Palingaak

Nieuws van de Palingaak

19 november 2020

in Palingaak

Een bijzonder jaar voor de palingaak:

Weinig vaarten, een prachtig boek en op naar de Oostzee!!

Dit jaar hebben we ons nauwelijks laten horen. Daar was ook alle reden voor. Het virus heeft ook ons klem gezet. Evenementen, zoals SAIL Amsterdam, gingen niet door. We hebben toch besloten om de avondvaarten wel door te laten gaan. Maar dan zonder grootzeil, zodat er voldoende ruimte op het dek voor onze gasten was en de bemanning niet te dicht op elkaar hoefde te werken. Het hijsen van het grootzeil is immers een klus, waar je een man of twee/drie voor nodig hebt. En zonder grootzeil hoeven de zwaarden ook niet bediend te worden. Ook dat is een zware klus waar je een paar man voor nodig hebt. Alles gebeurt op de aak immers zonder lieren.

In Heeg was het overigens een topdrukte deze zomer. Dat hebben we gemerkt. Als de dinsdag- en donderdagavondvaarten waren volgeboekt, werd er ook op woensdag gevaren. En dat hebben we een aantal weken zo gedaan. Onze gasten genoten van de vele verhalen die wij aan boord vertelden. Daar was nu alle tijd voor.

Maar er is verder ook het nodige gebeurd:

Zo is het boek uitgekomen over de reis, die de palingaak vorig jaar naar London heeft gemaakt. Op zaterdag 12 september kreeg Commissaris van de Koning, Arno Brok, het eerste exemplaar uitgereikt uit handen van de schipper Maarten Stuurman. De Commissaris was met het Statenjacht, de boeier Friso, naar Heeg gevaren en meerde af naast de voor anker liggende palingaak Korneliske Ykes II. Geheel coronaproof werd het boek door Freerk Visserman in een groot schepnet vanaf de aak overhandigd. Klaas Smit heeft de tekst/redactie verzorgd, wat tot een prachtig lees- en kijkboek heeft geleid. Het zit vol spannende verhalen over de reis, over de geschiedenis van de palinghandel vanuit Heeg, het initiatief en de bouw van de aak en het belang om duurzaam met ons milieu, in het bijzonder het water om te gaan: de paling is daarvoor, net als andere trekvissen, een wezenlijke graadmeter voor goed/gezond waterbeheer en een duurzame vissector.

 Het boek is nu voor € 19,95 te koop bij het VVV/Beleefcentrum, bij De Jong Warenhuis & Drogisterij, De Jong Watersport en in de winkel van Piso Installatiebedrijf. Ook kan het boek worden besteld via www.palingaak.nl. In dat geval komen er wel verzendkosten bij. Goed te weten dat de inkomsten uit de verkoop van het boek ten goede komen aan het in stand houden van de palingaak.

Ook zijn we dit jaar begonnen met het voorbereiden van onze reis naar en over de Oostzee volgend jaar. Natuurlijk hangt dat allemaal af van wat het virus verder met ons doet. Maar om te voorkomen dat die onzekerheden verlammend werken, hebben we besloten om er komend jaar voor te gaan. Natuurlijk zullen we al onze creativiteit inzetten, mocht het plan bijgesteld moeten worden. Maar zonder plan kom je in dit geval nergens.

In het boek over de palingaken van Jan Zetzema worden de tochten over de Oostzee uitgebreid beschreven. Als er in Zuidwest-Friesland te weinig goede paling tegen een redelijke prijs ingekocht kon worden, gingen de aken de vissersplaatsen in Noord-Duitsland en Denemarken langs. Door die reis te maken, brengen we ook dat belangrijke stuk geschiedenis van de palinghandel tot leven. We rekenen er voor deze reis op dat we wel zes weken nodig hebben. Elke twee weken wisselen we van bemanning. Zo moet het te doen zijn. Donateurs worden in de gelegenheid gesteld om mee te varen voor een weekend of midweek. En zo maken we een prachtige tocht over/langs de Nederlandse en Duitse Wadden. We doen vissersplaatsen aan waar vroeger werd ingekocht. Naar London vertrokken we vorig jaar met flink wat paling in de bun en kwamen we leeg terug. Nu vertrekken we leeg en komen met levende paling weer in Heeg aan. Zoals het er nu voorstaat zal de reis in juni en de eerste helft van juli plaatsvinden.

In de komende Sylboade zullen we over de voorbereiding verder berichten.

Natuurlijk is 2019 een onvergetelijk jaar: de palingaak Korneliske Ykes II heeft London aangedaan. Een mooiere tocht is haast niet denkbaar. Voor die overtocht met levende paling naar het hartje van London is de palingaak gebouwd. We hebben een traditie van meer dan drie eeuwen doen herleven. En daar gaan we mee door. Volgend jaar staat een tocht over de Oostzee op het programma. De Friese palingaken haalden immers hun paling daar vandaan, in de tijd dat de afzet in London zo’n omvang had aangenomen dat de vangst in Friesland onvoldoende was. Ook dat wordt een historische tocht, waarbij we Kopenhagen zullen aandoen. Net als in London liggen daar nog veel herinneringen en contacten.

Dit jaar wordt wat die historische tochten betreft een tussenjaar. De boog kan niet elk jaar gespannen staan. Daarom blijven we dit jaar in eigen land. Afgelopen winter is hard gewerkt aan het schip. Met de reis naar London heeft de aak het er fors van langs gehad. Geen schade, maar intensief gebruik vraagt extra onderhoud. Daar kwam bij dat er witrot is geconstateerd; een schimmel, die zich in droog eikenhout vreet. Op vitale punten moest dat echt worden beetgepakt. Onder regie van Rinus Grondsma hebben vrijwilligers het nodige aan het schip gedaan. Maar voor het ‘echte werk’ is Wout Rijpma aan de slag gegaan: een vakman ten top, die bijzonder fraai werk heeft geleverd. In de twee helft van maart zal de aak weer op zijn plek liggen, als markant gezicht op de Syl.

Met de opening van het watersportseizoen op 25 april zal de aak een prominente rol vervullen, zo is ons gevraagd. En daar hebben we natuurlijk mee ingestemd. Van dat programma mogen wij niet meer verklappen. En voor ons begint dan ook het vaarseizoen. In mei hebben we onze oefentochten, om het schip en de bemanning weer vaarklaar te hebben. Vanaf juni de avondtochten en natuurlijk de nodige evenementen voor familie-/vriendenfeestjes en dergelijke in de weekenden.

Hoogtepunt zal dit jaar onze deelname aan SAIL Amsterdam zijn. Van 12 t/m 16 augustus is het in Amsterdam weer een groots evenement met windjammers en andere grote zeil-schepen. Voor Korneliske Ykes II is het de derde keer dan aan SAIL wordt deelgenomen. We hebben vanuit onze deelname in 2010 en 2015 de nodige ervaring. We weten hoe prachtig het is om met gasten te varen en hen een schitterend uitzicht te bieden op de mooiste zeilschepen, die deze aardbol bezit. Laat ons alvast maar weten, mocht u interesse in een dergelijk arrangement heeft.

En dan onze vrijwilligersbijeenkomst: zaterdag 7 maart vanaf 11.00 uur in het Sylhûs. Naast onze vaste vrijwilligers, die een persoonlijke uitnodiging krijgen, is die bijeenkomst ook voor Hegemers e.o., die meer van de aak willen weten en wellicht overwegen om tot de club van vrijwilligers toe te treden. We zullen die ochtend met elkaar nog even terugkijken naar London, maar vervolgens het seizoen 2020 doornemen, wat ons te wachten staat, wie wat kan oppakken en hoe we er in 2020 weer iets prachtigs van maken. En we sluiten met een lunch af, zodat eenieder rond 14.00 uur zijn/haar eigen weg kan gaan. Weet ons voor vragen/opmerkingen te vinden: email hidden; JavaScript is required

 

LF2028 aanmoedigingsprijzen: Heeg in de prijzen!

11 februari 2020

LF2028 aanmoedigingsprijzen voor de Palingaak en Warm Heeg Eind vorig jaar werden onder alle ontvangers van een subsidie uit het Iepen Mienskip Fûns zogenaamde aanmoedigingsprijzen verdeeld door de organisatie van LF2028.  Een aanmoediging om door te gaan met het goede werk dat deze projecten verrichten voor de gemeenschap, én een verrassing want vantevoren niet bekend. […]

Lees het volledige artikel →

London-reis palingaak in beeld

5 november 2019

  Vrijdag 8 november vanaf 19.30 uur in It Heechhûs Op vrijdag 8 november heeft Plaatselijk Belang de bemanning van de palingaak uitgenodigd. Zij zullen verslag uitbrengen van de schitterende tocht, die de palingaak van 15 juni tot 9 juli naar London heeft gemaakt. De bemanning is aanwezig om ervaringen te delen en vragen te […]

Lees het volledige artikel →

De palingaak na London

14 oktober 2019

Het was een fantastische zomer voor de palingaak, haar bemanning en allen die de aak een warm hart toedragen. In de vorige Sylboade hebben we verslag gedaan van de reis naar London met 15 juni het vertrek uit Heeg en 9 juli de terugkomst. En natuurlijk was het ook een mooie zomer voor de avondvaarten […]

Lees het volledige artikel →

Zeer geslaagde Londonreis: Heeg, bedankt!

17 september 2019

Heenreis met een moeilijke start Met het uitzwaaien van de palingaak op zaterdag 15 juni voor haar reis naar London, begon een evenement dat onze dromen ver oversteeg. In de vorige Sylboade hebben we van dat vertrek verslag gedaan en konden we al de foto tonen van de aankomst van de aak bij de Tower […]

Lees het volledige artikel →

Palingaak groots uitgezwaaid

9 juli 2019

Zaterdagochtend 15 juni kwam het met bakken uit de hemel. Het leek zelfs te stormen toen de schippers van de klassieke Lemmer aak, botter en Staverse jol afmeerden in de oude haven van Heeg. Ook de boeiers, Friese jachten en tjotters van de Friese Tjottervloot moesten zich door storm en regen worstelen. Maar toen Jack […]

Lees het volledige artikel →

U zwaait de Palingaak toch ook uit?

11 juni 2019

Vertrekevenement. Zaterdag 15 juni: een unieke dag met een groots evenement in Heeg. Rond 15.00 uur zal de palingaak Korneliske Ykes II haar tocht met levende paling naar London aanvangen. We zorgen ervoor dat iedereen een blijvende herinnering overhoudt aan die dag. Wat zou het mooi zijn dat heel Heeg hiervoor uitloopt en vanaf De […]

Lees het volledige artikel →

Toneelstuk “De Palingvissers”

21 mei 2019

  Voorstellingen op donderdag 6, vrijdag 7, donderdag 13 en vrijdag 14 juni Tegenover de Syl, waar menig palingaak werd gebouwd, dáár in de schuur van Pier Piersma wordt het toneelstuk DE PALINGVISSERS opgevoerd. De aanleiding hiervoor is dat de Korneliske Ykes II -waar ook Pier nauw bij betrokken was en is- op 15 juni […]

Lees het volledige artikel →

Vertrek palingaak naar London wordt een groots festijn!!

9 april 2019

  Nu de aak weer op z’n plek legt en het eerste evenement op 23/24 maart in Bolsward al weer achter ons ligt, komt het er op aan. De komende maanden moet nog veel werk worden verzet. De aak zelf ligt er na de winterbeurt prima bij en kan de zeiltocht naar London met gemak […]

Lees het volledige artikel →