Plaatselijk Belang Heeg

 

Van Plaatselijk belang jouw belang!

A.E.D

 • In Heeg zijn vier AED’s , we hopen dat u ze niet nodig heeft, maar het is goed als u weet waar ze hangen!
 • Wees zuinig met deze apparatuur, meld misbruik of vandalisme!

De locaties waar u de A.E.D.s kunt vinden zijn:

Mileustraat Heeg ( aan de straatzijde van het gebouw

De Pharshoeke ( aan de linkerkant bij de Receptie)

It Heechûs ( aan de linkerkant bij de hoofdingang)

VV Heeg ( aan de rechterkant van de kleedkamers)

Wist u dat:

 • Dat u de mooiste zonsondergangen bij het strandje kunt zien?
 • Een vrijwilliger in het voorjaar een emmer vol hondenpoep van het strandje heeft gehaald?
 • Dit niet van vakantiegangers kan zijn?
 • Dat er een hondenpoep prullenbak en grijze containers op het strandje staan?
 • De beleefwinkel en V.V.V. in het pand van Bergstra een succes is?
 • Dat er trottoirs zijn herstraat  in Heeg?
 • Er  in Heeg behoefte is aan sociale (huur) woningbouw?
 • Het Foekema terrein bouwrijp  is?
 • Fietspad Oudega – Heeg is opgeknapt?
 • PBH een fondsenboek heeft voor subsidie aanvraag?
 • Alle verenigingen en stichtingen van Heeg hier gebruik van mogen maken?
 • De gemeente de ligplaatskosten wil gaan verhogen?
 • De raad op 13 december hier over stemt?
 • PBH hier niet zomaar akkoord mee gaat?
 • PBH bezig is met bankjes bij de speeltoestellen op de passanten haven Heecherwal?
 • Deze bankjes van resthout uit de passantenhaven gemaakt worden door vrijwilligers?
 • Er iedere winter een klein ijsbaantje bij de passantenhaven is?
 • De brandweer dit baantje altijd trouw van water voorziet?
 • Jonge kinderen hier bij een paar nachtvorsten, snel kunnen schaatsen?
 • Dat dit baantje dus niet vernield moet worden?
 • Dat  PBH 27 november 115 jaar bestaat?
 • Dat PBH altijd open staat voor suggesties?
 • U deze kunt melden via  email hidden; JavaScript is required.?
 • Dat u via de site van de gemeente eenvoudig melding kunt maken van bijvoorbeeld kapot straatmeubilair, slechte stoepen en overlast.
 • Dat u via de site van Plaatselijk Belang Heeg zich aan kan melden voor de Whatsapp Buurtpreventie App.

Actueel;

 • Op 26 november heeft Plaatselijk Belang (het jaarlijkse) gezamenlijk overleg met Dorpsbelangen Oudega e.o. en Dorpsbelangen Gaastmeer gehad.
 • Op 8 december hebben Plaatselijk Belang, Duurzaam Heeg en de werkgroepen overleg gehad met onze contact wethouder Gea Wielinga.
 • Plaatselijk Belang wenst u “een mooi (Heeg) en gezellig” 2019

 

 


 

 

 

Van Plaatselijk belang jouw belang!

Actueel:

Op 26 november heeft Plaatselijk Belang (het jaarlijkse) gezamenlijk overleg met Dorpsbelangen Oudega e.o. en Dorpsbelangen Gaastmeer. Op deze manier blijven we op de hoogte van elkaar, wisselen we ideeën uit en kunnen we meer bereiken in projecten die voor ons gezamenlijk van belang zijn.

Plaatselijk Belang vergadert maandelijks in It Heechhûs. Heeft u een goed idee, of vindt u dat er iets anders moet voor de leefbaarheid in Heeg, dan bent u van harte welkom. U kunt zich aanmelden via de mail. Onze eerstvolgende vergadering is op 28 november.

Plaatselijk Belang heeft maandelijks overleg met de dorpscoördinator van de gemeente SWF. Onze belangen blijven zo actueel en komen sneller bij de juiste ambtenaar.

Plaatselijk belang is in gesprek met Sociaal Collectief. Dit is een stichting die zich binnen SWF bezig houdt met o.a. jongerenwerk, ouderenwerk, participatie en mantelzorg. Nu zijn zij nog voornamelijk actief in de grotere plaatsen, maar willen ook in de dorpen en buitengebieden hulp gaan bieden.

Heeft u belangrijke zaken , laat het ons weten!

Mail dan naar email hidden; JavaScript is required

 

Plaatselijk Belang Heeg

8 oktober 2018

Van Plaatselijk belang jouw belang! Actueel; • Op 24 september is er een gesprek geweest met de gemeente over voortgang en ontwikkelingen op it eilan. Met name de manier van bouwen en de kwetsbare woningen in omgeving waren hierin aan de orde. Dit om hier een voorwaarde / aandachtspunt mee te geven in de verkoop […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang

13 september 2018

Van Plaatselijk belang jouw belang!! De zomervakantie zit er bijna weer op en dit betekent dat plaatselijk belang weer zijn vergaderingen hervat. In de periode voorafgaande de vakantie zijn de nieuwe statuten vastgelegd bij de notaris, deze zijn op te vragen via PBH. Agenda punten voor het komende jaar:   De communicatie met de contact […]

Lees het volledige artikel →

Jaarvergadering PBH

8 juni 2018

18 April 2018 was de jaarvergadering van PBH. De vergadering is dit jaar goed bezocht. Belangrijkste gespreksonderwerpen; Bestuurs wissel: aftredende leden, Douwe vermaning(penningmeester) Hans Ringnalda(voorzitter), aantredende leden Esther Visser vd Wal algemeen bestuurslid, Helga Kooystra (penningmeester), overname voorzittershamer John van Velden(zittend lid). Financieel jaarverslag; PBH heeft het jaar met een positief resultaat afgesloten. (inzichtelijk via […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang Heeg

16 april 2018

  Donderdag 19 april om 20.00 uur is in ‘t Heechhûs onze jaarvergadering met de volgende agendapunten:   Opening voorzitter Verslag jaarvergadering 20 april 2017 Bestuurswissel: Aftredend en niet herkiesbaar: Hans Ringnalda en Douwe Vermaning Nieuwe bestuursleden Helga Kooystra en Esther van der Wal Jaarverslag secretaris Financieel verslag met goedkeuring kascommissie (Douwe Vermaning) Half mei […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang Heeg

11 maart 2018

Donderdag 19 april is onze jaarvergadering met de volgende bespreekpunten:   We kijken terug op het afgelopen jaar en vooruit naar 2018, Hoe staan we er financieel voor en wat doen we eigenlijk met het geld dat we ontvangen, Nieuwe en aftredende bestuursleden, Vragen die u heeft gaan we beantwoorden, voor zover dit in ons […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Plaatselijk Belang Heeg

18 februari 2018

Wist u dat: Op donderdag 19 april om 20.00 uur onze jaarvergadering plaats zal vinden, 21 december, presentatie van “Mooi Heeg” en CIG een succesavond was. Heeg op termijn overal toegankelijk wordt voor bewoners en bezoekers, die een fysieke beperking hebben, Helga Kooystra en Esther de Boer tot het bestuur zijn toegetreden, Een nieuw beleidsplan […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang Heeg

18 december 2017

Beste Heechemers, Onlangs hebben we ons jaarlijks overleg gehad met de plaatselijk belangen van Gaastmeer en Oudega/Sanfirden/Idzega. Een overleg waar gezamenlijke belangen worden besproken. Fietspad Heeg – Oudega: zo langzamerhand is dit een gevaarlijk fietspad, omdat de tegels uit elkaar gaan en er ruimtes ontstaan tussen de tegels. Race fietsers pakken de openbare weg. Het […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang Heeg

8 oktober 2017

Plaatselijk belang Heeg wil u graag op de hoogte houden van de belangrijkste onderwerpen waar zij zoal mee bezig is. De reguliere kwesties in het dorp pakken wij op. Daarnaast wordt er heel veel werk verzet door de verschillende werkgroepen, die zijn ontstaan uit de het visiedocument van PBH. Natuurlijk worden deze werkgroepen door ons […]

Lees het volledige artikel →