Groenplein Heeg

24 december 2016

in Dorpstuin

Op het parkeerterrein van het dorpshuis wordt sinds enkele weken hard gewerkt aan het groene dorpsplein. Bezoekers van It Heechhús zagen de afgelopen weken hoe de werkzaamheden in sneltreinvaart vorderden. De houten walbeschoeiing afkomstig uit de passantenhaven, werd bij wijze van borstwering geplaatst rondom de nieuwe buitenzaal die nu aangelegd wordt. Met hetzelfde hout werd binnen in die zaal een golvende vorm aangelegd, waarlangs straks bankjes worden geplaatst. Menigeen slaakte een zucht van verlichting toen de houten beschoeiing op de definitieve hoogte werd afgezaagd.

De ruimte die nu wordt aangelegd biedt plaats aan een groen terras met speelgelegenheid. Om er een echt GroenPlein van te maken, komen in deze buitenzaal enkele bomen te staan en wordt de ruimte tussen de buitenwand en de golvende houten binnenwand beplant. Aan de zuidzijde van de buitenzaal (de kant van het Hegermeer) gaat de gemeente een nieuwe parkeerplaats maken, zodat het aantal parkeerplaatsen precies gelijk blijft. Wanneer de gemeente hiermee aan de slag gaat is nog niet bekend.

Het GroenPlein is een ontwerp van leden van de Dorpstuingroep en het Dorpshuisbestuur, aangevuld met andere belangstellenden uit het dorp. Voor de plannen kreeg de werkgroep een subsidie van Groen Dichterbij, waarna ook de gemeente Súdwest Fryslân besloot mee te investeren.   De aanleg van de buitenzaal is de eerste stap van het plan. Ook voor het terrein bij de voormalige jeu-de-boules-baan en de entree van het dorpshuis liggen nieuwe ontwerpen klaar. Om deze te kunnen uitvoeren moeten eerst nog aanvullende fondsen geworven worden.

De werkgroep is ‘út de skroeven’ dat het Groen Plein nu dan echt werkelijkheid wordt en is blij met alle positieve reacties die de vorderingen losmaken. De andere delen van het plan, met daarin een podium, een muziektent en een groene ‘rode loper’ naar It Heechhus, gaan voor een nog mooier Groen Plein zorgen: nog groener en levendiger.

Groenplein Heeg in wording