mei 2021

MS collecteweek van 28 juni t/m 3 juli 2021:

Collectanten gezocht in Heeg (Súdwest-Fryslân)!

Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in Heeg (Súdwest-Fryslân). Help jij ons in de strijd tegen de zenuwslopende ziekte multiple sclerose (MS)?

Word collectant

We zijn op zoek naar collectanten! Collectanten kunnen ervoor kiezen om huis-aan-huis of thuis vanaf de bank te collecteren. De opbrengst van de landelijke collecteweek is van essentieel belang voor de 25.000 mensen met MS in Nederland die iedere dag met een ziekte moeten leven die hun zenuwen letterlijk sloopt. Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet daarom doorgaan. Collecteren kost maar twee uurtjes tijd per jaar. En het is nog leuk ook!

Ziekte van het centrale zenuwstelsel

MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen signalen van en naar de hersenen niet (goed) door, waardoor verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland hebben 25.000 mensen MS en elk jaar komen hier zo’n 1000 mensen bij. De eerste symptomen treden meestal op tussen het 20e en 40e levensjaar. Dat maakt MS de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen.

Onderzoek hard nodig

Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig. Het Nationaal MS Fonds besteedt de opbrengst uit de MS Collecteweek onder andere aan wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelingen en een betere kwaliteit van leven voor mensen met MS.

Meer informatie en aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

 

Sinds eind maart ligt de aak weer fraai op haar plek. Afgelopen winter is er hard aan gewerkt. Er is groots restauratiewerk verricht. Daar is vanaf de kant weinig van te zien. Behalve dan de matte verflaag. De eerder gebruikte perkoleum glom naar ons idee te veel. En dat past toch eigenlijk niet bij een klassiek schip. In de tijd dat palingaken nog echte werkschepen waren, zout en zoet water moesten trotseren, zag het houtwerk er vaak schraal uit. Dit oogt beter, al zitten er nog veel verflagen onder. Wellicht moeten we het bovenwaterschip toch een keer helemaal kaal maken, want met al die lagen ademt de huid te weinig. Dat kan mede de oorzaak zijn van de witrot, die Wout Rijpma op meerdere plekken in het boeisel heeft geconstateerd. Dat er bij de bouw van het schip voor het boeisel onvoldoende gedroogd hout beschikbaar was, kan de andere oorzaak zijn.

In ieder geval zal hier de komende jaren fors gewerkt moeten worden. Op 10 april heeft een deskundig team het hele schip van top tot teen bestudeerd. Een meerjarenonderhoudsplan is echt nodig, zeker nu we met voortwoekerende witrot te maken hebben. Zo kunnen we elk jaar het werk systematisch oppakken en begroten. Het stelt ons als bestuur wel voor een dilemma. Het vraagt namelijk extra financiële middelen, maar dat terzijde

Tweeduizend-één-en-twintig ligt voor ons: wij willen er een mooi jaar van maken. Nu het vaccinatieprogramma op gang is gekomen en verwacht mag worden dat ‘het nieuwe normaal’ einde van deze zomer kan beginnen, hebben wij een mooi seizoen in petto. Wij zijn in april begonnen met dinsdag- en donderdagvaarten voor onze bemanning/vrijwilligers. De schippers van de aak – Yugo Baya, Rinus Grondsma, Johannes Hobma en Maarten Stuurman – willen in de maanden april en mei onze vrijwilligers alle gelegenheid bieden om zich verder te bekwamen in de vaarkunsten. Zowel de stuurlui, voor- als middendekkers hebben hun eigen rol.

Op die plekken moet je op elkaar aan kunnen. Dat vraagt niet alleen de vaardigheden terplekke, maar tevens gelijkgericht handelen en heldere/simpele onderlinge communicatie. Het ging altijd goed, maar het kan nog beter. Dat is ons motto. Ook zijn we van plan om in mei een paar keer het grotere water op te zoeken. Want daar is de aak echt op haar plek. Met de London-reis in 2019 hebben we daar enorm van genoten.                                                  

Vanaf juni tot augustus zullen we waarschijnlijk op onze avondvaarten gasten kunnen ontvangen. Net zoals vorig jaar zullen dat tochten zijn, waarbij we niet op het grootzeil varen. Zo kunnen we de richtlijn van anderhalve meter handhaven.

Tevens biedt het varen zonder grootzeil de gelegenheid om verhalen te vertellen over de geschiedenis van Heeg, de palingvangst, de handel op London en verduurzaming van de palingsector. Dat werd vorig jaar erg gewaardeerd. Op die voet gaan we dit jaar verder.

En dan hebben we ook het plan om meer met Heeg, de aak en paling te doen. Het moet zich nog uitkristalliseren. De gedachte gaat uit naar een middag-/avondarrangement. Dat begint met het varen langs de fuiken. Freerk Visserman laat zo zien hoe die worden gezet, de paling wordt gevangen, maar bovenal hoe hij de visstand beheert vanuit goed rentmeesterschap en milieubeheer. Vervolgens een tocht met de aak en een historische toer door het dorp, waar natuurlijk het VVV/beleefcentrum een plek in heeft. Afsluitend met een etentje, waar vis (liefst ook paling) op de menukaart staat.

En misschien is er in de nazomer gelegenheid om met groepen te varen. Het hele afgelopen jaar hebben we dergelijke evenementen moeten afzeggen. Maar wie weet is er vanaf augustus hier weer ruimte voor.

In mei komt het Oostzee-comité weer voor het eerst bijeen. In de Sylboade van januari moesten we aankondigen dat de reis naar en over de Oostzee niet dit jaar zal plaatsvinden. Op dit moment staan voor 2022 alle lichten op groen. Voor ons reden om de plannen weer op te pakken. In de volgende Sylboade zullen we verder op die plannen ingaan.

Wist u dat

10 mei 2021

Wist u dat: Er laadpalen aangevraagd kunnen worden op mijnlaadpaal.com Deze site samenwerkt met de gemeente? Er genoeg aanmeldingen zijn voor glasvezel in Heeg? PBH zich zorgen maakt over de ontwikkelingen van de Stayokay? Wij in samenwerking met de OVH 2000 en Heeg promotie een brandbrief sturen naar de gemeente? U via de gemeentewebsite ook […]

Lees het volledige artikel →

WSH Nieuwsbrief mei 2021

10 mei 2021

  Jeugdlessen van start De Jeugdcommissie heeft er hard voor gewerkt en een nieuwe groep Optimist kinderen is vanaf dinsdag 11 mei weer op het water. De Splashgroep vaart op de donderdagavond.   Op onze website is alle informatie te vinden over de lessen, ga naar https:/wsheeg.nl, daar staat ook de flyer met meer informatie. […]

Lees het volledige artikel →

St. Jozefschool

10 mei 2021

“Op ontdekkingsreis door je buurt!” Dat was één van de opdrachten uit onze wereldoriëntatie methode Blink in groep 3/4. Welke leuke uitdagingen zie je op en rond school? En kijk daar eens bewust naar! We ontdekten dat we eigenlijk dikke mazzelkonten zijn met ons schoolplein; Je kunt er prachtig klimmen, klauteren, verstoppertje spelen en nog […]

Lees het volledige artikel →

Duurzame stappen bij Veenstra│Fritom

10 mei 2021

Er zijn steeds meer duurzame initiatieven in Heeg en bij Veenstra|Fritom gaan we hier graag in mee. We vinden het belangrijk om ook op het gebied van duurzaamheid vooruitstrevend te werk te gaan en u te betrekken bij en te informeren over onze plannen. Het duurzaamheidsproject bestaat uit meerdere onderdelen, waar de nieuwbouw van onze […]

Lees het volledige artikel →

Gymnastiekvereniging SSS Heeg

10 mei 2021

Door de huidige omstandigheden is het nog steeds niet toegestaan om binnen te sporten. Vanaf half januari hebben we als bestuur en leiding besloten om de gymlessen buiten aan te bieden. We starten elke maandagmiddag bij het parkeerterrein van het dorpshuis en het is een groot succes! Juf Feikje neemt leuke buitenspel spullen mee. Soms […]

Lees het volledige artikel →

Heechspanning komt naar je toe!

10 mei 2021

Normaal gesproken staat op Hemelvaartsdag Heeg volledig op zijn kop; met talloze optredens van bandjes en artiesten die spectaculaire en hilarische acts uitvoeren. Het dorp loopt dan altijd vol met belangstellenden die dicht opééngepakt komen kijken naar al het moois dat er plaatsvindt. Met de anderhalve meter samenleving is dat nu natuurlijk niet mogelijk, dus […]

Lees het volledige artikel →

Duurzaam Heeg.nl

10 mei 2021

 

Lees het volledige artikel →

Warm Heeg, wat is dat ook alweer?

10 mei 2021

Enthousiast, her en der sprekend over Warm Heeg merken we dat meerdere Hegemers toch niet precies weten wat Warm Heeg nu is, wat Warm Heeg nu eigenlijk doet. Dus bij deze, misschien ook voor u, in de herhaling. Warm Heeg werkt toe naar een collectieve warmtevoorziening van en voor het hele dorp. De warmte hiervoor […]

Lees het volledige artikel →