november 2021

IJsclub Heech

7 november 2021

in IJsclub Heeg

IJSCLUB HEECH –  Opgericht 26 maart 1870

De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op

vrijdag 10 december 2021 in de Boeier te Heeg

Aanvang 20.30 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken.
 4. Notulen vorige vergadering.
 5. Jaarverslag secretaris 2019/2020 en 2020/2021
 6. Jaarverslag penningmeester 2019/2020 en 2020/2021
 7. Verslag kascommissie.
 8. Benoeming kascommissie.
 9. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar               Lieuwe Bijl

Aftredend en herkiesbaar                       Hjerke Hartstra

Aftredend en herkiesbaar                       Theo Speerstra

Nieuw bestuurslid                                    Sybren Bosma

 1. Pauze, waarin verkoop loten.
 2. Rondvraag.
 3. Verloting
 4. Gastspreker Jan Ykema – voormalig langebaanschaatser
 5. Sluiting

Voorzitter,               Theo Speerstra
Secretaris,                Bauke de Jong
Penningmeester,    Hjerke Hartstra

De ijsclub is ook benaderbaar via facebook en twitter  www.ijsclubHeech.nl

 

Duurzaam Heeg

7 november 2021

in Duurzaam Heeg

Volleybalvereniging Heecherop

7 november 2021

Na maanden van stilstand kunnen we eindelijk weer een balletje slaan! We hopen ditmaal op een normaal seizoensverloop. In de afgelopen twee seizoenen werd de competitie vanwege corona stilgelegd, erg jammer, want onze teams stonden er goed voor! Hier wat leuke weetjes over onze volleybalvereniging: Wist je dat… Heecherop momenteel 4 CMV teams, jeugd A-team, […]

Lees het volledige artikel →

Sinterklaasgevoel

7 november 2021

Sinterklaasgevoel   Als kind geloofde je in Sinterklaas, nu gelooft Sinterklaas in het kind.   Vroeger waren Pieten de baas, nu zijn de bazen zwarte Piet.   Vroeger kreeg je cadeaus van Sinterklaas, nu koop je Sinterklaascadeaus.   Vroeger mijmerde je op de kade…. nu mijmer je over vroeger.

Lees het volledige artikel →

Basisschool It Wraldfinster

7 november 2021

Dierendag Wat was het maandag 4 oktober een dolle beestenbende op school. We vierden deze dag dat het fijn is om een (huis)dier te hebben. Alle kinderen kregen de kans om hun dier te laten zien en er iets over te vertellen op het podium. We hebben katten, honden, konijnen, hamsters, hanen, geiten, een spin […]

Lees het volledige artikel →

Voor een toekomst zonder dementie

7 november 2021

In de week van 7 tot en met 13 november vindt de collecte van Alzheimer Nederland plaats. In heel Nederland gaan ruim 21.000 collectanten deur aan deur om geld in te zamelen. De jaarlijkse collecteweek in november is ontzettend belangrijk voor het werk van Alzheimer Nederland. Vrijwillige collectanten halen dan geld op voor een toekomst […]

Lees het volledige artikel →

CMV Crescendo Heeg zoekt muziekanten!!

7 november 2021
Lees het volledige artikel →

We gaan weer kleuren!! – Sylboade kleurwedstrijd

7 november 2021

Terwijl we nog in de herfst zitten kunnen we ons niet onttrekken aan het feit dat het alweer tijd wordt!! Tijd om ons Sinterklaasfeest voor te bereiden!! En de redactie van de Sylboade staat ook dit jaar weer paraat om onze vrolijke traditie, die het inmiddels geworden is, voort te zetten… Dus: we gaan weer […]

Lees het volledige artikel →

St. Jozefschool

7 november 2021

Meester Paul “getrouwd” Feest op de Jozefschool! Meester Paul ging trouwen, althans, hij ging samen met Helga een geregistreerd partnerschap aan. Iets wat heel erg lijkt op trouwen. Meester Paul en Helga hebben dit bescheiden gevierd op vrijdag 8 oktober met familie en vrienden maar daar kom je natuurlijk op de Jozefschool niet mee weg. […]

Lees het volledige artikel →

Jentsje Popma – ‘Heer under de Fryske skilders’

7 november 2021

Yn de Sylboade fan ôfrûne oktober stiet in artikel oer it boek De Friezen fan skriuwer/sjoernalist Flip van Doorn út Drylts. Dizze moanne giet it opnij om in boek – dizze kear oer in keunstner dy’t net allinne in folbloed Fries is mar dy’t op de lêste dei fan de moanne septimber op ’e kop […]

Lees het volledige artikel →