Crescendo

Crescendo

10 maart 2022

in Crescendo

 

We willen graag dat de bewoners van (de):

 

 • Túnstrjitte/Tuskenwei/it Sypke de container plaatsen aan de Nijedyk;
 • zijstraten van de Harinxmastrjitte/Tsjerkebuorren de container plaatsen aan de Harinxmastrjitte;
 • woonarken aan de Koaldyk de container plaatsen aan de Tollewei;
 • It Skarspaed de container plaatsen aan de Hollingerstrjitte;
 • Hinxtepoelspaed de container plaatsen aan de Djipsleatswei;
 • doodlopende straat aan de Homeie de container op de doorlopende route plaatsen;
 • doodlopende straten aan de Molefinne de container plaatsen aan de doorlopende route aan de Molefinne;
 • doodlopende straten van de Helling, Wite Muonts, Spinnekop de container op de doorlopende route plaatsen;
 • zijstraten van it Bûtlân de container plaatsen aan de doorgaande route
  (dit geldt ook voor het bedrijfspapier);
 • oneven nummers aan de Opper de container plaatsen bij de splitsing (bij nr. 25).

Nieuwe papiercontainers:

Inmiddels hebben we de eerste oud papieractie nieuwe stijl gehad en het is behoorlijk goed verlopen, rond 21.00 uur was alles klaar. Blijkbaar zijn er nog onduidelijkheden waar de container verzamelplekken zijn, er stonden nog diverse containers aan doodlopende straten.

Hierbij nog even een herinnering.

Bij vragen neemt u contact op met:

Homme Bakker, namens Crescendo Heeg

email hidden; JavaScript is required

 

C.M.V. Crescendo Heeg

25 januari 2022

Betreft: voortgang oud papieractie Beste dorpsgenoten, Allereerst natuurlijk iedereen de beste wensen voor 2022!! Nieuwe papiercontainers: Als het goed is heeft de gemeente inmiddels bij alle particulieren in Heeg e.o. de papiercontainers rondgebracht. Op woensdag 9 februari vanaf 18.30 uur hebben we voor het eerst oud papier ophalen nieuwe stijl. We hopen dat alle inwoners […]

Lees het volledige artikel →

C.M.V. Crescendo Heeg

20 december 2021

Dorpsgenoten, Betreft: voortgang oud papieractie Recent is er overleg geweest met de gemeente over de toekomst van het oud papier. Vanwege afspraken met de provincie kan de gemeente geen toestemming geven voor het gezamenlijk ophalen van particulier en bedrijfspapier. Momenteel halen wij alles op, maar dit zal anders moeten. Voor particulieren stelt de gemeente voor […]

Lees het volledige artikel →

Anjeractie – C.M.V. CRESCENDO Heeg

8 juli 2021

  Aan alle inwoners van Heeg e.o., Inmiddels is de tweede digitale Anjeractie een feit en de opbrengst is dit jaar het mooie bedrag; € 950,17 netto. Hier zijn we heel erg blij mee; zeker omdat de gehele opbrengst ook dit jaar naar Crescendo gaat. Dit is een mooie financiële injectie voor onze vereniging!!! We […]

Lees het volledige artikel →

C.M.V. Crescendo Heeg – Oud papier

8 juli 2021

Aan alle inwoners van Heeg e.o., Betreft: oud papier problematiek. Beste dorpsgenoten, Al meer dan 65 jaar halen we als muziekvereniging Crescendo het oud papier op in Heeg om onze vereniging financieel gezond te houden. Zoals u weet heeft de gemeente een aanbesteding aangenomen met een andere partij wat ten nadele is voor ons als […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van CMV Crescendo

5 maart 2021

VOOR IEDEREEN DIE CMV CRESCENDO EEN WARM HART TOEDRAAGT! Musicbox: een uniek concept dat aan kracht wint in Coronatijd! Anders dan de naam doet vermoeden is Musicbox een echt Fries bedrijf dat begin 2020 is opgericht door Jouke Wijnja (IJlst) en Rindert van der Eems (Boazum). Beide zijn werkzaam in verzekeringen én gepassioneerd muzikant. Musicbox […]

Lees het volledige artikel →

C.M.V. “Crescendo” Heeg

11 januari 2021

Aan alle inwoners van Heeg e.o. Betreft: oud papier perikelen Op 20 oktober kregen wij een brief van de gemeente met het slechte bericht dat we vanwege de lage kilo prijs, of moeten stoppen met het ophalen van het oud papier en gebruik maken van een afbouwregeling of doorgaan op eigen kosten. Dit laatste betekent […]

Lees het volledige artikel →