Bridgeclub Heeg

Bridgeclub Heeg

17 april 2018

in Bridgeclub Heeg

Welke rol speelt de “dummy” tijdens het bridgen !

De pop van een buikspreker noemen ze een dummy die moet het hebben van zijn vlotte babbel. Bij bridgen spreekt de dummy alleen maar met zijn handen.Hij fungeert als een blinde partner van de hoogste bieder. Aan de bridgetafel ben je geen domkop, omdat je slechts op commando een kaart mag bijgooien. Natuurlijk had je als dummy graag zelf geprobeerd om het contract binnen te slepen, maar je accepteert je nederige rol als figurant.In je onbewogenheid straal je serene rust uit. Een loos voorwerp ben je allerminst. Sommige bridgers verafschuwen de rol als dummy. Die bieden liever vier  met zeven troeven, terwijl de partner drie SA had geboden. Andere bridgers zijn graag dummy. Even de concentratie loslaten en onder de tafel discreet weinig gebruikte spieren strekken. De een is blij dat hij/zij op tafel mag en niet hoeft te spelen, bang dat de partner naderhand gaat mopperen dat je het hebt verknald. De romantische dummy is juist zó dol op de partner dat hij die graag de victorie gunt. Een dummy kan een relatie redden of breken. Onverstoorbaar en evenwichtig overziet de dummy het slagveld dat zijn partner en de tegenstanders aanrichten. Alleen de dummy heeft oog voor de schoonheid van neerdwarrelende kaarten op de tafel. Een partner die kan tellen als een meikever en kan snijden als een kok die naar de vork toe speelt, is hopeloos verloren zonder een goede dummy. Dus alle lof voor de dummy!

Hieronder de stand na bridgeavond 16 maart 2018

 

Dieuwke Schrale

J U D I T H  E N  J U L I U S

Tijd en ruimte zijn ons gegeven – niet ons eigendom, alleen al omdat we sterfelijk zijn – en vanuit ons waarnemen kunnen we hierin geen grenzen aangeven. Echter met name in sport en spel onttrekken we ons hieraan door juist wel grenzen te trekken zonder dat er de sluier van welke noodzakelijkheid dan ook overheen hangt. Er is een beginsignaal en een eindsignaal of een startlijn en een finishlijn. We ontwerpen een eigen kleine werkelijkheid badend in de grote alomvattende werkelijkheid.

Zo ook met bridge. 30 minuten na het beginsignaal klinkt het eindsignaal en wordt iedere “tafel” geacht het vierde spel (nagenoeg) gespeeld te hebben. Dit herhaalt zich per divisie of lijn van 10 paren op een avond vijf keer – zes ronden – waarmee we komen op een aantal van 24 spellen met zes spelsets aan vijf tafels. Ieder paar krijgt alle 24 spellen in handen, hetzij als Noord-Zuid, hetzij als Oost-West. De uitslag wordt bepaald door de N-Z paren en de O-W paren onderling met elkaar te vergelijken. Met 10 paren en 6 spelsets spelen alle paren echter niet tegen elkaar en “zit” er per ronde één spelset “stil”. Dit wordt rechtgetrokken in de volgende zittingen (spelavonden) en na zes zittingen  hebben alle paren vier maal tegen elkaar gespeeld en wordt er een  einduitslag  vastgesteld met daaraan gekoppeld promotie en degradatie tussen A-lijn en B-lijn. Een bridgeseizoen telt drie clusters van zes zittingen.

In bridge gaat het erom een bridge – een brug – samen met je partner te slaan. En wel een zo hoog mogelijke brug om eventueel wassend water het hoofd te bieden. Echter ter plekke willen je tegenspelers – hoe verzinnen ze het – ook een zo hoog mogelijke brug  slaan. Zo zitten we behoorlijk in elkanders vaarwater. Het paar dat uiteindelijk de hoogste brug slaat mag proberen  de overkant te halen. Is de brug, al of niet onvoorzien, te hoog dan bestaat er een gerede kans dat deze onderweg  naar de overkant in elkaar zakt. Het tegenspelend paar verleent hierbij alle medewerking, ja zet zelfs alle zeilen bij om de overspanning te ondermijnen. Zo is bridge een zaak van bouwen en slopen. Gelukkig voor Sybout in de bovenkamer. Het meubilair en andere attributen worden (nog) gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. Is de overkant, ondanks de sloopkracht van het tegenspelend paar bereikt dan ben je er nog niet al denk je eerst van wel. Mogelijk is of wordt er ter plekke een nog hogere brug met goed gevolg gebouwd door een ander paar en vis je nog achter het net, waarbij ons tegenspelend paar wel vaart. Omgekeerd komt natuurlijk ook voor. En bijwijlen is het zaak een zeer riskante hogere brug te slaan dan een solide lijkende brug van het tegenspelend paar, omdat een eigen ingestorte brug zowaar mogelijk meer oplevert dan een geslaagde brug van het tegenspelend paar. Dit alles maakt bridge tot een boeiend spel.

Het duurt doorgaans nooit zo lang of Judith en Julius komen bij je langs. Soms gezamenlijk, doorgaans apart. Hebben ze wat met elkaar? Geenszins, behoudens de eerste twee letters van hun naam. Goede bruggenbouwers? Ja, vaak kun je ze goed gebruiken. Ze zijn dan ook afkomstig uit de grote alomvattende werkelijkheid uit een ver verleden waar ze hun ‘sporen’ hebben verdiend. Echter niet als bruggenbouwers. Julius (Caesar) als veldheer in en dictator van het Romeinse Rijk en Judith, symbool van meedogenloze vastberadenheid, als redster van Israël. Nou, die meedogenloze vastberadenheid kunnen we ook wel toeschrijven aan Julius waarmee ze toch meer gemeen hebben dan je op het eerste gezicht zou zeggen. U begrijpt: Judith slaat op Harten Vrouw, Julius op Ruiten Koning. Het zou wat teweeg brengen als ze uit de kaart komen, maar daar hoeven we niet bang voor te zijn, dunkt me. En zo komen nog 3 gerenommeerde vrouwen en 7 gerenommeerde mannen langs ieder met hun eigen (krijgshaftige) geschiedenis.

En zo gaat er heel wat om op zo’n bridge-avond. Je belandt van het ene tafereel in het andere, die zich ook tegelijk kunnen afspelen, in een bijzonder gezellige sfeer. Deze sfeer is een eerste vereiste om te kunnen bouwen en slopen, waarbij Judith en Julius tig keer over de tafel gaan. Ze moesten eens weten. Interesse gewekt? “Kom oer de brêge om te brêgjen!”

Maurits Flapper

Bridgeclub Heeg

17 februari 2018

In de vorige Sylboade stond een leuke Bridge-puzzel. Heel veel mensen hebben hem opgelost. De oplettende lezers viel het op dat Noord maar 12 kaarten gekregen had. Dat was een foutje van mij. Ik was de Klaver 3 vergeten. Gelukkig maakt het voor het oplossen van de puzzel niets uit. Weet je nog, het contract […]

Lees het volledige artikel →

Bridgeclub Heeg

19 december 2017

Eerst even een klein bridgelesje en daarna een fantastische puzzel. Bij bridge spelen twee paren tegen elkaar. Het ene paar zit NZ het andere OW. Bij bridgen moet je om beurten delen. De deler ook wel gever genoemd, doet het eerste bod. Uiteindelijk wordt de kleur die als laatste geboden is gespeeld door het paar […]

Lees het volledige artikel →

Bridgeclub Heeg

14 november 2017

  De schuld aan je partner geven en de zevende tafel. Als ik dit stuk voor de Sylboade schrijf,  hebben wij de eerste drie speelronden er al  weer op zitten. Alle paren waren de eerste drie avonden aanwezig of hadden voor invallers gezorgd. Gelukkig had geen enkel paar daardoor een zogenaamde stilzit omdat er geen […]

Lees het volledige artikel →

Bridgeclub Heeg

23 oktober 2017

Donderdag 7 september is de BridgeClub Heeg gestart met haar nieuwe seizoen. Na een lange zomer is het eindelijk weer zover. Er is een warm weerzien van oude bekenden/ vrienden. Er worden handen geschud, er wordt gekust en druk gepraat. Iedereen is blij om elkaar weer te zien. De voorzitter Ben ter Veen opent deze […]

Lees het volledige artikel →

Bridgeclub Heeg

10 juli 2017

Bridge cursus bij Ineke en Renske in Heeg. Vorig voorjaar kreeg ik een folder in de bus over bridge en omdat ik geïnteresseerd was kreeg ik de uitnodiging om eens mee te kijken in IJlst. Het leek me een boeiend spel en toen ik het besprak met Arja mijn schoonzus, gaf ze aan het ook […]

Lees het volledige artikel →

Bridgeclub Heeg

7 juni 2017

20 april 2017 hebben wij het bridgeseizoen afgesloten met een jaarvergadering met aansluitend een drive. Het lijkt nog maar zo kort geleden dat we het seizoen begonnen en nu is het alweer afgelopen. Tijdens de jaarvergadering zijn de clubkampioenen van het seizoen 2016 – 2017 bekend gemaakt en gehuldigd. Het zijn Douwe en Louise Heeringa. […]

Lees het volledige artikel →

Bridgeclub Heeg

10 april 2017

Bridge… Een spel van inzicht, vaardigheid, bluf en bedrog… een denksport, maar hoe denken bridgers eigenlijk? Kortweg gezegd: geen peil op te trekken! Door de talloze misverstanden, enorme blunders en gemiste kansen, moet het haast wel zo zijn dat de ’harde schijf’ van een gemiddelde bridger een warboel is en dat je brein af en […]

Lees het volledige artikel →

Bridgeclub Heeg

8 maart 2017

Als ik gevraagd word of ik een stukje voor de Sylboade wil schrijven voor de bridgeclub. wil ik altijd wel, maar het had nu voor mij ook wel een maand later gemogen. Een raar begin van het nieuwe jaar hebben we als bridgeclub achter de rug nu we twee van onze leden moeten missen, eerst […]

Lees het volledige artikel →