IJsclub Heeg

IJsclub Heech

14 oktober 2019

in IJsclub Heeg

 

IJsclub Heech bestaat 26 maart 2020 150 jaar! Als 1 van de oudste IJsverenigingen van Friesland vinden wij dat wij dit jubileum niet ongemerkt voorbij mogen laten gaan. Vanaf vrijdagmorgen 27 maart willen wij graag iets voor de schooljeugd organiseren en ’s avonds voor onze leden en belangstellenden.  Nadere informatie volgt.

 

Zoals iedereen in Heeg wel weet, heeft de COOP altijd een statiegeld actie en nu is de IJsclub Heech voor het 4e kwartaal de uitverkorene, het kan niet mooier. Wat zou het mooi zijn als hier een mooi bedrag uit zou komen, zodat wij iets extra’s voor onze jeugd zouden kunnen doen.

 

 

 

IJsclub Heech

17 september 2019

in IJsclub Heeg

IJsclub Heech bestaat 26 maart 2020 150 jaar!

Als 1 van de oudste IJs verenigingen van Friesland vinden wij dat wij dit jubileum niet ongemerkt voorbij mogen laten gaan.

 

Vanaf vrijdagmorgen 27 maart willen wij graag iets voor de schooljeugd organiseren en ’s avonds voor onze leden en belangstellenden. Nadere informatie volgt.

Zoals iedereen in Heeg wel weet, heeft de COOP altijd een statiegeld actie en nu is de IJsclub Heech voor het 4e kwartaal de uitverkorene, het kan niet mooier. Wat zou het mooi zijn als hier een mooi bedrag uit zou komen, zodat wij iets extra’s voor onze jeugd zouden kunnen doen.

 

IJsclub Heeg

18 februari 2019

IJsclub Heeg organiseert op 3 maart Schaatsen in Thialf Heerenveen! voor jong en oud! Vertrek met de bus 12.30 uur  brug Watersport Heeg Terugkomst met de bus 16.30 uur vanaf Thialf Heerenveen Jeugd lid                  €  7,50 Jeugd niet lid         € 10,00 Volwassen lid […]

Lees het volledige artikel →

IJsclub Heech

20 november 2018

IJsclub Heech Opgericht 26 maart 1870 De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op vrijdag 7 december 2018  in de Boeier te Heeg Aanvang 20.30 uur  Agenda: Opening Vaststellen agenda. Mededelingen en ingekomen stukken. Notulen vorige vergadering. Jaarverslag secretaris. Jaarverslag penningmeester. Verslag kascommissie. Benoeming kascommissie. Bestuursverkiezing.  Aftredend en herkiesbaar ;   Lieuwe Bijl en Feite Attema Pauze,waarin […]

Lees het volledige artikel →

IJSCLUB HEECH

15 november 2017

  IJSCLUB       HEECH Opgericht 26 maart 1870 De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op vrijdag 1 december 2017 in de Boeier te Heeg Aanvang 20.30 uur Agenda: Opening. Vaststellen agenda Mededelingen en ingekomen stukken. Notulen vorige vergadering. Jaarverslag secretaris. Jaarverslag penningmeester. Verslag kascommissie. Benoeming kascommissie. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar ;       Theo Speerstra Aftredend en herkiesbaar […]

Lees het volledige artikel →

Met de IJsclub er op uit!

10 april 2017

Snein 13 maart 2017 Wat een aardig inisjatyf fan de Iisklub Heech! Reedride op Thialf en mei de bus derhinne. Om 13.30 komt de bus op de Skatting oan en wat in gruttenien! Doe’t wy ( Pake Dick, beppe Gerda en Marwan) oankamen stiene de minsken al te wachtsjen bij HCR De Watersport. De bus […]

Lees het volledige artikel →

IJsclub Heeg

5 november 2016

IJSCLUB       HEECH Opgericht 26 maart 1870 De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op vrijdag 2 december 2016 in de Boeier te Heeg Aanvang 20.30 uur Met als gastspreker de heer Hans Wiegel Agenda:   Opening. Vaststellen agenda Mededelingen en ingekomen stukken. Notulen vorige vergadering. Jaarverslag secretaris. Jaarverslag penningmeester. Verslag kascommissie. Benoeming kascommissie. Bestuursverkiezing. Aftredend en […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van de IJsclub Heeg

30 januari 2016

Wat te doen zonder winter? De ijsclub heeft niet stil gezeten. Hebben mee georganiseerd: de spokentocht maar ook de kerstwandeltocht 2e kerstdag in het Heempark. Het bestuur heeft met een aantal vrijwilligers de cursus natuurijsmeester van de K.N.S.B gedaan. Ook hebben we met ijsclub Woudsend de toertocht Heegermermeertocht klaar gemaakt, met draaiboek en ingediend bij […]

Lees het volledige artikel →

Ledenvergadering IJsclub Heech

22 november 2015

IJSCLUB       HEECH Opgericht 26 maart 1870 De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op zaterdag 19 december 2015 in H.C.R. de Watersport te Heeg. Aanvang 20.30 uur Agenda: Opening. Vaststellen agenda Mededelingen en ingekomen stukken. Notulen vorige vergadering. Jaarverslag secretaris. Jaarverslag penningmeester. Verslag kascommissie. Benoeming kascommissie. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar ; Lieuwe Bijl Aftredend en herkiesbaar […]

Lees het volledige artikel →

IJsclub Heech

24 december 2014

IJSCLUB       HEECH Opgericht 26 maart 1870 De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op zaterdag  20 december 2014  in H.C.R. ” de Watersport”  ’s avonds om 20.30 uur. Agenda: 1.   Opening 2.  Vaststellen agenda 3.  Mededelingen en ingekomen stukken. 4.  Notulen vorige vergadering.| 5.  Jaarverslag secretaris. 6.  Jaarverslag penningmeester. 7.  Verslag kascommissie. 8.  Benoeming kascommissie. 9.  Bestuursverkiezing. […]

Lees het volledige artikel →