Verenigingsnieuws

 

It wurdt dit winterskoft hiel oars as wy tochten.

We spylje dit jier NET!!

De spyldata en persoanlijke belangen strookten net.

Dit fine we hiel spitich en hoopje oar jier mei positieve berjochten te kommen.

We hâlde jim op ‘e hichte fan it wolwézen fan de Sminkdoaze.

 

Dit schreef het Sneeker Nieuwsblad kortgeleden over 100 jaar Crescendo Heeg. En zo was het ook!

We kunnen terugkijken op een fantastische avond met vele muzikale hoogtepunten! En met een hoog ‘Heeg’-gehalte; o.a. het Hegemer Folksliet, het premièrestuk Variations on ‘HEEG’ en It Heechliet stonden op het programma. Saxofonist Allard Buwalda heeft een fantastische bijdrage geleverd aan het concert, evenals de 5 sprankelende dames van The Bluebettes met swingende jaren 60-nummers!

Vele Hegemers kwamen op 16 november hiervoor naar Theater Sneek, het is mede dankzij jullie een prachtige feestavond geworden, bedankt hiervoor!

En zonder (Hegemer) sponsoren zou dit concert niet mogelijk zijn geweest, waarvoor heel veel dank!

Met vriendelijke groet,

Galacommissie Crescendo Heeg

Kerstconcert Crescendo en Mannenkoor Ons Genoegen gaat niet door.

Op zondag 15 december om 20.00 uur stond in de Rooms Katholieke kerk in Heeg een kerstconcert op de agenda. Door omstandigheden in de vereniging gaat dit concert helaas niet door.

Crescendo Heeg

Nieuws van Heech yn’t Findel

20 december 2019

Beste Heegemers, Yes! Daar zijn we weer! Inmiddels is het alweer drie maanden geleden toen wij als team genoten van een geweldig feestweekend in Heeg. De traditionele smaakmakers zoals de bingo in Talma en het volleybal werden goed bezocht en waren gezellig. De nieuwe evenementen in het programma; de kindermiddag met mede-werking van de basisscholen […]

Lees het volledige artikel →

Bridgeclub Heeg

20 december 2019

In januari start de Bridgeclub Heeg met een nieuwe bridgecursus Voor de éénendertigste keer is de Bridgeclub Heeg begonnen aan een nieuw speelseizoen. Zaterdag 21 september hebben wij als club het dertig jarig jubileum van onze vereniging  gevierd op het partyschip de Klifrak, een mooie boottocht, een lekkere barbecue en nog varend een aantal partijen […]

Lees het volledige artikel →

C.M.V. “Crescendo” Heeg

20 december 2019

Aan alle inwoners van Heeg e.o. Betreft: data oud papieractie 2020 Ook het komende jaar halen wij het oud papier op om onze muziekvereniging financieel gezond te houden. Om  de  4 weken zal het oud papier opgehaald worden, op de vrijdagavond. Kan het papier vanaf 17.00 uur bij de weg staan (zoveel mogelijk ingepakt en […]

Lees het volledige artikel →

IJsclub Heech 150 jaar!

18 december 2019

 IJsclub Heech bestaat 26 maart 2020 150 jaar!                                                Als 1 van de oudste IJsverenigingen van Friesland vinden wij dat wij dit jubileum niet ongemerkt voorbij mogen te laten gaan. Vanaf vrijdagmorgen 27 maart willen wij graag iets voor de schooljeugd organiseren en ’s avonds voor onze leden en belangstellenden. Nadere informatie volgt. Zoals iedereen in Heeg […]

Lees het volledige artikel →

WSH Nieuwsbrief oktober 2019

26 november 2019

Het seizoen loopt op zijn einde. Diverse Nederlandse kampioenschappen zijn verzeild en de WSH heeft de Verenigingscompetitie District Noord (zeilwedstrijden tussen verenigingen uit Fryslân, Groningen en Drenthe) gewonnen. In oktober wordt nog even gezeild en dan start het winterseizoen met; ja alweer winterzeilen en cursussen. Aan een winterprogramma wordt gewerkt dus er blijft van alles […]

Lees het volledige artikel →

Nieuwjaarsduik !

25 november 2019
Lees het volledige artikel →

Ledenvergadering IJsclub Heech

25 november 2019

  IJSCLUB HEECH Opgericht 26 maart 1870 De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op vrijdag 13 december 2019 in de Boeier te Heeg Aanvang 20.30 uur Agenda Opening Vaststellen agenda Mededelingen en ingekomen stukken. Notulen vorige vergadering. Jaarverslag secretaris. Jaarverslag penningmeester. Verslag kascommissie. Benoeming kascommissie. Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar     Niels Potma Aftredend en herkiesbaar    Bauke […]

Lees het volledige artikel →

It lêste nijs fan de Sminkdoaze

25 november 2019

Dit winterskoft spylje wy, ûnder lieding fan Gerben Postema: Wachtsje op Elsbeth Dit is in koarte hilaryske tragikomeedzje, Dy’t giet oer trije susters mei oanhing. It is de bedoeling dat we dit stik op 22 febrewaris yn it Heechhûs spylje. Graach wolle we noch wat decorbouwers by de ploech hawwe. Meldt jim oan by Susan […]

Lees het volledige artikel →