Palingaak

Natuurlijk is 2019 een onvergetelijk jaar: de palingaak Korneliske Ykes II heeft London aangedaan. Een mooiere tocht is haast niet denkbaar. Voor die overtocht met levende paling naar het hartje van London is de palingaak gebouwd. We hebben een traditie van meer dan drie eeuwen doen herleven. En daar gaan we mee door. Volgend jaar staat een tocht over de Oostzee op het programma. De Friese palingaken haalden immers hun paling daar vandaan, in de tijd dat de afzet in London zo’n omvang had aangenomen dat de vangst in Friesland onvoldoende was. Ook dat wordt een historische tocht, waarbij we Kopenhagen zullen aandoen. Net als in London liggen daar nog veel herinneringen en contacten.

Dit jaar wordt wat die historische tochten betreft een tussenjaar. De boog kan niet elk jaar gespannen staan. Daarom blijven we dit jaar in eigen land. Afgelopen winter is hard gewerkt aan het schip. Met de reis naar London heeft de aak het er fors van langs gehad. Geen schade, maar intensief gebruik vraagt extra onderhoud. Daar kwam bij dat er witrot is geconstateerd; een schimmel, die zich in droog eikenhout vreet. Op vitale punten moest dat echt worden beetgepakt. Onder regie van Rinus Grondsma hebben vrijwilligers het nodige aan het schip gedaan. Maar voor het ‘echte werk’ is Wout Rijpma aan de slag gegaan: een vakman ten top, die bijzonder fraai werk heeft geleverd. In de twee helft van maart zal de aak weer op zijn plek liggen, als markant gezicht op de Syl.

Met de opening van het watersportseizoen op 25 april zal de aak een prominente rol vervullen, zo is ons gevraagd. En daar hebben we natuurlijk mee ingestemd. Van dat programma mogen wij niet meer verklappen. En voor ons begint dan ook het vaarseizoen. In mei hebben we onze oefentochten, om het schip en de bemanning weer vaarklaar te hebben. Vanaf juni de avondtochten en natuurlijk de nodige evenementen voor familie-/vriendenfeestjes en dergelijke in de weekenden.

Hoogtepunt zal dit jaar onze deelname aan SAIL Amsterdam zijn. Van 12 t/m 16 augustus is het in Amsterdam weer een groots evenement met windjammers en andere grote zeil-schepen. Voor Korneliske Ykes II is het de derde keer dan aan SAIL wordt deelgenomen. We hebben vanuit onze deelname in 2010 en 2015 de nodige ervaring. We weten hoe prachtig het is om met gasten te varen en hen een schitterend uitzicht te bieden op de mooiste zeilschepen, die deze aardbol bezit. Laat ons alvast maar weten, mocht u interesse in een dergelijk arrangement heeft.

En dan onze vrijwilligersbijeenkomst: zaterdag 7 maart vanaf 11.00 uur in het Sylhûs. Naast onze vaste vrijwilligers, die een persoonlijke uitnodiging krijgen, is die bijeenkomst ook voor Hegemers e.o., die meer van de aak willen weten en wellicht overwegen om tot de club van vrijwilligers toe te treden. We zullen die ochtend met elkaar nog even terugkijken naar London, maar vervolgens het seizoen 2020 doornemen, wat ons te wachten staat, wie wat kan oppakken en hoe we er in 2020 weer iets prachtigs van maken. En we sluiten met een lunch af, zodat eenieder rond 14.00 uur zijn/haar eigen weg kan gaan. Weet ons voor vragen/opmerkingen te vinden: email hidden; JavaScript is required

 

LF2028 aanmoedigingsprijzen voor de Palingaak en Warm Heeg

Eind vorig jaar werden onder alle ontvangers van een subsidie uit het Iepen Mienskip Fûns zogenaamde aanmoedigingsprijzen verdeeld door de organisatie van LF2028.  Een aanmoediging om door te gaan met het goede werk dat deze projecten verrichten voor de gemeenschap, én een verrassing want vantevoren niet bekend. Van de 120 aanvragen vanuit de gemeenten Sudwest Fryslân en De Fryske Marren ontvingen uiteindelijk drie projecten de prijs, waarvan twee uit Heeg. Vertegenwoordigers van het project ‘Zet ‘m op 70!’ van Warm Heeg als de Londenreis van de palingaak Korneliske Ykes II mochten op 17 december jl. in de sfeervolle Sint Petruskerk in Tjerkwerd een cheque van € 2.028,- in ontvangst nemen.

De jury, bestaande uit medewerkers van Provincie en LF2028, was lovend over de breedte van het project ‘Zet hem op 70’ en de wijze waarop de mienskip betrokken en ondersteund wordt om, vooruitlopend op en binnen het kader van Warm Heeg, samen met elkaar te kijken hoe wij onze huizen comfortabel kunnen blijven verwarmen met een lagere keteltemperatuur.

Ook was de jury zeer te spreken over de Londonreis van de palingaak Korneliske Ykes II. De aak fungeerde niet alleen als ‘ambassadeur’ in voor duurzame palingvisserij, handel en consumptie in Londen, maar toont ook doorlopend in Heeg zowel de historie als de hedendaagse betekenis van de palingvisserij. Met de reis naar London zet Heeg zich, samen met gemeente en provincie, internationaal op de kaart voor onze rijke cultuurhistorie en voor een duurzame palingsector.

Naast deze twee projecten uit Heeg ontving ook de de organisatie ‘Bats yn Byld’ uit Tjerkwerd deze avond de aanmoedigingsprijs. Zij ontfermen zich met een aantal vrijwilligers over de vleermuizen kolonie in de kerk van Tjerkwerd, en dragen hun bevindingen over op andere dorpen die een soortgelijk project willen starten.

Rinus Grondsma en Freerk Visserman nemen de prijs voor de palingaak in ontvangst.

Lucie Gelderblom, Maaike en Marije Snuverink doen dat voor Warm Heeg.

En niet geheel toevallig staat Jack van den Berg daar tussen in. Hij vervult namelijk zowel voor de Londonreis van de palingaak als voor Warm Heeg een belangrijke en stimulerende functie.

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten over deze drie terecht beloonde projecten? Kijk op www.warmheeg.nl, www.palingaaklonden.nl en www.fmf.frl/project/bats-yn-byld/.

London-reis palingaak in beeld

5 november 2019

  Vrijdag 8 november vanaf 19.30 uur in It Heechhûs Op vrijdag 8 november heeft Plaatselijk Belang de bemanning van de palingaak uitgenodigd. Zij zullen verslag uitbrengen van de schitterende tocht, die de palingaak van 15 juni tot 9 juli naar London heeft gemaakt. De bemanning is aanwezig om ervaringen te delen en vragen te […]

Lees het volledige artikel →

De palingaak na London

14 oktober 2019

Het was een fantastische zomer voor de palingaak, haar bemanning en allen die de aak een warm hart toedragen. In de vorige Sylboade hebben we verslag gedaan van de reis naar London met 15 juni het vertrek uit Heeg en 9 juli de terugkomst. En natuurlijk was het ook een mooie zomer voor de avondvaarten […]

Lees het volledige artikel →

Zeer geslaagde Londonreis: Heeg, bedankt!

17 september 2019

Heenreis met een moeilijke start Met het uitzwaaien van de palingaak op zaterdag 15 juni voor haar reis naar London, begon een evenement dat onze dromen ver oversteeg. In de vorige Sylboade hebben we van dat vertrek verslag gedaan en konden we al de foto tonen van de aankomst van de aak bij de Tower […]

Lees het volledige artikel →

Palingaak groots uitgezwaaid

9 juli 2019

Zaterdagochtend 15 juni kwam het met bakken uit de hemel. Het leek zelfs te stormen toen de schippers van de klassieke Lemmer aak, botter en Staverse jol afmeerden in de oude haven van Heeg. Ook de boeiers, Friese jachten en tjotters van de Friese Tjottervloot moesten zich door storm en regen worstelen. Maar toen Jack […]

Lees het volledige artikel →

U zwaait de Palingaak toch ook uit?

11 juni 2019

Vertrekevenement. Zaterdag 15 juni: een unieke dag met een groots evenement in Heeg. Rond 15.00 uur zal de palingaak Korneliske Ykes II haar tocht met levende paling naar London aanvangen. We zorgen ervoor dat iedereen een blijvende herinnering overhoudt aan die dag. Wat zou het mooi zijn dat heel Heeg hiervoor uitloopt en vanaf De […]

Lees het volledige artikel →

Toneelstuk “De Palingvissers”

21 mei 2019

  Voorstellingen op donderdag 6, vrijdag 7, donderdag 13 en vrijdag 14 juni Tegenover de Syl, waar menig palingaak werd gebouwd, dáár in de schuur van Pier Piersma wordt het toneelstuk DE PALINGVISSERS opgevoerd. De aanleiding hiervoor is dat de Korneliske Ykes II -waar ook Pier nauw bij betrokken was en is- op 15 juni […]

Lees het volledige artikel →

Vertrek palingaak naar London wordt een groots festijn!!

9 april 2019

  Nu de aak weer op z’n plek legt en het eerste evenement op 23/24 maart in Bolsward al weer achter ons ligt, komt het er op aan. De komende maanden moet nog veel werk worden verzet. De aak zelf ligt er na de winterbeurt prima bij en kan de zeiltocht naar London met gemak […]

Lees het volledige artikel →

De palingaak maakt zich op voor London…

21 februari 2019

Al gaat op het moment van het schrijven van dit verhaal de discussie over de Brexit alle kanten op, wij laten ons niet van de wijs brengen. Dat doen onze contactpersonen in Engeland ook niet. Op 15 februari ontmoeten wij in London de delegatie, die met ons de tocht naar en het verblijf in London […]

Lees het volledige artikel →