Palingaak

Zomer 2018 zal in onze herinnering blijven. Met het overlijden van Willem O. Santema op 24 juli verliezen ook wij als vrijwilligers van de palingaak een markant persoon. Hij heeft veel voor ons betekend, zeker in de tijd van de eerste plannen en de opbouw van het museum De Helling. Hij leerde ons de verhalen over de geschiedenis van de palinghandel en Heeg te vertellen en spanning/diepgang te geven. Zijn boekje ‘Heeg en de palinghandel op London’, dat in 1999 voor de tweede maal werd gedrukt, is toe aan een derde. Bij de begrafenis van zijn vrouw stond haar foto op de aak. Bij zijn overlijden stond de begrafenisstoet een moment stil bij de aak, die als eerbetoon aan hem speciaal aangemeerd lag.

De zomer was ook om andere redenen turbulent. Er is veel gevaren. Heel veel gevaren zelfs. En dat is natuurlijk prima. De dinsdag- en donderdagvaarten waren steeds overboekt. We hebben aan diverse evenementen deelgenomen. De Houtvaert van Dokkum, via Leeuwarden, Grou aan IJlst in het kader van de Culturele Hoofdstad was zo’n evenement, waar we veel bekijks hadden. ‘Terug naar Heeg’ was natuurlijk voor Heeg een groots gebeuren. Onze taak was Karin Bloemen naar het podium te varen. Jammer genoeg ging dat op het laatste moment niet door, alle goede voorbereidingen ten spijt. Nuttig was weer onze symbolische functie bij ‘paling over de dijk’, een jaarlijks terugkerend evenement ter bevordering van duurzaam beheer van onze paling. Begin augustus was de aak het admiraalschip bij het afnemen van de vlootschouw in Enkhuizen ter gelegenheid van 50 jaar Botterbehoud. De tocht over het IJsselmeer er naartoe, het eve-nement zelf als de terugtocht heeft geleid tot nieuwe vrijwilligers, versterking van de teamgeest en het verlangen naar de reis volgend jaar naar London. En natuurlijk hebben er deze zomer ook diverse vaar-tochten voor ‘feesten en partijen’ plaatsgevonden. Hoe mooi ook, het vergt veel van de toch nog steeds beperkte groep vrijwilligers. Ook deze keer weer een oproep aan eenieder, die zich fit genoeg vindt om ons team van vrijwilligers te ver-sterken. Mocht je interesse hebben: elke zaterdagochtend rond 10.00 uur wordt op de palingaak, aangemeerd in het hart van ons dorp aan De Syl, de  koffie gedronken.

In de volgende Sylboade zullen we weer ingaan op de verdere voorbereidingen voor London.


 

De maanden juli en augustus zijn topmaanden voor Heeg en voor de palingaak. Dan varen wij elke dinsdag- en donderdagavond met gasten, die zich daarvoor kunnen aanmelden bij de VVV. Op 21 juni hebben we de opening van de VVV in het nieuwe pand bijgewoond: prachtig zoals zij nu in de voormalige winkel van Bergstra gehuisvest zijn. En wij zijn natuurlijk onder de indruk van de levensgrote poster van onze aak. Van ons alle felicitaties aan Abe, het VVV-bestuur en natuurlijk ook aan Heeg Promotie en de OVH.

Naast het varen op dinsdag en donderdag zijn er diverse evenementen geboekt. Steeds meer mensen boeken de palingaak voor een uitje met vrienden/familie/collega’s. Zo’n evenement bestaat normaliter uit een vaartocht over de Fluessen, een picknick (met door Freerk Visserman gevangen en gerookte paling) op één van de eilanden, een verhaal over het roemruchte verleden van Heeg/Gaastmeer met zijn palinghandel op London. En natuurlijk is er onderweg alle gelegenheid voor een drankje en een hapje, al moet er door sommigen ook wel even meegewerkt worden met het bijzetten van de zeilen.

Naast het onderhouden van en varen met onze aak Corneliske Ykes II zijn wij ook actief op het gebied van de duurzame visserij. Het kweken, uitzetten van aal, de visserij, de verwerking en de palinghandel wordt al lange tijd bedreigd door het gebrek aan vrije doorgang voor de vissen van zout naar zoet water. En daar komt de regelgeving vanuit Brussel nog eens overheen.  Freerk Visserman is een voorvechter om het nu beter en anders te doen, voor het behoud van de palingvisserij voor de toekomst. Dat wordt prachtig geïllustreerd op YouTube: toets daarvoor Palingvissers 2.0 in.

Alle voorbereidingen voor de reis naar London zijn in volle gang. In de vorige Sylboades hebben we daar al over bericht. Het wordt een groots historisch festijn. Dat leeft in Engeland nog sterker dan hier, zo bemerken wij van onze contactpersonen aldaar.

Dit jaar zoeken wij het grote water op, om zowel de aak als de bemanning zeewaardig te maken. Voor de genoemde dagen (te weten 6/7/8 juli, 6/7/8 augustus en 14/15/16 september) kunnen zich nog steeds mensen opgeven. Aanmelden bij Anje Stuurwold of bij Rinus Grondsma of via email hidden; JavaScript is required.

 

Voetreflexologie in ons dorp: Joke Nauta!

10 juli 2018

Op het visitekaartje van Joke Nauta staat: De voetzool is een spiegel van lichaam en geest. Een voetreflexbehandeling helpt je de balans in je leven te herstellen. Sinds 1 april is zij met een praktijk voetreflexologie gestart aan de Houw in Heeg. Natuurlijk willen we daar meer van weten. We hebben afgesproken op één van […]

Lees het volledige artikel →

Palingaak naar London: het wordt concreet !!

19 juni 2018

In de vorige Sylboade hebben we iets verteld over ons plan om met de palingaak naar London te varen. Vele palingaken vanuit Heeg zijn in de vorige eeuwen de Corneliske Ykes II voorgegaan. We hebben een oproep gedaan onder de Hegemers om bemanningslid te worden, ervaring op te doen als we dit jaar op groot […]

Lees het volledige artikel →

Palingaak de Korneliske Ykes ii

18 december 2017

Groot onderhoud Korneliske Ykes 2   Beste Heegemers. In december wordt er groot onderhoud aan de palingaak uitgevoerd. Dit stond al geruime tijd in de planning. Het schip komt bij scheepswerf Piet ten Woude Rogmolewei 11 in IJlst op de helling. Er zijn 5 weken gepland voor de diverse werkzaamheden. Helaas zijn er een aantal vaste vrijwilligers […]

Lees het volledige artikel →

Palingaak de Korneliske Ykes II

14 november 2017

  Afsluiting seizoen Dankzij de inzet van velen hadden we dit jaar weer een prachtig seizoen. Vele vaartochten zijn gemaakt en aan vele evenementen is deel genomen. Honderden varende gastenen talloze nieuwsgierige bezoekers hebben genoten van het rijke verleden dat de palinghandel vanuit Heeg en omstreken heeft te bieden, de agenda’s in de vorige sylboade’s […]

Lees het volledige artikel →

Palingaak de Korneliske Ykes II

23 oktober 2017

  Elke zaterdagochtend om 10 uur koffie-uurtje op de aak, iedereen is welkom! Hier weer een inkijkje in al onze activiteiten: Even het vermelden waard is dat wij met het Bungee roeien op de 2e plaats zijn geëindigd met een verschil van 8 seconde op de 1e plaats dus gaan we voor volgend jaar de […]

Lees het volledige artikel →