Warm Heeg

Warm Heeg

3 september 2020

in Warm Heeg

Van zomerse naar winterse warmte

Nog niet eerder hebben we zo veel dagen achter elkaar zo’n warm Heeg gehad. Bijna niet voor te stellen dat we straks onze winterkleren weer uit de kast halen en de verwarming weer aanzetten. En toch gaat dat gebeuren, straks zitten we allemaal weer midden in de winterse variant van een warm Heeg. In onze dorpsvisie hebben we ons voorgenomen om in de toekomst ook in de winter een warm Heeg te hebben zonder gebruik van aardgas en andere fossiele brandstoffen. De Energiecoöperatie startte daarom begin 2019 het project Warm Heeg met als doel een duurzame collectieve warmtevoorziening voor het hele dorp, met warmte uit het Hegermeer en haalbaar en betaalbaar voor iedereen. Hoe staat het daar nu mee?

Wordt Heeg een proeftuin?

Na al die warmte frissen we graag ieders geheugen even op. In de eerste maanden van dit jaar hebben we samen met de gemeente een subsidieaanvraag geschreven voor het vervolg van Warm Heeg. De gemeente heeft deze aanvraag in april ingediend bij de rijksregeling Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Begin oktober horen we of Heeg ook inderdaad een ‘proeftuin’ wordt. Er worden ongeveer 25 aanvragen gehonoreerd en er zijn drie keer zoveel aanvragen ingediend dus het is spannend.

Vervolg

Als de subsidieaanvraag wordt toegekend kunnen we aan de slag met al het uitzoekwerk dat nodig is om tot een definitief ontwerp van het warmtenet te komen, met een definitieve kostenberekeningen en een definitieve aanbieding aan de individuele huishoudens. Dat is een flinke klus en dat gaat sowieso een tijd duren, misschien wel 2 of 3 jaar. Als alles positief uitpakt en er genoeg Hegemers zijn die willen deelnemen, start daarna de uitvoering.

 Wordt Heeg een proeftuin en kunnen we verder? We weten het in oktober, we houden u op de hoogte!

Meer informatie

Op http://warmheeg.nl staat meer informatie over het project en beantwoorden we een groot aantal veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, stuur dan een mail naar email hidden; JavaScript is required.

Warm Heeg

16 april 2020

in Warm Heeg

Aquathermie en Warm Heeg in het zonnetje
Op 11 maart kwam de stuurgroep van Warm Heeg bij elkaar om de eerste fase van het project af te ronden. De provincie maakte gebruik van dit moment om wereldkundig te maken dat ze aquathermie ziet als belangrijke techniek om Friese woningen duurzaam te gaan verwarmen. De provinciale ambitie is zelfs om Europees koploper te worden op het gebied van deze warmte-techniek. En zo kwam ook Warm Heeg weer even in de publiciteit, aan de rand van een zonovergoten Hegermeer.

Even voorstellen

Stuurgroepleden: Idske Koopmans (Energiecoöperatie Heeg), Jack van den Berg (Energiecoöperatie Heeg), Erik Faber (wethouder gemeente SWF), Sietske Poepjes (gedeputeerde provincie Fryslân), Annet van der Hoek (lid dagelijks bestuur WetterskipFryslan). Niet op de foto: Helga Kooystra (Plaatselijk Belang Heeg)
Werkgroepleden: Arjan van den Hoogen (Wetterskip), Bram Hulsman (provincie), Sjoerd Ypma (Heeg), Sybrand Frietema (Energiewerkplaats), Lucie Gelderblom (Heeg), Wim IJkema (gemeente SWF)

Subsidieaanvraag
Voor de afsluiting van Fase 1 boog de stuurgroep zich over een subsidieaanvraag voor het vervolg van Warm Heeg. Deze aanvraag wordt binnenkort ingediend bij de rijksregeling Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Alleen de gemeente mag een dergelijk aanvraag indienen maar de voorbereiding van de aanvraag gebeurde samen met de trekkers van Warm Heeg. Medio 2020 verwachten we te horen of de aanvraag is toegekend. De kansen zijn niet groot: van de honderden aanvragen die zullen worden ingediend worden er maar 25 gehonoreerd. Duimen maar!!

Vervolg
Zoals afgesproken blijft Warm Heeg streven naar een betaalbare en voor iedereen bereikbare oplossing. Met zo’n subsidie komt dat natuurlijk makkelijker in het bereik. Als de subsidieaanvraag wordt toegekend kunnen we meteen aan de slag met al het uitzoekwerk dat nodig is om tot een definitief ontwerp van het warmtenet te komen, met een definitieve kostenberekeningen en een definitieve aanbieding aan de individuele huishoudens. Dat is een flinke klus en dat gaat sowieso een tijd duren, misschien wel 2 of 3 jaar. Als alles positief uitpakt, start daarna de uitvoering.

Het duurt zo lang…..

Klopt, dat vinden wij ook. Maar het is niet anders. Voor een lokaal initiatief zonder eigen geld is dit de enige manier om er te komen, hoeveel sneller we ook zouden willen. Dus ook al is het niet altijd even zichtbaar: achter de schermen wordt hard én zorgvuldig gewerkt aan een Warm Heeg!

Warm Heeg

18 maart 2020

Zin in taart? Nog niet toegekomen aan het invullen van de vragenlijst? Doe het alsnog, om Heeg zo goed mogelijk in beeld te brengen! Zodra de 200-ste ingevulde lijst binnen is, verloten we onder de 200 invullers een Warm Heeg taart. Dus: haal een formulier op bij de Coop, download het op de website of […]

Lees het volledige artikel →