Overig nieuws

Wa Gerard wie? No dat wie in aardige jonge út it grutte boere gesin fan Hendrik Witteveen fan Lytshúzen. Gerard wie in bliere jonge, mar hy hie der ûngemak fan dat hy wat in ôfwiking oan syn rêch hie. Gerard hie nocht oan rymjen en dichtsjen, en dat die hy oer fanalles. Hy makke in gedicht oer de pastoar en ek oer syn leafste ko.

Mar Gerard woe krekt as alle jonges sa graach in bromfyts ha. En ek dêr makke hy in gedicht op.

En dêr kaam by, Gerard gie graach yn Heech nei fuotbaljen, en ek mei de klup yn de bus nei oare plakken wer spile wurde moast. En as se dan wer yn de bus nei hûs riden dan droech Gerard syn bromfyts gedicht foar yn de bus mei fuotballers.

En dat gedicht gie sa:

De brommer

 

Refrein          En dan brom ik op myn brommer troch de buorren

En dan brom ik mei myn brommer oer de dyk

En dan brom ik mei myn brommer nei hus ta

En dan brom ik mei myn brommer nei ’t fabryk

 

 

1. Ik tel by myn maten net mear mei 4. Al myn maten hawwe in faam
    Se rinne allegear by my wei     En ik stean hjir mar hwat by ús yn ’e daam
    Se sizze my net iens goeie dei     Dêr komme se wer oan, no is it even stop
    Se sjogge my sels net iens mear oan     Sjoch de famkes klimme der al efter op
    Ik koe der wol tusken komme     Och sûnder brommer is men ek gjin minsk
    Mar dan moat ik mei hun bromme     In brommer dat is ek myn iennichste winsk
                        refrein refrein
2. Oars kocht ik ek in splinter nije 5. No ha ik foar goed myn sin
    Mar heit wol dat beslist net lije     Omdat ik einliks bromme kin
    Nou rin ik it doarp wat op en del     Ik krij in brommer op myn jierdei
    En de brommers dy meitsje my mar kjel     Heit sei it tsjin my justermiddei
    Och oare dingen hoef ik net     Moarn bringe se him by my thús
    Mar in brommer dêrfan ha ‘k ferlet     Moarn ha ik in brommer yn ’e hús
                        refrein                       refrein
3.  Willem en Piet en Kees en Sjouke 6. Juster ha ik myn brommer foar it earst prebearre
     Sytse en Klaas en Jap en Bouke     Mar it is alhiel mislearre
     Sjoch se ris mei hun brommers fleanen     Ik bin der mei tsjin de beam oan flein
     En ik stean hjir mar te stean     En myn brommer is út elkoar slein
     Ik stean as in droege nozum     Ik hoechde hjir allinne mar wat ferbân
     Mar ik bin sa graach in Brozum     Mar hie ik myn brommer noch mar hân
                        refrein                       refrein

Deklamaasje  +1960

Gerard woe de jeugd oansette ta sporten, dat is him yn Snits better slagge dan yn Heech. Gerard mocht net âld wurde, mar yn Snits fynt de familie wol us in blomke op syn grêf. De informatie  komt út de map ‘Persoanen en ferhalen’, fan Heech fan Alds.

F.K.

Zendmast Nieuws

9 april 2019

in Overig nieuws

Een kort berichtje over de ontwikkelingen rondom de plaatsing van 4  extra telecom-installaties op/in de toren van de Jozefkerk in de Harinxmastrjitte.

Zoals eerder al gemeld , o.a. in de Sylboade, zijn er door verschillende inwoners bezwaarschriften ingediend bij  B&W van onze gemeente.

De gemeente was verplicht om uiterlijk 14 maart een beslissing te nemen. Volgens de wet moet de gemeente 18 weken na het besluit waartegen bezwaar is gemaakt, een beslissing nemen.

Dat was dus 14 maart j.l. Op zaterdag 16 maart ontvingen de bezwaarmakers bericht van de gemeente met de mededeling dat de beslistermijn van de bezwaarschriften wordt verlengd met 6 weken. Dit betekent, dat de bezwaarmakers op uiterlijk 25 april 2019 bericht ontvangen over het bezwaarschrift. Waarom de termijn met zes weken is verlengd werd niet vermeld. De bezwaren worden voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften. Op ons uitgebreide schrijven als werkgroep  aan B&W op 22 januari j.l. is nog geen antwoord gekomen. U hoort van ons zodra er meer nieuws is. Wordt vervolgd dus.

Gerben Postema

Nieuws van Plaatselijk Belang Heeg

7 april 2019

Wist u dat:   Wij nog op zoek zijn naar 1 enthousiast bestuurslid? Je wel eens een vergadering bij mag wonen zodat je kan zien of t wat voor je is? Ons debat op 14 maart een succes was, aanwezigen bedankt! Wij ook het korps Cresendo willen bedanken voor de muzikale aanvullling deze avond. De […]

Lees het volledige artikel →

Heb jij Groen(t)e Vingers?

7 april 2019

  Zit je weleens te dromen over het kweken van je eigen groente en fruit. Om straks je eigen aardbeien te plukken of een stonk boerenkool van de tuin te halen voor de stamppot. Dan is dit je kans. Wij stellen als Volkstuinvereniging Heeg dit jaar meerdere kleine perceeltjes gratis beschikbaar om het je zelf […]

Lees het volledige artikel →

Zaterdag 25 mei de 15e Skouster Oldtimerdei!

7 april 2019

Dit jaar organiseren we de 15e Skouster Oldtimerdei te Osingahuizen. Het thema dit jaar is Eicher. Het is van 10.30 uur tot 17.30 uur. Net als ieder jaar kunnen wij weer terecht op het terrein van Scheepsmotoren Heeg, ingang via de Daam. Wij zijn blij dat we deze plek weer mogen gebruiken en dat dit […]

Lees het volledige artikel →

Maak kennis met het Stipepunt en Stichting Sociaal Collectief!

11 maart 2019

  Heeft u een vraag of steuntje in de rug nodig? Maak kennis met het Stipepunt en Stichting Sociaal Collectief! Heeft u weleens een vraag op het vlak van zorg of ondersteuning waarop u niet direct een antwoord weet? Een vraag waarvoor hulp vragen bij de gemeente of de huisarts als een brug te ver […]

Lees het volledige artikel →

Yoga Rose Heeg-Nieuws!

11 maart 2019

  Naast yogales geven in Heeg, promoot ik ook graag info en foto’s online, over o.a. een gezonde leefstijl en voedzame voeding. Dit is niet onopgemerkt gebleven.  Blij verrast was ik toen ik door de Telegraaf werd benaderd in februari, met de vraag of ze in de zaterdag bijlage Vrij magazine een foto van het […]

Lees het volledige artikel →

Ga biljarten !

11 maart 2019

  BILJARTEN, EEN UNIEKE SPORT VOOR DAMES             “Frjemde Ballen” is de enige Dames Biljartclub in Heeg. Wij spelen op de woensdagavond in het café-restaurant “De Watersport”. Momenteel is er ruimte voor nieuwe leden. Heb je eerder biljart gespeeld en je bent op zoek naar een club, of je wilt […]

Lees het volledige artikel →

Grien en Griis

22 februari 2019

Even voorstellen. De werkgroep Grien en Griis is een initiatief van een groep Hegemers met een woonwens. Grien en Griis wilde gehoor geven aan de oproep van de gemeente SWF om inwoners van Heeg en omstreken hun woonwensen kenbaar te maken. Grien en Griis ziet in Heeg een tekort aan woningen voor jong en oud. […]

Lees het volledige artikel →

En de bakker ? … Hij bakt

22 februari 2019

Hoelang de bakkerij precies bestaat weten we eigenlijk niet, maar wel weten we dat Pake Yeme Ypma de bakkerij in juli 1919 over heeft over genomen, het was toen al een bakkerij. In die tijd was het in de winkel brood verkopen, en sutelje op de bakfiets, en zelfs met de melkboot werd het brood […]

Lees het volledige artikel →