Nieuws van de palingaak

8 juli 2021

in Palingaak

 

Het wordt echt een mooie zomer

Dit voorjaar durfden we alleen maar te dromen van een mooie zomer. Maar het lijkt er nu toch echt van te komen. De oefentochten in de maanden april en mei waren een groot succes. Zowel voor de schippers als de stuur- en bootslieden is er het nodige bijgespijkerd aan kennis en vaardigheden. Tijdens één van de laatste oefentochten, op donderdagavond 20 mei, ging het toch nog mis. Bij een voordewindse koers keek onze schipper gelukkig zo nu en dan achterom. Zo zag hij aan de wolken dat er een enorme windhoos op komst was. In allerijl werd daarom het grootzeil gevierd.

Dat was nog maar nauwelijks goed en wel gebeurd of de wind joeg het grootzeil weer omhoog. Daarbij braken vrijwel alle hoepels, waarmee het grootzeil aan de mast is belegd. Die hoepels hebben dezelfde functie als rakbanden, die we bij kleinere klassieke schepen zien. De palingaak heeft hoepels, die nergens te koop zijn en destijds speciaal voor de aak zijn gemaakt. Dat is vakwerk en vraagt speciaal hout en speciale vaardigheden. Er zat dus niets anders op dan de hoepels te repareren. Johannes Hobma heeft de gebroken hoepels zeer vakkundig met aluminium strips verstevigd. Op de foto zie je hem aan het werk. Hij heeft er nog een verfje overheen gedaan, waardoor de reparatie bijna niet te zien is. Zo kunnen we toch deze zomer met het volle zeil varen.

 

En dat volle zeil zal deze zomer ook regelmatig gevoerd worden. Wellicht doen we dat nog beperkt op de avondvaarten. Met die avondvaarten zijn we 10 juni gestart. We verwachten rond de tijd dat deze Sylboade verschijnt, ook op de dinsdagavonden te varen.

Het VVV/beleefcentrum biedt dit jaar de gelegenheid om niet alleen een avondtocht in het centrum te boeken, maar dat kan nu ook online via de website van VVV Heeg. Als je daar zoekt op palingaak, vind je de mogelijkheid om een avondtocht te boeken.

En natuurlijk kan het boeken van een avondtocht ook altijd nog op de aak zelf, vlak voor het vertrek, ergens tussen 18.45 en 19.00 uur. Je loopt dan wel het risico dat de tocht is volgeboekt.

En vanaf augustus verwachten we met groepen te varen. Voor een dergelijk arrangement kan contact worden opgenomen via de website van de palingaak. In overleg wordt een programma gemaakt voor groepen tot circa 12 personen. Elk moment van de week kunnen we voor zo’n arrangement uitvaren, behalve natuurlijk de vaste dinsdag- en donderdagavonden.

Deze zomer vindt ook een bestuurswisseling plaats. Jan Willem Hoorn heeft van Marius Jonkhart in 2017 het voorzitterschap overgenomen. Goed om nog eens te melden dat Marius ervoor heeft gezorgd dat de aak gebouwd kon worden. Hij heeft niet alleen de gelden bijeen gebracht om de bouw te financieren, hij heeft de hele bouwvoorbereiding en de bouw zelf als project geleid. In die tijd had Heeg ook een houtbouw museum. Juist tijdens de bouw van de palingaak heeft dat museum veel bezoekers gehad.

Door het vertrek naar het buitenland moest Marius het voorzitterschap overdragen. Jan Willem heeft dat overgenomen met de intentie om het vlot over te kunnen dragen aan iemand met leiderschap, die ook met de aak kan varen en met de bemanning een team vormt. Die persoon is gevonden en heeft het voorzitterschap per 1 juli overgenomen. Het bestuur is zeer verheugd dat Maarten Stuurman vanaf die datum voorzitter is. Jan Willem is vanaf die datum secretaris van het bestuur. Samen met Rob Bosman als penningmeester, Rinus Grondsma met de portefeuille onderhoud, José Arbon met de portefeuille gastheerlijkheid en Freerk Visserman, die als palingvisser onze ambassadeur is, vormen wij al enige jaren een hecht team.

Onder het voorzitterschap van Jan Willem heeft de palingaak in 2019 haar historische tocht naar London gemaakt. Onder het voorzitterschap van Maarten zal de aak in 2022 een evenzo historische tocht over de Oostzee maken richting Kopenhagen. De voorbereidingen voor die tocht zijn in volle gang.

En dan nog dit.

Kees de Jong reikt ons zo nu en dan prachtige artikelen aan over de rijke geschiedenis van de palinghandel op London vanuit Heeg. Zo ook een verhaal uit 1957 over de toen 72-jarige Jarich Fortuin, één van de laatste Hegemer ‘ielskippers’. Wij gaan door met het documenteren van dergelijke verhalen en bekijken op welke manier we daar vele mensen een plezier mee kunnen doen.