Plaatselijk Belang Heeg

 

Donderdag 19 april om 20.00 uur is in ‘t Heechhûs onze jaarvergadering met de volgende agendapunten:

 

 • Opening voorzitter
 • Verslag jaarvergadering 20 april 2017
 • Bestuurswissel:
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Hans Ringnalda en Douwe Vermaning
  • Nieuwe bestuursleden Helga Kooystra en Esther van der Wal
 • Jaarverslag secretaris
 • Financieel verslag met goedkeuring kascommissie (Douwe Vermaning)
  • Half mei wordt de contributie geïnd van de leden die toestemming hebben gegeven om dit via de automatische incasso te doen.
  • De leden die dit niet hebben gedaan worden verzocht de contributie van 7,50 euro te storten op rekeningnummer: NL33RABO0326100172 t.a.v. PBH. Graag uw naam en adres vermelden.
 • Rondvraag
 • Martijn Koekoek van de gemeente Súdwest Fryslân zal het verloop van het bouwrijp maken en de inrichting van de voormalige haven Foekema aan u uitleggen
 • De aanwezige visiewerkgroepen, gaan hun werkzaamheden en toekomstplannen vertellen en/of tonen.
 • Afsluiting van de avond

 

Het bestuur van Plaatselijk Belang Heeg.

 

 

Donderdag 19 april is onze jaarvergadering met de volgende bespreekpunten:

 

 • We kijken terug op het afgelopen jaar en vooruit naar 2018,
 • Hoe staan we er financieel voor en wat doen we eigenlijk met het geld dat we ontvangen,
 • Nieuwe en aftredende bestuursleden,
 • Vragen die u heeft gaan we beantwoorden, voor zover dit in ons vermogen ligt,
 • Uitleg over het verloop van het bouwrijp maken en de inrichting van de voormalige haven Foekema door Martijn Koekoek van de gemeente Súdwest Fryslân,
 • De visiewerkgroepen die hun werkzaamheden en ideeën met u willen delen,
 • Is het mogelijk om onze winkelstraat weer aantrekkelijk te maken voor inwoners en bezoekers,
 • Zijn we met zijn allen in staat om Heeg toegankelijk te maken voor gehandicapten.

KOMT ALLEN!!!
Langs deze weg bent u dan ook van harte uitgenodigd.

In de volgende Sylboade komt de volledige agenda te staan.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Heeg.

 

Nieuws van Plaatselijk Belang Heeg

18 februari 2018

Wist u dat: Op donderdag 19 april om 20.00 uur onze jaarvergadering plaats zal vinden, 21 december, presentatie van “Mooi Heeg” en CIG een succesavond was. Heeg op termijn overal toegankelijk wordt voor bewoners en bezoekers, die een fysieke beperking hebben, Helga Kooystra en Esther de Boer tot het bestuur zijn toegetreden, Een nieuw beleidsplan […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang Heeg

18 december 2017

Beste Heechemers, Onlangs hebben we ons jaarlijks overleg gehad met de plaatselijk belangen van Gaastmeer en Oudega/Sanfirden/Idzega. Een overleg waar gezamenlijke belangen worden besproken. Fietspad Heeg – Oudega: zo langzamerhand is dit een gevaarlijk fietspad, omdat de tegels uit elkaar gaan en er ruimtes ontstaan tussen de tegels. Race fietsers pakken de openbare weg. Het […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang Heeg

8 oktober 2017

Plaatselijk belang Heeg wil u graag op de hoogte houden van de belangrijkste onderwerpen waar zij zoal mee bezig is. De reguliere kwesties in het dorp pakken wij op. Daarnaast wordt er heel veel werk verzet door de verschillende werkgroepen, die zijn ontstaan uit de het visiedocument van PBH. Natuurlijk worden deze werkgroepen door ons […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang Heeg

10 april 2017

  U heeft in de Sylboade van maart kunnen lezen dat we op donderdag 13 april onze jaarvergadering houden. Helaas stonden wij niet stil bij het feit dat het dan witte donderdag is, er een kerkdienst wordt gehouden en de Passion in Leeuwarden speelt. Een ongelukkig gekozen datum dus. We hebben dan ook besloten dat […]

Lees het volledige artikel →

Duurzaam Heeg

10 maart 2017

PLAATSELIJK BELANG HEEG Jaarvergadering op donderdag 13 april 20.00 uur in It Heechhûs In de volgende Sylboade zullen we de agenda bekend maken. Klein tipje: als alles mee zit, dan kunt u deze avond getuige zijn van het definitieve ontwerp van het Groenplan Heeg, gemaakt door Freya Zandstra en Lucie Gelderblom in samenwerking met de […]

Lees het volledige artikel →

Jaarvergadering Plaatselijk Belang Heeg

5 mei 2016

  Agenda Jaarvergadering Plaatselijk Belang Heeg op woensdag 18 mei 2016 om 20.00 uur in ’t Heechhûs Opening voorzitter Verslag jaarvergadering 22 april 2015 Aftreden en niet herkiesbaar Rommy Veldhuis Nieuw bestuurslid: Boudewijn Dijkstra Jaarverslag secretaris (Marijke Witbraad) Financieel verslag met goedkeuring kascommissie (Douwe Vermaning) Half mei wordt de contributie geïnd van de leden die […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang Heeg

10 april 2016

  Wist u dat: Plaatselijk Belang Heeg op woensdag 18 mei de jaarvergadering houdt in ’t Heechhûs (20.00 uur) In de volgende Sylboade de agenda wordt opgenomen In de maand februari 7 nieuwe klanten zich hebben aangemeld om hun stroom en gas af te nemen bij NLD Energie (34 totaal) Coöperatie Duurzaam Heeg hiermee de […]

Lees het volledige artikel →

Duurzaam Heeg

29 januari 2016

Heeg wordt steeds duurzamer. Wist u: dat we in december de 25e klant mochten begroeten van Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD); dat dit Hennie en Nico Garritsen waren; dat zij een heerlijke taart hebben ontvangen; dat we tijdens de kerstfair van zaterdag 19 december 6 nieuwe NLD-klanten bij konden schrijven; dat de 30e klant, die stroom […]

Lees het volledige artikel →