Bridgeclub Heeg

Het einde van het bridge seizoen nadert met rasse schreden. De competitie is afgerond, 25 april nog de jaarvergadering en slotdrive. Promotie en degradatie zijn weer bekend, Annelies en Hessel, Riet en Griet degraderen naar de B-lijn. Leo en Maurits, Vera en Vronie promoveren naar de A-lijn, top gedaan mensen!Douwe en Louise zijn opnieuw kampioen geworden. Ik besluit mijn verhaal met een bridgelied op de wijze van: Ik zou wel ‘ns willen weten van Jules de Corte

Geen idee of deze al eens eerder is gedeeld, doen we gewoon nog een keer☺

Ik zou wel ‘ns willen ‘weten . . .

Wat is er aan bridgen zo fijn?

Ik zie elke avond lieden

Die ’t oneens zijn over het bieden

En ze trekken gezichten alsof ze vergaan van de pijn Waarom is dat bridgen zo fijn

Ik zou wel ‘ns willen weten

Waar haalt men het lef toch vandaan

Als partner ’t contract niet naar huis brengt- Hoezeer hij zich daartoe ook aanstrengt Dan zeggen ze ijskoud: ‘Dat had ik veel beter gedaan!

‘Waar haalt men het lef tocht vandaan.

Ik zou wel ‘ns willen weten

Waarom speelt die Jet nog met Jan

Aan tafel zit hij zo te zweten

Hij zou ze wel op kunnen vreten

Verwijt haar van alles terwijl ie d’r zelf niks van kan Waarom speelt die Jet nog met Jan.

Maar als ze ’n avond goed scoren

Tenminste zo’n zestig procent

Dan werkt dat als heroïne

En ze kijken alsof ze ’t verdienen

Dan is zij zijn liefje. . . en hij is haar flinke vent Zitten oh zo trots op hun krent . . .

Ik heb wel ‘ns horen zeggen

Dat hier in de zaal mensen zijn

Die voor ze ’n kaartje gaan leggen

Elkander welterusten toezeggen

Want na afloop bekijken ze elkaar toch zo vol venijn Waarom is dat bridgen zo fijn I!!!

Barbera Smit

 

 

 

Bridgeclub Heeg

12 april 2019

in Bridgeclub Heeg

In memoriam Stien Huismans.

In de vorige Sylboade spraken Hessel en Stien Huismans nog over hun plannen om weer eens in de bridge afspraken te duiken en beter te gaan spelen om zo eventuele degradatie te voorkomen. Helaas is dat niet meer mogelijk want op 1 maart overleed ons lid  Stien Huismans.

In 1989  werd de Bridgeclub Heeg opgericht. Vanaf het begin zijn Stien en Hessel  lid van de club geweest. Volgens Eleonora Huitema waren jullie in die begintijd één van  de paren, die het meeste van bridge afwist.  Het dertig jarig jubileum in september zal je helaas niet meer meemaken. Op de club was je altijd aanwezig met je lach en je commentaar op spelsituaties en op medespelers, altijd heel gedreven, zo direct en fel, geen plichtplegingen, altijd pats boem erin en met een hele duidelijke stem. Renske van der Werf noemde jouw de ziel van de club.

Je was enorm betrokken. Toen Harry overleed zocht je Itty steeds op, enorm veel aandacht bij het overlijden van Piet en onlangs nog bij de operatie van Griet. Uit ervaring weet ik dat bridgen met je echtgenoot als bridgepartner een stuk moeilijker is. Commentaar op elkaars spel en op het niet nakomen van afspraken kan heel verkeerd vallen en voor spanning en irritatie zorgen in de relatie. Men zegt weleens dat bridge echtparen elkaar aan het begin van de avond al welterusten wensen omdat het na afloop niet meer lukt. Ook bij  Hessel en Stien zorgde dat regelmatig voor spanning en irritatie. Jij kon ook soms zo heftig zijn als je meende dat Hessel fouten maakte of de gemaakte afspraken niet na kwam. Hessel had het daar knap moeilijk mee. Hij vertelde dat hij wel eens heeft overwogen om van het spel weg te lopen als jij weer zoveel kritiek had. Toen Nynke en ik als beginnende bridgers lid werden van de club, was jij een ware coach voor ons. Het probleem om met je echtgenoot te bridgen kende jij ook.

Nieuwsgierig naar wat andere gespeeld hadden leunde je helemaal over de tafel heen om mee te kunnen kijken bij het invullen van de scorekaart. “Wat hebben de anderen gespeeld” wilde je weten.

Op maandagmiddag hielp je als vrijwilliger mee het dorpshuis schoonmaken, maar donderdagavond op weg naar de bridgeavond maakte je soms de lampjes in de stoep voor het dorpshuis nog even schoon.

Na afloop van iedere bridge avond bleef een groep bridgers nazitten aan de bar van het dorpshuis. Jij en Hessel zaten daar ook bijna altijd bij. Onder het genot van een drankje werden alle aspecten van het bridgespel nader belicht, maar ook de overige zaken van het leven werden daar besproken. Stien, we zullen je gezelligheid en je lach, je directe commentaar en je betrokkenheid met andere mensen enorm missen op de bridgeclub.

Ben ter Veen

 

Bridgeclub Heeg

11 maart 2019

  Nou dat was een spannende periode. We bungelden de laatste tijd steeds onderaan in de A-lijn. Eind januari was het einde van de tweede speelperiode. Zouden we degraderen? Of net niet. Het werd net niet. Het scheelde maar twee puntjes. Niet dat het niet leuk is in de B-lijn, maar als je aan een […]

Lees het volledige artikel →

Bridgeclub Heeg

21 februari 2019

Bridgeclub, Aangenaam! Jaarlijks storten duizenden landgenoten zich op het kaartspel dat wij bridge noemen. Dat gebeurt meestal na het overwinnen van enige weerstand, omdat over bridge nu eenmaal veel misverstanden bestaan, zoals: moeilijk en alleen voor oude dametjes en notabelen. In de meeste gevallen hoor je van beginners dan ook reacties als: “Goh, wat jammer […]

Lees het volledige artikel →

Bridgeclub Heeg

11 december 2018

  Onlangs viel een vriendelijke uitnodiging op de mat om te laten inenten tegen de griep. Ik vrees dat die niet gaat helpen tegen het “Bridge-virus” waar ik sinds kort mee ben besmet.  Vroeger werd er thuis door mijn ouders behoorlijk fanatiek geklaverjast, en omdat het er nogal stevig aan toe kon gaan, had de […]

Lees het volledige artikel →

Bridgeclub Heeg

20 november 2018

Het Europees Hof concludeert: bridge is geen sport. (bron dagblad Trouw 2-11-2017) Al bijna dertig jaar spelen de leden van de bridgeclub in Heeg bridge (opgericht 21 september 1989). Tegenwoordig van september tot april op donderdagavond om de veertien dagen in it Heechhûs. Meestal met veel plezier. Soms zit het wel eens tegen op een […]

Lees het volledige artikel →

Bridgeclub Heeg

19 juni 2018

Het bridge seizoen zit er op. Donderdag 19 april heeft de jaarvergadering plaats gevonden met aansluitend een drive. De jaarvergadering leverde geen spectaculaire zaken op. Er werden enkele vragen aan het bestuur gesteld, maar deze konden ter plekke niet opgelost worden. Hiervoor moet er misschien een statuten wijziging plaats vinden en dat kost enige voorbereiding. […]

Lees het volledige artikel →

Bridgeclub Heeg

17 april 2018

Welke rol speelt de “dummy” tijdens het bridgen ! De pop van een buikspreker noemen ze een dummy die moet het hebben van zijn vlotte babbel. Bij bridgen spreekt de dummy alleen maar met zijn handen.Hij fungeert als een blinde partner van de hoogste bieder. Aan de bridgetafel ben je geen domkop, omdat je slechts […]

Lees het volledige artikel →

Bridgeclub Heeg

6 maart 2018

J U D I T H  E N  J U L I U S Tijd en ruimte zijn ons gegeven – niet ons eigendom, alleen al omdat we sterfelijk zijn – en vanuit ons waarnemen kunnen we hierin geen grenzen aangeven. Echter met name in sport en spel onttrekken we ons hieraan door juist wel […]

Lees het volledige artikel →

Bridgeclub Heeg

17 februari 2018

In de vorige Sylboade stond een leuke Bridge-puzzel. Heel veel mensen hebben hem opgelost. De oplettende lezers viel het op dat Noord maar 12 kaarten gekregen had. Dat was een foutje van mij. Ik was de Klaver 3 vergeten. Gelukkig maakt het voor het oplossen van de puzzel niets uit. Weet je nog, het contract […]

Lees het volledige artikel →