Plaatselijk Belang Heeg

 

Wist u dat,

  • De palingaak goed is vertrokken?
  • Het uitzwaaien een groot succes was
  • Het toneelstuk ook goed bezocht is ?
  • De palingaak al in London aan is gekomen ?
  • Wij even een zomerstop hebben tot september?
  • Wij u een hele fijne vakantie wensen?
  • Wij nog steeds een nieuw bestuurslid zoeken?
  • U voor vragen ons gewoon kan mailen?

Hele fijne zomer !

Bestuur Plaatselijk belang Heeg


 

Jaarvergadering 17 april

Ieder jaar sluit Plaatselijk Belang Heeg het bestuurlijke jaar af met een jaarvergadering. Hiermee brengen wij onze leden en ook het dorp op de hoogte waar wij het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest en ook waarmee we het nieuwe jaar mee bezig gaan. De ‘rode draad’ van het afgelopen en nieuwe jaar is  samenwerking en vernieuwing. Een nauwere samenwerking met alle vrijwilligers, de gemeente en de plaatselijke belangen uit de dorpen om ons heen. Vernieuwing ook als het gaat om de statuten en het digitaliseren van onze vereniging. De zaal was dit jaar met bijna 60 man wederom goed gevuld en veel onderwerpen zijn de revue gepasseerd. Onderwerpen als de Waterglijbaan, Sociaal Collectief, Foar Heech Tsjin Gas, Warm Heeg, Heech Yn ‘t Grien, de Bijen, Mooi Heeg, de Palingaak en De Brief naar Londen zorgden voor een avondvullend programma.

Deze avond nam Boudewijn Dijkstra afscheid van het bestuur en droeg zijn stokje over aan Freerk Grondsma. Anneke Bakker blijft nog even aan tot er zich een nieuw bestuurslid meldt. De kas is dit jaar door Theo Speerstra en Oeke Oost goedgekeurd. Volgend jaar zal Oeke samen met Hans Ringnalda de kas controleren. Wij kijken terug op een leuke avond en willen graag alle aanwezigen en (gast) sprekers bedanken voor hun aanwezigheid.

De Brief aan de burgemeester van Londen

Zoals u wellicht al weet vertrekt de Palingaak dit jaar op 15 juni naar Londen. Een geweldig event die een terugblik geeft naar de tijd van de palinghandel waar Heeg zo bekend mee is geworden. Vroeger was het een goede gewoonte dat wanneer er een schip richting Londen vertrok onze burgemeester een brief mee gaf aan de burgemeester van Londen. Daarom zal er ook dit jaar van onze burgemeester Jannewietske de Vries een brief naar de burgemeester van Londen gaan, echter met een belangrijk verschil. Dit jaar is het niet zomaar een brief, nee, deze keer zal het een brief zijn van Heeg die eindigt met een slotwoord van onze burgemeester. Wat gaan we doen: Plaatselijk Belang wil samen met u een brief schrijven aan de burgemeester van Londen om te vertellen hoe mooi en bijzonder Heeg voor ons is. Deze brief zullen wij aan het eind van deze maand overhandigen aan onze burgemeester, die de brief op haar beurt verder schrijft.

Daarna zal onze burgemeester de brief op 15 juni aan de bemanning van de Palingaak meegeven, om zo in Londen in ontvangst te kunnen worden genomen. Wilt u mee schrijven aan deze brief dan kunt u onderstaand kader gebruiken om een kort verhaaltje te schrijven. Deze kunt u vervolgens voor 20 mei a.s. inleveren bij een van onze bestuursleden (adresgegevens op de site PBH), maar mailen mag natuurlijk ook (email hidden; JavaScript is required).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Warm Heeg

9 april 2019

  7 maart: samenwerking Warm Heeg een feit! Het was een feestelijke bijeenkomst op donderdag 7 maart.  Vijf bestuurders van de Energiecoöperatie Duurzaam Heeg, Plaatselijk Belang Heeg, de gemeente Súdwest-Fryslân, de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân bezegelden de onderlinge samenwerking rond Warm Heeg met hun handtekening.  Ook de aanwezige Hegemers zetten hun handtekening, om […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Plaatselijk Belang Heeg

21 februari 2019

Van Plaatselijk belang jouw belang ! Wist u dat: • Wij met onze tijd willen meegaan? • Dat wij graag de e-mail adressen van onze leden up to date willen hebben? • U deze via onderstaande strook kunt inleveren of via de mail? • Wij het korps Cresendo steunen met hun 100 jarig jubileum? • […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang Heeg

11 december 2018

  Van Plaatselijk belang jouw belang! A.E.D In Heeg zijn vier AED’s , we hopen dat u ze niet nodig heeft, maar het is goed als u weet waar ze hangen! Wees zuinig met deze apparatuur, meld misbruik of vandalisme! De locaties waar u de A.E.D.s kunt vinden zijn: Mileustraat Heeg ( aan de straatzijde […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang Heeg

9 november 2018

    Van Plaatselijk belang jouw belang! Actueel: Op 26 november heeft Plaatselijk Belang (het jaarlijkse) gezamenlijk overleg met Dorpsbelangen Oudega e.o. en Dorpsbelangen Gaastmeer. Op deze manier blijven we op de hoogte van elkaar, wisselen we ideeën uit en kunnen we meer bereiken in projecten die voor ons gezamenlijk van belang zijn. Plaatselijk Belang […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang Heeg

8 oktober 2018

Van Plaatselijk belang jouw belang! Actueel; • Op 24 september is er een gesprek geweest met de gemeente over voortgang en ontwikkelingen op it eilan. Met name de manier van bouwen en de kwetsbare woningen in omgeving waren hierin aan de orde. Dit om hier een voorwaarde / aandachtspunt mee te geven in de verkoop […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang

13 september 2018

Van Plaatselijk belang jouw belang!! De zomervakantie zit er bijna weer op en dit betekent dat plaatselijk belang weer zijn vergaderingen hervat. In de periode voorafgaande de vakantie zijn de nieuwe statuten vastgelegd bij de notaris, deze zijn op te vragen via PBH. Agenda punten voor het komende jaar:   De communicatie met de contact […]

Lees het volledige artikel →

Jaarvergadering PBH

8 juni 2018

18 April 2018 was de jaarvergadering van PBH. De vergadering is dit jaar goed bezocht. Belangrijkste gespreksonderwerpen; Bestuurs wissel: aftredende leden, Douwe vermaning(penningmeester) Hans Ringnalda(voorzitter), aantredende leden Esther Visser vd Wal algemeen bestuurslid, Helga Kooystra (penningmeester), overname voorzittershamer John van Velden(zittend lid). Financieel jaarverslag; PBH heeft het jaar met een positief resultaat afgesloten. (inzichtelijk via […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang Heeg

16 april 2018

  Donderdag 19 april om 20.00 uur is in ‘t Heechhûs onze jaarvergadering met de volgende agendapunten:   Opening voorzitter Verslag jaarvergadering 20 april 2017 Bestuurswissel: Aftredend en niet herkiesbaar: Hans Ringnalda en Douwe Vermaning Nieuwe bestuursleden Helga Kooystra en Esther van der Wal Jaarverslag secretaris Financieel verslag met goedkeuring kascommissie (Douwe Vermaning) Half mei […]

Lees het volledige artikel →