Verenigingsnieuws

Met de tweede winterstorm razend om het huis schrijven we deze nieuwsbrief. Maar het nieuwe seizoen begint ook alweer te lokken. We gaan verder met de nieuwe activiteit bij de WSH, namelijk roeien in een St Ayles skiff! Aanmeldingen voor het jeugdzeilen komen ook binnen druppelen, wil jij ook meedoen? Daarnaast ziijn we weer druk met voorbereiding van de eerste wedstrijden zoals het OCN-selectieweekend!

We gaan roeien met de St Ayles Skiff! De WSH gaat activiteiten verbreden en zal sloep roeien gaan aanbieden in een St Ayles Skiff, een lichte roeisloep voor 4 roeiers en een stuurman. Na overleg met meer dan 30 belangstellenden en een onderzoek naar de haalbaarheid is inmiddels begonnen met de realisatie door een casco aan te schaffen. Wilt u zelf ook deelnemen of helpen bouwen? Meldt u dan aan via: wsheeg.nl/sloeproeien

Jeugdzeilen; Optimist Club Nederland selectiewedstrijden. Meer dan 100 deelnemers komen naar Heeg om selectiewedstrijden te varen. het zal druk zijn op de wal in en rond ons gebouw, wat meteen ook een mooie plek is om de wedstrijden te volgen. De jeugd zal jullie belangstelling bijzonder op prijs stellen en misschien zien jullie wel de toekomstige Marit Bouwmeester of Pieter-Jan Postma zeilen. Data: zaterdag 21 en zondag 22 maart, vanuit It Sylhus.

Jeugdzeilen; lesprogramma. Eind april/begin mei start weer ons zeil lesprogramma in de Optimist, Flits en Splash voor de jeugd. De lessen worden door ervaren en goed opgeleide CWO-instructeurs gegeven. Aan de jongste jeugd wordt het zeilen geleerd op een leuke en speelse manier. Plezier in het zeilen staat voorop. De lessen voor de 2e en 3e jaars leiden op tot het CWO II diploma. De gevorderde jeugdzeilers kunnen als ze willen doorstromen naar de wedstrijd training. Er wordt gezeild op dinsdag en donderdag avond. Voor meer informatie en opgave zie onze website: wsheeg.nl/jeugd

Vrijwilligerswerving en – beleid. Het bestuur heeft dit jaar het vrijwilligersbeleid als speerpunt in haar agenda neergezet. Diverse bestuursleden volgen de cursus “Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd”. Centraal staat het actief werven van vrijwilligers voor onze vereniging en activiteiten. Vrijwilligers worden extra in het zonnetje gezet, want zonder vrijwilligers kan een vereniging niet draaien. Hou de website in de gaten voor meer informatie: wsheeg.nl/vrijwilligers

Algemene ledenvergadering. De AVL is gepland op vrijdagavond 3 april 2020. De agenda en uitnodiging worden nog naar de leden gestuurd maar noteer de datum alvast in uw agenda. Sowieso staat het sloeproeien op de agenda, ook belangstellenden zijn van harte welkom. Datum: Vrijdagavond 3 april 2020 20.00u. It Sylhus

We streven ernaar regelmatig in de Sylboade een actuele WSH-nieuwsbrief te publiceren. Mocht u altijd op de hoogte willen zijn en de digitale nieuwsbrief willen ontvangen, laat het dan weten via email hidden; JavaScript is required of meldt u aan via de website van de WSH: wsheeg.nl/nieuws/nieuwsbrieven/

 

 

 

 

 

 

 

Bridgeclub Heeg

18 maart 2020

in Bridgeclub Heeg

Hoogste tijd om de lezers van de Sylboade weer mee te nemen in het wel en wee van de bridgeclub in Heeg. Als je dan toch toegevoegd wordt aan de redactie van de Sylboade, nemen we ‘de pen maar weer ter hand’ en zijn misschien ook anderen van de Bridgeclub weer te motiveren ☺ zo nu en dan een stukje te schrijven. We hebben binnen de club te maken met zieke leden waardoor de 2 lijnen steeds kleiner dreigden te worden. Tijd voor actie, maar ook voor spontane aanmeldingen!

Nadat we in september al 1 of 2 keer gespeeld hadden meldden Paul Brenninkmeijer en Bert van Kapel zich als paar aan en deze zijn voortvarend gestart in de B-lijn en als 4e  geëindigd in de 1e ronde van het seizoen. Deze 2e ronde staan de heren bovenaan en op de nominatie om te promoveren naar de A-lijn. In de 2e ronde van dit seizoen gebeurde hetzelfde en meldden zich na 2 speelavonden Paul van Schaick en Govert Muller aan om bij onze bridgeclub te spelen. Welkom heren en succes!

En als actie hadden we een oproep geplaatst in het december nummer van de Sylboade voor een cursus. In januari zijn we van start gegaan met een bridgecursus voor beginners waar 6 mensen aan meedoen. Intussen heeft Ineke Schippers al drie avonden verzorgd en komt het zelf bieden en uitspelen een beetje op gang. Zoveel mogelijk spelen en thuis de oefeningen doen en hopelijk krijgt het bridgevirus hen te pakken en vinden ze alle 6 het spel zo leuk dat ze in september ook lid worden van de club en mee gaan spelen met de competitie.

Zo groeien we weer en we hopen de twee paren die nu door ziekte afwezig zijn in september weer te kunnen begroeten.

Was voorgaande jaren de competitie verdeeld in 3 keer 6 avonden en volgde dan promotie en degradatie, we spelen vanaf dit jaar 2 keer 8 avonden. We hebben nu 4 avonden gespeeld in de 2e ronde en is dit de stand, vers van de pers.

Kun je bridgen of lijkt bridgen jou ook wat? Laat het ons weten!

Een hartelijke bridgegroet,Barbera Smit

 

 

Hegemer biljarttoernooi

18 maart 2020

Vrienden en vriendinnen  van het Hegemer biljarttoernooi. Op 20 december 2019 ging het weer aan de strijd om het 35ste hegemer kampioenschap biljarten. Ditmaal met 2 nieuwe organisatoren, sinds het aftreden van Rommert en Coby moest er heel wat water door de mar stromen voordat dat zo ver was maar uiteindelijk kwamen deze twee als […]

Lees het volledige artikel →

Coop: Sponsor Heecherop!

18 maart 2020
Lees het volledige artikel →

Nieuws van IJsclub Heech

11 februari 2020

  IJsclub Heech bestaat 26 maart 2020 150 jaar! Als 1 van de oudste IJsverenigingen van Friesland vinden wij dat wij dit jubileum niet ongemerkt voorbij mogen te laten gaan. Vrijdagmorgen 27 maart beginnen wij met de jeugd en de sluiten de dag af voor onze leden en belangstellenden. Nadere informatie volgt in de volgende […]

Lees het volledige artikel →

De Leste Stoat Stamppottoernooi 2020

11 februari 2020

Het toernooi staat 7,8 en 9 januari 2020 op het programma: de eerste volle week van het nieuwe jaar. De achtergrondmedewerkers hebben weer gezorgd voor de opstelling van de biljarts. Vanwege dalend aantal leden is het toernooi gespeeld op 2 biljarts van Pasma uit Leeuwarden. Het draaischema voor de partijen is opgesteld door Seakle Hettinga, […]

Lees het volledige artikel →

Watersportvereniging Heeg

11 februari 2020

Roeien op het Heegermeer? De WSH in beweging! Het bestuur van de WSH heeft op de najaarsvergadering de visie 2020-2025 gepresenteerd: “De WSH richt zich op het verbreden van de watersport voor Heeg en omgeving met diverse populaire watersporten, waarbij alle leden samen als vrijwilligers met veel plezier bijdragen aan de WSH. Daardoor staat de […]

Lees het volledige artikel →

WSH Nieuwsbrief februari 2020

7 februari 2020

De nieuwjaarsduik was een groot succes, bijna 100 deelnemers maakten er een mooie duik van en het leek wel of het halve dorp was uitgelopen! Iedereen bedankt! Verder hebben we diverse andere activiteiten achter de rug, maar er staat ook nog genoeg te gebeuren. Allereerst onderzoekt het bestuur of er belangstelling is voor een nieuwe […]

Lees het volledige artikel →

Ledenvergadering “De Laatste Eer”

7 februari 2020

  Het bestuur van uitvaartvereniging “De Laatste Eer” nodigt u hierbij uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden op maandag 24 februari 2020 om 20.00 uur in “It Heechhûs” te Heeg. A G E N D A Opening door de voorzitter. Verslag algemene ledenvergadering 2019 en jaarverslag 2019 door de […]

Lees het volledige artikel →

It leste nijs fan de Sminkdoaze

21 december 2019

  It wurdt dit winterskoft hiel oars as wy tochten. We spylje dit jier NET!! De spyldata en persoanlijke belangen strookten net. Dit fine we hiel spitich en hoopje oar jier mei positieve berjochten te kommen. We hâlde jim op ‘e hichte fan it wolwézen fan de Sminkdoaze.  

Lees het volledige artikel →