IJsclub Heeg

 

IJsclub Heech bestaat 26 maart 2020 150 jaar!

Als 1 van de oudste IJsverenigingen van Friesland vinden wij dat wij dit jubileum niet ongemerkt voorbij mogen te laten gaan.

Vrijdagmorgen 27 maart beginnen wij met de jeugd en de sluiten de dag af voor onze leden en belangstellenden.

Nadere informatie volgt in de volgende Sylboade

 IJsclub Heech bestaat 26 maart 2020 150 jaar!

                                              
Als 1 van de oudste IJsverenigingen van Friesland vinden wij dat wij dit jubileum niet ongemerkt voorbij mogen te laten gaan. Vanaf vrijdagmorgen 27 maart willen wij graag iets voor de schooljeugd organiseren en ’s avonds voor onze leden en belangstellenden. Nadere informatie volgt.

Zoals iedereen in Heeg wel weet, heeft de COOP altijd een statiegeld actie en nu is de IJsclub Heech voor het 4e kwartaal de uitverkorene, het kan niet mooier.

Wat zou het mooi zijn als hier een mooi bedrag uit zou komen, zodat wij iets extra’s voor onze jeugd zouden kunnen doen. Bij voorbaat dank, bestuur IJsclub Heech.

Ledenvergadering 13 december 20.30 uur bij de Boeier

Wilt U lid worden van onze mooie vereniging?

Contributie:

Alleenstaanden € 5.00

Gezin € 6.00

Bel met de voorzitter of penningmeester en u krijgt een aanmeldformulier per mail of in de brievenbus.

Theo Speerstra

Herke Hartstra

Volg ons op facebook/twitter

5 Januari Nieuwjaarsborrel vanaf 16.00 uur in ’t Sylhûs

 

Ledenvergadering IJsclub Heech

25 november 2019

  IJSCLUB HEECH Opgericht 26 maart 1870 De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op vrijdag 13 december 2019 in de Boeier te Heeg Aanvang 20.30 uur Agenda Opening Vaststellen agenda Mededelingen en ingekomen stukken. Notulen vorige vergadering. Jaarverslag secretaris. Jaarverslag penningmeester. Verslag kascommissie. Benoeming kascommissie. Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar     Niels Potma Aftredend en herkiesbaar    Bauke […]

Lees het volledige artikel →

IJsclub Heech

14 oktober 2019

  IJsclub Heech bestaat 26 maart 2020 150 jaar! Als 1 van de oudste IJsverenigingen van Friesland vinden wij dat wij dit jubileum niet ongemerkt voorbij mogen laten gaan. Vanaf vrijdagmorgen 27 maart willen wij graag iets voor de schooljeugd organiseren en ’s avonds voor onze leden en belangstellenden.  Nadere informatie volgt.   Zoals iedereen […]

Lees het volledige artikel →

IJsclub Heech

17 september 2019

IJsclub Heech bestaat 26 maart 2020 150 jaar! Als 1 van de oudste IJs verenigingen van Friesland vinden wij dat wij dit jubileum niet ongemerkt voorbij mogen laten gaan.   Vanaf vrijdagmorgen 27 maart willen wij graag iets voor de schooljeugd organiseren en ’s avonds voor onze leden en belangstellenden. Nadere informatie volgt. Zoals iedereen […]

Lees het volledige artikel →

IJsclub Heeg

18 februari 2019

IJsclub Heeg organiseert op 3 maart Schaatsen in Thialf Heerenveen! voor jong en oud! Vertrek met de bus 12.30 uur  brug Watersport Heeg Terugkomst met de bus 16.30 uur vanaf Thialf Heerenveen Jeugd lid                  €  7,50 Jeugd niet lid         € 10,00 Volwassen lid […]

Lees het volledige artikel →

IJsclub Heech

20 november 2018

IJsclub Heech Opgericht 26 maart 1870 De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op vrijdag 7 december 2018  in de Boeier te Heeg Aanvang 20.30 uur  Agenda: Opening Vaststellen agenda. Mededelingen en ingekomen stukken. Notulen vorige vergadering. Jaarverslag secretaris. Jaarverslag penningmeester. Verslag kascommissie. Benoeming kascommissie. Bestuursverkiezing.  Aftredend en herkiesbaar ;   Lieuwe Bijl en Feite Attema Pauze,waarin […]

Lees het volledige artikel →

IJSCLUB HEECH

15 november 2017

  IJSCLUB       HEECH Opgericht 26 maart 1870 De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op vrijdag 1 december 2017 in de Boeier te Heeg Aanvang 20.30 uur Agenda: Opening. Vaststellen agenda Mededelingen en ingekomen stukken. Notulen vorige vergadering. Jaarverslag secretaris. Jaarverslag penningmeester. Verslag kascommissie. Benoeming kascommissie. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar ;       Theo Speerstra Aftredend en herkiesbaar […]

Lees het volledige artikel →

Met de IJsclub er op uit!

10 april 2017

Snein 13 maart 2017 Wat een aardig inisjatyf fan de Iisklub Heech! Reedride op Thialf en mei de bus derhinne. Om 13.30 komt de bus op de Skatting oan en wat in gruttenien! Doe’t wy ( Pake Dick, beppe Gerda en Marwan) oankamen stiene de minsken al te wachtsjen bij HCR De Watersport. De bus […]

Lees het volledige artikel →

IJsclub Heeg

5 november 2016

IJSCLUB       HEECH Opgericht 26 maart 1870 De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op vrijdag 2 december 2016 in de Boeier te Heeg Aanvang 20.30 uur Met als gastspreker de heer Hans Wiegel Agenda:   Opening. Vaststellen agenda Mededelingen en ingekomen stukken. Notulen vorige vergadering. Jaarverslag secretaris. Jaarverslag penningmeester. Verslag kascommissie. Benoeming kascommissie. Bestuursverkiezing. Aftredend en […]

Lees het volledige artikel →