Verhalen

Heech fan Alds “Rinkje”

14 juli 2018

Heb je haar nog gekend ? wie ? die vrouw die met een mand langs de deur brood verkocht voor een bakker om wat te verdienen. Dat was voor en na de tweede wereldoorlog heel gewoon, er waren geen bijstand uitkeringen. Zij stapte een winkel binnen en vroeg aan de winkelier die een klant hielp […]

Lees het volledige artikel →

Aant Michiels Gunter, aakschipper voor Ielkantoar Heeg

19 juni 2018

De voorvader van Tys Gunter geh. met zijn Vogeltje, woonde in de Ielkantoarssteeg, naast Botte de Jong, ouders van Aant en Gerry Gunter geh. met Piet Mantel, Tys was de verbouwer van de “Gunter State” van fam. Toen, woonde het laatst op Hinxstepoelspaed. Gunter, Aant Migchiels, geb. 26 apr. 1806 te Heeg, 34 jaar, Bèstfeint […]

Lees het volledige artikel →

Het heeft Zijne Majesteit behaagd…

19 juni 2018

Het rapport vertelt: Riek Terpstra-Weersma (74) uit Heeg is pleegouder van 3 kinderen, was 6 jaar zorgverlener voor een echtpaar met kind; is actief in diverse functies bij de PKN kerk in Heeg, is vanaf 2001 mantelzorger voor haar kleinzoon; is vanaf 2006 bestuurslid en sinds 2016 voorzitter van Chr. Gemengd koor ‘Nije Moed’ in […]

Lees het volledige artikel →

Even Dag Zeggen

16 mei 2018

“Ben jij nog niet weg?”, is de zin waarmee verschillende dorpsgenoten mij de laatste weken begroetten. Mensen toch! Wij gaan toch niet zomaar weg -zonder dag te zeggen! Bij dezen geef ik mezelf de veer. Een dikke porseleinen periode – ruim twintig jaar- hebben we in Heeg aan ’t Sypke gewoond. Begin jaren ’90 kwam […]

Lees het volledige artikel →

Een Proevende Sjuul wordt ‘s Lands??

16 mei 2018

Tsja, wat nu toch weer? In de titel staat het hele verhaal eigenlijk al…. In 2010 schreef ik een stukje over Rob Driezen, die zijn ziel en zaligheid gooide in restaurant tante Sjuul en daar met veel plezier heeft staan koken. Vorig jaar schreef ik een stukje over Sybout en zijn Proeverij 67, waar hij […]

Lees het volledige artikel →

Jelte Pieters (Jelsma) & zonen aakschippers voor Ielkantoar Heeg

16 mei 2018

  De voorouders van Wynsen en (An)Drieske Jelsma, ouders van Jan en Meine Jelsma, Túnstritte, die later in Talma State hebben gewoond, en daar zij overleden. In 1795 komt Napoleon, op verzoek van een stel vooraanstaande Patriotten in balling schap, die zeggen namens de bevolking te spreken, de “ De Zeven Verenigde Provinciën”, binnenvallen, aan […]

Lees het volledige artikel →

Heech fan Alds

25 april 2018

  Van Kees de Jong kreeg ik om in te zien een hele dikke map, waar opstond personen en verhalen van Heegemers. Heel interessant daarin te lezen. Waar mij één persoon opviel die ik wel gekend heb, maar zijn hele levensloop stond hier beschreven die ik niet wist. Wie Roelof van Netten nog gekend heeft […]

Lees het volledige artikel →

Jeugdjaren van de Hellingbearen (1935)

16 april 2018

Ik ben een herfstkat, geboren in oktober, en een Hellingbear, zo noemden we ons. Wij woonden op de verste Helling, een klein buurtje op halve kilometer afstand van Heeg langs het Var. Onze ouders hadden daar een slagerijtje, en huurden het huisje van de rijkste boer van Heeg, A.D. Cnossen voor f 2,- in de […]

Lees het volledige artikel →

De Russyske bear

3 april 2018

Ein febrewaris, de maitiid lit fêst net lang meer op har wachtsje… en it earste ljipaai… mar Piet Paulusma hat wat oars ûnder de pet… de Russyske bear… matige oant strange froast en in hurde wyn, mei in gefoels temperatuer fan min 17 graden… De hiele winter noch hast gjin fûgel yn ‘e tún sjoen, […]

Lees het volledige artikel →

De laatste aakreis van Roelof Rinzes Feenstra

3 april 2018

Schipper op de Palingaak de “Stad Workum” van Rintje Jans Visser, Workum. Roelof Rinzes Feenstra, geb. 1838 te Eernewoude zoon van Rinse Roelofs Veenstra, binnenvisser, en Gelske Piebes de Jong, ook geb. te Eernewoude, zie vorige Sylboade, zij hebben samen tien kinderen, Grietje, Sytske, Jeltje, Roelof, Akke, Hendrik, Bauke onze overgrootvader, Piebe, Antje en Hiltje, […]

Lees het volledige artikel →