Palingaak

 

Nu de aak weer op z’n plek legt en het eerste evenement op 23/24 maart in Bolsward al weer achter ons ligt, komt het er op aan. De komende maanden moet nog veel werk worden verzet. De aak zelf ligt er na de winterbeurt prima bij en kan de zeiltocht naar London met gemak aan. Het komt nu aan op de bemanning. Onder leiding van de schippers (Rinus Grondsma, Johannes Hobma en Maarten Stuurman) worden nu de bootslieden/matrozen getraind en tot een team gesmeed. Enkele oefenweekenden zijn gepland, waarmee de geselecteerde bemanning ervaring met groot water opdoet.

Zaterdag 15 juni vertrekt de aak naar London. Dat wordt een groots festijn. We hopen eigenlijk dat Heeg uitloopt voor deze gebeurtenis en we met elkaar de aak uitzwaaien. Wij zijn bijzonder blij dat onze burgemeester, Jannewietske de Vries, haar aanwezigheid heeft bevestigd. De Commissaris had er graag op 15 juni willen zijn, maar heeft die dag andere verplichtingen. Vanuit de provincie zal een gedeputeerde acte de presence geven.En in verband met de verkiezingen kan nu nog niet worden gezegd wie dat zal zijn. In ieder geval ligt het Statenjacht voor dit evenement die dag in Heeg.

De dag begint met het gereedmaken voor vertrek van de aak door de bemanning. Daarna wordt de bun van Korneliske Ykes II met paling gevuld. Dat gebeurt met een Lemmer aak, een botter en enkele Staverse jollen uit Sudwest Fryslân. En dan is er natuurlijk ruimte voor wat praatjes en een sketch. Die sketch zal een klein stukje zijn uit het toneelspel, dat de weken daarvoor in de schuur van Piersma wordt opgevoerd. Zonder teveel te verklappen heeft het spel natuurlijk alles te maken met de palinghandel en de familiespanningen, die zich eeuwen geleden onder de handelaren en schippers in Heeg moeten hebben voorgedaan. In de volgende Sylboade zullen we daar meer over vertellen.

Vrijdag 28 juni zal de grote dag voor de palingaak in London zijn. Aansluitend aan het wereldcongres van the Sustainable Eelgroup, waar de aak voor naar London is uitgenodigd als vlaggenschip, zal een evenement vlakbij de Tower Bridge plaatsvinden. Degenen die interesse hebben om daarbij aanwezig te zijn, nodigen wij als bestuur uit op woensdag 24 april, ‘s avonds om 20.00 uur in het Sylhûs. Wellicht is er qua vervoer en overnachting iets gezamenlijks te regelen. In ieder geval geven wij die avond informatie over de gebeurtenissen in London, alsmede de vervoers- en overnachtings-mogelijkheden.

De reis van de aak naar London krijgt inmiddels de nodige aandacht in de pers. In het maartnummer van De Spiegel der Zeilvaart vormt deze reis het hoofdartikel. Vorige maand heeft De Telegraaf al aandacht aan de reis besteed. En de regionale pers bouwt met ons de berichtgeving op tot het hoogtepunt in London en de aankomst weer in Heeg.

Tenslotte vragen we nog aandacht voor de mijlenactie. Voor € 25 kan één mijl worden gekocht. Op die manier hopen we voldoende geld bij elkaar te brengen. Onze begroting is namelijk nog steeds niet sluitend. Maar met jullie steun durven wij dat risico aan.

Hier ligt eind juni onze Kornesliske Ykes II en als het met de Brexit goed gaat, zonder gedoe.

 

Al gaat op het moment van het schrijven van dit verhaal de discussie over de Brexit alle kanten op, wij laten ons niet van de wijs brengen. Dat doen onze contactpersonen in Engeland ook niet. Op 15 februari ontmoeten wij in London de delegatie, die met ons de tocht naar en het verblijf in London voorbereidt. Met hen worden alle praktische kwesties geregeld, zoals de eventuele douaneperikelen, de beloodsing op de Theems, onze ligplaats in London, het aanleggen aan de Dutch Mooring (waar zo’n tweehonderd jaar palingaken uit Heeg aanlegden om paling te verkopen) en het congres van de European Sustainable Eelgroup van 25 t/m 27 juni. Vrijdag 28 juni is de dag waarop de palingaak centraal komt te staan en wij vele genodigden uit Europa, Engeland en Friesland verwachten. En zo zijn er veel meer zaken, die we op 15 februari hebben voor te bereiden en waar we afspraken over dienen te maken.
Maar het begint natuurlijk in Heeg. Op zaterdag 15 of zondag 16 juni zal de aak vanuit Heeg naar Engeland vertrekken. Ook die dag moet een festiviteit van jewelste worden. Wij verwachten dat vele Heegemers ons vanaf de wal uitzwaaien. Ook is het mooi als wij door een grote vloot vergezeld worden op onze tocht vanuit Heeg naar het IJsselmeer. In ieder geval zullen tjotters, Friese jachten en boeiers van de partij zijn om met de aak de eerste mijlen af te leggen.

Het is natuurlijk prachtig dat we na zo’n tachtig jaar weer een palingaak uit Heeg zien vertrekken naar London. Van zeg 1730 tot 1930 was Heeg vrijwel dagelijks het toneel van het vertrekken en aankomen van palingaken. Het boek van Jan Zetzema is voor het leven op een palingaak natuurlijk het standaardwerk. In de schooluitgave van Willem Santema, een handzaam en voor eenieder zeer leesbaar boekje, wordt dat leven ook prachtig uit de doeken gedaan. Wij treden komend zomer helemaal in die traditie en brengen de bloeiende handelsgeschiedenis van Heeg weer tot leven.

Onze begroting is nog niet sluitend, maar dat betekent niet dat de tocht wordt afgeblazen: hij gaat zeker door. We zullen wel bepaalde posten moeten schrappen, zonder dat dat ten koste gaat van de veiligheid, want die staat voorop. Wij zijn erg blij met bedrijven uit Heeg, die ons in natura geweldig helpen: De Jong Watersport, Miedema Sails en Stentec zijn wij dankbaar voor hun support. Maar er is meer nodig om onze plannen echt te kunnen realiseren. De komende maanden zullen we bedrijfsleven en publiek aanspreken voor de laatste loodjes.

Schippers en bemanning worden momenteel gerekruteerd. Dat wordt een mooie mix van jong en oud. Belangstelling voldoende, zo het er nu uitziet. Een enkeling kan zich nog aanmelden bij Maarten Stuurman via email hidden; JavaScript is required. Op de speciale website www.palingaaklondon.nl staat het hele verhaal en het laatste nieuws.

De originele Korneliske Ykes aan The Dutch Mooring in London rond 1930.

De palingaak: aanloop naar London

11 december 2018

Op 19 oktober 2018 heeft Korneliske Ykes II voor het eerst met levende paling gevaren. Onze palingaak voer die vrijdag met zo’n vijfhonderd kilo dikke paling vanuit Heeg naar Enkhuizen. Friese paling naar Noord-Holland In alle vroegte -het was nog donker-  bracht visser Freerk Visserman die ochtend de paling naar de bun van de palingaak. […]

Lees het volledige artikel →

Het spook van de Palingaak uit Heeg

11 december 2018

We schrijven 1666. Brand, brand, brand………Een grote stadsbrand in de Engelse stad Londen. Door een ongedoofd vuur in een oven was er een moeilijk te blussen stadsbrand ontstaan. Drie dagen, 2 tot 5 september, is er met man en macht geblust, ook Nederlandse en Franse schippers hebben hierbij geholpen. Naar verluidt ook de schippers van […]

Lees het volledige artikel →

London: here we come !!

20 november 2018

In de Sylboade van september hebben we terug geblikt op het afgelopen, turbulente seizoen. Het is nu tijd om vooruit te kijken en vooral de blik te richten op onze tocht naar London. The European Sustainable Eelgroup rekent erop dat wij hun congres met de palingaak opluisteren. Deze organisatie, die zich inspant om de kweek, […]

Lees het volledige artikel →

Een turbulente zomer voor de palingaak

13 september 2018

Zomer 2018 zal in onze herinnering blijven. Met het overlijden van Willem O. Santema op 24 juli verliezen ook wij als vrijwilligers van de palingaak een markant persoon. Hij heeft veel voor ons betekend, zeker in de tijd van de eerste plannen en de opbouw van het museum De Helling. Hij leerde ons de verhalen […]

Lees het volledige artikel →

Met de palingaak de zomer in !!

14 juli 2018

De maanden juli en augustus zijn topmaanden voor Heeg en voor de palingaak. Dan varen wij elke dinsdag- en donderdagavond met gasten, die zich daarvoor kunnen aanmelden bij de VVV. Op 21 juni hebben we de opening van de VVV in het nieuwe pand bijgewoond: prachtig zoals zij nu in de voormalige winkel van Bergstra […]

Lees het volledige artikel →

Voetreflexologie in ons dorp: Joke Nauta!

10 juli 2018

Op het visitekaartje van Joke Nauta staat: De voetzool is een spiegel van lichaam en geest. Een voetreflexbehandeling helpt je de balans in je leven te herstellen. Sinds 1 april is zij met een praktijk voetreflexologie gestart aan de Houw in Heeg. Natuurlijk willen we daar meer van weten. We hebben afgesproken op één van […]

Lees het volledige artikel →

Palingaak naar London: het wordt concreet !!

19 juni 2018

In de vorige Sylboade hebben we iets verteld over ons plan om met de palingaak naar London te varen. Vele palingaken vanuit Heeg zijn in de vorige eeuwen de Corneliske Ykes II voorgegaan. We hebben een oproep gedaan onder de Hegemers om bemanningslid te worden, ervaring op te doen als we dit jaar op groot […]

Lees het volledige artikel →

Palingaak de Korneliske Ykes ii

18 december 2017

Groot onderhoud Korneliske Ykes 2   Beste Heegemers. In december wordt er groot onderhoud aan de palingaak uitgevoerd. Dit stond al geruime tijd in de planning. Het schip komt bij scheepswerf Piet ten Woude Rogmolewei 11 in IJlst op de helling. Er zijn 5 weken gepland voor de diverse werkzaamheden. Helaas zijn er een aantal vaste vrijwilligers […]

Lees het volledige artikel →