Met de palingaak het nieuwe jaar in !!!

11 januari 2021

in Palingaak

Een korte tergblik

Bij zo’n laatste editie van het jaar kijken we maar kort terug naar het afgelopen en uitgebreid naar het komend jaar. Want dat willen we eigenlijk allemaal: geloof en hoop in de toekomst hebben en niet te lang stilstaan bij tegenslag. Voor ons als vrijwilligersorganisatie valt het wat die tegenslag betreft verhoudingsgewijs best mee. Ja, we moesten dit jaar alle evenementen afzeggen. Ja, we konden niet op zeil varen. Nee, er hebben zich rond de aak en ons vrijwilligersteam geen besmettingen met het virus voorgedaan. En nee, de tegenslag viel verhoudingsgewijs mee omdat we voor de avondvaarten twee keer zoveel gasten mochten ontvangen dan in de voorgaande jaren.

Het varen zonder grootzeil bleek voor onze gasten een groot succes. Er was nu meer tijd en aandacht voor de verhalen over de palinghandel op London, de roemrijke historie van Heeg en het belang van een duurzame palingsector. Die verhalen werden gewaardeerd. En dan opeens blijkt onze bemanning Duits, Engels en Frans te spreken, met natuurlijk het Fries als de alles verbindende taal. Allemaal kleurrijke verhalen, waar ieder zijn/haar eigen schwung aan gaf. Zo leer je veel van elkaar.

Het jaar 2020 blijft ook in herinnering als het jaar waarin het boek over de tocht naar London verscheen. De symbolische aanbieding van het eerste exemplaar aan de Commissaris van de Koning, Arno Brok, vond op 12 september plaats. Jammer dat we er geen evenement van mochten maken, waar menig Hegemer deelgenoot van kon zijn. Het moest zo kleinschalig mogelijk. Daarom werd het boek op de Hegemer Mar aangeboden, vanuit de palingaak aan de Commissaris, aangemeerd op het Statenjacht aan de aak. We hebben daarvan in de Sylboade van oktober uitgebreid verslag gedaan. Al met al een gek jaar met toch dit gedenkwaardig moment.

2021: here we come!!

Wij kijken reikhalzend uit naar 2021. De reis naar en over de Oostzee is in volle voorbereiding. Dat geeft veel energie. Het is niet alleen stimulerend voor onszelf, maar ook voor eenieder om ons heen. We merken dat in Heeg zelf, bij winkels en bedrijven die ons zo steunen. Er zijn al flink wat aanmeldingen van donateurs, die graag willen meevaren. We weten natuurlijk niet hoe het er allemaal tegen die tijd, van 30 mei tot 12 juli, aan toe zal gaan.

Veiligheid en ons aller gezondheid zal zeker niet op het spel worden gezet door bovenmatig enthousiasme. Daar waken we goed voor. We realiseren ons dat het de komende zomer ook anders zal zijn dan voorgaande jaren. Maar laten we hopen dat de impact, die corona op ons leven heeft gehad in 2020, anders en liefst minder zal zijn. De komst van effectieve en veilige vaccins biedt perspectief.

We moeten nog wat rechtzetten. In de vorige Sylboade was het reisschema vermeld. De secure lezer zal ontdekt hebben dat daar een fout in zat. Zo wordt gesteld dat de reis van 30 mei tot 12 juli plaatsvindt en verderop dat de laatste week die van 25 juni tot 2 juli is. Dat klopt dus niet: de laatste week, terugvarend over de Noordzee, is volgens ons plan van 3 t/m 12 juli. Dat is, net als de eerste week, een vaartocht zonder onderbreking. In de tussenliggende vier weken zullen veel tussenstops gemaakt worden. Vooral oude en actieve havens aan de Sont met palingvissers worden aangedaan. En natuurlijk wordt ook Kopenhagen bezocht. Daar gaf de palinghandelaar aan de schipper van de palingaak door waar hij paling had ingekocht. Dat bepaalde de route, die de aak vanuit Kopenhagen ging varen om uiteindelijk met volle bun terug te keren in Heeg. In de begin jaren van de twintigste eeuw was het Anne Visser, die als handelaar instructie gaf aan de schipper, in die tijd Wiebe Mulder.

Het reisschema is dus:

De eerste week is van 30 mei tot 6 juni. Dat is een onafgebroken tocht. In die tussenliggende weken, de periode van 6 juni tot 3 juli, worden veel tussenstops gemaakt en kunnen donateurs meevaren voor een weekend of midweek. De laatste week is weer onafgebroken en loopt van 3 t/m 12 juli.

Toneelstuk

We mogen al melden dat Gerard van der Laan weer hard werkt aan een toneelstuk over Heeg en het water. Paling zal daarin niet ontbreken. Dat zal in de laatste weken van mei, voorafgaande aan het vertrek van de aak naar de Oostzee, worden opgevoerd. Maar anders dan bij het vertrek van de palingaak naar London, zal het in een soort carrousel op verschillende plaatsen in Heeg worden opgevoerd. Maar meer mogen we op dit moment niet verklappen.

Winteronderhoud

Maar genoeg over de komende reis naar en over de Oostzee. In het nieuwe jaar zullen we meer vertellen over de vaarroute en de verdere organisatie van deze reis. Ons staat deze winter een grote onderhoudsbeurt te wachten. De aak heeft dat bij regelmaat nodig. Voor de Oostzee-reis moet de aak ook dit jaar weer op het droge. Dat zal gebeuren in de loods van scheepswerf Ten Woude in IJlst. In de vorige Sylboade hebben we de uitnodiging gedaan om mee te helpen, wie daarvoor rond de jaarwisseling tijd en zin heeft. Die uitnodiging is er nog steeds: graag daarvoor contact opnemen met Johannes Hobma of Rinus Grondsma.

Natuurlijk hadden we het nieuwe jaar graag gestart met het heffen van het glas rond de aak. We hebben elkaar veel te wensen voor 2021. Maar omdat de grootste wens toch wel een goede gezondheid is, willen ook wij geen enkel risico lopen en jullie niet voor een risicovol dilemma plaatsen. Vandaar dat we deze jaarwisseling hiervan afzien.

Maar dat laat onverlet dat we ons gesterkt weten door een mooie groep vrijwilligers, donateurs en sponsoren en bovenal een hechte dorpsgemeenschap, waarop de aak welvaart !!!