Begrafenisvereniging De Laatste Eer

Het bestuur van uitvaartvereniging “De laatste Eer” nodigt u hierbij uit voor het
bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Deze wordt gehouden op maandag 25 februari 2019 om 20.00 uur in “It Heechhûs”
te Heeg.

A G E N D A
1. Opening door de voorzitter.
2. Verslag algemene ledenvergadering 2018 en jaarverslag 2018 door de secretaris.
3. Verslag 2018 door de penningmeester.
4. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie.
5. Vaststelling contributie.
6. Vaststelling ledenvergoeding.
7. Bestuursverkiezing, mevrouw S Zijlstra-Ketelaar is aftredend en niet herkiesbaar.
Voorstel het aantal bestuursleden terug te brengen van 6 naar 5.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.

U bent van harte welkom.

Bestuur uitvaartvereniging “De Laatste Eer”

Froukje Wienia-Plantinga voorzitter
Wytske Kuiper-van Popta secretaris
Suzan Zijlstra-Ketelaar penningmeester
Douwe Cnossen
Ries de Bruin
Bauke Vlas

Het bestuur van uitvaartvereniging “De Laatste Eer” nodigt u hierbij uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Deze wordt gehouden op maandag 26 februari 2018 om 20.00 uur in “It Heechhûs” te Heeg.

AGENDA:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Verslag algemene ledenvergadering 2017 en jaarverslag 2017 door de secretaris
  3. Verslag 2017 door de penningmeester
  4. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie
  5. Vaststelling contributie
  6. Ledenvergoeding
  7. Bestuursverkiezing, de heer D. Cnossen is aftredend maar stelt zich herkiesbaar
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

U bent van harte welkom.

Bestuur uitvaartvereniging “De Laatste Eer”

Froukje Wienia-Plantinga    voorzitter

Wytske Kuiper-van Popta    secretaris

Suzan Zijlstra-Ketelaar       penningmeester

Douwe Cnossen

Ries de Bruin

Bauke Vlas

 

 

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”

29 januari 2017

Het bestuur van uitvaartvereniging “De Laatste Eer” nodigt u hierbij uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden op maandag 20 februari 2017 om 20.00 uur in “It Heechhûs” te Heeg. A G E N D A Opening door de voorzitter Verslag algemene ledenvergadering 2016 en jaarverslag 2016 door de secretaris […]

Lees het volledige artikel →

Uitvaartvereniging De Laatste Eer

28 januari 2016

Uitnodiging Het bestuur van uitvaartvereniging De Laatste Eer nodigt u hierbij uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering. Deze wordt gehouden op maandag 15 Februari 2016 om 20.00 uur in het Heechhûs te Heeg. De agenda luidt als volgt: 1. Opening door de voorzitter 2. Verslag ledenvergadering 2015 en jaarverslag 2015 door de secretaris […]

Lees het volledige artikel →

Uitvaartvereniging De Laatste Eer

29 januari 2014

Uitnodiging Uitvaartvereniging de Laatste Eer Het bestuur van Uitvaartvereniging De Laatste Eer te Heeg nodigt u hierbij uit voor het bijwonenvan de jaarlijkse ledenvergadering. Deze wordt gehouden op maandag 17 februari 2014 om 20.00 uur in It Heechhûs te Heeg. De agenda luidt als volgt: 1. Opening door de voorzitter 2. Verslag ledenvergadering 2013 en […]

Lees het volledige artikel →

Ledenvergadering “de Laatste Eer”

3 februari 2013

Het bestuur van uitvaartvereniging De Laatste Eer te Heeg nodigt u hierbij uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering. Deze wordt gehouden op 25 Februari 2013 om 20.00 uur in it Heechhûs te Heeg. De agenda luidt als volgt: 1. opening door de voorzitter 2. Verslag ledenvergadering 2012 en jaarverslag 2012 3.Verslag penningmeester 2012 […]

Lees het volledige artikel →

Begrafenisvereniging “de Laatste Eer”

20 februari 2012

Uitnodiging algemene ledenvergadering van de begrafenisvereniging “DE LAATSTE EER’op 21 februari om 20.00 uur in het Heechhûs.

Lees het volledige artikel →