Plaatselijk Belang Heeg

 

7 maart: samenwerking Warm Heeg een feit! Het was een feestelijke bijeenkomst op donderdag 7 maart.  Vijf bestuurders van de Energiecoöperatie Duurzaam Heeg, Plaatselijk Belang Heeg, de gemeente Súdwest-Fryslân, de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân bezegelden de onderlinge samenwerking rond Warm Heeg met hun handtekening.  Ook de aanwezige Hegemers zetten hun handtekening, om aan te geven dat ze het een goed idee vinden dat Warm Heeg de mogelijkheden van een collectieve warmtevoorziening in Heeg onderzoekt.

College van Professor Kleinstein en assistent Wattsun Speciaal voor de gelegenheid gaf onze plaatsgenoot professor Kleinstein, samen met zijn assistent Wattsun, een college over de principes van warmtewinning uit het oppervlaktewater van het Hegermeer.  Met een gedetailleerde proefopstelling maakten de heren een en ander aanschouwelijk. Het publiek keek toe, uit veiligheidsoverwegingen vanaf enige afstand. Na het overwinnen van enkele knelpunten, slaagde de proef. Het buiten de oevers treden van het Hegermeer en de rookwolken uit het huis werden daarbij door iedereen voor lief genomen.

Filmpje en website Voor diegenen die ondanks de uitleg van Kleinstein nog wat meer informatie willen over warmtewinning uit oppervlaktewater, hebben wij een filmpje gemaakt. Dit filmpje is te vinden op de homepage van www.warmheeg.nl.  Op deze website is ook aanvullende informatie te vinden over het doel en de planning van Warm Heeg.

Veel gestelde vragen (lees meer op www.warmheeg.nl)

– Mijn ketel is aan vervanging toe, moet ik nu nog een nieuwe kopen?

Antwoord: Overweeg de mogelijkheid van het huren van een ketel.

– Hoe meet je het warmteverbruik per huishouden?

Antwoord: Ieder aangesloten huishouden krijgt een eigen joule-meter die meet hoeveel warmte jouw woning heeft afgenomen. Als je veel warmte gebruikt, betaal je meer. Gebruik je weinig, betaal je minder. Daarom heeft isoleren nog steeds zin.

Biedt de website geen antwoord op een bepaalde vraag? Of bent u geïnteresseerd in een toelichting tijdens een bijeenkomst van uw buurtvereniging of organisatie?
Mail email hidden; JavaScript is required of bel Sjoerd Ypma of Lucie Gelderblom


Van Plaatselijk belang jouw belang !

Wist u dat:
• Wij met onze tijd willen meegaan?
• Dat wij graag de e-mail adressen van onze leden up to date willen hebben?
• U deze via onderstaande strook kunt inleveren of via de mail?
• Wij het korps Cresendo steunen met hun 100 jarig jubileum?
• Mooi Heeg druk bezig is met Heeg weer mooi te maken
• Dat ze voor dit seizoen in ieder geval in de hoofdstraat bankjes, prullenbakken en hangingbaskets willen plaatsen?
• Dat het liggeld van de gemeentelijke ligplaatsen met 5% is verhoogd in 2019
• Er een debatavond komt op 14 maart inzake de Provinciale verkiezingen?
• Wij 20 maart weer vergaderen, en dat leden met vragen op deze avond mogen inlopen?
• Wij graag leden erbij willen hebben, dat u dit al bent voor € 7,50 per jaar?
• U op onze site en Facebook pagina kunt zien wat PBH doet voor Heeg?

Heeft u belangrijke zaken, laat het ons weten!
Mail dan naar email hidden; JavaScript is required

 

Plaatselijk Belang Heeg

11 december 2018

  Van Plaatselijk belang jouw belang! A.E.D In Heeg zijn vier AED’s , we hopen dat u ze niet nodig heeft, maar het is goed als u weet waar ze hangen! Wees zuinig met deze apparatuur, meld misbruik of vandalisme! De locaties waar u de A.E.D.s kunt vinden zijn: Mileustraat Heeg ( aan de straatzijde […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang Heeg

9 november 2018

    Van Plaatselijk belang jouw belang! Actueel: Op 26 november heeft Plaatselijk Belang (het jaarlijkse) gezamenlijk overleg met Dorpsbelangen Oudega e.o. en Dorpsbelangen Gaastmeer. Op deze manier blijven we op de hoogte van elkaar, wisselen we ideeën uit en kunnen we meer bereiken in projecten die voor ons gezamenlijk van belang zijn. Plaatselijk Belang […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang Heeg

8 oktober 2018

Van Plaatselijk belang jouw belang! Actueel; • Op 24 september is er een gesprek geweest met de gemeente over voortgang en ontwikkelingen op it eilan. Met name de manier van bouwen en de kwetsbare woningen in omgeving waren hierin aan de orde. Dit om hier een voorwaarde / aandachtspunt mee te geven in de verkoop […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang

13 september 2018

Van Plaatselijk belang jouw belang!! De zomervakantie zit er bijna weer op en dit betekent dat plaatselijk belang weer zijn vergaderingen hervat. In de periode voorafgaande de vakantie zijn de nieuwe statuten vastgelegd bij de notaris, deze zijn op te vragen via PBH. Agenda punten voor het komende jaar:   De communicatie met de contact […]

Lees het volledige artikel →

Jaarvergadering PBH

8 juni 2018

18 April 2018 was de jaarvergadering van PBH. De vergadering is dit jaar goed bezocht. Belangrijkste gespreksonderwerpen; Bestuurs wissel: aftredende leden, Douwe vermaning(penningmeester) Hans Ringnalda(voorzitter), aantredende leden Esther Visser vd Wal algemeen bestuurslid, Helga Kooystra (penningmeester), overname voorzittershamer John van Velden(zittend lid). Financieel jaarverslag; PBH heeft het jaar met een positief resultaat afgesloten. (inzichtelijk via […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang Heeg

16 april 2018

  Donderdag 19 april om 20.00 uur is in ‘t Heechhûs onze jaarvergadering met de volgende agendapunten:   Opening voorzitter Verslag jaarvergadering 20 april 2017 Bestuurswissel: Aftredend en niet herkiesbaar: Hans Ringnalda en Douwe Vermaning Nieuwe bestuursleden Helga Kooystra en Esther van der Wal Jaarverslag secretaris Financieel verslag met goedkeuring kascommissie (Douwe Vermaning) Half mei […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang Heeg

11 maart 2018

Donderdag 19 april is onze jaarvergadering met de volgende bespreekpunten:   We kijken terug op het afgelopen jaar en vooruit naar 2018, Hoe staan we er financieel voor en wat doen we eigenlijk met het geld dat we ontvangen, Nieuwe en aftredende bestuursleden, Vragen die u heeft gaan we beantwoorden, voor zover dit in ons […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Plaatselijk Belang Heeg

18 februari 2018

Wist u dat: Op donderdag 19 april om 20.00 uur onze jaarvergadering plaats zal vinden, 21 december, presentatie van “Mooi Heeg” en CIG een succesavond was. Heeg op termijn overal toegankelijk wordt voor bewoners en bezoekers, die een fysieke beperking hebben, Helga Kooystra en Esther de Boer tot het bestuur zijn toegetreden, Een nieuw beleidsplan […]

Lees het volledige artikel →