Warm Heeg

Warm Heeg

11 januari 2021

in Warm Heeg

Geen rijkssubsidie voor Warm Heeg

Helaas, op 22 oktober kregen we het bericht dat de gemeente Súdwest-Fryslân geen financiële bijdrage van de Rijksoverheid krijgt voor de Pilot Warm Heeg. Van de 71 ingediende aanvragen werden er 19 gehonoreerd en Warm Heeg hoorde daar niet bij. De korte brief die de gemeente ontving met de beoordelingsargumenten is te vinden op onze website, evenals de aanvraag zoals die in april 2020 werd ingediend. Meer informatie over de 19 gehonoreerde aanvragen is te vinden op www.aardgasvrijewijken.nl

Hoe gaat het nu verder?

Natuurlijk zijn we teleurgesteld maar we geven het nog niet op! Op 27 november hadden we bestuurlijk overleg met de gemeente, de provincie en het Wetterskip. De overheden hebben duidelijk gemaakt dat ze realisatie van Warm Heeg heel belangrijk vinden en dat ze zich gaan inzetten om het project vanuit andere bronnen gefinancierd te krijgen. Eind januari is er weer een bestuurlijk overleg en komen ze met een concreet voorstel.

Vervolg zet m op 70

Komende winter zetten de Energiecoöperatie en het projectteam Warm Heeg in ieder geval de actie Zet ‘m op 70 voort. We gaan met een aantal voorbeeldwoningen aan de slag, van verschillende woningtypen. Van deze woningen maken deskundigen een energiescan, ondersteund met warmtebeelden. Zij zetten op rij welke maatregelen nodig zijn om de woning zodanig te isoleren (naar label B) dat aansluiting op een collectief warmtenet in de toekomst mogelijk is en begroten de bijbehorende kosten. Van deze voorbeeldwoningen brengen we ook gelijk in beeld welke maatregelen nodig zijn om de woning in de toekomst van het aardgas af te halen en hoeveel dat zal gaan kosten.

 

Zet ook je ketel op 70!

Ondertussen roepen we iedereen op om de temperatuur van de verwarmingsketel op 70 graden of lager te zetten. Veel ketels staan namelijk nog op 80 of 85 graden terwijl dit helemaal niet nodig is en alleen maar extra gas en geld kost. Goed om te weten: verlagen naar 70 graden maakt voor het warme water uit je kraan of douche niets uit.

Je kunt de ketel zelf op 70 (of lager) zetten. Als dat lastig is, komen we graag helpen. Stuur dan een mailtje naar email hidden; JavaScript is required. Ook krijgen we graag een mailtje van iedereen die het zelf heeft gedaan en horen we na enige tijd of het bevalt.

 

De ketel op 70: het bevalt ons prima!

“Ook Gouden Boaijum 4 doet mee met “Zet ’m op 70”.

Zowel in ons huis als in het bedrijf (Pension/B&B Aan het Water) staan sinds april van dit jaar beide CV’s op 70 graden. Wij hebben slimme thermostaten waarop ook het gasverbruik is te zien van elk aangesloten toestel. Hoewel de verlaging van 80 naar 70 graden relatief nog kort geleden plaatsvond en er in de zomer geen warmtevraag is, zien wij in de maanden september, oktober en november dat het gasverbruik van 2020 10 tot 20% lager is t.o.v. 2019. Verder merken wij geen verschil in comfort voor wat betreft de verwarming van onze gebouwen. Nu moet het natuurlijk nog echt winter worden maar tot nu toe gaat het prima!“ (Chris van Haarlem)

 

Meer informatie

Op http://warmheeg.nl staat meer informatie over het project en beantwoorden we een groot aantal veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, stuur dan een mail naar email hidden; JavaScript is required.


Warm Heeg

3 september 2020

in Warm Heeg

Van zomerse naar winterse warmte

Nog niet eerder hebben we zo veel dagen achter elkaar zo’n warm Heeg gehad. Bijna niet voor te stellen dat we straks onze winterkleren weer uit de kast halen en de verwarming weer aanzetten. En toch gaat dat gebeuren, straks zitten we allemaal weer midden in de winterse variant van een warm Heeg. In onze dorpsvisie hebben we ons voorgenomen om in de toekomst ook in de winter een warm Heeg te hebben zonder gebruik van aardgas en andere fossiele brandstoffen. De Energiecoöperatie startte daarom begin 2019 het project Warm Heeg met als doel een duurzame collectieve warmtevoorziening voor het hele dorp, met warmte uit het Hegermeer en haalbaar en betaalbaar voor iedereen. Hoe staat het daar nu mee?

Wordt Heeg een proeftuin?

Na al die warmte frissen we graag ieders geheugen even op. In de eerste maanden van dit jaar hebben we samen met de gemeente een subsidieaanvraag geschreven voor het vervolg van Warm Heeg. De gemeente heeft deze aanvraag in april ingediend bij de rijksregeling Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Begin oktober horen we of Heeg ook inderdaad een ‘proeftuin’ wordt. Er worden ongeveer 25 aanvragen gehonoreerd en er zijn drie keer zoveel aanvragen ingediend dus het is spannend.

Vervolg

Als de subsidieaanvraag wordt toegekend kunnen we aan de slag met al het uitzoekwerk dat nodig is om tot een definitief ontwerp van het warmtenet te komen, met een definitieve kostenberekeningen en een definitieve aanbieding aan de individuele huishoudens. Dat is een flinke klus en dat gaat sowieso een tijd duren, misschien wel 2 of 3 jaar. Als alles positief uitpakt en er genoeg Hegemers zijn die willen deelnemen, start daarna de uitvoering.

 Wordt Heeg een proeftuin en kunnen we verder? We weten het in oktober, we houden u op de hoogte!

Meer informatie

Op http://warmheeg.nl staat meer informatie over het project en beantwoorden we een groot aantal veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, stuur dan een mail naar email hidden; JavaScript is required.

Warm Heeg

16 april 2020

Aquathermie en Warm Heeg in het zonnetje Op 11 maart kwam de stuurgroep van Warm Heeg bij elkaar om de eerste fase van het project af te ronden. De provincie maakte gebruik van dit moment om wereldkundig te maken dat ze aquathermie ziet als belangrijke techniek om Friese woningen duurzaam te gaan verwarmen. De provinciale […]

Lees het volledige artikel →

Warm Heeg

18 maart 2020

Zin in taart? Nog niet toegekomen aan het invullen van de vragenlijst? Doe het alsnog, om Heeg zo goed mogelijk in beeld te brengen! Zodra de 200-ste ingevulde lijst binnen is, verloten we onder de 200 invullers een Warm Heeg taart. Dus: haal een formulier op bij de Coop, download het op de website of […]

Lees het volledige artikel →