april 2019

Wa Gerard wie? No dat wie in aardige jonge út it grutte boere gesin fan Hendrik Witteveen fan Lytshúzen. Gerard wie in bliere jonge, mar hy hie der ûngemak fan dat hy wat in ôfwiking oan syn rêch hie. Gerard hie nocht oan rymjen en dichtsjen, en dat die hy oer fanalles. Hy makke in gedicht oer de pastoar en ek oer syn leafste ko.

Mar Gerard woe krekt as alle jonges sa graach in bromfyts ha. En ek dêr makke hy in gedicht op.

En dêr kaam by, Gerard gie graach yn Heech nei fuotbaljen, en ek mei de klup yn de bus nei oare plakken wer spile wurde moast. En as se dan wer yn de bus nei hûs riden dan droech Gerard syn bromfyts gedicht foar yn de bus mei fuotballers.

En dat gedicht gie sa:

De brommer

 

Refrein          En dan brom ik op myn brommer troch de buorren

En dan brom ik mei myn brommer oer de dyk

En dan brom ik mei myn brommer nei hus ta

En dan brom ik mei myn brommer nei ’t fabryk

 

 

1. Ik tel by myn maten net mear mei 4. Al myn maten hawwe in faam
    Se rinne allegear by my wei     En ik stean hjir mar hwat by ús yn ’e daam
    Se sizze my net iens goeie dei     Dêr komme se wer oan, no is it even stop
    Se sjogge my sels net iens mear oan     Sjoch de famkes klimme der al efter op
    Ik koe der wol tusken komme     Och sûnder brommer is men ek gjin minsk
    Mar dan moat ik mei hun bromme     In brommer dat is ek myn iennichste winsk
                        refrein refrein
2. Oars kocht ik ek in splinter nije 5. No ha ik foar goed myn sin
    Mar heit wol dat beslist net lije     Omdat ik einliks bromme kin
    Nou rin ik it doarp wat op en del     Ik krij in brommer op myn jierdei
    En de brommers dy meitsje my mar kjel     Heit sei it tsjin my justermiddei
    Och oare dingen hoef ik net     Moarn bringe se him by my thús
    Mar in brommer dêrfan ha ‘k ferlet     Moarn ha ik in brommer yn ’e hús
                        refrein                       refrein
3.  Willem en Piet en Kees en Sjouke 6. Juster ha ik myn brommer foar it earst prebearre
     Sytse en Klaas en Jap en Bouke     Mar it is alhiel mislearre
     Sjoch se ris mei hun brommers fleanen     Ik bin der mei tsjin de beam oan flein
     En ik stean hjir mar te stean     En myn brommer is út elkoar slein
     Ik stean as in droege nozum     Ik hoechde hjir allinne mar wat ferbân
     Mar ik bin sa graach in Brozum     Mar hie ik myn brommer noch mar hân
                        refrein                       refrein

Deklamaasje  +1960

Gerard woe de jeugd oansette ta sporten, dat is him yn Snits better slagge dan yn Heech. Gerard mocht net âld wurde, mar yn Snits fynt de familie wol us in blomke op syn grêf. De informatie  komt út de map ‘Persoanen en ferhalen’, fan Heech fan Alds.

F.K.

Bridgeclub Heeg

12 april 2019

in Bridgeclub Heeg

In memoriam Stien Huismans.

In de vorige Sylboade spraken Hessel en Stien Huismans nog over hun plannen om weer eens in de bridge afspraken te duiken en beter te gaan spelen om zo eventuele degradatie te voorkomen. Helaas is dat niet meer mogelijk want op 1 maart overleed ons lid  Stien Huismans.

In 1989  werd de Bridgeclub Heeg opgericht. Vanaf het begin zijn Stien en Hessel  lid van de club geweest. Volgens Eleonora Huitema waren jullie in die begintijd één van  de paren, die het meeste van bridge afwist.  Het dertig jarig jubileum in september zal je helaas niet meer meemaken. Op de club was je altijd aanwezig met je lach en je commentaar op spelsituaties en op medespelers, altijd heel gedreven, zo direct en fel, geen plichtplegingen, altijd pats boem erin en met een hele duidelijke stem. Renske van der Werf noemde jouw de ziel van de club.

Je was enorm betrokken. Toen Harry overleed zocht je Itty steeds op, enorm veel aandacht bij het overlijden van Piet en onlangs nog bij de operatie van Griet. Uit ervaring weet ik dat bridgen met je echtgenoot als bridgepartner een stuk moeilijker is. Commentaar op elkaars spel en op het niet nakomen van afspraken kan heel verkeerd vallen en voor spanning en irritatie zorgen in de relatie. Men zegt weleens dat bridge echtparen elkaar aan het begin van de avond al welterusten wensen omdat het na afloop niet meer lukt. Ook bij  Hessel en Stien zorgde dat regelmatig voor spanning en irritatie. Jij kon ook soms zo heftig zijn als je meende dat Hessel fouten maakte of de gemaakte afspraken niet na kwam. Hessel had het daar knap moeilijk mee. Hij vertelde dat hij wel eens heeft overwogen om van het spel weg te lopen als jij weer zoveel kritiek had. Toen Nynke en ik als beginnende bridgers lid werden van de club, was jij een ware coach voor ons. Het probleem om met je echtgenoot te bridgen kende jij ook.

Nieuwsgierig naar wat andere gespeeld hadden leunde je helemaal over de tafel heen om mee te kunnen kijken bij het invullen van de scorekaart. “Wat hebben de anderen gespeeld” wilde je weten.

Op maandagmiddag hielp je als vrijwilliger mee het dorpshuis schoonmaken, maar donderdagavond op weg naar de bridgeavond maakte je soms de lampjes in de stoep voor het dorpshuis nog even schoon.

Na afloop van iedere bridge avond bleef een groep bridgers nazitten aan de bar van het dorpshuis. Jij en Hessel zaten daar ook bijna altijd bij. Onder het genot van een drankje werden alle aspecten van het bridgespel nader belicht, maar ook de overige zaken van het leven werden daar besproken. Stien, we zullen je gezelligheid en je lach, je directe commentaar en je betrokkenheid met andere mensen enorm missen op de bridgeclub.

Ben ter Veen

 

WSH Nieuwsbrief april 2019

9 april 2019

Het seizoen is alweer begonnen, diverse activiteiten en wedstrijden staan weer op het programma. Bij al die activiteiten kunnen we altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Kijk eens op www.wsheeg.nl/vrijwilligers. Hou daarnaast de website in de gaten: www.wsheeg.nl   Zeilles volwassenen In mei en juni verzorgt de WSH weer de zeillessen voor volwassenen. Dit betreft 4 avonden […]

Lees het volledige artikel →

Opening Watersportseizoen – Heel Heech bakt…

9 april 2019

Ben jij tussen de 4 en 16 jaar en vind je het leuk om te bakken, meld je dan snel aan voor de eerste editie van Heel Heech bakt op 20 april 2019. Je bakt thuis je baksel en biedt deze aan aan een prominente jury. Zij zullen de baksels beoordelen. De deelnemers worden ingedeeld […]

Lees het volledige artikel →

Opening Watersportseizoen – Oproep tapasmarkt

9 april 2019

Op 20 april 2019 vindt weer ons jaarlijkse opening van het watersportseizoen plaats. Onderdeel van dit evenement is de tapasmarkt (kleine hapjes uit binnen- en buitenland). Lijkt het je leuk om je eigen gemaakte “tapas” te presenteren en te verkopen, meld je dan snel aan vóór 7 april 2019 via email hidden; JavaScript is required […]

Lees het volledige artikel →

Gymnastiekvereniging SSS Heeg

9 april 2019

Elke week worden er in het Heechhus super leuke gymnastieklessen gegeven voor jongens en meisjes. Er wordt aandacht besteed aan alle vormen van bewegen: springen, zwaaien, strekken, lopen, rennen, klimmen, klauteren maar ook  gooien, vangen, balans, evenwicht, draaien en bijv. Mikken. Ook worden alle basis gymnastiek oefeningen aangeleerd zoals Radslag, Koprol, Handstand er wordt getraind op […]

Lees het volledige artikel →

Zendmast Nieuws

9 april 2019

Een kort berichtje over de ontwikkelingen rondom de plaatsing van 4  extra telecom-installaties op/in de toren van de Jozefkerk in de Harinxmastrjitte. Zoals eerder al gemeld , o.a. in de Sylboade, zijn er door verschillende inwoners bezwaarschriften ingediend bij  B&W van onze gemeente. De gemeente was verplicht om uiterlijk 14 maart een beslissing te nemen. […]

Lees het volledige artikel →

Warm Heeg

9 april 2019

  7 maart: samenwerking Warm Heeg een feit! Het was een feestelijke bijeenkomst op donderdag 7 maart.  Vijf bestuurders van de Energiecoöperatie Duurzaam Heeg, Plaatselijk Belang Heeg, de gemeente Súdwest-Fryslân, de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân bezegelden de onderlinge samenwerking rond Warm Heeg met hun handtekening.  Ook de aanwezige Hegemers zetten hun handtekening, om […]

Lees het volledige artikel →

Foto’s in de Sylboade

9 april 2019

Wij maken met heel veel plezier elke maand de Sylboade met jullie en voor jullie. We zijn heel voorzichtig met gegevens.  Want het is de bedoeling dat we jullie vermaken en informeren, maar het is ook onze taak om jullie te beschermen. Zo hebben we afgesproken, dat we foto’s van onze kinderen niet op de […]

Lees het volledige artikel →

Benefiet 2019

9 april 2019

  Het is alweer een maand geleden maar we kunnen het ons vast allemaal nog goed herinneren. Benefiet 2019 was een groot succes. Het begon deze keer eigenlijk al op zaterdagmiddag toen er een paard met wagen door de straten van Heeg trok. Een initiatief van de gebroeders Hettinga, de avond ervoor en na de […]

Lees het volledige artikel →