Plaatselijk Belang Heeg

Wist u dat:

 • Er laadpalen aangevraagd kunnen worden op mijnlaadpaal.com
 • Deze site samenwerkt met de gemeente?
 • Er genoeg aanmeldingen zijn voor glasvezel in Heeg?
 • PBH zich zorgen maakt over de ontwikkelingen van de Stayokay?
 • Wij in samenwerking met de OVH 2000 en Heeg promotie een brandbrief sturen naar de gemeente?
 • U via de gemeentewebsite ook een geveltuintje aan kunt vragen als u geen voortuin heeft?
 • Dit project stichting steenbreek heet?
 • Dit het dorp enorm op zal fleuren?
 • U ook plantenbakken tegen uw gevel kunt zetten?
 • U hier geen vergunning voor hoeft aan te vragen?
 • Alle bewoners van Talma State hun vaccinatie tegen Covid19 hebben gehad?
 • De teststraat in IJlst top geregeld is?
 • Ze het nu veel drukker hebben met testen? 5 i.p.v. 3 ruimtes zijn in gebruik.
 • PBH heel blij is dat onze scholen tot nu toe nog niet gesloten zijn?
 • We nog steeds goed alert moeten zijn?
 • Er 3 april in samenwerking met Delta (glasvezel) een poffertjeskraam was het centrum van Heeg?
 • Deze goed bezocht is?
 • De honden NIET los mogen lopen in het Heempark?
 • Dit vooral nu is? I.v.m. het broedseizoen?
 • U als dierenliefhebber hier toch zeker aan mee wilt werken?
 • De fitness en speeltoestellen bij de haven veel gebruikt wordt?
 • Dat wij bezig zijn om hier wat meer aanvulling aan te geven?
 • Bewegen goed is en blijft in Corona tijd?
 • Wij nog steeds bezig zijn met de bruggen en hun toekomstige naam?
 • U deze nog steeds kunt doorgeven via email hidden; JavaScript is required?
 • U ons ook kunt volgen op Facebook?
 • Wij het leuk vinden als u ons voor de Facebookpagina mooie foto’s van Heeg toestuurt?
 • Wij dringend op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden?
 • Iedereen hiervoor aan kan melden die zich graag inzet voor ons dorp?
 • U voor vragen via Facebook of de mail contact kunt zoeken?

Bestuur Plaatselijk Belang Heeg

In Heeg is het sinds enige tijd bekend dat Plaatselijk Belang haar uiterste best doet om waterwoningen voor te krijgen tussen het bestaande plan It Fabryk en de tuin van “de villa”. Heeg heeft behoefte aan woningen voor starters en gelijkvloerse woningen voor senioren.

Er is een conceptplan gemaakt door Kees Kat en Menno de Roos van Nieuw wonen op water. De bedoeling is dat in dit plan 26 unieke duurzame waterwoningen zowel koop als huur worden gerealiseerd. De huurwoningen zijn voornamelijk bedoeld voor starters met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens. Verder zijn er kavels, vrijstaand of geschakeld, beschikbaar voor senioren en doorstromers. Deze waterwoningen zijn bedoeld voor permanente bewoning en niet als weekend- of vakantiehuis.

Er is gevraagd of er mensen waren die belangstelling hadden en daarvoor een formulier in te vullen. Er zijn 194 formulieren ingevuld! Te weten 62 belangstellenden voor een huurwoning, 132 voor een koopwoning (40 geschakeld en 86 vrij drijvende waterwoningen). Van alle belangstellenden komen er 140 uit Heeg! Voor wie de moeite heeft willen nemen om het formulier in te vullen, onze hartelijke dank!

Het conceptplan is ingediend bij de gemeente Súdwest-Fryslân en er wordt met spanning gewacht of Heeg toestemming krijgt om hier mee verder te gaan.

Wij houden u op de hoogte via www.plaatselijkbelangheeg.nl en via de Sylboade.

Met vriendelijke groet,

Plaatselijk Belang Heeg

Glasvezel

5 maart 2021

Zoals u inmiddels heeft kunnen vernemen is er een herstart van de glasvezel campagne en dankzij de overname door DeltaFiber is er een hele mooie aanbieding ontstaan wanneer u voor 7 april een glasvezel-abonnement afsluit. Zo hoeft u de €250 voor de aansluiting niet meer te betalen en de jaarlijkse bijdrage van €10 is komen […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang Heeg

5 maart 2021

Wist u dat: Wonen in Heeg gewild is? Maandag 4 januari op 4 plekken in Heeg geheid werd? Dit op het Foekema terrein, Gouden Bodem en de Opper was? Het om het begin van prachtige nieuwe woningen gaat? PBH zich in blijft zetten voor betaalbare “nieuw wonen op het water”’ woningen? Verschillende bedrijven in Heeg […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang Heeg

11 januari 2021

Wist u dat: De baskets in het dorp winterproof zijn beplant? Wij achter de schermen ons inzetten voor het realiseren van het nieuwe wonen op het water? Hier via de site van de ontwikkelaar al veel interesse in is getoond? U de informatie hierover kunt vinden op www.nieuwwonenopwater.nl/heeg? Wij  nog wel bezig zijn omtrent de […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang Heeg

29 november 2020

Wist u dat: * De hanging baskets Heeg prachtig opfleurden dit seizoen * Deze bloemen elke week water kregen van een vrijwilliger via de mobile watertank van de Ottenhome * Dat er naast die mooie bloembakken ook bankjes geplaatst worden in Heeg? * De appartementen op de Harinxmastrjitte 48 al bewoond worden * Dit gerestaureerde […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Plaatselijk Belang

19 november 2020

  Wist u dat: Wij dit seizoen alweer 2 vergaderingen hebben gehad. Dit seizoen de outdoor fitness geplaatst is? Deze al veel gebruikt wordt door jong en oud? De glijbaan ook al zo’n succes is? Veiligheid hierbij wel voor alles gaat? De jeugd zich daarom goed aan de beschreven regels moet houden? Wij nog steeds […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang Heeg

10 juli 2020

Wist u dat: Wij i.v.m. het coronavirus geen jaarvergadering hebben gehouden Wij wel een bestuurswissel hebben gehad? Helga Kooystra nu voorzitter is John van Velden nu algemeen bestuurslid is Mikko Jaarsma de uitdaging aangaat als onze penningmeester De plantenbakken tijdelijk terug geplaatst zijn in de Harinxmastrjitte Dit is omdat er anders te hard wordt gereden […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Plaatselijk Belang Heeg

9 april 2020

Beste dorpsgenoten, Het is april 2020, het voorjaar begint en we maken ons op voor het seizoen. De hele winter zijn we in het dorp druk bezig geweest met het bedenken van allerlei plannen en staan we te popelen om weer aan de slag te gaan. Zoals elk voorjaar ontwaakt Heeg uit de winterslaap. Zo […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang

18 maart 2020

  Wist u dat: • Er al druk gewerkt wordt aan de waterglijbaan • Ook de outdoor fitness waarschijnlijk al staat voor opening watersport seizoen 2020? • Marianne Attema zich aan het verdiepen is waar alle AED’s in Heeg hangen? • En dat deze nog niet allemaal op hartslag.nu aangegeven staan. • U deze als […]

Lees het volledige artikel →