Heechereltsjes

Een moestuin onderhouden is leuk werk, én het levert wat op! Het is de combinatie van liefde, aandacht, hard werken die maakt dat er een gezond maal op tafel komt. De huurprijs per vierkante meter is +/- 27 cent, afhankelijk van het aantal verhuurde percelen. De vereniging beheert het complex en heeft geen winstoogmerk. De leden zijn gebonden aan richtlijnen van onze statuten, en bevestigen dit met een handtekening. Eén keer per jaar is er, in het voorjaar, een ledenvergadering. In het najaar komt de penningmeester langs. Bovenop de huurprijs komt een vast bedrag van 6 euro per jaar voor bestuurlijke kosten (RegioBank, Kamer van Koophandel, zaalhuur e.d.)

Er is nu nog een perceel van 100 m2 vrij.

Aanmelden bij de secretaris G. Banus, Bûterhoeke 32.

 


 

Wie wil er in de zomervakantie 3 weken de Leeuwarder Courant voor ons bezorgen. Van 25 juli t/m 14 augustus.

Anneke en Gerda Andringa
tel. 0515-442772

Gevonden

8 juni 2011

Na afloop van de feestelijke opening van het vaarseizoen op zaterdag 23 april, is er een rood Adidas trainingshirt M bij ons  op de stoep achter gebleven. Je kunt het afhalen bij Stien Huismans-van der Velde, De Syl 10. Tel 442711.

Lees het volledige artikel →

Gevonden – rood Adidas trainingshirt

10 mei 2011

Na afloop van de feestelijke opening van het vaarseizoen op zaterdag 23 april, is er een rood Adidas trainingshirt M bij ons op de stoep achter gebleven. Je kunt het afhalen bij Stien Huismans-van der Velde, De Syl 10. Tel 442711.  

Lees het volledige artikel →

Heechereltsje – Sylboade jan. 2009

4 mei 2011

Wie kan mij helpen aan de Sylboade van jaargang 28, januari 2009, nummer 1? Ik heb tot nu toe alle Sylboades bewaard en deze mis ik helaas. Kunt u mij helpen om mijn archief weer compleet te maken? Graag contact opnemen met Arjen Hoekstra tel. 0515-413646.

Lees het volledige artikel →

Heechereltsje: wie heeft mijn jas?

6 april 2011

Na afloop van Freonen fan Heech  kwam ik erachter dat ik niet mijn eigen jas aanhad. Hij is wel precies hetzelfde, maar deze heeft een muts in de zak, en andere snoepjes… Wie heeft mijn jas?? graag even omruilen.

Lees het volledige artikel →

Heechereltsje

25 januari 2011

Na het overlijden van onze heit en pake Gerrit Klaas Gerritsma op 12 oktober 2010 hebben wij zowel vanuit de familiekring als daarbuiten warme blijken van belangstelling ontvangen. Hiervoor zeggen wij onze hartelijke dank. Fam. Gerritsma Heeg

Lees het volledige artikel →

Gevonden: hoge noren mt. 36

23 januari 2011

Wie mist zijn hoge noren maat 36. Ze zijn gevonden op het ijs achter de Sleatswâl. Terug te halen bij fam. T.Grondsma, De Sleatswâl 13

Lees het volledige artikel →

Stichting Heech fan Alds

7 december 2010

Stichting Heech fan Âlds heeft twee DVD’s gemaakt met oude films van Heeg: “Heech en de Hegemers” Ouden van Dagentocht 1955 + Dorpsfilm 1968 Zwembad 1953 + Dorpsfilm 1952 Deze DVD’s zijn ook op de laatste reünie vertoond. De prijs voor de twee DVD’s is € 15.- Belangstelling? E-mail: email hidden; JavaScript is required of […]

Lees het volledige artikel →