Jeu de Boulesclub

GEZOCHT: NIEUWE LEDEN                                   GEZOCHT: NIEUWE LEDEN

Jeu de Boulesclub: “De Heechgoaiers”, sinds zomer 1993

Sinds een paar jaar spelen we op de Jeu de Boules baan achter Talma State.

Het is een plezier om er te spelen. Normaal spelen we 1 à 3 spelletjes op een middag/avond, maar op bepaalde data wordt er competitie gespeeld, waarbij prijzen gewonnen kunnen worden. Bovendien is er ook nog een wisselprijs te winnen.
In de pauze drinken we een lekker kopje thee of koffie in Talma State en kunnen we even bijpraten. In oktober sluiten we af met de jaarvergadering waar de prijzen bekend worden gemaakt.

Ons ledenaantal is het afgelopen jaar afgenomen, dus we willen graag weer wat nieuwe leden verwelkomen.
Kom woensdagmiddag 3 mei a.s. eens langs om een balletje te gooien en hopelijk kunnen we u inschrijven als nieuw lid.

Dus tot ziens op 3 mei om 14.00 uur bij de Jeu de Boulesbaan achter Talma State.

Secr. J. Boersma