februari 2015

Boeiernieuws

6 februari 2015

in Boeiernieuws

De beste wensen.
Allereerst willen wij, ook namens al onze medewerkers iedereen een heel fijn 2015 wensen en we hopen samen met jullie weer veel gezellige “Boeieravondjes” te beleven!!!!!!

Klaverjassen.
Maar liefst 20 enthousiaste klaverjassers hebben de kaarten ter hand genomen op 14 november. Maar ook bij een opkomst van vijf tafels kan er maar een met de eerste prijs naar huis! Sjoerd de Vries was de gelukkige. Hij haalde een eindscore van 6788 punten. Niet ver daarachter kwam Sonja Hilverda met 6769 punten. Derde in rij werd Sietse Altena met 6733 punten. Freerk Visserman is naar huis gegaan met de poedelprijs. 5037 punten voor de hekkensluiter.
Ook op het ‘ heerlijk avondje’ werd er gekaart. Iets minder tafels dan de vorige keer maar dat zal waarschijnlijk aan de goed heilig man hebben gelegen!? Wybe Vellinga had de meeste punten deze avond. 7054 punten waren goed voor de eerste prijs. Jantine Kiestra had met 6869 punten de tweede prijs en als derde eindigde Menne Attema met 6838 punten. Jitte Huitema mocht de poedel meenemen naar de Nijedyk. Hij behaalde 4839 punten.

De overige klaverjas avonden zijn: 9 januari, 30 januari, 20 februari, 13 maart en 3 april.

Tot ziens in De Boeier.

Uitnodiging

Het bestuur van Uitvaartvereniging De Laatste Eer te Heeg nodigt u hierbij uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering.
Deze wordt gehouden op maandag 16 februari 2015 om 20.00 uur in It Heechhûs te Heeg.

De agenda luidt als volgt:
• Opening door de voorzitter
• Verslag ledenvergadering 2014 en jaarverslag 2014 door de secretaris
• Verslag 2014 door penningmeester’
• Verslag kascommissie en benoeming kascommissie
• Vaststelling contributie
• verenigings vergoeding
• Incasso’s
• Bestuursverkiezing Dhr. Folkertsma aftredend, kandidaat .Dhr. B.Vlas heeft zich kandidaat gesteld voor het bestuur. Tegen kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur.
• Rondvraag
• Sluiting.

U bent van harte welkom.

Japke vd Weij voorzitter
Froukje Wienia secretaris
Suzan Zijlstra penningmeester
Douwe Cnossen
Gerrit Folkertsma
Ries de Bruin

Bestuur Uitvaartvereniging
De Laatste Eer te Heeg

Kinderdagverblijf ’t Flinderke

6 februari 2015

Een terugblik ………………. Op vier december gaat ineens de bel…………..Haye vraagt “ Is dat zwarte piet?” Haye gaat nooit naar ’t Flinterke……………..maar naar zijn werk. Op de groep is het donker aan het worden…….Taeke “Het is hier veel donker in dit huis” “Taeke hoe wil jij je oliebol, in stukjes? “……………….Taeke “Nee doe maar dubbel” […]

Lees het volledige artikel →

Een nieuwe salon in Heeg….

6 februari 2015

Volgens sommige bladen is de mani-en pedicure salon het meest populair onder de startende ondernemers in het jaar 2014. En natuurlijk loopt Heeg hiermee niet achter… Want wij hebben sinds kort Dieuwke de Jong‼ En natuurlijk is het dan hoog tijd voor een gesprekje. Sinds 1 december 2014 zit ze in de ruimte boven de […]

Lees het volledige artikel →

It Wraldfinster

6 februari 2015

Groep 8 heeft dit jaar een voorleeswedstrijd gehouden. Daaraan mochten alle kinderen van groep 7 en 8 meedoen. In groep 8 deden Riemer Durk, Jetze, Jada, Annelie en Nahida mee. De beste van elke groep werd gekozen door de kinderen. Die mochten op allerlei gebieden een cijfer geven zoals de klas inkijken, kinderen het verhaal […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van SSS Heeg

6 februari 2015

Pieten komen langs Woensdag 3 december kwamen de zwarte pieten weer langs bij de gym van S.S.S. Altijd weer erg bijzonder dat de pieten komen en natuurlijk erg spannend! De kleuters en de meisjes van de 2e groep gingen oefenen om het fel begeerde pietendiploma te halen. Er moest geoefend worden op: – pakjes in […]

Lees het volledige artikel →

BSO Bernewille

6 februari 2015

Terugblik kerstvakantie Wat hebben we weer leuke dingen gedaan bij de BSO. Zo hebben we heerlijke kerstkoekjes gebakken en opgegeten natuurlijk. Ze waren heerlijk! En dankzij de kurken die hebben gekregen zijn hiervan kerstboompjes geknutseld. Met een lijmpistool gingen de kinderen in de week en het resultaat is super leuk geworden. U heeft ze misschien […]

Lees het volledige artikel →

Andre de Jong auto’s

6 februari 2015

Beste dorpsgenoten, Ons bedrijf is gestart in september 2011. We gaan dus ondertussen alweer het vierde jaar in. We zijn begonnen als deeltijd ondernemer maar vanaf dit jaar gaan we 24/7 aan de slag, de toegenomen werkzaamheden laten dat nu toe. Wonen en werken op de Draei 5 is wat we altijd graag wouden. Een […]

Lees het volledige artikel →

St.Jozefschool

6 februari 2015

  Welkom: Hielke, Arjen en Mees, jullie zijn nu vier jaar en mogen naar de basisschool! Veel plezier in groep 1! Sinterklaas Ja hoor, eindelijk was het zover. Op vrijdagmorgen 5 december om 8.15 uur arriveerde Sinterklaas bij it Wrâldfinster en de St. Jozefschool. Yvonne de Rooij, interim directeur van de St. Jozefschool, heette Sint […]

Lees het volledige artikel →

Voorwoord

6 februari 2015

Geachte lezer(es), Een nieuw jaar brengt veel veranderingen met zich mee. Het kan zijn dat u zelf de aanstichter bent van deze veranderingen met bijvoorbeeld nieuwe voornemens. Maar het kan ook zijn dat anderen het hebben bepaald, en dan is het weer even wennen om in het ritme te komen. Zo overkwam het bij mij […]

Lees het volledige artikel →