Palingaak

Vertrekevenement. Zaterdag 15 juni: een unieke dag met een groots evenement in Heeg. Rond 15.00 uur zal de palingaak Korneliske Ykes II haar tocht met levende paling naar London aanvangen. We zorgen ervoor dat iedereen een blijvende herinnering overhoudt aan die dag. Wat zou het mooi zijn dat heel Heeg hiervoor uitloopt en vanaf De Syl de palingaak uitzwaait voor een behouden vaart naar Londen én terug.

Het evenement begint om 13.00 uur. Zo wordt de aak rond die tijd met levende paling geladen. Tijdens dat overladen vanuit klassieke vissersschepen komen in de oude havenkom ook boeiers, Friese jachten en tjotters binnenvaren. Die schepen zullen de palingaak later die middag uitgeleide doen. Onder die schepen is ook het Statenjacht van de Provincie Fryslân. Ook horen en zien we het Lemster Wivenkoor zingend de haven binnenkomen. Rond 14.00 uur arriveren burgemeester Jannewietske de Vries en gedeputeerde Johannes Kramer. Zij zullen de bemanning bemoedigend toespreken. Ergens tegen twee uur gaat de bemanning aan boord. Natuurlijk leidt dat tot een dramatisch afscheid van familie en vrienden.

Vanaf 14.00 uur bent u getuige van het officiële afscheid. Onze burgemeester zal tegen drieën het vertreksein geven, na enkele korte praatjes. Zo zal John van de Velden, voorzitter Plaatselijk Belang, een passend cadeau namens Heeg aan de burgemeester aanbieden. Dat cadeau geeft onze burgemeester met de zogenaamde bijlbrief mee aan de aak. In London zullen die bijlbrief en het cadeau aan Lord Mayor Sadiq Kahn van London City worden aangeboden.

Als het weer en de omstandigheid het toestaat vertrekt de aak onder zeil vanaf haar vaste ligplaats uit de havenkom aan de Syl, gevolgd door boeiers, Friese jachten en tjotters. Er wordt gelegenheid geboden om mee te varen op de volgschepen, al zal het aantal plekken aan boord beperkt zijn. Nadat deze begeleidende vloot op het Heegermeer afscheid van de aak heeft genomen, keren deze schepen na ongeveer een half uurtje terug en wordt op het terrein van Pier Piersma het vertrekfestijn met een hapje en drankje afgesloten.

Toneelstuk De Palingvissers én Heegemer visser Freerk Visserman. Het toneelstuk, dat onder de regie van Gerard van der Laan tot stand is gekomen, is vrijwel uitverkocht. Bezien wordt om door deze overweldigende belangstelling mensen niet teleur te stellen. Voor nadere informatie daarover en kaartverkoop verwijzen wij naar onze plaatselijke VVV.

London. In de vorige Sylboade hebben we de belangstelling van het Britse Koningshuis al genoemd. Her Majesty the Queen toonde haar interesse. Maar het gaat verder. The Sustainable Eelgroup, die haar wereldcongres in London houdt en waarvoor onze palingaak het vlaggenschip is, heeft contact met Prins William. Hij zal, zoals de informatie nu reikt, glasaal uitzetten in de Theems ter gelegenheid van het congres. Hier in Heeg staat, naar wij hopen, de boel op 15 juni op z’n kop. Maar in London wordt het helemaal een drukte van jewelste. Voor degenen die dat in London willen meemaken:

  • 22/23 juni: Hermitage Mooring, evenement klassieke schepen; daar zal de aak tot 27 juni ook haar ligplaats hebben
  • 24/25/26 juni dagtochten over de Theems door de Tower Bridge en aanleggen aan de Dutch Mooring, afhankelijk van de situatie terplekke. Wie mee wil varen kan daarvoor contact opnemen
  • 26 juni einde dag kranslegging voor in/om Engeland omgekomen bemanningsleden van palingaken
  • 27/28 juni congres Sustainable Eel Group. Op donderdagmiddag/-avond 27 juni zal de receptie rond de palingaak plaatsvinden in St Katharines Dock (was eerder aangekondigd op 28 juni !).

Dutch Wooden Boat Festival. Op 5, 6 en 7 juli is het Dutch Wooden Boat Festival in de museumhaven Willemsoord in Den Helder. De palingaak zal daarbij aanwezig zijn. Den Helder is de laatste stop voordat de aak weer terugkeert naar de thuishaven Heeg. Kun je daarop niet wachten, ga dan naar Den Helder!

Mijlenactie. En natuurlijk attenderen wij jullie op de Mijlenactie. Voor € 25 per mijl helpt u de aak zijn reis af te maken (NL68RABO0116486325 aan Stichting De Palingaak onder vermelding van Steun in Mijlen). Zoals het er nu voorstaat moet de aak anders ergens tussen Scheveningen en Den Helder op zee blijven dobberen. Wij zijn bijna rond: wie helpt ons met de laatste loodjes?

 


 

 

Voorstellingen op donderdag 6, vrijdag 7, donderdag 13 en vrijdag 14 juni

Tegenover de Syl, waar menig palingaak werd gebouwd, dáár in de schuur van Pier Piersma wordt het toneelstuk DE PALINGVISSERS opgevoerd. De aanleiding hiervoor is dat de Korneliske Ykes II -waar ook Pier nauw bij betrokken was en is- op 15 juni 2019 vertrekt om na 80 jaar weer naar Engeland te varen. Een unieke reis waarmee de historie van palingvissers en palingaken weer tot leven wordt gebracht.

In de twee weken voorafgaand aan de reis, wordt op vier avonden het toneelstuk De Palingvissers ten tonele gebracht. Deze gefantaseerde familiegeschiedenis speelt in een tijd van de opkomst van de verbrandingsmotor, de afsluiting van de Zuiderzee, de vervuiling van de Theems en de overbevissing door fabrieksschepen.

Gerrit Haaksma speelt Folkert Visser, een van de twee broers die in 1909 op jonge leeftijd de palinghandel Visser overneemt nadat vader op zee gebleven is. Gerrit Haaksma is professioneel acteur, bekend van de Friese groep Achmea Culpa. Alle andere rollen worden vertolkt door Heegemer amateurspelers.

De tegenstelling tussen de louter commercieel denkende Folkert en zijn milieuvriendelijke broer Oane is groot. De kouwe kant doet er nog een schepje bovenop. Mem zorgt met haar palingdieet (waar je oud van wordt) voor de eenheid.

Data            6, 7, 13 en 14 juni

Aanvang      20 uur

Plaats          Schuur Pier Piersma De Syl Heeg

Prijs             8 euro per persoon

Toegangskaarten

U kunt tijdens openingsuren kaarten kopen bij de VVV of bij Restaurant de Watersport.

Reserveren kan via email hidden; JavaScript is required of telefonisch op nummer 0515 – 44 24 64.

Gereserveerde kaarten liggen klaar bij de kassa. U rekent uw gereserveerde kaarten af bij de kassa op de avond dat u de voorstelling bezoekt.

Wees er snel bij, want het aantal plaatsen per voorstelling is beperkt!

Rollen

Oane Visser             (1890-nu)  –   Erik Boellen

Folkert Visser          (1893-nu) –   Gerrit Haaksma

Mem Visser             (1870-1970) – Gisela Schadenberg

Tine Visser-de Bruin (1894-1994) – Hieke van de Akker

Elske Visser-de Wit  (1897-1994) –  Jeannette Nieuwenhuis

 

Jonge Oane – Joshua Grunsfeld

Jonge Folkert – Remco Rodenburg

Jonge Tine – Reinou van der Tol

Jonge Elske –  Sandra van der Tol

Cees en Jelle Folkert –  Rob Grunsfeld

Jonge Cees en jonge Jelle Folkert – Sanne de Heer

 

Regie                      Gerard van der Laan

Tekst                      Gerard van der Laan met dank aan Bouke Oldenhof

Voorproefje

1909 – Mem: (tegen de palingen in de sloot achter het kantoor) Lieve beestjes. Dit is Tine, ze is net 16 maar nu Jelle Oane dood is, komt zij met Oane Jelle in het bedrijf.

1919 – Tine: ze willen die Afsluitdijk echt aanleggen! Alle vis in de Zuiderzee gaat dood, alle planten gaan dood, alles gaat dood!

1934 – Oane: Géén boot meer naar Londen sturen! Het is daar crisis, armoe, de paling brengt geen cent op.

1960 – Folkert en Elske: Wij brengen goed nieuws, dubbelgoed. Het bevruchten is gelukt!

1990 – Folkert: ik ben nu 94, ik ga me nu eindelijk toeleggen op het kweken van paling, wilde paling.

Her Majesty the Queen geïnteresseerd in komst Korneliske Ykes II

Soms gebeuren er dingen, die niet vooraf zijn te voorzien en die in de stoutste dromen niet te bedenken zijn: her Majesty the Queen heeft ons in een brief van 3 april jl. laten weten dat zij de komst van de palingaak naar London als een historisch hoogtepunt beschouwt. Zij wil daar graag getuige van zijn. Her Majesty volgt altijd het protocol en heeft ons verwezen naar haar Minister voor Cultuur, Jemery Wright. Pas wanneer een minister positief adviseert over het bijwonen van een evenement, gaat Her Majesty daar ook daadwerkelijk naartoe. Zo werkt dat ook in Engeland.

Prachtig dat de belangstelling voor onze tocht zo’n vlucht neemt. De pers besteedt inmiddels veel aandacht aan onze reis naar Engeland: Omrôp Fryslân op radio en TV, de Leeuwarder Courant in meerdere edities, De Telegraaf en De Spiegel der Zeilvaart. Ook vakbladen in Engeland tonen interesse. Met de Londonreis zetten we de palingaak en Heeg nog duidelijker op de kaart!

Ook in ons eigen Heeg merken wij hoe er wordt meegeleefd. Vermeldenswaard zijn de financiële bijdrage vanuit het Ondernemersfonds en bijdragen in natura van Coop Heeg Gerritsma, Stentec, De Jong Watersport, Miedema Sails, firma Piso, Las- en montagebedrijf De Boer, Wajer Yachts, Heech by de Mar, Veenstra Schilders, Hotel/restaurant De Watersport Heeg en Radio Holland (Rob Post). Maar we zijn er nog niet. Elke bijdrage blijft welkom. Iedereen kan bijdragen door mee te doen aan de mijlenactie: koop een mijl voor 25 euro en help de palingaak naar Londen (en weer terug). Kijk op de website www.palingaaklondon.nl. Wil je snel op de hoogte zijn van al het nieuws over de reis en alle activiteiten die daarbij horen, volg ons dan op Facebook/palingaaklondon.

Reserveer nu al 15 juni in je agenda voor het grootse vertrekfeest!

 

 

 

Vertrek palingaak naar London wordt een groots festijn!!

9 april 2019

  Nu de aak weer op z’n plek legt en het eerste evenement op 23/24 maart in Bolsward al weer achter ons ligt, komt het er op aan. De komende maanden moet nog veel werk worden verzet. De aak zelf ligt er na de winterbeurt prima bij en kan de zeiltocht naar London met gemak […]

Lees het volledige artikel →

De palingaak maakt zich op voor London…

21 februari 2019

Al gaat op het moment van het schrijven van dit verhaal de discussie over de Brexit alle kanten op, wij laten ons niet van de wijs brengen. Dat doen onze contactpersonen in Engeland ook niet. Op 15 februari ontmoeten wij in London de delegatie, die met ons de tocht naar en het verblijf in London […]

Lees het volledige artikel →

De palingaak: aanloop naar London

11 december 2018

Op 19 oktober 2018 heeft Korneliske Ykes II voor het eerst met levende paling gevaren. Onze palingaak voer die vrijdag met zo’n vijfhonderd kilo dikke paling vanuit Heeg naar Enkhuizen. Friese paling naar Noord-Holland In alle vroegte -het was nog donker-  bracht visser Freerk Visserman die ochtend de paling naar de bun van de palingaak. […]

Lees het volledige artikel →

Het spook van de Palingaak uit Heeg

11 december 2018

We schrijven 1666. Brand, brand, brand………Een grote stadsbrand in de Engelse stad Londen. Door een ongedoofd vuur in een oven was er een moeilijk te blussen stadsbrand ontstaan. Drie dagen, 2 tot 5 september, is er met man en macht geblust, ook Nederlandse en Franse schippers hebben hierbij geholpen. Naar verluidt ook de schippers van […]

Lees het volledige artikel →

London: here we come !!

20 november 2018

In de Sylboade van september hebben we terug geblikt op het afgelopen, turbulente seizoen. Het is nu tijd om vooruit te kijken en vooral de blik te richten op onze tocht naar London. The European Sustainable Eelgroup rekent erop dat wij hun congres met de palingaak opluisteren. Deze organisatie, die zich inspant om de kweek, […]

Lees het volledige artikel →

Een turbulente zomer voor de palingaak

13 september 2018

Zomer 2018 zal in onze herinnering blijven. Met het overlijden van Willem O. Santema op 24 juli verliezen ook wij als vrijwilligers van de palingaak een markant persoon. Hij heeft veel voor ons betekend, zeker in de tijd van de eerste plannen en de opbouw van het museum De Helling. Hij leerde ons de verhalen […]

Lees het volledige artikel →

Met de palingaak de zomer in !!

14 juli 2018

De maanden juli en augustus zijn topmaanden voor Heeg en voor de palingaak. Dan varen wij elke dinsdag- en donderdagavond met gasten, die zich daarvoor kunnen aanmelden bij de VVV. Op 21 juni hebben we de opening van de VVV in het nieuwe pand bijgewoond: prachtig zoals zij nu in de voormalige winkel van Bergstra […]

Lees het volledige artikel →

Voetreflexologie in ons dorp: Joke Nauta!

10 juli 2018

Op het visitekaartje van Joke Nauta staat: De voetzool is een spiegel van lichaam en geest. Een voetreflexbehandeling helpt je de balans in je leven te herstellen. Sinds 1 april is zij met een praktijk voetreflexologie gestart aan de Houw in Heeg. Natuurlijk willen we daar meer van weten. We hebben afgesproken op één van […]

Lees het volledige artikel →