Overig nieuws

3 september 2020

in Overig nieuws

Bloody hot is het, en om dan overdag een lange fietstocht te maken… dat doe ik nu ’s avonds. Voor m’n dorpentochten moet ik nog naar Zurich en Kornwerderzand, maar vind dit te ver voor ’s avonds. Overdag zit ik heerlijk in de schaduw op ‘e pôle, en verslind de een na de andere thriller. En zodra het donker wordt, buiten languit in een stoel, valt er weer veel te genieten aan het firmament. In augustus weer de jaarlijkse vallende sterren, daar offer ik graag een nachtje voor op! En dankzij de schone heldere lucht kon je met een verrekijker op statief prachtig de ringen van de planeet Saturnus zien.

In m’n paperassen kwam ik onderstaand liedje (wijze: It âlderhûs) tegen. In 1950 geschreven door meester T.H. de Boer, hoofd R.K. school. Marieke Gerritsma vertelt me dat ze bij hem in de klas heeft gezeten. Door dokter de Witte en mevr. J. Muurling–v.d. Bank is er later een Friese versie van gemaakt.

 

Zo vredig stil verdoken Ik mocht zo gaarne zeilen
Ligt Heeg aan ‘t Hegermeer Op ’t meer met Heeg als doel
En waar ik ben ter wereld Daarnaast ook zwemmen, vissen
Denk ik aan Heeg steeds weer In ’n bootje op de poel
Waar ik ook ooit zal zwerven Het lied van boerenarbeid
Daar is ’t mij vreemd en leeg Dat dan ten hemel steeg
Want ik blijf steeds verlangen Doet mij steeds meer verlangen
Naar Friesland en naar Heeg Naar Friesland en naar Heeg
Heeg vredig, rustig Heeg Heeg vredig, rustig Heeg
De forse boerenhoeve In Friesland wil ik schaatsen
De weiden en het vee Genoeglijk op de baan
’t Beeld van de drie torens Of grote tochten makend
Draag ‘k in mijn geest steeds mee Van plaats naar plaatsje gaan
De Nieuwe weg en Helling Waar van de vele dorpen
De brug en steeg na steeg Slechts één mijn voorkeur kreeg
De Hoofdstraat en de Schatting Daar wil ik wederkeren
Het is mijn dorpke Heeg Naar ’t mooie dorpke Heeg
Heeg vredig, rustig Heeg Heeg vredig, rustig Heeg

 

Het vredig rustig Heeg gaf de afgelopen zomermaanden wel een heel ander beeld. Meester de Boer zou moeten kunnen zien hoe het nu in Heeg is en gaat.

Door het coronavirus gedwongen om in eigen land vakantie te houden, zochten Nederlanders massaal het ‘veilige’ Fryslân op. Ik kan me voorstellen dat als je als gezin op een flatje woont met die hitte wel graag een plekje bij het water zoekt.

Af en toe eens even op de fiets gekeken naar het reilen en zeilen in Heeg. Overvolle campings en zelfs bij de passantenhaven staat het vol met campers, caravans en tentjes, is dit nog leuk… In de Harinxmastrjitte kon je soms over de koppen lopen, het leek de Kalverstraat in Amsterdam wel. Klaasje Zijlstra heeft in 3 uren openingstijd van de brug aan de Syl op één dag 168 bootjes geteld.

En altijd zijn er automobilisten die zo nodig hun mooie cabrio moeten laten zien en dwars door Heeg rijden, en ook nog eens tegen de rijrichting in. Jan Hettinga gaat blijkbaar vroeg op pad, hij deed de uitspraak: ‘moarns om 5 oere is it noch rêstich yn Heech’. De ‘boa’s’ Rients en Sjoerd worden er niet anders van en houden op hun dagelijkse rondjes alles goed in de gaten.

Mooi voor de middenstand natuurlijk al die drukte zo na de lockdown. Buiten in de rij voor de bakker, slager en supermarkt. Zij doen hun best om alles in goede banen te leiden, maar ook bezoekers zouden hun verantwoordelijkheid moeten kennen. Echter er zijn Hegemers die het te druk vinden en elders boodschappen doen. Wij als eetgroep laten ons niet verdrijven door badgasten en zijn op ‘redelijk gepaste’ afstand gewoon bij de horeca in Heeg ons maandelijks etentje blijven houden.

Bij de beweegtoestellen maak ik een praatje met Riet Visser, die met haar beppesizzer fanatiek aan het sporten is in de hitte. Top Riet! We hebben het  o.a. over het bridgen, kan dit, en willen we dit eigenlijk nog wel…

Ook bij de waterglijbaan is het een gaan en komen van jeugd. Jammer dat het noodzakelijke hekwerk van de glijbaan wel wat afbreuk doet aan het mooie recreatieterrein.

 

 

Hoe fredich stil te dreamen Sa jerne mocht ik sile
Leit Heech oan ‘e mar De mar op, Heech as doel
Mids bûntbeblomme fjilden En simmers swimme en fiskje
Oan Syl, Weisleaat en ‘t Far Yn ’t boatsje op ‘e Poel
Wêr ’t ik op ierde swalkje Dan seach ik minsken skreppen
It is faken frjemd en leech Op ’t lân, yn ’t hea, sa dreech
Want jimmer gean myn tinzen Dêr stie myn âlderswente
Nei Fryslân en nei Heech Leaf byld fan thús en Heech
Heech fredich doarpke Heech Heech, fredich doarpke Heech
Want jimmer gean myn tinzen Dêr stie myn âlderswente
Nei Fryslân en nei Heech Leaf byld fan thús en Heech
De mânske boerepleatsen En winters meiinoar ride
Kij yn ’t griene mêd Swiere op ‘e baan
’t Byld fan ‘e trije tuorren Of lange tochten meitsje
Bliuwt jimmer yn it hert Wat koe ‘t in wille jaan
De Nije Dyk, de Helling ‘k Ha doarp en stêd trochdoarme
De brêge en steech nei steech Mar ien nim ik foar kar
De doarpsstrjitte, de Skatting Dat kin ik nea ferjitte
It is myn doarpke Heech Myn doarpke oan ‘e mar
Heech, fredich doarpke Heech Heech, leaf leaf doarpke Heech
Wat ha ‘k as bern dêr boarte Ik sil foar altyd tinke
Myn ynleaf doarpke Heech Oan Fryslân en oan Heech

Het is fijn dat toeristen reuring brengen in Heeg, maar we zitten niet te wachten op Amsterdamse, Giethoornse of Venetiaanse toestanden…

Mariet Swart


 

Een corona date !

16 april 2020

in Overig nieuws

Ok, het zijn vreemde tijden! Hele vreemde tijden…. Maar kunnen we ook nog een beetje lachen? Vanochtend ben ik met mijn buurvrouw Saakje op date gegaan op de steiger achter onze huizen.

Want dat kan wel.. We hadden allebei onze eigen koffie bij ons. We zijn keurig een anderhalve meter van elkaar gaan zitten en konden alsnog gezellig samen koffie drinken. Het was een prachtige, zonnige ochtend en we hebben genoten. Gaan we beslist vaker doen!

Zo kunnen we natuurlijk op allerlei manieren met elkaar in contact blijven. Kijk eens op je PC. Er zijn allerlei digitale bordspelletjes in omloop die je kunt spelen en waarbij je dan ook nog kunt beeldbellen met elkaar. Zeggen ze…..

Maar vraag mij alsjeblieft niet hoe! Ik ben al blij dat ik voor het eerst een Skype vergadering van de redactie goed in beeld had.. Tsja het is een beetje aanpassen hier en daar.

 Want het corona virus is overal aanwezig. Het valt niet te ontkennen en we worden er allemaal door geraakt. De één meer dan de ander maar niemand ontkomt eraan. Laten wij zo positief mogelijk blijven!

Blijf gezond Heeg: lichamelijk, maar zeker ook geestelijk!!

Agnes de Groot

Nieuws vanuit Talma State

16 april 2020

Op dit moment dat ik het stukje aan het schrijven ben is het geen dag als alle andere dagen. Het Coronavirus beheerst ons leven, via de media krijgen we van alles te horen. De onzekerheid blijft, we weten niet hoe lang deze situatie zal gaan duren. Hoeveel slachtoffers er gaan vallen. Ik hoop dat wanneer […]

Lees het volledige artikel →

Heempark thuis voor vleermuizen

18 maart 2020

Meld je aan voor een vleermuizentest rond jouw woning! Vleermuizen zijn de beste dorpsgenoten die je je kunt wensen. Ze zijn prachtig om te zien, op jacht tijdens een warme zomeravond, maar ook nog eens ontzettend nuttig. Ze eten grote hoeveelheden steekmuggen en andere insecten, zoals de vlinders van de eikenprocessierups. Om het de vleermuizen […]

Lees het volledige artikel →

20 december 2019

Aan de inwoners van Heeg en omstreken. Via dit artikel laten wij, Leo en Maaike, jullie weten dat wij per 31 december 2019 stoppen met onze slagerij in de Coop aan de Koaldyk. Met de komst van de geplande nieuwe supermarkt en daarmee een andere vorm van vleesverkoop, hebben wij na lang wikken en wegen […]

Lees het volledige artikel →

Timmerdorp Heeg 201

10 juli 2019

Het is bijna zover! De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Timmerdorp. 150 kinderen gaan van dinsdag 16 juli tot en met vrijdag 19 juli timmeren, knutselen en vooral veel plezier maken op het terrein bij de Pharshoeke. Voorbereidingen voor het opbouwen van het Timmerdorp terrein vinden plaats op maandag […]

Lees het volledige artikel →

Uit het archief van Stichting “Heech fan alds”

9 juli 2019

Hoe na 109 jaar en 10 maanden een bankinstelling verdween uit Heeg (2) De bank heeft onder leiding van J. Dekker een onstuimige groei gekend met als gevolg vele uitbreidingen en verbouwingen, van het oorspronkelijke woonhuis is helaas niets bewaard gebleven. Het werkterrein werd vergroot, de naam veranderd in ‘Coöperatieve Rabobank ‘Heeg-IJlst e.o.’ B.A., maar […]

Lees het volledige artikel →

Brandweer Heeg

12 juni 2019

 Brandweer Fryslân is onderdeel van Veiligheidsregio Fryslân. Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken Brandweer Fryslân en GGD Fryslân samen aan de gezondheid en veiligheid van alle inwoners van Fryslân. De brandweer richt zich op het voorkomen en beperken van brand, brandbestrijding, technische hulpverlening bij bijvoorbeeld verkeersongevallen, incidenten met gevaarlijke stoffen, waterongevallen, instortingsgevaar en storm- en waterschade. Bij […]

Lees het volledige artikel →

Beleefwinkel Heeg

11 juni 2019

  In de beleefwinkel Heeg (VVV Waterland van Friesland) is nu nog meer te beleven. Zo is er een expositieruimte, ingericht, de Kunsthoeke met wisselende exposities. In juni bijt Jur Thomas de spits af met een serie schilderijen van Friese landschappen en zeegezichten. Ook is er werk van Gerrit Terpstra te zien. Daarnaast heeft Duurzaam […]

Lees het volledige artikel →

11 juni 2019

De laatste activiteiten van dit seizoen zijn achter de rug en wij kijken terug op een geslaagd jaar. Omdat het vastleggen van voorstellingen en activiteiten doorgaans ruim op tijd moet gebeuren is een groot deel van de agenda voor het volgend seizoen klaar. Graag delen we de voorlopige data vast met u: 4  Oktober               Herfstbingo […]

Lees het volledige artikel →