Overig nieuws

Het is bijna zover!

De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Timmerdorp. 150 kinderen gaan van dinsdag 16 juli tot en met vrijdag 19 juli timmeren, knutselen en vooral veel plezier maken op het terrein bij de Pharshoeke.

Voorbereidingen voor het opbouwen van het Timmerdorp terrein vinden plaats op maandag 15 juli. Hiervoor kunnen we nog wel een paar potige vrijwilligers gebruiken. Met een leuke introductie wordt Timmerdorp op dinsdag 16 juli om 10 uur geopend.

Wil je komen kijken?

Op donderdag 18 juli vanaf 14.00 uur kan iedereen de bouwsels komen bewonderen tijdens de ‘Open hutten route’. Ook ben je op vrijdagavond van harte welkom bij de feestelijke afsluiting op de Rakkenpôle. Het belooft weer een super gezellige week te worden met een verrassend leuk Pretpark programma!

Thema: Dit jaar is het thema Pretpark! Dit idee kwam uit de ideeënbus die op de scholen Wrâldfinster en St.Jozefschool was geplaatst.

 Aanmeldingen:

Alle kinderen, begeleiders/vrijwilligers en maatschappelijke stagiaires zijn aangemeld. De groepjes zijn ingedeeld. Verdere informatie ontvangen alle deelnemers via e-mail.

Vrijwilligers:

Timmerdorp kan niet draaien zonder vrijwilligers. Er is nog ruimte voor een paar vrijwilligers, dus ouders, pakes en beppes, leuke buur of kennis, iedereen boven de 18 jaar is welkom.

Zou je willen komen helpen, dan kan je dat digitaal doorgeven, via www.sudwestfryslan.nl/timmerdorp en klik dan op de knop Aanmelden vrijwilliger Timmerdorp Heeg

Het is handig dat de vrijwilligers via dit formulier worden aangemeld, maar lukt het niet om het op deze manier door te geven, dan kan je altijd een mail sturen email hidden; JavaScript is required of ga naar facebook Timmerdorp Heeg

Maatschappelijke stage middelbare scholen:

Ook dit jaar krijgen we extra hulp van scholieren die hun maatschappelijke stage bij ons gaan doen.Top! Mocht je je nog willen aanmelden, geef dit dan door via www.sudwestfryslan.nl/timmerdorp en dan Aanmelden vrijwilliger Timmerdorp Heeg of stuur een mailtje naar email hidden; JavaScript is required

 

  Tot ziens bij…… Timmerdorp Heeg

 

 Het Timmerdorp Team:

Marjanne Attema, Carola vd Meulen, Wybe Douwe Cnossen,

Egbert Jongstra, Jessica Wierda, Hilde Dijk, Miranda Veenstra

Bart van Noordennen, Minke Oostra, Petra Buwalda

https://nl-nl.facebook.com/timmerdorpheeg/

Hoe na 109 jaar en 10 maanden een bankinstelling verdween uit Heeg (2)

De bank heeft onder leiding van J. Dekker een onstuimige groei gekend met als gevolg vele uitbreidingen en verbouwingen, van het oorspronkelijke woonhuis is helaas niets bewaard gebleven. Het werkterrein werd vergroot, de naam veranderd in ‘Coöperatieve Rabobank ‘Heeg-IJlst e.o.’ B.A., maar het hoofdkantoor bleef al die tijd in Heeg.

Bijkantoren kwamen er in IJlst en Oudega (W) en sinds de fusie in 1986 met de Coöperatieve Rabobank ‘Jutrijp-Hommerts’ ook in Jutrijp-Hommerts. Daarnaast werd er alle weken een keer zitting gehouden in Gaastmeer, Oosthem, Abbega en op de dinsdagmarkt in Sneek.

Alle kantoren van de bank waren modern ingericht. De administratie optimaal geau-tomatiseerd. De bijkantoren van IJlst en Jutrijp-Hom-merts waren bijvoorbeeld door zogenaamde datalijnen rechtstreeks verbonden met de computer op het hoofd-kantoor in Heeg.

Medio 1986 had de bank in totaal 22 medewerkers, 16 daarvan in Heeg, 4 in IJlst en 2 in Jutrijp-Hommerts. In Heeg uiteraard de meeste, omdat daar de administratie van alle kantoren was gecentraliseerd. Het balanstotaal zat op dat moment tegen de 100 miljoen gulden aan,  terwijl de vermogenspositie voldoend sterk was.

De bank heeft de ontwikkelingen in het bankbedrijf goed gevolgd, liep soms mee voorop.

Daardoor was er toen mogelijk:

– Een modern betalingsverkeer (salarissen en lopende rekeningen)

– Allerhande financiering

– Advisering en bemiddeling bij aan- en verkoop van effecten

– Aan- en vekoop van deviezen

– Buitenlands betalingsverkeer

– Assurantiebemiddeling

– Verkoop van reizen

– In-bewaringneming (safeloketten en nachtkluizen)

Vooral de assurantie- en reisbemiddeling nam een grote vlucht.

De bank was in het maatschappelijk verkeer van grote betekenis geworden. Het bedrijfsleven uit de gehele omgeving is er mee door bevorderd, ook het verenigingsleven deed regelmatig  een beroep op de bank.

Door de steeds snellere ontwikkelingen op ICT gebied volgde in 1990 een fusie met de Rabobank in Sneek en veran-derde de naam in Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland. Het toenemend online regelen via het internet door klanten van steeds meer bankzaken heeft geleid tot het overbodig worden van nog veel meer kantoorfuncties. Met als gevolg een grote uittocht van personeel en het sluiten per 1 november 2014 van kantoren in Heeg, Makkum, St. Nicolaasga, Wommels en Workum.

De geldverwerkende apparatuur bleef in eerste instantie in de vijf genoemde plaatsen beschikbaar op dezelfde plaats.

Nadat in Heeg in 2017 bij het parkeerterrein aan de Tsjerkesleatswei een geldkiosk werd geplaatst, kon het lege kantoorpand worden verkocht aan een particulier.

Ondanks dat het pand na een verbouwing weer een woonbestemming heeft gekregen, zal het uiterlijk, vergeleken met het voorname woonhuis wat hier ooit stond en de huidige belendende bebouwing, de uitstraling van een kantoorgebouw houden.

Uw commentaar, aanvullingen of verbeteringen van onjuistheden zijn van harte welkom: email hidden; JavaScript is required

Info:             Kees de Jong, Jan Hettinga,  Piet van der Bank en  Piet Vlas

Brandweer Heeg

12 juni 2019

 Brandweer Fryslân is onderdeel van Veiligheidsregio Fryslân. Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken Brandweer Fryslân en GGD Fryslân samen aan de gezondheid en veiligheid van alle inwoners van Fryslân. De brandweer richt zich op het voorkomen en beperken van brand, brandbestrijding, technische hulpverlening bij bijvoorbeeld verkeersongevallen, incidenten met gevaarlijke stoffen, waterongevallen, instortingsgevaar en storm- en waterschade. Bij […]

Lees het volledige artikel →

Beleefwinkel Heeg

11 juni 2019

  In de beleefwinkel Heeg (VVV Waterland van Friesland) is nu nog meer te beleven. Zo is er een expositieruimte, ingericht, de Kunsthoeke met wisselende exposities. In juni bijt Jur Thomas de spits af met een serie schilderijen van Friese landschappen en zeegezichten. Ook is er werk van Gerrit Terpstra te zien. Daarnaast heeft Duurzaam […]

Lees het volledige artikel →

11 juni 2019

De laatste activiteiten van dit seizoen zijn achter de rug en wij kijken terug op een geslaagd jaar. Omdat het vastleggen van voorstellingen en activiteiten doorgaans ruim op tijd moet gebeuren is een groot deel van de agenda voor het volgend seizoen klaar. Graag delen we de voorlopige data vast met u: 4  Oktober               Herfstbingo […]

Lees het volledige artikel →

De grap …..

11 juni 2019

De grap yn in smel strjitsje fan de Bûterhoeke fan âld Heech. Sa’n 25 jier jier lyn, sieten yn dat strjitsje twa minsken op leeftyd yn skimerjûn nei har televyzje programma te sjen. Mei de rêch nei de ruten yn harren keamer. En de tv stie yn dy hoeke dat in oar it byld op […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Plaatselijk Belang Heeg

11 juni 2019

  Wist u dat: * Onze bijdragen 3x per jaar aangevraagd kunnen worden? * Juiste periodes in de Sylboade komen te staan? * Al onze 7 bruggen en tunnel geen naam hebben ? * Wij u vragen hier eens over na te denken ? * U uw idee kunt u mailen naar email hidden; JavaScript […]

Lees het volledige artikel →

Enquête Lokaal voedsel

21 mei 2019

Hoe groen je leeft, wordt voor een groot deel bepaald door hoe je eet. Met eten uit je eigen buurt, van het seizoen, duurzaam geproduceerd, zonder plastic verpakking, met minder vlees en meer groente kun je veel doen voor een gezondere aarde. Het is dan ook niet vreemd dat ons voedsel steeds meer op de […]

Lees het volledige artikel →

Rommelmarkt Protestantse Gemeente Heeg

17 mei 2019

Op zaterdag 1 juni wordt van 9.00 tot 12.00 uur onze jaarlijkse rommelmarkt weer gehouden! Ook dit jaar zal deze plaatsvinden op het terrein van v/d Heide Fourages en Melktransport aan De Draei 10. Op vrijdag 31 mei 2019 worden vanaf  13.00 uur de spullen opgehaald. Deze spullen moeten uiteraard bruikbaar zijn. Witgoed wordt niet […]

Lees het volledige artikel →

Ha jo Gerard noch kent?

16 april 2019

Wa Gerard wie? No dat wie in aardige jonge út it grutte boere gesin fan Hendrik Witteveen fan Lytshúzen. Gerard wie in bliere jonge, mar hy hie der ûngemak fan dat hy wat in ôfwiking oan syn rêch hie. Gerard hie nocht oan rymjen en dichtsjen, en dat die hy oer fanalles. Hy makke in […]

Lees het volledige artikel →