Palingaak

Nieuws van de palingaak

3 februari 2021

in Palingaak

Oostzee wordt 2022 !!!

Rond Oud en Nieuw hebben we de knoop doorgehakt: Dit jaar geen tocht met de palingaak naar de Oostzee. Wij achten het risico te groot. Ieder zal dat begrijpen. Al begint het vaccinatieprogramma op gang te komen en mag verwacht worden dat in de loop van dit jaar alles weer wat normaler wordt, toch komt de reis van 30 mei tot en met 12 juli te vroeg. En de tocht verder naar achteren schuiven in het seizoen gaat niet, omdat we rekening hebben te houden met de vakanties van de bemanning en meevarende donateurs en natuurlijk ook met de weersomstandigheden. En mocht heel Nederland rond het geplande vertrek gevaccineerd zijn, dan nog zitten we met alle mogelijke onduidelijkheden over de regels in Duitsland en Denemarken.

Dat betekent niet dat alle voorbereidingen tot nu toe voor niets zijn geweest. We gaan door met de planning, maar dan voor volgend jaar: van 28 mei t/m 10 juli 2022. Het geeft ons meer tijd en rust om alles tot in de puntjes voor te bereiden.

In de vorige Sylboade hebben we nog enthousiast verslag gedaan over onze plannen in dit nieuwe jaar. Dat stuk is in de tweede helft van november vorig jaar geschreven en toen konden wij niet voorzien wat ons vanaf medio december te wachten stond.

De lockdown heeft ons niet belemmerd bij het grote onderhoud van de aak. Onder de bezielende leiding van Johannes Hobma en Rinus Grondsma heeft de aak een grondige beurt gekregen. In de grote hal van scheepswerf Piet ten Woude in IJlst was voldoende ruimte om veilig te werken. Johannes hield een schema bij, zodat er niet op één dag teveel mensen aan het werk waren. Opvallend was wel de grote belangstelling onder vrijwilligers. Daardoor kon er meer gebeuren dan Johannes en Rinus konden voorzien. Wout Rijpma heeft groots restauratiewerk verricht. Je hebt een echte vakman nodig om rotte plekken te ontdekken, ze uit te kappen en van nieuw eikenhout te voorzien. Zogenaamd ‘witrot’ blijkt de aak aardig te pakken te hebben. Dat is een droge schimmel, die van binnenuit woekert. Gelukkig pakt die schimmel alleen het bovenwaterschip aan. Maar daar gaat die fors te keer. Wellicht zijn de droge en hete zomers daar debet aan. Lang niet alles kon dit jaar worden gerestaureerd. Maar Wout heeft wel maatregelen getroffen om verdere voortwoekering in te dammen. Wij zijn Wout erkentelijk voor zijn inzet. Theo Feenstra heeft de dekluiken en bijbehorende steunbalken een nieuw leven gegeven: prachtig en vakkundig werk! Dank zijn wij ook verschuldigd aan Piet ten Woude, die zijn loods in IJlst ook dit jaar weer voor ons beschikbaar stelde, en aan de firma Koopmans, die alle beits heeft geschonken. De aak ligt er daardoor dit jaar mooier bij dan ooit tevoren, iets minder glimmend dan we gewend zijn, maar meer in stijl met hoe palingaken er vroeger uitzagen. En dan natuurlijk onze dank aan alle vrijwilligers, die zich hebben opgeofferd met schuren, schuren en nog eens schuren.

Gerard van der Laan heeft besloten zijn toneelstuk niet in 2021 uit te voeren. Hij ziet het toneelstuk graag gekoppeld aan het vertrek van de aak naar de Oostzee. We hebben al wel inzage gehad in zijn script: het wordt echt fascinerend.

En zoals al toegelicht: naar London gingen we in 2019 om de historie van de verkoop van Friese paling aan de Dutch Mooring, bij de Tower Bridge, te doen herleven. Naar de Oostzee willen we om ook recht te doen aan de illustere geschiedenis van het inkopen van paling bij vissers aan de Sont, in de buurt van Kopenhagen.

Dit jaar kent dus voor ons een aangepast programma. We hopen dat de avondtochten van juni t/m augustus op veel belangstelling mogen rekenen, net zoals dat vorig jaar het geval was. Misschien zijn in de tweede helft van het seizoen weer evenementen in het weekend mogelijk. We houden voor degenen, die zich al hadden aangemeld als bemanning of donateur voor de Oostzee-reis, de optie open van zo’n weekend-evenement. We reserveren daarvoor twee weekenden: van 2, 3 en 4 juli en van 9, 10 en 11 juli. Wie weet kunnen we tegen die tijd een weekendtocht over IJsselmeer, Wadden en Noordzee maken. Het zou oh zo mooi zijn, als oefentochten voor het volgend jaar. De tijd zal leren of dat in juli mogelijk is.

Tenslotte is het goed te weten dat er nog enkele boeken over de London-reis bij de bekende adressen te koop zijn. Niet is te voorzien welke winkels de komende weken open zijn; in ieder geval De Jong Warenhuis & Drogisterij, maar hopelijk ook de winkel van Piso Installatiebedrijf en De Jong Watersport. Het is mooi dat er veel belangstelling voor dit boek is, waarin uitgebreid verslag van de reis met de palingaak naar London in 2019, wat ons tot die tocht heeft bewogen, wat ervoor nodig was en hoe wij het vlaggenschip waren van het wereldcongres aldaar van de Sustainable Eel Group.

 

Een korte tergblik

Bij zo’n laatste editie van het jaar kijken we maar kort terug naar het afgelopen en uitgebreid naar het komend jaar. Want dat willen we eigenlijk allemaal: geloof en hoop in de toekomst hebben en niet te lang stilstaan bij tegenslag. Voor ons als vrijwilligersorganisatie valt het wat die tegenslag betreft verhoudingsgewijs best mee. Ja, we moesten dit jaar alle evenementen afzeggen. Ja, we konden niet op zeil varen. Nee, er hebben zich rond de aak en ons vrijwilligersteam geen besmettingen met het virus voorgedaan. En nee, de tegenslag viel verhoudingsgewijs mee omdat we voor de avondvaarten twee keer zoveel gasten mochten ontvangen dan in de voorgaande jaren.

Het varen zonder grootzeil bleek voor onze gasten een groot succes. Er was nu meer tijd en aandacht voor de verhalen over de palinghandel op London, de roemrijke historie van Heeg en het belang van een duurzame palingsector. Die verhalen werden gewaardeerd. En dan opeens blijkt onze bemanning Duits, Engels en Frans te spreken, met natuurlijk het Fries als de alles verbindende taal. Allemaal kleurrijke verhalen, waar ieder zijn/haar eigen schwung aan gaf. Zo leer je veel van elkaar.

Het jaar 2020 blijft ook in herinnering als het jaar waarin het boek over de tocht naar London verscheen. De symbolische aanbieding van het eerste exemplaar aan de Commissaris van de Koning, Arno Brok, vond op 12 september plaats. Jammer dat we er geen evenement van mochten maken, waar menig Hegemer deelgenoot van kon zijn. Het moest zo kleinschalig mogelijk. Daarom werd het boek op de Hegemer Mar aangeboden, vanuit de palingaak aan de Commissaris, aangemeerd op het Statenjacht aan de aak. We hebben daarvan in de Sylboade van oktober uitgebreid verslag gedaan. Al met al een gek jaar met toch dit gedenkwaardig moment.

2021: here we come!!

Wij kijken reikhalzend uit naar 2021. De reis naar en over de Oostzee is in volle voorbereiding. Dat geeft veel energie. Het is niet alleen stimulerend voor onszelf, maar ook voor eenieder om ons heen. We merken dat in Heeg zelf, bij winkels en bedrijven die ons zo steunen. Er zijn al flink wat aanmeldingen van donateurs, die graag willen meevaren. We weten natuurlijk niet hoe het er allemaal tegen die tijd, van 30 mei tot 12 juli, aan toe zal gaan.

Veiligheid en ons aller gezondheid zal zeker niet op het spel worden gezet door bovenmatig enthousiasme. Daar waken we goed voor. We realiseren ons dat het de komende zomer ook anders zal zijn dan voorgaande jaren. Maar laten we hopen dat de impact, die corona op ons leven heeft gehad in 2020, anders en liefst minder zal zijn. De komst van effectieve en veilige vaccins biedt perspectief.

We moeten nog wat rechtzetten. In de vorige Sylboade was het reisschema vermeld. De secure lezer zal ontdekt hebben dat daar een fout in zat. Zo wordt gesteld dat de reis van 30 mei tot 12 juli plaatsvindt en verderop dat de laatste week die van 25 juni tot 2 juli is. Dat klopt dus niet: de laatste week, terugvarend over de Noordzee, is volgens ons plan van 3 t/m 12 juli. Dat is, net als de eerste week, een vaartocht zonder onderbreking. In de tussenliggende vier weken zullen veel tussenstops gemaakt worden. Vooral oude en actieve havens aan de Sont met palingvissers worden aangedaan. En natuurlijk wordt ook Kopenhagen bezocht. Daar gaf de palinghandelaar aan de schipper van de palingaak door waar hij paling had ingekocht. Dat bepaalde de route, die de aak vanuit Kopenhagen ging varen om uiteindelijk met volle bun terug te keren in Heeg. In de begin jaren van de twintigste eeuw was het Anne Visser, die als handelaar instructie gaf aan de schipper, in die tijd Wiebe Mulder.

Het reisschema is dus:

De eerste week is van 30 mei tot 6 juni. Dat is een onafgebroken tocht. In die tussenliggende weken, de periode van 6 juni tot 3 juli, worden veel tussenstops gemaakt en kunnen donateurs meevaren voor een weekend of midweek. De laatste week is weer onafgebroken en loopt van 3 t/m 12 juli.

Toneelstuk

We mogen al melden dat Gerard van der Laan weer hard werkt aan een toneelstuk over Heeg en het water. Paling zal daarin niet ontbreken. Dat zal in de laatste weken van mei, voorafgaande aan het vertrek van de aak naar de Oostzee, worden opgevoerd. Maar anders dan bij het vertrek van de palingaak naar London, zal het in een soort carrousel op verschillende plaatsen in Heeg worden opgevoerd. Maar meer mogen we op dit moment niet verklappen.

Winteronderhoud

Maar genoeg over de komende reis naar en over de Oostzee. In het nieuwe jaar zullen we meer vertellen over de vaarroute en de verdere organisatie van deze reis. Ons staat deze winter een grote onderhoudsbeurt te wachten. De aak heeft dat bij regelmaat nodig. Voor de Oostzee-reis moet de aak ook dit jaar weer op het droge. Dat zal gebeuren in de loods van scheepswerf Ten Woude in IJlst. In de vorige Sylboade hebben we de uitnodiging gedaan om mee te helpen, wie daarvoor rond de jaarwisseling tijd en zin heeft. Die uitnodiging is er nog steeds: graag daarvoor contact opnemen met Johannes Hobma of Rinus Grondsma.

Natuurlijk hadden we het nieuwe jaar graag gestart met het heffen van het glas rond de aak. We hebben elkaar veel te wensen voor 2021. Maar omdat de grootste wens toch wel een goede gezondheid is, willen ook wij geen enkel risico lopen en jullie niet voor een risicovol dilemma plaatsen. Vandaar dat we deze jaarwisseling hiervan afzien.

Maar dat laat onverlet dat we ons gesterkt weten door een mooie groep vrijwilligers, donateurs en sponsoren en bovenal een hechte dorpsgemeenschap, waarop de aak welvaart !!!

 

Nieuws van de palingaak

29 november 2020

Fors winteronderhoud nodig en de reis naar en over de Oostzee krijgt vorm In de vorige Sylboade hebben we verslag gedaan van het afgelopen vaarseizoen, van de presentatie van het boek over de London-reis in 2019 en van het plan om in 2021 de reis naar de Oostzee te maken. Daar gaan we nu verder […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van de Palingaak

19 november 2020

Een bijzonder jaar voor de palingaak: Weinig vaarten, een prachtig boek en op naar de Oostzee!! Dit jaar hebben we ons nauwelijks laten horen. Daar was ook alle reden voor. Het virus heeft ook ons klem gezet. Evenementen, zoals SAIL Amsterdam, gingen niet door. We hebben toch besloten om de avondvaarten wel door te laten […]

Lees het volledige artikel →

Met de palingaak naar SAIL Amsterdam

18 maart 2020

Natuurlijk is 2019 een onvergetelijk jaar: de palingaak Korneliske Ykes II heeft London aangedaan. Een mooiere tocht is haast niet denkbaar. Voor die overtocht met levende paling naar het hartje van London is de palingaak gebouwd. We hebben een traditie van meer dan drie eeuwen doen herleven. En daar gaan we mee door. Volgend jaar […]

Lees het volledige artikel →

LF2028 aanmoedigingsprijzen: Heeg in de prijzen!

11 februari 2020

LF2028 aanmoedigingsprijzen voor de Palingaak en Warm Heeg Eind vorig jaar werden onder alle ontvangers van een subsidie uit het Iepen Mienskip Fûns zogenaamde aanmoedigingsprijzen verdeeld door de organisatie van LF2028.  Een aanmoediging om door te gaan met het goede werk dat deze projecten verrichten voor de gemeenschap, én een verrassing want vantevoren niet bekend. […]

Lees het volledige artikel →

London-reis palingaak in beeld

5 november 2019

  Vrijdag 8 november vanaf 19.30 uur in It Heechhûs Op vrijdag 8 november heeft Plaatselijk Belang de bemanning van de palingaak uitgenodigd. Zij zullen verslag uitbrengen van de schitterende tocht, die de palingaak van 15 juni tot 9 juli naar London heeft gemaakt. De bemanning is aanwezig om ervaringen te delen en vragen te […]

Lees het volledige artikel →

De palingaak na London

14 oktober 2019

Het was een fantastische zomer voor de palingaak, haar bemanning en allen die de aak een warm hart toedragen. In de vorige Sylboade hebben we verslag gedaan van de reis naar London met 15 juni het vertrek uit Heeg en 9 juli de terugkomst. En natuurlijk was het ook een mooie zomer voor de avondvaarten […]

Lees het volledige artikel →

Zeer geslaagde Londonreis: Heeg, bedankt!

17 september 2019

Heenreis met een moeilijke start Met het uitzwaaien van de palingaak op zaterdag 15 juni voor haar reis naar London, begon een evenement dat onze dromen ver oversteeg. In de vorige Sylboade hebben we van dat vertrek verslag gedaan en konden we al de foto tonen van de aankomst van de aak bij de Tower […]

Lees het volledige artikel →

Palingaak groots uitgezwaaid

9 juli 2019

Zaterdagochtend 15 juni kwam het met bakken uit de hemel. Het leek zelfs te stormen toen de schippers van de klassieke Lemmer aak, botter en Staverse jol afmeerden in de oude haven van Heeg. Ook de boeiers, Friese jachten en tjotters van de Friese Tjottervloot moesten zich door storm en regen worstelen. Maar toen Jack […]

Lees het volledige artikel →