Verenigingsnieuws

Aan alle inwoners van Heeg e.o.,

Inmiddels is de eerste digitale Anjeractie een feit en de opbrengst is bijna een verdubbeling t.o.v. vorig jaar; € 1.351,17 netto. Hier zijn we heel erg blij mee; zeker omdat de gehele opbrengst dit jaar naar Crescendo gaat. Dit is een mooie financiële injectie voor onze vereniging!!!

We willen iedereen die geld heeft gedoneerd, hartelijk bedanken!! Ook de komende jaren zal de Anjeractie digitaal worden georganiseerd; uiteraard rekenen we dan ook weer op uw medewerking!!

Met vriendelijke groet,

Homme Bakker, Coördinator Anjeractie

 

 

 

 

Waarom zou ik lid worden van een uitvaartvereniging?

“De Laatste Eer” werkt zonder winstoogmerk zodat het uitvoeren van begrafenissen en crematies niet een kwestie van alleen maar zakelijk handelen wordt. Deze doelstelling koppelen wij aan een goede dienstverlening. Daarom hebben reeds vele inwoners gekozen voor onze uitvaartvereniging. Op dit moment telt onze vereniging zo’n 1150 leden.

Wat bedragen de kosten van het lidmaatschap?

Wanneer men de leeftijd van 18 jaar bereikt, kan men lid worden van de vereniging en betaalt met jaarlijks een bedrag aan contributie. Elk jaar wordt in de ledenvergadering het bedrag opnieuw vastgesteld en bedraagt op dit moment € 12,00 (€ 10,– bij automatische incasso). Hiervoor kan men een beroep doen op de diensten van de vereniging en krijgt men een korting op de uitvaartkosten van € 450,–.

Welke wijzigingen dien ik door te geven?

Bij geboorte van uw kind ontvangen wij graag de naam van uw zoon/dochter en de geboortedatum. Uw kind is tot zijn/haar 18e verjaardag gratis meeverzekerd. Zorg daarom dat de gegevens van uw kind(eren) bij ons bekend zijn. De ledenadministratie is bijgewerkt op basis van de door de leden aangeleverde informatie. Daar valt bijvoorbeeld ook onder een adreswijziging in verband met een verhuizing. Twijfelt u of de zojuist genoemde gegevens in onze ledenadministratie bekend zijn. Stuur dan voor de zekerheid een email naar onderstaand emailadres.

Wat moet ik doen wanneer er een sterfgeval in de familie is?

Wanneer de overledene lid is van “De Laatste Eer” zo spoedig mogelijk contact opnemen met Heslinga & de Vries Uitvaartzorg, telefoonnummer 06 – 53 77 77 53 of 06 – 15 55 73 25. De uitvaartverzorger komt bij u aan huis en regelt met u alle zaken betreffende de uitvaart. Hieraan mag u uw eigen invulling geven, uiteraard in goed overleg.

Hoe kan ik lid worden van “De Laatste Eer”?

Wanneer u er voor kiest lid te worden van “De Laatste Eer”, of nog vragen heeft betreffende het lidmaatschap, kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden of uw mag ons een mail sturen.

Mailadres: email hidden; JavaScript is required

Bestuursleden

Froukje Wienia-Plantinga, voorzitter

Wytske Kuiper-van Popta, secretaris

Gerard Zijlstra, penningmeester

Douwe Cnossen

Ries de Bruin

Bauke Vlas

In Memoriam … Piet van der Bank

18 juni 2020

Onlangs kregen wij het trieste bericht dat op 11 mei 2020 Piet van der Bank is overleden. Piet is vanaf het begin een trouw lid geweest van de trekharmonicaclub Heeg en heeft diverse functies gehad binnen onze club. Vanuit het bestuur willen wij graag iets over Piet vertellen ….. Piet van der Bank was lid […]

Lees het volledige artikel →

Bridgeclub Heeg

14 mei 2020

Corona, corona corona is alles wat de klok slaat, het nieuws staat er bol van en iedereen heeft te maken met de anderhalve meter maatschappij en maar handen wassen en nog eens handen wassen. Activiteiten in Nederland liggen grotendeels stil zoals ook bridgeclub Heeg. Sneu voor de bridgers, sneu voor It Heechhûs. We waren net […]

Lees het volledige artikel →

C.M.V. Crescendo Heeg

14 mei 2020

Beste dorpsgenoten, Betreft: digitale collecte Prins Bernhard Cultuur Fonds, de Anjeractie. Dit jaar zouden we, leden van Crescendo Heeg, in de week van 24 t/m 30 mei weer met de traditionele collectebus op pad gaan voor de Anjeractie.  Dit kan vanwege de coronacrisis helaas niet doorgaan. De gezondheid van de vrijwilligers, collectanten en gevers staat […]

Lees het volledige artikel →

IJsclub Heech

9 april 2020

  1870-2020  150 jarig jubileum Helaas hebben wij ons jubileum d.d. 27 maart 2020, noodgedwongen door het Coronavirus, met 1 jaar uit moeten stellen. Natuurlijk is het heel jammer, maar in deze tijd met zoveel zorgen om de gezondheid van zovelen in de wereld, is een jubileum maar bijzaak. Gelukkig hebben de Jozefschool, het Wrâldfinster, […]

Lees het volledige artikel →

WSH Nieuwsbrief maart 2020

27 maart 2020

Met de tweede winterstorm razend om het huis schrijven we deze nieuwsbrief. Maar het nieuwe seizoen begint ook alweer te lokken. We gaan verder met de nieuwe activiteit bij de WSH, namelijk roeien in een St Ayles skiff! Aanmeldingen voor het jeugdzeilen komen ook binnen druppelen, wil jij ook meedoen? Daarnaast ziijn we weer druk […]

Lees het volledige artikel →

Bridgeclub Heeg

18 maart 2020

Hoogste tijd om de lezers van de Sylboade weer mee te nemen in het wel en wee van de bridgeclub in Heeg. Als je dan toch toegevoegd wordt aan de redactie van de Sylboade, nemen we ‘de pen maar weer ter hand’ en zijn misschien ook anderen van de Bridgeclub weer te motiveren ☺ zo […]

Lees het volledige artikel →

Hegemer biljarttoernooi

18 maart 2020

Vrienden en vriendinnen  van het Hegemer biljarttoernooi. Op 20 december 2019 ging het weer aan de strijd om het 35ste hegemer kampioenschap biljarten. Ditmaal met 2 nieuwe organisatoren, sinds het aftreden van Rommert en Coby moest er heel wat water door de mar stromen voordat dat zo ver was maar uiteindelijk kwamen deze twee als […]

Lees het volledige artikel →

Coop: Sponsor Heecherop!

18 maart 2020
Lees het volledige artikel →