Plaatselijk Belang Heeg

 

Wist u dat:

• Er al druk gewerkt wordt aan de waterglijbaan
• Ook de outdoor fitness waarschijnlijk al staat voor opening watersport seizoen 2020?
• Marianne Attema zich aan het verdiepen is waar alle AED’s in Heeg hangen?
• En dat deze nog niet allemaal op hartslag.nu aangegeven staan.
• U deze als eigenaar zelf makkelijk aan kunt melden?
• John onze voorzitter raadscommissielid voor Boarger en mienskip is geworden
• Wij nu het voorzitterschap willen overdragen?
• Dit Helga Kooystra wordt?
• Wij dan wel een nieuwe penningmeester zoeken?
• Als u deze functie ziet zitten dit kan aangeven bij 1 van de bestuursleden?
• John wel algemeen bestuurslid blijft
• Wij hier erg blij mee zijn.
• Wij in overleg zijn met de gemeente  om een mooie woonwijk voor betaalbaar wonen

te kunnen  realiseren tussen het Fabriek en de Villa?
• Er een kranslegging komt op 4 mei?
• De hangingbaskets voor het seizoen nog geplaatst worden in de Harinxmastrjitte?
• Er een evaluatie met de hulpdiensten komt over de drempels bij de Alde Skatting?
• Wij nog steeds bezig zijn met namen voor de bruggen in Heeg?
• U uw ideeën nog steeds kunt mailen?

Esther van de Wal

Wist u dat:

 • Het voor Heeg een bijzonder 2020 kan worden
 • De ijsvereniging zijn 150ste verjaardag viert
 • PBH ook heel nieuwsgierig is hoe dit gevierd wordt
 • U de ijsvereniging kan sponseren door bon flessenstatiegeld bij de Coop in de bus te doen?
 • De zwemglijbaan dit jaar geplaatst wordt op Haven Heecherwâl
 • PBH samen met stichting Jachthaven Heecherwâl nog dit jaar een outdoor fitness hoopt te plaatsen
 • Ook PBH deze initiatieven gesteund heeft met een financiële bijdrage
 • U de avond van 20-06-20 vrij moeten houden
 • Crescendo samen met gast muziekkanten een vrolijk midzomeravond concert geeft op het water aan De Syl
 • Er veel deelnemers waren bij de eerste Nieuwjaarsduik op Haven Heecherwâl?
 • Ook het publiek in grote getale aanwezig was
 • Er weer een emmer hondenpoep op het strandje is verzameld
 • Er 3 drollen in het speeltuintje lagen
 • PBH dit HEEL teleurstellend vindt?
 • Ook in het Heempark niet alle honden stront wordt opgeruimd.
 • Er genoeg hondenpoep-prullenbakken aanwezig zijn in Heeg
 • PBH ook in 2020 vergadert met buurdorpen Oudega en Gaastmeer
 • Burgemeester Jannewietske de Vries nog kennis moet maken met Heeg
 • PBH haar voor een speciaal moment wil uitnodigen
 • De club “Mooi Heeg” in 2020 een begin gaat maken met het opfleuren van de Harinxmastraat
 • Er door (illegaal) vuurwerk een putdeksel is opgeblazen?
 • Wij dit niet “normaal” vinden en het zeer gevaarlijk is
 • Er nog steeds brugnamen ingeleverd kunnen worden
 • Voorzitter John raadscommissie lid is geworden?
 • Er daardoor verschuiving van taken is in PBH
 • Wij als bestuur van PBH u een fantastisch 2020 toewenst?

 

 

 

 

 

Nieuws van Plaatselijk Belang Heeg

25 november 2019

Wist u dat: Wij graag alle bruggen een naam willen geven in Heeg? U hier ook over mee mag denken? Deze ideeën gemaild kunnen worden naar email hidden; JavaScript is required Wanneer u het Sneeker Nieuwsblad niet heeft ontvangen, deze ook bij de Coop liggen? U deze gewoon mee mag nemen? U PBH ook kunt […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang Heeg

14 oktober 2019

Van Plaatselijk Belang Jouw belang! Wist u dat: De Findeliersdagen een succes waren Ook de 1e editie van de “kleintje” drekrace druk bezocht is En uiteraard de grote drekrace ook. Wij dit geweldig vinden dat vrijwilligers dit organiseren en uitvoeren. Er op zondag een quiz was in de tent waar iedereen fanatiek aan mee heeft […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Plaatselijk Belang Heeg

9 juli 2019

  Wist u dat, De palingaak goed is vertrokken? Het uitzwaaien een groot succes was Het toneelstuk ook goed bezocht is ? De palingaak al in London aan is gekomen ? Wij even een zomerstop hebben tot september? Wij u een hele fijne vakantie wensen? Wij nog steeds een nieuw bestuurslid zoeken? U voor vragen […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Plaatselijk Belang Heeg

17 mei 2019

Jaarvergadering 17 april Ieder jaar sluit Plaatselijk Belang Heeg het bestuurlijke jaar af met een jaarvergadering. Hiermee brengen wij onze leden en ook het dorp op de hoogte waar wij het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest en ook waarmee we het nieuwe jaar mee bezig gaan. De ‘rode draad’ van het afgelopen en nieuwe […]

Lees het volledige artikel →

Warm Heeg

9 april 2019

  7 maart: samenwerking Warm Heeg een feit! Het was een feestelijke bijeenkomst op donderdag 7 maart.  Vijf bestuurders van de Energiecoöperatie Duurzaam Heeg, Plaatselijk Belang Heeg, de gemeente Súdwest-Fryslân, de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân bezegelden de onderlinge samenwerking rond Warm Heeg met hun handtekening.  Ook de aanwezige Hegemers zetten hun handtekening, om […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Plaatselijk Belang Heeg

21 februari 2019

Van Plaatselijk belang jouw belang ! Wist u dat: • Wij met onze tijd willen meegaan? • Dat wij graag de e-mail adressen van onze leden up to date willen hebben? • U deze via onderstaande strook kunt inleveren of via de mail? • Wij het korps Cresendo steunen met hun 100 jarig jubileum? • […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang Heeg

11 december 2018

  Van Plaatselijk belang jouw belang! A.E.D In Heeg zijn vier AED’s , we hopen dat u ze niet nodig heeft, maar het is goed als u weet waar ze hangen! Wees zuinig met deze apparatuur, meld misbruik of vandalisme! De locaties waar u de A.E.D.s kunt vinden zijn: Mileustraat Heeg ( aan de straatzijde […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang Heeg

9 november 2018

    Van Plaatselijk belang jouw belang! Actueel: Op 26 november heeft Plaatselijk Belang (het jaarlijkse) gezamenlijk overleg met Dorpsbelangen Oudega e.o. en Dorpsbelangen Gaastmeer. Op deze manier blijven we op de hoogte van elkaar, wisselen we ideeën uit en kunnen we meer bereiken in projecten die voor ons gezamenlijk van belang zijn. Plaatselijk Belang […]

Lees het volledige artikel →