Biljart

 

Dit jaar viert biljartclub Altyd Toarst uit Heeg haar 40 jarige bestaan. Een leuk moment om de clun eens onder de loep te nemen. Met 22 leden is de club springlevend, elke donderdagavond spelen de dames en heren haar partijen in thuishaven de Watersport. Het is dus een gemengde club.

Toen de club 40 jaar geleden werd opgericht stonden de leden die al 40 jaar lid zijn: Rommert de Jong, Rick Feld, Julian Andringa, Thewis de Jong en Bokke Andringa, midden in het bruisende stappersleven. Drank was bij wijze belangrijker dan salaris. Verhalen over doordeweeks even een pakje vloei helen in de Watersport en zes uur later beneveld thuis komen horen bij de klassiekers. “We kunnen wel een biljartclub beginnen” werd er geopperd door de neven Rommert en Thewis de Jong. Al gauw was er een hele keppel die er wel oren naar had. Ook Rick Feld, kok bij de Watersport en net overgewaaid vanuit Spierdijk (Noord Holland) sloot te elfder ure aan. “Maar wie wordt de voorzitter”  werd  er gevraagd. “Gewoon de volgende die de deur binnenstapt. En zo geschiedde het dat (wijlen) Henk Bijlsma de eerste voorzitter werd van de club. Een naam was na wat goudgele rakkers ook gauw bedacht : Het bootje van Rommert en Thewis had de pakkende naam Altyd Toarst.

In 1994 was het bezoek aan het ziekenhuis aan Leeuwarden ook memorabel. Een lid van de club had TBC opgelopen, en iedereen moest worden onderzocht. Na de speelavond op donderdag, die tot in de late uurtjes duurde want iedereen had vrijdag toch vrij, werd er in colonne naar Leeuwarden gereden. Na enkele noodzakelijke stops, niet iedereen was even fit , kwam men aan in de wachtruimte van het MCL. De dienstdoende arts hoefde niet te vragen wie er bij de groep hoorde, hij hoefde maar op de enorme kegel van de mannen af te gaan. Naderhand natuurlijk even afpilsen om het af te sluiten.

Ook voor goede doelen zijn ze bij Altyd Toarst wel te porren. Twee jaar terug werd er voor KIKA 24 uur gebiljart door de heren Rommert de Jong en Johan Altena tegen verschillende tegenstanders die zich hadden ingekocht. Ruim 13000,- euro was het overweldigende resultaat. Buiten het biljartseizoen om wordt er door het bestuur wat bestaat uit Johan Altena (voorzitter), Bokke Andringa (penningmeester) en Rommert de Jong (wedstrijdzaken)  ook nog het een en andere georganiseerd. Zeilen, Fietstochten, Boottochten, ook i8n het zomerseizoen gaan de leden met elkaar op pad.

De biljartsport heeft een stoffig imago van serieuze oude mannetjes, maar deze club bewijst dat het edele balspel een springlevende gezellige boel is.


 

Het stamppottoernooi van de “De laatste stoot” is van 8, 9 en 10 januari 2019 gehouden. Aan het toernooi deden 26 leden van “De laatste stoot” mee. Het aantal van 26 werd opgevuld met de gastspelers Tsjalling Haanstra, Anne de Hoop, Folkert Miedema, Durk Bergstra, Gerrit Bergsma en Wibbe Bouma. Pieter Visserman en Hendrik Altenburg waren verhinderd. De vereniging heeft behoefte aan nieuwe leden op de dinsdagmiddag en donderdagmiddag. Wie geeft zich op? De oudste leden Jan Boersma en Joop Witteveen, die zijn prijzenkast zou opvullen, deden voor de 26ste keer mee. Tijdens het toernooi viel Lieuwe Ypma van de Houw in voor de zieke Foeke Kuiper.

Het toernooi wordt gespeeld in 2 klassen A en B. De spelers zijn ingedeeld in 8 poules op basis van gemiddeldes. De arbitrage wordt onderling geregeld. De Belgische puntentelling wordt toegepast. Bij winst binnen of in 30 beurten krijgt de winnaar 11 punten. De verliezer krijgt afhankelijk van het aantal gemaakte caramboles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 of 9 punten. In de donderdagmiddag pauze verzorgt het Heechhûs de stamppot. Donderdagmiddag worden de finales gespeeld. Eén partij tussen Klaas Teerenstra en Douwe Ypma eindigde in remise: elk 10 punten.

De biljarters met de hoogste series Renze Westra 23 en Dominicus Keetelaar 18 zouden geen kampioen worden. Dominicus was er dicht bij.  Als eerste in poule 1 is geëindigd Dominicus Keetelaar 69 punten, tweede Anne de Hoop 67, Tsjalling Haanstra 66 en Jappie Hettinga 62. Jan van der Heide sloeg bijna Anne  de Hoop met zijn keu toen hij ongecontroleerd reageerde nadat hij een eenvoudige bal miste. In poule 2 is de stand: eerste Rients Rijpma 69 punten en tweede Sybout Jaasma 69, Theo Potma 64, Ruud Haringa 61. Beide biljarters hebben hetzelfde aantal punten maar Rients speelde iets beter dan Sybout. De winnaar van poule 3 is bakker Lieuwe Ypma: 6 gewonnen partijen 75 punten, tweede is oude rot Joop Witteveen 67, Jan Boersma 66, Jan Visser 65. Gerrit Bergsma pakte de vlag in poule 4 72 punten met runner-up bestuurslid Klaas Teerenstra 65, Antoine Blanco 63, Durk Bergstra 61.

De finale partijen waren niet erg spannend. Lieuwe Ypma won de beker in de B klasse door Gerrit Bergsma te verslaan. De 3de prijs was voor Joop Witteveen die Klaas Teerenstra geen kans gaf. In klasse A mocht Rients Rijpma de beker mee naar huis nemen. Dominicus verloor de wedstrijd niettegenstaande een serie van 15 maar Rients besloot de partij in de 20ste beurt met een slotserie van 8! De derde prijs was voor Anne de Hoop. Beide biljarters Anne en Sybout kwamen pas laat op stoot. Anne serie van 9 in de 19de beurt.

De voorzitter Teade Grondsma reikt de bekers en de prijzen uit. Hij bedankt iedereen van de organisatie en voor de medewerking van alle biljarters. Hij nodigt de gastspelers uit om lid te worden.

 

Verslag 34ste biljarttoernooi 14 en 15 dec. 2018

21 februari 2019

Het schema klaar, daarna een aantal afzeggingen. Voor het organiserende duo een rommelige start. Maar bij aanvang van het toernooi 61 deelnemers, verdeeld over 16 poules. Een opkomst als andere jaren, en daar doe je het voor. Bij aanvang van het toernooi schalden de GVD tjes, verhipjes en k*t door de etablissementen heen. “biljarten bij […]

Lees het volledige artikel →

Van de biljartclub ”De Kromme Keu”

20 november 2018

  In onze club hebben we plaats voor twee nieuwe leden die op donderdag avond mee willen doen aan de winter competitie. We spelen in It Heechhûs met een groep van 14 personen en je mag vrijblijvend een keertje langs komen om te zien hoe het gaat en wie er mee doen. Wil je meer […]

Lees het volledige artikel →

Biljarttoernooi 2016: 10 en 11 februari 2017

10 maart 2017

Van uitstel komt afstel, klinkt het spreekwoord. Maar dat het niet altijd opgaat bewijst het biljarttoernooi van Heeg. Na uitgesteld te zijn om droeve omstandigheden werd het toernooi nu verlaat door dezelfde omstandigheden. Zo ving het toernooi iets voor vieren aan en werd er gestreden voor ieder punt. Belangrijk is echter dat ook de gezelligheid […]

Lees het volledige artikel →

Stamppot toernooi fan de biljertklup de Leste Stoat

8 maart 2017

It waard tiid dat der wer in stamppot toernoai kaam foar de biljertklup yn It Heechhús. De jonge âlde mannen hiene der wer sin oan, en op 10-11 en 12 jannewaris wie it sa fier it soe heve. De frijwilligers ha hun ynspand om trije biljert tafels te ynstalearjen yn seal ien, dy dingen moatte […]

Lees het volledige artikel →

Biljarttoernooi 2016 wordt gespeeld in 2017…..

29 januari 2017

Op 16 en 17 december j.l. zou het 32ste biljarttoernooi worden gehouden. In verband met het overlijden van Johan Oost hebben we gemeend het toernooi op een later tijdstip te laten plaatsvinden. Johan zou zelf vast gezegd hebben “moai troch gean litte”, maar voor velen was de aardigheid ervan af. Johan was vanaf het eerste […]

Lees het volledige artikel →

Altyd Toarst biljart voor KIKA

29 januari 2017

En waarom Kika ? De buren van Johan en Meiny Altena, Harmen en Esther Akerboom hebben het leed meegemaakt wat deze verschrikkelijke ziekte met zich meebrengt. Hun anderhalf jarig dochtertje Femke is aan deze ziekte overleden. Samen spannen ze zich enorm in voor Kika, als ambassadeurs en als deelnemers van het meerdaagse fietsevenement giro di […]

Lees het volledige artikel →

32ste Biljarttoernooi Heech

23 december 2016

Wat gaat de tijd toch snel beste mensen. Op vrijdag 16 en zaterdag 17 december aanstaande zal in de cafés De Watersport en De Boeier al weer voor de 32ste keer worden gestreden om het kampioenschap van Heech. Inzet is de grote zilveren beker met de grote oren, maar het voornaamste is natuurlijk ‘de eer’. […]

Lees het volledige artikel →

Uitslag competitie van de biljartclub De Lêste Stoat

14 mei 2016

Dinsdag 19 april ’16 had de biljartclub de slotmiddag, De donderdagploeg had C.de Jong en L.Ypma boven aan de lijst. En de Dinsdagploeg  J.vd Heide en H. Schrale. De eerste wedstrijd werd voorbereid en ging om de vierde en derde prijs. Liuwe Ypma en Jan vd Heide gaven elkaar de hand en wensten elkaar een […]

Lees het volledige artikel →