Verhalen

Heech fan Alds

25 april 2018

  Van Kees de Jong kreeg ik om in te zien een hele dikke map, waar opstond personen en verhalen van Heegemers. Heel interessant daarin te lezen. Waar mij één persoon opviel die ik wel gekend heb, maar zijn hele levensloop stond hier beschreven die ik niet wist. Wie Roelof van Netten nog gekend heeft […]

Lees het volledige artikel →

Jeugdjaren van de Hellingbearen (1935)

16 april 2018

Ik ben een herfstkat, geboren in oktober, en een Hellingbear, zo noemden we ons. Wij woonden op de verste Helling, een klein buurtje op halve kilometer afstand van Heeg langs het Var. Onze ouders hadden daar een slagerijtje, en huurden het huisje van de rijkste boer van Heeg, A.D. Cnossen voor f 2,- in de […]

Lees het volledige artikel →

De Russyske bear

3 april 2018

Ein febrewaris, de maitiid lit fêst net lang meer op har wachtsje… en it earste ljipaai… mar Piet Paulusma hat wat oars ûnder de pet… de Russyske bear… matige oant strange froast en in hurde wyn, mei in gefoels temperatuer fan min 17 graden… De hiele winter noch hast gjin fûgel yn ‘e tún sjoen, […]

Lees het volledige artikel →

De laatste aakreis van Roelof Rinzes Feenstra

3 april 2018

Schipper op de Palingaak de “Stad Workum” van Rintje Jans Visser, Workum. Roelof Rinzes Feenstra, geb. 1838 te Eernewoude zoon van Rinse Roelofs Veenstra, binnenvisser, en Gelske Piebes de Jong, ook geb. te Eernewoude, zie vorige Sylboade, zij hebben samen tien kinderen, Grietje, Sytske, Jeltje, Roelof, Akke, Hendrik, Bauke onze overgrootvader, Piebe, Antje en Hiltje, […]

Lees het volledige artikel →

Oorlogsherinneringen

11 maart 2018

Bevrijdingsdag oorlogsherinneringen van Rense Piso  April 1945, Bevrijdingsdag is ook gedeeltelijk beschreven in het boek dat uitgegeven is met de reünie in 1987. Het begon voor Heeg eigenlijk die zondagmorgen met de boot met Duitsers die gestopt werd in de Wijmerts door de N.B.S. Maar de meeste spanning voor de N.B.S. kwam des ’s middags […]

Lees het volledige artikel →

Kulturele Haadsted LF2018 belibje

6 maart 2018

Kinst ‘r net omhinne, fan alle kanten wurdst wol op ‘e hichte holden fan wat er rûnom yn Ljouwert en yn ‘e provinsje allegearre te belibjen falt yn 2018. De krityk is ek net fan  ‘e loft, Bokwert besocht de rol fan KH2018 sels oer te nimmen, mar de mienskip koe it dêr net iens […]

Lees het volledige artikel →

Oorlogsherinneringen

18 februari 2018

Oorlogsherinneringen van Rense Piso Rense had nog wat beleefd dat hij nooit zou vergeten, zo schreef hij: Het was in de herfst van 1944, het was toen zoo dat elk probeerde wat extra te  krijgen, want wat eten en drinken betrof langs de gewone weg, had iedereen te weinig. Ik had namelijk een zwager (Klaas […]

Lees het volledige artikel →

Douwe Jans Bies, aakschipper van Heeg

17 februari 2018

 Voorvader, van o.a. de Nauta’s, de Reyenga’s, Haringa’s, Lieuwe Zoethout en v/d Zee. Douwe Jans Bies, wordt geboren/gedoopt op 21 okt. 1790. En 1 jan 1791 als zoon van Jan Luitjes, schipper, en Hendrikje Douwes, in de vervenings “Compagnie Jubbega-Schurega” gem. Opsterland, trouwt 29 jaar oud, als schippersknecht op een Palinghaler te Sloten, met Trijntje Durks Tjessema, geb. 30-01-1799 […]

Lees het volledige artikel →

Herinneringen WO II

19 december 2017

Herinneringen aan het begin van de tweede wereldoorlog, van Rense Piso, opgeschreven voor zijn nicht Griet de Jong van Veen. Rense Piso is omstreeks 1955 geëmigreerd naar Amerika, maar hij wist in 1995 zich nog goed te herinneren wat hij meemaakte toen de Duitsers hier 10 – Mei 1940 het noorden van Nederland overvielen. Hij […]

Lees het volledige artikel →

Het thuisfront van Palingaakschippers van Heeg

19 december 2017

Na mijn oproep in de dagbladen in jan. en febr. van dit jaar, kreeg ik direct daarop 2 mailtjes en een telefoontje, met rechtstreekse familie gegevens die voor zichzelf spreken! Hier het 1e mailtje van Ymke Reyinga en het telefoongesprek met Mayke Eyer. Het 2e mailtje komt nog een volgende keer, maar heeft dezelfde lading. […]

Lees het volledige artikel →