Verhalen

Simmer yn Fryslân, fakânsje tiid, de ien siket it fertier fier fuort, de oar sliept it leafst yn eigen bêd. Mar fanút de thúsbasis kinst ek it ien en oare ûndernimme, want der falt yn ús moaie Fryslân simmers ek hiel wat te belibjen. En ek ast sels gjin boat hast, kinst it wetter op. Ik bin in parlefinker dy’t net de hiele dei wat opsluten op ’e fjouwer kante meter fan in boat sitte wol. Ik rin of fyts leaver lâns it wetter, mar spitigernôch kin dat net yn Heech. Hoewol’t der troch in pear Heegemer manlju in jier as wat tebek alle war dien is om dit te realisearjen, is dit net slagge. Mar as ik sa no en dan de wrâld fanôf it wetter sjen wol, no, dan is der altyd yn Fryslân of dêr bûten wol wat nijsgjirrichs te finen.

Mei de beurtfear fan Sybren Boschma fan Heech nei Balk, mei in pream troch Ljouwert, yn Drylts op ‘e trein nei Starum en dan op en del mei de boat Starum-Enkhuzen, fanút Harns droechfalle op it Waad, yn Rotterdam mei in boat 7 oeren troch de havens nei de 2de Maasflakte, ensfh. Mar as der skûtsjesilen is, dan wol ik dêr sa no en dan hinne. Net allinne fanwegen it silen, mar ek om’t wat der oan nuveraardichs op it wetter omtoarket. En foaral as it stevich waait mei driigjende wolkeloften kin it spektakulêr wêze…

Mei Piet Hettinga op ‘e Clasina is allinne al in feestje, de miks fan Heegemers en toeristen, in ‘natje en droogje’… Freegje Piet of by de VVV nei hokker wedstriden hy fart. Kinst by syn loads op It Eilân opstappe, makliker kinst it net krije.

Mariet Swart

 

 

 

 

We hebben het dan over Piter Jukema, dorpsgenoot. Sinds 4 december 2018 mag hij zich officieel arsjitekt noemen. Fries in hart en nieren! Als klein jongetje zijnde moest hij eens opschrijven wat hij later wilde worden als hij groot was. Hij schreef op:   arsjitekt, sporter of boer.

Nogal kras dat we nu kunnen constateren dat nummers 1 en 2 in ieder geval zijn uitgekomen! En nummer 3 zou natuurlijk nog altijd op zijn weg kunnen komen want hij komt uiteindelijk van een pleats….

Het sporten doet hij nog steeds. Kaatsen doet hij bij de Boppeslach in de Hommerts. De krans heeft meerdere malen aan de voordeur gehangen. Hij geniet van het spel en de gezelligheid van de vereniging. Zoals hij zelf zegt: een vrolijke nazit!

Maar het gaat natuurlijk om nummertje 1. Wat Pieter in zijn kop heeft zit dus duidelijk… nergens anders! Want na de MTS Bouwkunde werd het de HTS en daarna achter de tekentafel bij Grunstra Architecten in Bolsward. Daar heeft hij een bak ervaring opgedaan. In de jaren tussen 2007 en 2009 is daar een opleiding Restauratie van oude gebouwen en monumenten aan de Hogeschool in Utrecht bij gekomen. Tijdens de laatste crisis kreeg de architectuur het ook zwaar en dat had tot gevolg dat Pieter in 2011 geen baan meer had. Maar….. bij de pakken neerzitten is geen optie en dus werd hij ZZP er! Ha!

Uit de opleiding in Utrecht kwamen een paar goede contacten met de “monumentenwereld” voort en daardoor ook wat mooie opdrachten. Mooi zo! En toen heeft Pieter bedacht dat het tijd werd. Hij heeft zich aangemeld bij het architecten register in Den Haag. Op basis van gerealiseerd werk kun je daar toestemming krijgen om examen te doen. Zo gezegd, zo gedaan, het einde is in zicht…. Want die toestemming kreeg hij natuurlijk zo.

Dat examen bestond uit praktijk en theorie. De theorie werd een scriptie schrijven over een opgegeven onderwerp. Hier betrof het een 3-tal scholen in Den Haag ( ooit wel eens een scriptie moeten schrijven? Brrrr….)

Het praktijkgedeelte bestond uit het maken van een ontwerp voor een school rekening houdend het alle eisen, voorschriften en wensen. Hiervoor kreeg hij 2×4 dagen de tijd. Nou, ga er maar eens aanstaan! Want na die tijd mag je wel eventjes je plan voorleggen aan een commissie van 5 architecten die daar natuurlijk zeer kritisch naar gaan kijken. O ja, je mag/moet jezelf wel verdedigen hè…. Maar gelukkig is dat allemaal prima gelukt en dus hebben we nu :P.Jukema,arsjitekt.

Het aanpakken van oude gebouwen en monumenten is toch iets heel speciaals voor Pieter. Kijk maar eens naar het paviljoentje aan het water in Woudsend! Je kunt het niet missen als je naar de brug vaart. Ik kijk er elke keer met veel plezier naar. Het in ere houden van de buitenkant, maar van binnen gaat bij wijze van spreken alles op de schop(!) En natuurlijk gemoderniseerd zodat zo’n oud pand van allerlei “moderne gemakken” wordt voorzien. En het liefst energie neutraal! Want daar zijn we met z’n allen toch wel van doordrongen, toch? Pieter vindt dat we met z’n allen daar goed over moeten blijven nadenken en misschien de zaken met z’n allen aanpakken zodat we meer eenheid in oplossingen krijgen.

Over het algemeen begint een potentiële opdrachtgever met het speuren op internet naar een architect waarvan hij/zij het idee heeft op één lijn mee te zitten. Klinkt zo logisch als een deur natuurlijk, maar ja het is best wel lastig. Want je hebt iets in je hoofd en wie kan dat het beste vertalen naar een goed ontwerp? Je komt in contact en al pratend/tekenend ontstaat een concept.  Als je dat eenmaal hebt is het zaak om daar zo dicht mogelijk bij te blijven.

Natuurlijk word je beïnvloed door allerlei factoren die op je weg komen. Zo werd een project voor de Fryske Gea volkomen veranderd doordat de staat van het pand veel slechter was dan eerst werd aangenomen. Het ging om een gebouw, dat als onderkomen voor het personeel moest gaan dienen. Uiteindelijk werd het nieuwbouw, waarbij de buitenkant wel zijn oorspronkelijke uitstraling behouden heeft en iedereen was er blij mee. “Hadden we meteen moeten doen”. Prachtig toch? De oorspronkelijke uitstraling bleef behouden.

Zo heeft Pieter ook de Synagoge in Coevorden aangepakt. Ook hier weer de buitenkant “onaangetast” maar binnen is er een moderne tentoonstelling ruimte ontstaan. Ook in ons dorp is Pieter actief. De uitbreiding van de basisschool is van zijn hand net zoals de nieuwe voetbal kantine.

Wat ik persoonlijk prachtig vind is dat Pieter nu ook in het aardbeving gebied in Groningen aan het werk is. Deze keer is zijn opdrachtgever een constructeur. Hij maakt daar plannen voor een voorhuis van een boerderij, dat gesloopt moet worden en in redelijk “oude” staat weer aardbeving proof opgebouwd moet worden. Geweldig toch?

Pieter werkt vanuit huis. Hij woont samen met zijn vrouw Marianne de Haan en hun 3 kinderen, Friso van 17, Maryse van 13 en Lidewij van 10 op It Fabryk. Vader heeft daar zijn eigen kamer want ja, meer dan een bureau met een PC heeft hij niet nodig. Op die PC staan prachtige maar ook zeer ingewikkelde programma’s. Want na het verhaal van het concept komen de tekeningen. Dat is het creatieve gedeelte. Uiteindelijk zal de constructeur de technische berekeningen maken. En daarna werkt Pieter alles tot in detail uit en ontstaat er een ontwerp waarin alles is beschreven zodat iedereen het snapt. Dus de tegelzetter kan er bij wijze van spreken precies uithalen hoe de tegels op de muur moeten komen.

Pieter vindt het heel belangrijk om nog even aan te stippen dat we met z’n allen verantwoord en duurzaam met onze omgeving moeten omgaan. We moeten respect houden voor onze oude gebouwen en monumenten. En omdat hij over het algemeen een zittend beroep heeft wil hij ’s ochtends graag even wat bewegen en buiten zijn. En dus brengt hij de kranten rond. Weet ik eindelijk wie mijn krant zo trouw bezorgd!!

Veel succes, Agnes de Groot

Met dank aan Piet Vlas

 

Het verhaal van een Heegemer die O.V.W.-er werd na de tweede wereldoorlog

10 juli 2019

  Na de onderduik periode en bevrijding zou ik weer aan het werk bij mijn baas, daar zei ik dat ik eigenlijk ook wel bij de O.V.W. (oorlog vrijwilliger) wilde worden, dat werd toen met grote pamfletten aanbevolen, dat avontuur leek mij wel wat., die baas zei wat let je, straks moet je toch in […]

Lees het volledige artikel →

‘Freerk de ielfisker’

10 juli 2019

…De Ielfiskers wol in moai toanielstik en wat in nijsgjirrich barren de ôfreis fan ‘e ielaak nei Londen mei de bun fol iel… …frjemd ik sit hjir al de hiele dei te fiskjen en ha noch gjin iel oan ‘e heak slein… …it sil dochs net sa wêze dat de Korneliske Ykes II alle iel […]

Lees het volledige artikel →

It nije libben fan Petra Possel yn Fryslan

9 juli 2019

Inkele jierren ferlyn hat yn ‘e Sylboade in artikel stien oer de ras-Amsterdammer en kranteman Ton van Dijk dy’t nei Fryslân ferhúze omt er skjin syn nocht hie fan it gekmeitsjende grutte stêdslibben. Hy skreau der in prachtich boek oer. ‘Libje as God yn Fryslân’. Begjin dit jier is der opnij in soartgelyk boek útkaam, […]

Lees het volledige artikel →

Gaastmeer Yacht Design

11 juni 2019

Gaastmeer verjongt directie In 1994 richtten Hans Ritzema en Heine Deelstra scheepsbouwkundig ontwerpbureau Gaastmeer op. De afgelopen 25 jaar is het bedrijf gegroeid en is er veel veranderd in de jacht- en scheepsbouw. Zes ervaren ontwerpers en ingenieurs werken nu dagelijks aan uiteenlopende projecten voor werven, bedrijven en particulieren. De oprichters hebben van Gaastmeer een […]

Lees het volledige artikel →

Meine, de dirigent van Crescendo en meer…

21 mei 2019

Het 100 jarig bestaan van Crescendo is jullie toch niet ontgaan, denk ik? Met een grote reünie op zaterdag 13 april? Het was een groots en geslaagd feest! In de aanloop daar naar toe praat ik met Meine Verbeek, de dirigent. In de weken voor de 13e wordt er behoorlijk geoefend en ik mag daar […]

Lees het volledige artikel →

Een uitzendbureau in Heeg!

17 mei 2019

Sinds 1 februari j.l. hebben we in het dorp een uitzendbureau, namelijk ELJO’S! Het wordt bemand(!) door 2 daadkrachtige dames genaamd ELbrich Speerstra en JOlanda Huizen. Weet je ook meteen waar de naam vandaan komt… Ja en natuurlijk is het dan tijd voor een gesprekje….. Elbrich en Jolanda kennen elkaar al zo’n 17 jaar. Ze […]

Lees het volledige artikel →

Koningsdag, met een staart

9 april 2019

Goedendag! Ik ben Gerlof Reitsma,  mijn vrienden noemen mij Gelf. Achttien jaar geleden ben ik in Heeg geboren. Ik was vijf jaar toen mijn ouders naar Sneek verhuisden. Daar wonen wij nu nog. Ik zelf zit overdag in Leeuwarden op de Hotelvakschool. Daar woon ik drie jaar geleden de Koningsdag bij.  Ik noem het nu […]

Lees het volledige artikel →

F.K. warber en kreatyf …

7 april 2019

  Wa wolris yn Talma State komt, wit dat der al sûnt in jier wiksel eksposysjes te bewûnderjen binne. Sa ha al in tal ynwenners fan Heech harren wurk dêr eksposjearre. Fanôf april is F.K. oan bar. In bytsje Heechemer kin F.K. wol fan sy’n pronkjes fan de houten bylden yn it Heempark. Ast Heech […]

Lees het volledige artikel →