Plaatselijk Belang Heeg


Van Plaatselijk belang jouw belang!
Actueel;
• Op 24 september is er een gesprek geweest met de gemeente over voortgang en ontwikkelingen op it eilan. Met name de manier van bouwen en de kwetsbare woningen in omgeving waren hierin aan de orde. Dit om hier een voorwaarde / aandachtspunt mee te geven in de verkoop aan potentiële ontwikkelaars.
• PBH steunt diverse initiatieven ten goede van Heeg. Zo ondersteunen wij waar mogelijk lokale initiatieven die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Plaatselijk belang heeft nog een reserve staan welke ten goede mag komen aan een goed initiatief in het dorp. Voor de komende jaarvergadering hopen wij dat de leden ideeën inbrengen, welke ter stemming gebracht kunnen worden op de algemene leden vergadering.
• Dit jaar ging onze steun naar o.a.: De Sylboade, terug naar Heeg en het zomerprogramma in Heeg. Voor volgend jaar gaat er een bijdrage naar de beleefwinkel.
• Heeft u een belangrijk doel of initiatief, laat het ons weten! Voorwaarde is dat het ten goede komt aan Heeg.
• Plaatselijk Belang heeft maandelijks een gesprek met de dorpscoördinator, heeft u belangrijke zaken , laat het ons weten!

Is een plekje in het bestuur van Plaatselijk Belang misschien iets voor jou?

Mail dan naar email hidden; JavaScript is required

Van Plaatselijk belang jouw belang!!

De zomervakantie zit er bijna weer op en dit betekent dat plaatselijk belang weer zijn vergaderingen hervat. In de periode voorafgaande de vakantie zijn de nieuwe statuten vastgelegd bij de notaris, deze zijn op te vragen via PBH.

Agenda punten voor het komende jaar:

 

  • De communicatie met de contact wethouder en dorpscoördinator vaste en vooral frequente structuur geven. Aandacht voor de belangen van Heeg en voor Heeg, hoe maximaliseren we inspraak en mede beslissingsrecht over zaken die u als inwoner aan het hart gaan!
  • Actuele zaken; ontwikkeling van It eilan,  en overige actuele ontwikkelingen
  • Heeft u vragen , ideeën of plannen die via een ondersteunend platform de aandacht dienen te krijgen dan bent u van harte welkom !!

De eerstvolgende vergadering is 5 september, heeft u aandachtspunten ter bespreking dan nodigen wij  u graag uit om langs te komen op één van onze vergaderingen (de data vindt u op onze site).

Wij hebben er weer zin in!

Bestuur PBH

Waarom lid worden van Plaatselijk Belang? Door lid te zijn van Plaatselijk Belang beslist u mee over uw eigen omgeving. Door een groter aantal leden wordt Plaatselijk Belang een gewichtiger ‘partner’ van de gemeente SWF. Door lid te zijn van Plaatselijk Belang draagt u bij tot het verwezenlijken van verschillende projecten die de leefbaarheid voor alle inwoners van Heeg en omstreken vergroten.

Plaatselijk Belang zoekt nieuwe bestuursleden.

 

Jaarvergadering PBH

8 juni 2018

18 April 2018 was de jaarvergadering van PBH. De vergadering is dit jaar goed bezocht. Belangrijkste gespreksonderwerpen; Bestuurs wissel: aftredende leden, Douwe vermaning(penningmeester) Hans Ringnalda(voorzitter), aantredende leden Esther Visser vd Wal algemeen bestuurslid, Helga Kooystra (penningmeester), overname voorzittershamer John van Velden(zittend lid). Financieel jaarverslag; PBH heeft het jaar met een positief resultaat afgesloten. (inzichtelijk via […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang Heeg

16 april 2018

  Donderdag 19 april om 20.00 uur is in ‘t Heechhûs onze jaarvergadering met de volgende agendapunten:   Opening voorzitter Verslag jaarvergadering 20 april 2017 Bestuurswissel: Aftredend en niet herkiesbaar: Hans Ringnalda en Douwe Vermaning Nieuwe bestuursleden Helga Kooystra en Esther van der Wal Jaarverslag secretaris Financieel verslag met goedkeuring kascommissie (Douwe Vermaning) Half mei […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang Heeg

11 maart 2018

Donderdag 19 april is onze jaarvergadering met de volgende bespreekpunten:   We kijken terug op het afgelopen jaar en vooruit naar 2018, Hoe staan we er financieel voor en wat doen we eigenlijk met het geld dat we ontvangen, Nieuwe en aftredende bestuursleden, Vragen die u heeft gaan we beantwoorden, voor zover dit in ons […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Plaatselijk Belang Heeg

18 februari 2018

Wist u dat: Op donderdag 19 april om 20.00 uur onze jaarvergadering plaats zal vinden, 21 december, presentatie van “Mooi Heeg” en CIG een succesavond was. Heeg op termijn overal toegankelijk wordt voor bewoners en bezoekers, die een fysieke beperking hebben, Helga Kooystra en Esther de Boer tot het bestuur zijn toegetreden, Een nieuw beleidsplan […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang Heeg

18 december 2017

Beste Heechemers, Onlangs hebben we ons jaarlijks overleg gehad met de plaatselijk belangen van Gaastmeer en Oudega/Sanfirden/Idzega. Een overleg waar gezamenlijke belangen worden besproken. Fietspad Heeg – Oudega: zo langzamerhand is dit een gevaarlijk fietspad, omdat de tegels uit elkaar gaan en er ruimtes ontstaan tussen de tegels. Race fietsers pakken de openbare weg. Het […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang Heeg

8 oktober 2017

Plaatselijk belang Heeg wil u graag op de hoogte houden van de belangrijkste onderwerpen waar zij zoal mee bezig is. De reguliere kwesties in het dorp pakken wij op. Daarnaast wordt er heel veel werk verzet door de verschillende werkgroepen, die zijn ontstaan uit de het visiedocument van PBH. Natuurlijk worden deze werkgroepen door ons […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang Heeg

10 april 2017

  U heeft in de Sylboade van maart kunnen lezen dat we op donderdag 13 april onze jaarvergadering houden. Helaas stonden wij niet stil bij het feit dat het dan witte donderdag is, er een kerkdienst wordt gehouden en de Passion in Leeuwarden speelt. Een ongelukkig gekozen datum dus. We hebben dan ook besloten dat […]

Lees het volledige artikel →

Duurzaam Heeg

10 maart 2017

PLAATSELIJK BELANG HEEG Jaarvergadering op donderdag 13 april 20.00 uur in It Heechhûs In de volgende Sylboade zullen we de agenda bekend maken. Klein tipje: als alles mee zit, dan kunt u deze avond getuige zijn van het definitieve ontwerp van het Groenplan Heeg, gemaakt door Freya Zandstra en Lucie Gelderblom in samenwerking met de […]

Lees het volledige artikel →