Talma State

Op moment van schrijven: De verbouw en aanpassingen in ons nieuwe ketelhuis gaan gestaag door. Modernisatie ontkomen wij ook niet aan. Binnenkort wordt het verwarmings- systeem omgezet van “oud” naar “nieuw”. Het wachten is op wat warmer weer want tijdens deze omzetting zitten we een tijdje zonder verwarming.

Pasen is alweer voorbij maar:

Een grote pot met paaseitjes op de balie!! Wat een weelde! Om

hier zo nu en dan een kleine versnapering uit te nemen. Of een

gezellig gesprekje rond “de pot”! Maar oeh…..! Wat is de pot toch snel leeg.

 Nieuws vanuit Welzijn

Op de nationale NLDoet dag hadden we  een `Himmeldei` georganiseerd. We hebben familie en vrijwilligers een uitnodiging gestuurd om samen schoonmaakklusjes te doen. Zoals de kasten opruimen en de ramen poetsen. Aan het eind van de dag was het allemaal weer blinkend schoon. We hebben er een gezellige dag van gemaakt. Samen koffie drinken, samen eten en de middag werd muzikaal afgesloten door het gelegenheidsduo Tjitse en Roelof. Zij hebben allemaal liedjes uit de jaren 50, 60, en 70 ten gehore gebracht. De stemming zat er goed in.

 

We hadden een oproep om schorten op ’t Anker te brengen om tijdens NLDoet de langste waslijn met schorten te maken! En dat is gelukt!! De bewoners, vrijwilligers en inwoners van Heeg hebben  allemaal meegeholpen om dit te realiseren. Uiteindelijk hadden we ongeveer 80 schorten verzameld en buiten opgehangen. Het was hier prachtig weer voor en we kregen heel veel reacties van iedereen.

 In ons restaurant De Fûke staat een wensboom. In die wensboom hangen allemaal wensen van Talmanezen. Zo nu en dan gaat er een wens in vervulling:

De wens van mw Posthumus werd vervuld. Zij wilde weer eens graag de Wii gebruiken en daarna een borreltje drinken.

April is al weer voorbij.  We hebben leuke activiteiten achter de rug, maar gaan met frisse moed de nieuwe activiteiten in mei starten.  De vaste activiteiten in de winter zijn nu gestopt, zoals gymnastiek, biljarten, breicafe,  soos.  We gaan nu meer naar buiten.  Vooral fietsen op de duofiets,  wandelen en natuurlijke ook genieten van het mooie weer.  Heerlijk op ons mooie terras voor genieten van een kopje koffie en of thee.

Op de vrijdagen gaan we met mooi weer naar buiten. Woensdagmiddags is er een ploeg die op de jeu de boule baan het franse spel beoefend.  Bij slecht weer binnen  koersbal.

Wat staat er op het programma voor Meil:

10 mei Hemelvaartsdag: 10.30  staat er een podium buiten, hier treed het Musicarte Ensemble uit Italië met harp en piano op. 15.00  in het kader van Heechspanning komt het Hindeloper zeemanskoor Auke Wybesz bij ons in de Fûke optreden.

Maandag 14 mei om 19.30  is er een optreden Tjongerskotsploech in Talma State, in de Fûke, entree 5 euro.

Na tien jaar met hart en ziel in Talma State te hebben gewerkt, gaan wij afscheid nemen van onze teamleidster Foekje Bakker,  dit staat op 9 mei gepland  ‘s middags in de Fûke.

Ook drogisterij Jantien, die een keer per maand in Talma State kwam, heeft besloten om te stoppen.  Wat wij erg jammer vinden, maar wel begrijpen.

 Hegemers! Schroom niet en loop eens binnen in Talma State. Schuif gezellig aan tijdens onze activiteiten. De koffie staat klaar. U bent van harte welkom!

 Met een hartelijke groet, Grytsje en Gelbrig

Eindresultaat Biljartcompetitie Seizoen 2017-2018.

 

Naam Punten Car B Car, nieuw Car, oud H S Gemidd.
R.Westra 346 2103 863 64 54 29 2.44
J.P.Hettinga 346 1823 898 54 50 25 2.03
D.Ketelaar 344 1706 926 49 49 18 1.84
C. de Jong 336 2000 908 58 61 23 2.20
I.Visser 334 935 884 29 30 11 1.06
F.Kuiper 333 833 900 26 28 10 0.92
T.Attema 330 902 835 30 28 10 1.08
H.Korge 319 572 892 19 19 6 0.64
J.Witteveen 314 847 890 27 27 9 0.95
F.Attema 314 708 909 22 23 6 0.78
H.Altenburg 313 584 896 19 19 10 0.65
R.Haringa 313 943 898 29 31 9 1.05
L.Ypma 312 879 892 28 26 11 0,98
T.Grondsma 311 921 933 28 29 11 0.99
B. de Vries 306 448 899 15 14 5 0.50
W.Bouma 301 571 907 19 21 7 0.63
H.Schrale 301 800 874 25 26 10 0.92
J.Boersma 299 745 917 23 24 8 0.81
D.Eilers 274 720 849 24 25 9 0.85
B.Rijpma 267 381 953 13 14 4 0.39
E.Muller 162 646 420 41 39 18 1.54

 

Winnaar van de hoogste score is geworden H. Altenburg met 52%.

De competitieleider wenst alle biljarters een mooie zomer toe.

J.P. Hettinga

Nieuws vanuit Talma State

11 maart 2018

Nieuws vanuit Welzijn Op vrijdag 16 februari, was het ijs dik genoeg om de schaatsen onder te binden en de elfstedentocht te rijden. Er waren veel deelnemers uit Talma State. Ze kwamen in grote getale vanuit alle richtingen op weg naar de start Ljouwert gezeteld in de Fûke.  Beginnend met een lekker kopje thee en een Frysk dumke. De start ging […]

Lees het volledige artikel →

Activiteiten Talma State

17 februari 2018

Beste dorpsgenoten, De bewonersvereniging van Talma State organiseert iedere maand een avond of middag activiteit. Zo is er iedere maand een middagbingo, daarnaast hebben we optredens van koren uit Heeg maar ook uit de wijde omtrek, en staat er af en toe een dia lezing op het programma. Vrijdag 23 februari 19.30 Willekoar Heeg.  Onder […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws vanuit Talma State

17 februari 2018

Langs deze weg willen wij graag alle inwoners van Heeg e.o. een gelukkig, gezond en liefdevol 2018 toewensen. Nieuws vanuit Talma State Na de oplevering van het nieuwe Talma, de verhuizingen, het gewennen op de nieuwe woonlocatie, het ondervinden van kinderziektes aan het gebouw staan we nu voor een nieuwe verbouwing. Ons “ouderwetse” ketelhuis wordt […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws vanuit Talma State

19 december 2017

Nieuws vanuit Talma State. Wat erg leuk is dat we samen met de peuters van het Pikepoltsje soms een samenzijn hebben. De samenwerking tussen de ouderen en de mini jeugd is fantastisch. In november gelijk goed begonnen met twee activiteiten. Op maandag 6 november kwam er een hele groep op het Anker. Samen zingen was […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws vanuit Talma State

14 november 2017

Beste dorpsgenoten, Vanuit Welzijn Bootreis op maandag 18 september 2017 met bewoners van Teatskhûs, Ylostins en Talma State. Totaal 98 personen, met de boot  “de Waterpoort” uit Sneek. Deze heeft een lift om boven te komen met rollator of rolstoel en voor personen die moeilijk kunnen traplopen. Opstapplaats bij Staalbouw Nauta, voorheen hoefsmid was in […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws vanuit Talma State

23 oktober 2017

Op moment van schrijven heeft ons ‘nieuwe’ gebouw te kampen gehad met regen, véél regen en harde wind. Op deze momenten ervaren we kleine ongemakken in de verbouw/ nieuwbouw. Als het eerste jaar maar voorbij is wordt er vaak gezegd….. Ondanks deze kleine strubbelingetjes beginnen onze bewoners zich al aardig thuis te voelen. Ze weten […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws vanuit Talma State

31 augustus 2017

Opening 23 juni Vrijdag 23 juni was de feestelijke officiële opening van Talma State. Rond de 300 bewoners, familie, personeel en genodigden werden welkom geheten door Marcel van der Meulen. Na wat kleine toespraken werd de officiële openingshandeling gedaan. Met een drone werd een fles champagne bij burgemeester Hayo Apotheker gebracht. Na het ontkurken van […]

Lees het volledige artikel →

Activiteiten Talma State

31 augustus 2017

Beste dorpsgenoten Tijdens de opendag van Talma State heeft u als Hegemer ondermeer het prachtig gerenoveerde restaurant kunnen bewonderen. Na een jaar stilstand vanwege de bouw, kunnen we hier weer los met de activiteiten. Iedere maand organiseert de Bewonersvereniging weer een middag/avond activiteit, zoals o.a. een kooroptreden, een dia lezing, film of bingo. In Talma […]

Lees het volledige artikel →