mei 2011

Na afloop van de feestelijke opening van het vaarseizoen op zaterdag 23 april, is er een rood Adidas trainingshirt M bij ons op de stoep achter gebleven. Je kunt het afhalen bij Stien Huismans-van der Velde, De Syl 10. Tel 442711.

 

Per 2 mei gaan de huisartsen van Heeg mee doen met de Dokterswacht in Sneek. Middels een schrijven is iedereen hiervan op de hoogte gebracht. Wanneer u ’s avonds na 17.00 uur, ’s nachts, in het weekend of op feestdagen spoedeisende huisartsenzorg nodig heeft, belt u: 0900-112 7 112 (€ 0,10 per minuut).  Lees het volledige artikel →

Heechereltsje – Sylboade jan. 2009

4 mei 2011

Wie kan mij helpen aan de Sylboade van jaargang 28, januari 2009, nummer 1? Ik heb tot nu toe alle Sylboades bewaard en deze mis ik helaas. Kunt u mij helpen om mijn archief weer compleet te maken? Graag contact opnemen met Arjen Hoekstra tel. 0515-413646.

Lees het volledige artikel →

Stichting Heeg Fanalds – Straatnamen 1968

4 mei 2011

Hoe zag Heeg er in 1968 uit (43 jaar geleden) i.v.m. de nieuwe straatnaamgeving en huisnummers door de gemeente Wymbrits ingevoerd. Heeg had toen ongeveer 420 woningen die bewoond waren,dat zijn er nu ongeveer 1050 (volgens Sylboade). Op Osingahuizen en Lytshuizen waren totaal ongeveer 60 woningen bewoond. Er waren 24 winkels (nu 14). Er wonen nu nog in 31 (!) […]

Lees het volledige artikel →

Familiebericht

4 mei 2011

Beste Hegemers! Hierbij willen we iedereen bedanken voor de geweldige steun die wij hebben gekregen bij de geboorte van onze zoon Jan Gerrit Vis (roepnaam Jan). Het was een moeilijke start maar jullie kaartjes en betrokkenheid hebben ons erg goed gedaan. Bedankt! Vriendelijke groeten van Stephan & Frea Buterhoeke 26 HEEG

Lees het volledige artikel →

Tryater mei Macbeth en Tomke yn Heech

4 mei 2011

Macbeth Freed 6 maaie en sneon 7 maaie, oanf. 20.00 oere . Terrein Johan Oost Ierde en dize, modder en bloed. Oarlochsheld Macbeth komt fan it slachfjild. Hy is in man mei in grutte ambysje. Hy wit dat ‘er kwea docht – hy lijt der ûnder – mar is dreaun troch syn langstme nei macht. […]

Lees het volledige artikel →

Bennie Huisman mei ‘It skouke fan pake…’

4 mei 2011

Op freed 13 maaie o.s. is der yn It Heechhûs in literêr-muzikaal programma fan sjonger & skriuwer Bennie Huisman. Syn gasten binne dizze jûn: sjongster Frederike Kleefstra, en ferteller fan folks- & reisferhalen Douwe Kootstra. Foarich jier kaam fan Bennie Huisman in roman út mei in autobiografysk karakter. Mei as titel: ‘Lytse histoarje fan langst’. […]

Lees het volledige artikel →

Klaverjassen – Heechhus

4 mei 2011

Dit was alweer de laatste keer kaarten van dit seizoen. Er waren niet zoveel kaarters maar wel gezellig en daar gaat het tenslotte om. Om acht uur moesten we nog 1 speler hebben en dus werdt Epie gebeld. Binnen een paar minuten was hij er al. Nu konden we los en er werdt weer omraak […]

Lees het volledige artikel →

Achter de schermen van de Sylboade

4 mei 2011

Deze maand willen we de lezers van de Sylboade graag een kijkje in de “keuken”van de Sylboade geven. Zoals iedereen wel weet, wordt het blad uitsluitend door vrijwilligers gemaakt. Het begint allemaal bij de redactievergadering. Dan kijken we naar de binnengekomen artikelen en de bijdragen van onze eigen redactieleden. Zo kunnen we grofweg een opzet […]

Lees het volledige artikel →

It Wraldfinster

4 mei 2011

Technieklessen groep 7 en 8 In het kader van de technieklessen is dhr. Slaverda op 25 maart van WETSUS bij ons op school geweest. Wetsus richt zich op de ontwikkeling van nieuwe technologieën op het gebied van duurzaam water. De kinderen hebben veel geleerd over water, watervervuiling, waterzuivering en alles wat met water te maken […]

Lees het volledige artikel →