februari 2018

 

 

Beste dorpsgenoten,

Er zijn weer een aantal stappen gezet richting de realisatie van de reuze waterglijbaan. Zo hebben wij van de Provincie uit het Mienskipfûns een toezegging van € 35.000 ontvangen. De commissie Koning van het grasland, zij hebben de catering rondom de drie voorstellingen verzorgd, schenken de winst van € 580 aan de waterglijbaan. Heel hartelijk dank voor deze bijdragen.

Bij Coop Gerritsma kunt u het statiegeldbonnetje aan de waterglijbaan schenken door het in de daarvoor bestemde bakje te doen. Dat kan het hele eerste kwartaal, dus tot en met 31 maart. En het bedrag zal door Coop Gerritsma worden verdubbeld!!! Een actie waar wij heel blij mee zijn.

Wilt u ook een actie bedenken om een bijdrage te leveren, dan horen wij het graag.

Vriendelijke groeten namens de glijbaan commissie.

Dick Schrama

Penningmeester OVH 2000

email hidden; JavaScript is required

 

Wist u dat:

  • Op donderdag 19 april om 20.00 uur onze jaarvergadering plaats zal vinden,
  • 21 december, presentatie van “Mooi Heeg” en CIG een succesavond was. Heeg op termijn overal toegankelijk wordt voor bewoners en bezoekers, die een fysieke beperking hebben,
  • Helga Kooystra en Esther de Boer tot het bestuur zijn toegetreden,
  • Een nieuw beleidsplan voor PBH in de maak is,
  • De Waard begint of inmiddels is begonnen met het bouwrijp maken van haven Foekema,
  • De Passantenhaven eindelijk zijn noodzakelijke toiletgebouw krijgt,
  • Huizenbouw plaats vindt op het terrein van de voormalige katholieke school.

 

 

Jaarvergadering “De Laatste Eer”

18 februari 2018

Het bestuur van uitvaartvereniging “De Laatste Eer” nodigt u hierbij uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden op maandag 26 februari 2018 om 20.00 uur in “It Heechhûs” te Heeg. AGENDA: Opening door de voorzitter Verslag algemene ledenvergadering 2017 en jaarverslag 2017 door de secretaris Verslag 2017 door de penningmeester […]

Lees het volledige artikel →

Oorlogsherinneringen

18 februari 2018

Oorlogsherinneringen van Rense Piso Rense had nog wat beleefd dat hij nooit zou vergeten, zo schreef hij: Het was in de herfst van 1944, het was toen zoo dat elk probeerde wat extra te  krijgen, want wat eten en drinken betrof langs de gewone weg, had iedereen te weinig. Ik had namelijk een zwager (Klaas […]

Lees het volledige artikel →

Verslag 33ste Biljarttoernooi 8 & 9 december 2017

17 februari 2018

Wanneer het biljarttoernooi aanvangt is het ijzig stil in de Boeier. Dat op zich kan gebeuren, maar niet wanneer Chris Bijl aan het biljarten is. Maar als hij in beurt twee een serie van 14 maakt kun je een speld horen vallen. Daarna is alles weer vanouds. Chris wint in 15 brt van Theo Potma […]

Lees het volledige artikel →

Overgewicht en Diabetes de baas!

17 februari 2018

(Verander je leven. Doe het samen!)   Hoe zou u het vinden om gewicht te verliezen? Wat zou u doen als u zich energieker, vitaler en gezonder zou voelen? Hoe zou uw leven eruitzien zonder diabetes type 2? Hoe zou u het vinden om geen of minder medicatie te hoeven gebruiken? Overgewicht is een grote […]

Lees het volledige artikel →

Heegemer Skutsje Ora et Labora in 2018

17 februari 2018

Inmiddels zijn de feestdagen weer voorbij en is het nieuwe jaar ingeluid. Namens de stichting Heegemer Skûtsje en zijn bestuur, Schipper Sietse Broersma en de bemanningsleden willen we u een voorspoedig 2018 toewensen. Ongetwijfeld heeft u het Heegemer skûtsje weer met verlichting kunnen bewonderen op het terrein van transport bedrijf Veenstra-Fritom in Heeg. We willen […]

Lees het volledige artikel →

Heechspaning – Benefiet 2018!

17 februari 2018

Alweer 2018, een nieuw jaar en dus ook een nieuw benefiet. We zijn druk bezig de laatste dingen hiervoor te regelen, de band te boeken en natuurlijk onze “Hegemer-artiesten” te zoeken. Want zonder artiesten geen Benefiet! Op zaterdag 17 februari zullen we er samen in het dorpshuis een gezellige avond van maken. Onder het genot […]

Lees het volledige artikel →

Het jaar van Heeg Promotie

17 februari 2018

Yn Heech is altyd wat te dwaan! Dankzij de inzet van heel veel  vrijwilligers werd  de zomer van 2017 voor Heeg Promotie een groot succes! Door het enthousiasme van al die mensen konden er weer  talloze activiteiten in Heeg op touw gezet worden. Op de Syl, in de Harinxmastrjitte, op het strand, in de knutselzaal […]

Lees het volledige artikel →

C.M.V. Crescendo Heeg – Familieconcert

17 februari 2018

Vooraankondiging! Familieconcert op zondag 18 maart a.s. om 15.30 uur in it Heechhûs te Heeg, m.m.v.: CMV Crescendo Heeg, jeugdkorps Trijeklank en de Bogies, het onderbouworkest van Bogerman Sneek. Over dit spetterende concert meer info in de volgende Sylboade, houd deze datum vast vrij!

Lees het volledige artikel →