Nieuws van gymnastiekvereniging SSS Heeg

29 november 2020

Blij zijn we nu we door mogen blijven gaan met de gymlessen! Sporten is belangrijk en zorgt daarnaast voor veel plezier en sociaal contact. Ondanks de verschillende maatregelen organiseren we als vereniging binnen de vereniging wat leuke activiteiten. De (onderlinge) wedstrijden, springwedstrijden en fundagen kunnen niet doorgaan maar daar komen wel wat andere activiteiten voor […]

Lees het volledige artikel →

Opbrengst collecteweek HandicapNL

29 november 2020

van 21 september t/m 26 september 2020  De collecte heeft dit jaar het mooie bedrag opgebracht van € 1.256,57 Vorig jaar was de opbrengst € 1.190,55. Hierbij willen wij alle gevers en medewerkers heel hartelijk bedanken voor de enthousiaste medewerking aan deze collecte. Ook dank aan de invallers die direct klaar stonden om de collecte […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van de palingaak

29 november 2020

Fors winteronderhoud nodig en de reis naar en over de Oostzee krijgt vorm In de vorige Sylboade hebben we verslag gedaan van het afgelopen vaarseizoen, van de presentatie van het boek over de London-reis in 2019 en van het plan om in 2021 de reis naar de Oostzee te maken. Daar gaan we nu verder […]

Lees het volledige artikel →

IJsclub Heech

29 november 2020

Ook wij beleven een vreemd jubileum jaar! Zo zouden we dit jaar ons 150-jarig jubileumfeest vieren!!  Tijdens onze laatste vergadering is besloten dat alle besluiten in ieder geval een jaar opschuiven (ijs en weder dienende) o.a. het jubileumfeest, af en aantreden van bestuursleden en de ledenvergadering. Hierdoor blijven de aftredende bestuursleden nog een jaar zitten.  […]

Lees het volledige artikel →

Kinderopvang Yippee

29 november 2020

Na een lange tijd stil te hebben gestaan wat betreft de Sylboade pakken we de draad weer helemaal op. Er is veel veranderd binnen Yippee. Corona We beginnen met de corona tijd. Ook voor ons was dit wennen, aan het begin hebben we veel dingen moeten ontdekken en kijken hoe het loopt. Gelukkig mochten we […]

Lees het volledige artikel →

Ballade fan de Sinteklazeboer

29 november 2020

Yn ’t hertsje fan Hinnaard’radiel De feint, nijsgjirrich as in skries, stiet earne in boerehûs, dêr’t hiel joech foar de frou har wurd belies wat jierren lyn op wenne en joech him doe nei sliepen, in jonge widdo. ’t Wie dêr rom, mar tocht, ear’t him de lea befoel: in oare stjelp yn ’t wiid […]

Lees het volledige artikel →

Stichting Fertier

29 november 2020

Geld nodig voor een maatschappelijke activiteit of initiatief? Heb je een goed plan voor een activiteit of voor het realiseren van een initiatief voor je dorp, wijk of stad, dan is het geld vaak een probleem dit voor elkaar te krijgen. Naast zelfwerkzaamheid en/of eigen bijdrage ben je als initiatiefnemer vaak aangewezen op subsidies (gemeente […]

Lees het volledige artikel →

Zangles van Nynke

29 november 2020

 In de Sneeker werd mijn aandacht getrokken door een advertentie over zangles in Heeg. Gegeven door Nynke Gijsen. Natuurlijk willen we daar meer van weten! Dus een appje gestuurd. Nou, binnen de kortste keren hadden we een corona proof afspraak… Keurig op afstand drinken we een kopje thee en praten we al snel over haar […]

Lees het volledige artikel →

Heempark Heeg

29 november 2020

Heempark Heeg biedt buitenklussen aan voor thuiswerkers Voor iedereen die door al het thuiswerk behoefte heeft aan buitenactiviteiten, biedt Heempark Heeg dit najaar klussen in de natuur aan. Een ochtend in de buitenlucht de spieren aan het werk zetten kan goed helpen tegen de malaise die veel thuiswerkers ervaren. In klein gezelschap pakken we op […]

Lees het volledige artikel →

De veer van Gjalt, Iris-Marije, Jasper en Jildert

29 november 2020

Hallo, Wij zijn de nieuwe bewoners van de Simmerkrite 3. We wonen hier samen met onze twee zoontjes Jasper en Jildert. Op 19 augustus was het dan eindelijk zover, we kregen de sleutel van ons nieuwe huis op de Simmerkrite 3. De eerste paar weken zijn we flink aan het klussen geweest, de bovenverdieping is […]

Lees het volledige artikel →