Kinderopvang ’t Flinderke

8 augustus 2014

in 't Flinterke

De kinderen van ’t Flinterke hebben van 2 t/m 6 juni een Tomke en Romke week gevierd. Alles stond in het teken van Tomke en zijn hondje Romke.

Voor alle kinderen was er een boekje met leuke Friese verhaaltjes over Tomke en Romke.
Griet van der Heide kwam ons het verhaaltje ”In namme foar de beer” voorlezen op ’t Flinterke en nog een verhaaltje over “De nije bril”

Er was een echte “van der Heide beer“ meegenomen en nog wat oude brillen om even te passen!

Leuke uitspraak: Bij het halen en brengen van kinderen drukken ouders op onze bel.
Als we dan niet snel genoeg open doen roept Haye Speerstra “net thûs!”
’t Flinterke wenst iedereen een fijne zomervakantie toe!

Wilt u uw kind opgeven voor het kinderdagverblijf, de peuteropvang of Buitenschoolse opvang? Of wilt u meer informatie? Dat kan natuurlijk!!