Heeg Promotie

Yn Heech is altyd wat te dwaan!

Dankzij de inzet van heel veel  vrijwilligers werd  de zomer van 2017 voor Heeg Promotie een groot succes!

Door het enthousiasme van al die mensen konden er weer  talloze activiteiten in Heeg op touw gezet worden. Op de Syl, in de Harinxmastrjitte, op het strand, in de knutselzaal van de VVV, bij de boeren in de stal, in het schiphuis van de Stayokay, in het Heempark, op het water en eigenlijk door het hele dorp was het deze zomer een drukte van belang. En dat bleef zeker niet onopgemerkt! Van veel mensen uit omliggende dorpen en steden, van  gemeentebestuurders en vooral van toeristen in Heeg kwamen de complimenten over het werk van al die vrijwilligers. En dat is nou precies de bedoeling  van Heeg Promotie! Heeg neerzetten als dorp dat je zeker moet bezoeken als je op vakantie bent in Friesland. Want behalve dat het leuk is om te doen is het werk van Heeg Promotie voor het dorp ook heel belangrijk.

Heeg moet het, zoals iedereen wel weet, voor een groot deel van zijn bestaan hebben van het toerisme. Het dorp is mede door zijn goede ligging aan het Heegermeer al tientallen jaren één van de belangrijkste en  bekendste watersportdorpen van Nederland. Maar om die bekendheid uit te nutten en het (herhalings)bezoek aan het dorp te stimuleren is een toeristische-, of als je wilt vakantiesfeer, absoluut noodzakelijk. En daar zijn al die vrijwilligers de hele zomer druk mee geweest.

Het seizoen begon weer met de  Opstapdag  in april, mede door het mooie weer en omdat  het meivakantie was werd de Opstapdag drukbezocht. Om 10.00 uur stond er al een heel kluitje volk op de Syl om op één van de boten te stappen en een kort vaartochtje te maken. Er waren bezoekers uit het hele land, voornamelijk mensen die ergens in Friesland op vakantie waren en via Facebook en de evenementensite van de VVV de Opstapdag wisten te vinden. Het was maar goed  dat de Palingaak er ook bij was (102 passagiers in 2 vaartochten) anders hadden de bezoekers niet eens allemaal mee kunnen varen.

In juni was er de markt Hearlik Heech. Door een hobbeltje  in de organisatie  bijna afgelast,  maar door de grote inzet van Bernou de Jong kon deze gezellige marktdag in juni alsnog gehouden worden.

In de eerste week van de zomervakantie was het drukbezochte Timmerdorp Heeg. 150 kinderen, veel vrijwilligers, ouders, stagiaires en heel veel toeschouwers waren op de been om het Timmerdorp weer tot een groots kinderfestijn te maken. Onder leiding van Rein Brouwer en zijn hechte team werd het weer een fantastisch succes. En het afsluitende vreugdevuur op de Rakkenpôlle, onder toezicht van de brandweer, bracht een enorme en gezellige drukte op de been.

Aansluitend organiseerden Bernou en  Erica  4 weken lang  het Zomerprogramma Heeg.  Zonder uitzondering werden alle onderdelen van dit dagelijkse  programma heel goed bezocht. Ouders en kinderen die met de boot in Friesland op vakantie waren kwamen speciaal (terug) naar Heeg om aan het  Zomerprogramma deel te nemen! Dat zegt wel iets en Heeg Promotie is dan ook ontzettend trots op Bernou en Erica, want ze hebben het supergoed georganiseerd en uitgevoerd.

De Zomermarkten zijn belangrijk om een gezellige vakantiesfeer in de Harinxmastraat op te roepen.  En dat is prima gelukt. Per week groeide het aantal kramen tot uiteindelijk wel 36 tijdens de laatste marktdag en vanuit de verre omtrek meldden standhouders zich aan om in Heeg op de markt te mogen staan. Ook een groot succes voor Bernou en Erica die deze markten  van begin tot eind hebben georganiseerd!

De Zomerspelen, op  5 zaterdagavond in de vakantieweken, werden dit jaar geteisterd door slecht weer en veel regen. Hartstikke sneu voor deelnemers, toeschouwers en organiserende vrijwilligers. Gelukkig lieten Roel, Feddy, Freerk en hun team zich hierdoor niet afschrikken en nog gelukkiger: de deelnemers ook niet. Iedere  Zomerspel-avond  mocht zich verheugen in veel deelnemers en ook het publiek was hardcore, want gewapend met een paraplu bleven de mensen vaak toch tot het eind van de voorstelling op de Syl. Fantastisch gedaan!

De Spokentocht. Groot was het enthousiasme bij de clubs die de mooiste  plannen en voorbereidingen troffen om de Spokentocht tot een lekker huiveringwekkende boottocht in het donker  te maken. Groot was dan ook de teleurstelling toen de spannende tocht afgeblazen moest worden. Het kon helaas niet anders, want het zou een koude avond met stormachtige wind en regen worden. Onverantwoord om kinderen een paar uur onder zulke omstandigheden in een bootje op het water te laten zitten. Het was heel jammer; voor de kinderen die zich in grote getalen hadden aangemeld met hun ouders,  maar vooral ook voor al diegenen die al druk aan de gang waren geweest om mooie acts en enge scènes neer te zetten. Geen nood, zet alles maar in de kast want volgend jaar hebben we weer een Spokentocht!

Om al deze activiteiten aan de man te brengen en te promoten brengt Heeg Promotie in samenwerking met de VVV ieder jaar een echte Zomerkrant uit, met daarin alle evenementen en het Zomerprogramma. Deze krant wordt in  een oplage van 10.000 stuks gedrukt en door vrijwilligers van de VVV door de hele Zuidwesthoek verspreid. Op alle drukke toeristenplaatsen worden de kranten uitgedeeld.

Er gaat ondertussen door al die activiteiten van Heeg Promotie mooi wat geld door de kassa van de penningmeester. Dat is helemaal niet erg, want Heeg Promotie wordt heel goed ondersteund door de ondernemers van Heeg. Van de OVH 2000 ontvangt Heeg Promotie ieder jaar een grote bijdrage in de kosten. Ook van de gemeente, van Plaatselijk Belang, van de Passantenhaven en van de horeca ontvangt Heeg Promotie ieder jaar bijdragen voor haar activiteiten en daarmee is het cirkeltje weer rond, want Heeg Promotie bestaat om Heeg een vooraanstaande plek te geven als toeristendorp en als fijne plaats om te wonen.

Twee keer per jaar vergadert Heeg Promotie in een ledenvergadering . En wie zijn die leden dan wel? Dat zijn alle Hegemer clubs en organisaties die op een of andere manier betrokken zijn bij activiteiten en evenementen  in en rond het dorp.

Ook deze clubs dragen met hun soms al beroemde evenementen  enorm bij aan de naam en faam van ons dorp op dat gebied. Ook zij kunnen vertrouwen op de inzet van heel veel Hegemers die het mooi vinden om vrijwilligerswerk te doen en daarmee ‘dóór het dorp, vóór het dorp’  Heeg tot een fantastisch dorp weten te maken.

Het zijn inmiddels al zo’n kleine twintig clubs en organisaties die aanschuiven bij de vergaderingen  en die zijn dan ook altijd praktisch,  leerzaam en onderhoudend. De clubs inspireren elkaar en wisselen ervaringen en spullen uit op alle mogelijke gebied.

Eén ding staat als een paal boven water: het is haast ongelofelijk hoeveel activiteiten er in zo’n klein dorp georganiseerd worden. Het is het bloed in de aderen van een bruisend dorp!

Voor Heeg Promotie waren dit jaar in touw:

Bernou Erica  Roel  Feddy  Freerk Wiebren  Hielke  Rimmer  Marco Jan B.  Fokke  Marco en Hilda  Geert  Eelke  Jacqueline  Lisanne Ronnie Rinus Anja Kees Eeuwe  Bob  Stayokay Ottenhome Heeg Hoora Heeg Gerard  Vincent  Rein en zijn team Lucie Klaas  Mariska en Rob Theo P. Theo S. Tjalling Gert Coöp, Slagerij Rinia, Kledingboetiek Carla, Kapsalon Paula, Bakkerij Ypma, HCR de Watersport, Jonas in de Walvis, Novalux de Jong, Jantien, d’ Ald Wal, de Jong Watersport, de Boeier, de VVV, Slagerij Wierda, Restaurant de Weduwe, Fimme Veenstra Sound, Kooistra en Kuiper, Piso, Wessel en Sjoukje, Snackbar de Heecherhoek, Especial Care, Sloepentocht Heeg, Loonbedrijf Attema,  de families Schaap, Ketelaar, Sybrandy en Huitema,  Herre  Sietse  Minne, de locaties Pier Piersma, Stayokay, Boer Bakker, de bewoners van de Syl, Bûterhoeke en Harinxmastrjitte en de talloze mensen die belangeloos een rol speelden in een zeer geslaagde zomer in Heeg.