IJsclub Heeg

IJsclub Heeg

18 februari 2019

in IJsclub Heeg

IJsclub Heeg organiseert op 3 maart

Schaatsen in Thialf Heerenveen!

voor jong en oud!

Vertrek met de bus 12.30 uur  brug Watersport Heeg

Terugkomst met de bus 16.30 uur vanaf Thialf Heerenveen

Jeugd lid                  €  7,50

Jeugd niet lid         € 10,00

Volwassen lid         € 10,00

Volwassen niet lid € 13,50

Wel mee, niet schaatsen € 10,00 (incl. bakje koffie)

Contant betalen in de bus

Opgeven schriftelijk voor 1 maart bij Feike Attema

Tollewei 29, 8621 CX Heeg of  email hidden; JavaScript is required

 

IJsclub Heech

20 november 2018

in IJsclub Heeg

IJsclub Heech

Opgericht 26 maart 1870

De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op vrijdag 7 december 2018  in de Boeier te Heeg

Aanvang 20.30 uur

 Agenda:

Opening

Vaststellen agenda.

Mededelingen en ingekomen stukken.

Notulen vorige vergadering.

Jaarverslag secretaris.

Jaarverslag penningmeester.

Verslag kascommissie.

Benoeming kascommissie.

Bestuursverkiezing.  Aftredend en herkiesbaar ;   Lieuwe Bijl en Feite Attema

Pauze,waarin verkoop loten.

Rondvraag.

Verloting.

Spreker ???

Sluiting.

Voorzitter,       Theo Speerstra,

Sekretaris,       Bauke de Jong,

Penn.meester,  Hjerke Hartstra,

De ijsclub is ook benaderbaar via faceboek en twitter

www.ijsclubHeech.nl

 

IJSCLUB HEECH

15 november 2017

  IJSCLUB       HEECH Opgericht 26 maart 1870 De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op vrijdag 1 december 2017 in de Boeier te Heeg Aanvang 20.30 uur Agenda: Opening. Vaststellen agenda Mededelingen en ingekomen stukken. Notulen vorige vergadering. Jaarverslag secretaris. Jaarverslag penningmeester. Verslag kascommissie. Benoeming kascommissie. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar ;       Theo Speerstra Aftredend en herkiesbaar […]

Lees het volledige artikel →

Met de IJsclub er op uit!

10 april 2017

Snein 13 maart 2017 Wat een aardig inisjatyf fan de Iisklub Heech! Reedride op Thialf en mei de bus derhinne. Om 13.30 komt de bus op de Skatting oan en wat in gruttenien! Doe’t wy ( Pake Dick, beppe Gerda en Marwan) oankamen stiene de minsken al te wachtsjen bij HCR De Watersport. De bus […]

Lees het volledige artikel →

IJsclub Heeg

5 november 2016

IJSCLUB       HEECH Opgericht 26 maart 1870 De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op vrijdag 2 december 2016 in de Boeier te Heeg Aanvang 20.30 uur Met als gastspreker de heer Hans Wiegel Agenda:   Opening. Vaststellen agenda Mededelingen en ingekomen stukken. Notulen vorige vergadering. Jaarverslag secretaris. Jaarverslag penningmeester. Verslag kascommissie. Benoeming kascommissie. Bestuursverkiezing. Aftredend en […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van de IJsclub Heeg

30 januari 2016

Wat te doen zonder winter? De ijsclub heeft niet stil gezeten. Hebben mee georganiseerd: de spokentocht maar ook de kerstwandeltocht 2e kerstdag in het Heempark. Het bestuur heeft met een aantal vrijwilligers de cursus natuurijsmeester van de K.N.S.B gedaan. Ook hebben we met ijsclub Woudsend de toertocht Heegermermeertocht klaar gemaakt, met draaiboek en ingediend bij […]

Lees het volledige artikel →

Ledenvergadering IJsclub Heech

22 november 2015

IJSCLUB       HEECH Opgericht 26 maart 1870 De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op zaterdag 19 december 2015 in H.C.R. de Watersport te Heeg. Aanvang 20.30 uur Agenda: Opening. Vaststellen agenda Mededelingen en ingekomen stukken. Notulen vorige vergadering. Jaarverslag secretaris. Jaarverslag penningmeester. Verslag kascommissie. Benoeming kascommissie. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar ; Lieuwe Bijl Aftredend en herkiesbaar […]

Lees het volledige artikel →

IJsclub Heech

24 december 2014

IJSCLUB       HEECH Opgericht 26 maart 1870 De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op zaterdag  20 december 2014  in H.C.R. ” de Watersport”  ’s avonds om 20.30 uur. Agenda: 1.   Opening 2.  Vaststellen agenda 3.  Mededelingen en ingekomen stukken. 4.  Notulen vorige vergadering.| 5.  Jaarverslag secretaris. 6.  Jaarverslag penningmeester. 7.  Verslag kascommissie. 8.  Benoeming kascommissie. 9.  Bestuursverkiezing. […]

Lees het volledige artikel →

Ledenvergadering IJsclub Heeg

10 december 2013

IJSCLUB HEECH Opgericht 26 maart 1870 De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op zaterdag 14 december 2013 in H.C.R. ” de Watersport” ’s avonds om 20.30 uur. Agenda: 1. Opening. 2. Vaststellen agenda 3. Mededelingen en ingekomen stukken. 4. Notulen vorige vergadering. 5. Jaarverslag secretaris. 6. Jaarverslag penningmeester. 7. Verslag kascommissie. 8. Benoeming kascommissie. 9. […]

Lees het volledige artikel →

Pineput wandeltocht

3 februari 2013

Zet het alvast in uw agenda: IJSCLUB HEECH Organiseert zondag 21 april 2013 De” PINEPUT” wandeltocht Informatie volgt later en houd de aanplakbiljetten in de gaten.    

Lees het volledige artikel →