Begrafenisvereniging De Laatste Eer

 

Waarom zou ik lid worden van een uitvaartvereniging?

“De Laatste Eer” werkt zonder winstoogmerk zodat het uitvoeren van begrafenissen en crematies niet een kwestie van alleen maar zakelijk handelen wordt. Deze doelstelling koppelen wij aan een goede dienstverlening. Daarom hebben reeds vele inwoners gekozen voor onze uitvaartvereniging. Op dit moment telt onze vereniging zo’n 1150 leden.

Wat bedragen de kosten van het lidmaatschap?

Wanneer men de leeftijd van 18 jaar bereikt, kan men lid worden van de vereniging en betaalt met jaarlijks een bedrag aan contributie. Elk jaar wordt in de ledenvergadering het bedrag opnieuw vastgesteld en bedraagt op dit moment € 12,00 (€ 10,– bij automatische incasso). Hiervoor kan men een beroep doen op de diensten van de vereniging en krijgt men een korting op de uitvaartkosten van € 450,–.

Welke wijzigingen dien ik door te geven?

Bij geboorte van uw kind ontvangen wij graag de naam van uw zoon/dochter en de geboortedatum. Uw kind is tot zijn/haar 18e verjaardag gratis meeverzekerd. Zorg daarom dat de gegevens van uw kind(eren) bij ons bekend zijn. De ledenadministratie is bijgewerkt op basis van de door de leden aangeleverde informatie. Daar valt bijvoorbeeld ook onder een adreswijziging in verband met een verhuizing. Twijfelt u of de zojuist genoemde gegevens in onze ledenadministratie bekend zijn. Stuur dan voor de zekerheid een email naar onderstaand emailadres.

Wat moet ik doen wanneer er een sterfgeval in de familie is?

Wanneer de overledene lid is van “De Laatste Eer” zo spoedig mogelijk contact opnemen met Heslinga & de Vries Uitvaartzorg, telefoonnummer 06 – 53 77 77 53 of 06 – 15 55 73 25. De uitvaartverzorger komt bij u aan huis en regelt met u alle zaken betreffende de uitvaart. Hieraan mag u uw eigen invulling geven, uiteraard in goed overleg.

Hoe kan ik lid worden van “De Laatste Eer”?

Wanneer u er voor kiest lid te worden van “De Laatste Eer”, of nog vragen heeft betreffende het lidmaatschap, kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden of uw mag ons een mail sturen.

Mailadres: email hidden; JavaScript is required

Bestuursleden

Froukje Wienia-Plantinga, voorzitter

Wytske Kuiper-van Popta, secretaris

Gerard Zijlstra, penningmeester

Douwe Cnossen

Ries de Bruin

Bauke Vlas

 

Het bestuur van uitvaartvereniging “De Laatste Eer” nodigt u hierbij uit voor het

bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Deze wordt gehouden op maandag 24 februari 2020 om 20.00 uur in “It Heechhûs” te Heeg.

A G E N D A

Opening door de voorzitter.

Verslag algemene ledenvergadering 2019 en jaarverslag 2019 door de secretaris

Verslag 2019 door de penningmeester.

Rekentool* (zie toelichting.)

Verslag kascommissie en benoeming kascommissie.

Vaststelling contributie.

Vaststelling ledenvergoeding.

Bestuursverkiezing: Ries de Bruin is aftredend en stelt zicht herkiesbaar.

Voorstel toe te voegen aan het bestuur, penningmeester Gerard Zijlstra

Rondvraag.

Sluiting.

* toelichting agendapunt 4 Rekentool

Het bestuur van de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland stelt voor om een nieuwe rekentool in gebruik te nemen (uiterlijk per 1 juli 2020). Voor onze vereniging betekent dit, dat leden die na hun 18e verjaardag lid worden een inkoopsom dienen te betalen zodat zij later aanspraak kunnen maken op de volledige ledenkorting (thans € 450,–) Tot dusver hanteert onze vereniging het systeem dat leden die later (na hun 18e verjaardag) instappen geen inkoopsom hoeven te betalen. In plaats van de volledige ledenkorting maken zij aanspraak op een procentuele vergoeding. De hoogte van het percentage is afhankelijk van de leeftijd waarop deze leden instappen. Dit systeem zou dan komen te vervallen. Voor bestaande leden die na hun achttiende jaar lid zijn geworden van onze vereniging verandert er overigens niets. Zij blijven recht houden op de procentuele vergoeding.

Het definitieve besluit om invoering van de nieuwe rekentool wordt genomen in de voorjaarsvergadering van de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland.

Bestuur uitvaartvereniging “De Laatste Eer”

Froukje Wienia-Plantinga    voorzitter

Wytske Kuiper-van Popta    secretaris

Douwe Cnossen

Ries de Bruin

Bauke Vlas

 

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”

17 mei 2019

Waarom zou ik lid worden van een uitvaartvereniging? “De Laatste Eer” werkt zonder winstoogmerk zodat het uitvoeren van begrafenissen en crematies niet een kwestie van alleen maar zakelijk handelen wordt. Deze doelstelling koppelen wij aan een goede dienstverlening. Daarom hebben reeds vele inwoners gekozen voor onze uitvaartvereniging. Op dit moment telt onze vereniging zo’n 1400 […]

Lees het volledige artikel →

Jaarvergadering ‘De Laatste Eer’

21 februari 2019

Het bestuur van uitvaartvereniging “De laatste Eer” nodigt u hierbij uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden op maandag 25 februari 2019 om 20.00 uur in “It Heechhûs” te Heeg. A G E N D A 1. Opening door de voorzitter. 2. Verslag algemene ledenvergadering 2018 en jaarverslag 2018 door […]

Lees het volledige artikel →

Jaarvergadering “De Laatste Eer”

18 februari 2018

Het bestuur van uitvaartvereniging “De Laatste Eer” nodigt u hierbij uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden op maandag 26 februari 2018 om 20.00 uur in “It Heechhûs” te Heeg. AGENDA: Opening door de voorzitter Verslag algemene ledenvergadering 2017 en jaarverslag 2017 door de secretaris Verslag 2017 door de penningmeester […]

Lees het volledige artikel →

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”

29 januari 2017

Het bestuur van uitvaartvereniging “De Laatste Eer” nodigt u hierbij uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden op maandag 20 februari 2017 om 20.00 uur in “It Heechhûs” te Heeg. A G E N D A Opening door de voorzitter Verslag algemene ledenvergadering 2016 en jaarverslag 2016 door de secretaris […]

Lees het volledige artikel →

Uitvaartvereniging De Laatste Eer

28 januari 2016

Uitnodiging Het bestuur van uitvaartvereniging De Laatste Eer nodigt u hierbij uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering. Deze wordt gehouden op maandag 15 Februari 2016 om 20.00 uur in het Heechhûs te Heeg. De agenda luidt als volgt: 1. Opening door de voorzitter 2. Verslag ledenvergadering 2015 en jaarverslag 2015 door de secretaris […]

Lees het volledige artikel →

Uitvaartvereniging De Laatste Eer

29 januari 2014

Uitnodiging Uitvaartvereniging de Laatste Eer Het bestuur van Uitvaartvereniging De Laatste Eer te Heeg nodigt u hierbij uit voor het bijwonenvan de jaarlijkse ledenvergadering. Deze wordt gehouden op maandag 17 februari 2014 om 20.00 uur in It Heechhûs te Heeg. De agenda luidt als volgt: 1. Opening door de voorzitter 2. Verslag ledenvergadering 2013 en […]

Lees het volledige artikel →

Ledenvergadering “de Laatste Eer”

3 februari 2013

Het bestuur van uitvaartvereniging De Laatste Eer te Heeg nodigt u hierbij uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering. Deze wordt gehouden op 25 Februari 2013 om 20.00 uur in it Heechhûs te Heeg. De agenda luidt als volgt: 1. opening door de voorzitter 2. Verslag ledenvergadering 2012 en jaarverslag 2012 3.Verslag penningmeester 2012 […]

Lees het volledige artikel →

Begrafenisvereniging “de Laatste Eer”

20 februari 2012

Uitnodiging algemene ledenvergadering van de begrafenisvereniging “DE LAATSTE EER’op 21 februari om 20.00 uur in het Heechhûs.

Lees het volledige artikel →