanjertraining. De avond werd goed bezocht door ongeveer 75 personen. Omdat je als school en ouder/verzorger 9 + sportvereniging!) samen bezig bent met opvoeden en het goed omgaan met gedrag is het goed dat je ook dezelfde (Kanjer)taal gaat spreken. Reden genoeg om het daar samen over te hebben. In deze Sylboade een kleine greep uit de inhoud…

De Kanjerpetten Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de Kanjertraining gebruik van petjes met vier verschillende kleuren. Een kleur pet staat voor een bepaald soort gedrag. Wanneer er zich een probleem of stressvolle situatie voordoet hebben we een keuze om verschillend te reageren. Binnen de psychologie wordt dit coping genoemd. Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect zijn deze verschillen tussen mensen goed en waardevol. Wanneer je zo handelt noemen we dat binnen de Kanjertraining dat je een drager bent van de witte pet. Je durft jezelf te zijn, je bent zelf te vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom je bent een kanjer.

Je kunt een kanjer zijn op verschillende manieren. Je kunt jezelf zijn in combinatie met de zwarte pet. Dan reageer je op een stoere manier. Je vertoont leiderschapsgedrag. Je kunt je grenzen aangeven. Je durft plannetjes te maken en bent ondernemend. Zolang naast de zwarte pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen zich op  een hele positieve en krachtige wijze gedragen.

Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met de rode pet. Dan ben je vol levenslust. Je hebt een goed gevoel voor humor. Je bent optimistisch en je verstaat de kunst van het relativeren. Zolang naast de rode pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen op een hele positieve en opgewekte manier weten te reageren.

Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met een gele pet. Dan ben je vriendelijk, bescheiden en aardig. Zolang naast de gele pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen op een hele positieve en rustige manier weten te reageren.

Uiteraard zijn er ook verschillende combinaties van petten mogelijk. Belangrijk gegeven is dat het hierbij gaat om coping. De petten zijn hulpmiddelen om op een respectvolle wijze over gedrag te kunnen praten. Kinderen zijn niet het gedrag van de pet, maar de petten staan voor de keuzes die de kinderen kunnen maken. Kinderen wordt daarmee geleerd dat ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor de gedragskeuzes die ze maken. Zolang je drager bent van de witte pet van vertrouwen kun je ook niet zeggen dat de ene combinatie beter is dan de andere combinatie van petten.

Wanneer ontstaan de echte problemen? Dat is wanneer de witte pet van het vertrouwen wegvalt. We vervallen dan in reacties die niet meer passen bij de cultuur van wederzijds respect. Het recht van de sterkste begint te gelden. Voor de zojuist genoemde positieve eigenschappen komt dan het woordje ‘te’ te staan. Kinderen reageren dan te krachtig, te stoer en smeden plannen die ten kosten gaan van anderen. De vrolijke kinderen reageren nu te lollig met humor dat ten koste gaan van een ander en/of zichzelf. Het gedrag is onvoorspelbaar onbetrouwbaar, niet serieus te nemen en beledigend. De vriendelijke en bescheiden kinderen reageren nu angstig en te lief. Deze kinderen cijferen zichzelf helemaal weg en worden als het ware onzichtbaar. De eerste mept van de weeromstuit van zich af, de tweede maakt er een grap van en de derde geef het op. Als het onderling vertrouwen wegvalt in een groep, dan is de kans groot dat verschillende kinderen zich depressief ontwikkelen.

Daders en slachtoffers De opvatting bestaat dat kinderen zijn in te delen in pesters en gepesten (of in daders en slachtoffers). Deze eenzijdige kijk op pesten maken de problemen groter en is niet de wijze van oplossen die de Kanjertraining voorstaat. Pesten is een complex probleem waarbij daders en slachtoffer lang niet altijd zo eenvoudig zijn te scheiden en soms een en dezelfde persoon is. Kanjertraining richt zich daarom niet alleen op de pester of op de gepeste, maar op de gehele groep. De aanpak moet zo zijn dat alle kinderen er baat bij hebben. Kern van de Kanjeraanpak is: Zet het onderling vertrouwen terug in de groep. Zoek met elkaar oplossingen die ook in de toekomst houdbaar zijn. Zowel kinderen, leerkrachten als ouders worden bij de aanpak betrokken. De Kanjertraining heeft veel oefeningen, zowel preventief als curatief om het vertrouwen en de respectvolle omgang met elkaar te bewerkstelligen. De petjes zijn hierbij een hulpmiddel en helpen om een duidelijk onderscheid te maken tussen ‘de wereld van vertrouwen’ en ‘de wereld van wantrouwen’.

 


 

It Wraldfinster

11 maart 2018

  Uit onze schoolagenda gehaald… 6 maart inloopochtend voor alle ouders: even meekijken in de groep van je kind! 14 maart open dag beide scholen voor nieuwe ouders: van harte welkom tussen 10:30-12:00 uur! 15 maart ouderavond beide scholen over de ‘Kanjertraining’! Een ‘must’ voor alle ouders! 20 maart open dag beide scholen voor nieuwe […]

Lees het volledige artikel →

It Wraldfinster

17 februari 2018

Het team van ’t Wrâldfinster wenst u allen een gelukkig en gezond 2018 met veel liefde en geluk! Een terugblik op de afgelopen maanden: Voorleeskampioenschap ‘t Wrâldfinster. In november streden een aantal leerlingen van groep 7 en 8 om het Wrâldfinster voorlees -kampioenschap! Leerkrachten en kinderen zaten in de jury. En de winnaar werd Rimmer.  […]

Lees het volledige artikel →

It Wraldfinster

19 december 2017

Nationaal Schoolontbijt In de week van het Nationaal Schoolontbijt gaan elk jaar ruim een half miljoen kinderen, op zo’n 3000 basisscholen, samen gezond ontbijten. Met speciaal lesmateriaal leren ze alles over hun ontbijt. Zo ervaren ze hoe leuk en belangrijk het is om de dag gezond te starten. Deze 15e editie van het Nationaal Schoolontbijt […]

Lees het volledige artikel →

It Wraldfinster

15 november 2017

Schoolkamp Groep 8 kwam moe en voldaan terug van het schoolkamp op Texel! Ondanks de weersomstandigheden hadden ze zich prima vermaakt. De schoolkampleiding was dan ook prima te spreken. Bij de aankomst op vrijdagmiddag werd alles nog eens zingend op een rijtje gezet met ‘Tierelierelied’ Een prachtig slotritueel! Dierendag 4 oktober De opening van de […]

Lees het volledige artikel →

It Wraldfinster

8 oktober 2017

Het schooljaar is weer begonnen! Op 4 september zijn we weer met veel plezier aan een nieuw schooljaar begonnen. Sommige kinderen nog wat onwennig, anderen al helemaal klaar voor de nieuwe uitdagingen die dit schooljaar gaan komen. Aan de hand van meegenomen vakantiefoto’s kwamen de gesprekken al gauw op gang. De foto’s werden later bij […]

Lees het volledige artikel →

Basisschool ’t Wraldfinster

30 juli 2017

  Kuikentjes We hebben eieren in een broedmachine gehad. Samen met de leerkrachten zijn de eieren goed verzorgd. Toen de eieren uitkwamen was het natuurlijk feest. Veel kuikentjes zijn onder grote belangstelling uit het ei gekropen. Het uitkomen van een ei is ook gefilmd, zodat alle kinderen het in de klas (nog een keer) konden […]

Lees het volledige artikel →

Basisschool It Wraldfinster

16 april 2017

In groep 1 is gewerkt aan het thema “het postkantoor”. De kinderen hebben post voor elkaar gemaakt, de postbodes hebben in het postkantoor gewerkt, postzegels verkocht, post gesorteerd en post bezorgd. Een prachtig thema met enorme betrokkenheid van alle kinderen! Postbode, postbode … heb jij ook post voor mij? Wedstrijd. Rients en Reinder uit groep 8 […]

Lees het volledige artikel →

Basisschool It Wraldfinster

10 maart 2017

Rots en water : De afsluiting. Groep 4 heeft deze training op dinsdagmiddag 17 januari in het bijzijn van veel ouders/verzorgers, afgesloten met een mooi ritueel. Op een plankje werden dromen, plannen, idealen en waardevolle mensen en zaken geschreven door iedere leerling en vervolgens werd dat plankje 17 met een krachtige slag of trap doormidden […]

Lees het volledige artikel →