It Heechhus

Vanuit de kommissie hebben wij voorlopig weer een aantal activiteiten opgezet voor dit seizoen. Natuurlijk zijn we allen positief om dit, des ondanks alles, door te laten gaan en volgens RIVM richtlijnen te handelen (QR-code check) !

Behalve de buitenactiviteiten.

Najaarsbingo

Het is alweer bijna zover ! De Bingo-ballen gaan vrijdag 12 november weer rollen.Er zijn weer vele mooie prijzen te winnen met als thema : Najaar . Natuurlijk mist deze reis de boodschappenmand ook niet.

Vrijdag 12 november 2021. Aanvang 20.00 uur

8 rondes voor € 15.00 (incl. 1 x koffie of thee)

 Intocht Sinterklaas

Hij komt… Hij komt… de goede goede Sint ! Met… zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan.

Hij zal ongeveer om 13.30 aanmeren aan de kade van de Syl in het centrum van Heeg. Waarna hij een toer door het dorp zal maken en zal eindigen bij It Heechhûs op het terras. In vergelijking met andere jaren zal de “Meet and Greet” op het terras plaats vinden. En ter afsluiten krijgen de kinderen een kleine verrassing mee naar huis.

Zaterdag 20 november 2021. Aanvang 13.30 uur

 

 

 

Wintermarkt

En nu het weer mag volgens de richtlijnen, organiseren wij weer een Indoor-Wintermarkt. U bent van harte welkom om te genieten van het diverse aanbod van producten en snuisterijen. De grote zaal wordt omgetoverd tot een winters paradijs met vele kramen.

Wilt U zelf graag een kraam? Reserveer deze dan tijdig i.v.m. beperkt aantal kramen. Reserveer deze op: email hidden; JavaScript is required (o.v.v. naam, kraam en telefoonnummer)

Zaterdag 11 december 2021

Aanvang 14.00 tot 18.00 uu

Op vrijdag 25 februari komt er weer een prachtig theaterstuk van Jan Arendz & Marijke Geertsma: “Echt Wier !” Echt Wier! is een voorstelling over dagelijkse zaken, over praten en zwijgen, over trouw en eenzaamheid, over opruimen en bewaren, over slapen en wakker liggen, over weer en wind, over toen, over nu, over straks.

Een uur voor aanvang en een uur na de voorstelling kan het publiek zich laten portretteren door Frâns Faber. Daarvoor opgeven kan bij de vrijwilligers die elke avond mee gaan met de voorstelling. Frâns zal tevens zorgen voor de muzikale ondersteuning van de voorstelling.

Vrijdag 25 februari 2022

Aanvang 20.00 uur / € 18.50 p.p.

Reserveren op: email hidden; JavaScript is required

(o.v.v. Naam, telefoonnummer en “Echt Wier!”

Tot ziens in en om It Heechhûs

De Activiteiten Kommissie

 

 


 

 

 

De officiële naam van It Heechhûs is Stichting Dorpscentrum Heeg en omgeving. In de statuten van 1990 staat onder meer dat het doel van de stichting is: de instandhouding, het beheer en de exploitatie van het gebouw ten dienste van het totale verenigingsleven van Heeg en omgeving en mocht het voor de gunstige exploitatie nodig zijn dan is het bestuur van de stichting gerechtigd om zelfstandig het gebouw te gebruiken ten dienste van de sociale en culturele behoeften van de streek. Helaas heeft de stichting de afgelopen tijd voor wat betreft het verenigingsleven en de sociale en culturele behoeften dat doel niet kunnen bereiken. Wat was het dorpshuis graag een bruisend centrum van ons dorp geweest!

Op het moment waarop deze nieuwsbrief wordt geschreven gloort er enig licht aan de horizon. Het dorpshuis is weliswaar nog steeds gesloten, maar het horecagedeelte van It Heechhûs mag in ieder geval weer beperkt gasten ontvangen voor een drankje en een hapje op het terras van ons mooie Groenplein. Kent u Sybout zijn kleine kaart al? Deze is het proberen waard.

In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep voor nieuwe bestuursleden. We zijn blij te kunnen berichten dat Eelkje Loopik tot ons bestuur is toegetreden. Eelkje was de enige die reageerde op de oproep. We zouden graag nog enkele bestuursleden verwelkomen, dus roepen we hierbij enthousiaste dorpsgenoten op om alsnog te reageren. We vragen geen moeilijke dingen, een luisterend oor en meedenken over zaken betreffende het doel van It Heechhûs is voldoende voor een beginnend lid.

Ondanks corona zijn er diverse projecten uitgevoerd.

Verheugd kunnen we jullie mededelen dat de zonnepanelen op de daken van It Heechhûs in werking zijn. In het najaar 2019 besloot het bestuur te onderzoeken of investeren in zonne-energie haalbaar zou zijn. Hoeveel panelen zouden kunnen worden geplaatst en wat zou dit financieel betekenen? We vroegen toch maar subsidie aan, want behandelingen van aanvragen als de onze verlopen traag. De gevraagde subsidie werd verleend onder de voorwaarde dat de aanleg binnen een vastgestelde periode zou moeten zijn gerealiseerd. Op het moment van de toekenning leek dat nog ver in de toekomst en had het bestuur het idee nog meer dan genoeg tijd te hebben voor inspectie van de daken, verzekeringen, offertes, plaatsing en kabelaanleg. Toen kwam corona ons land binnenvallen en werd alles anders. Wat nu? Hoe kwam het met het de centen? We liepen even minder hard van stapel, maar toen na de zomer alles weer wat beter leek te gaan met de besmettingen, besloten we toch maar door te pakken. In december 2020 kwam de tweede lock down. Weer moest de broekriem worden aangehaald, maar onze stichting stond en staat er in tegenstelling tot diverse andere dorpshuizen nog goed voor. We besloten ondanks alles toch door te pakken. Allereerst werd verlenging van de realisatietermijn aangevraagd, er werden offertes aangevraagd en het werk werd gegund. Er zijn 424 panelen op de daken geplaatst.

Verder is afgelopen najaar het project ‘Keerwand, grond- en straatwerk’ gestart. Via Streekwurk heeft de gemeente hiervoor een subsidie verleend. De grond rondom de sportzaal was zodanig ingeklonken en weggespoeld dat de niet geïmpregneerde muurstenen onbedekt waren. Er is opnieuw grond aangebracht en er is gras ingezaaid. Het muurtje aan de achterzijde is verhoogd, waarbij de verwachting is dat er nu minder grond wegspoelt. De oude keerwand is herplaatst aan weerszijden van de noodtrap. Ook is er het nodige straatwerk verricht.

Dus alles naar wens? Nee, niet alles. Vóór de tweede lock down, toen de gymzaal nog werd gebruikt en de werkzaamheden grotendeels waren uitgevoerd, moest het bestuur constateren dat de nieuwe schuine grondvlakken aan de achterzijde door de jeugd werden gebruikt als ren-, glijbaan en springplank: opgebrachte grond lag op het tegelpad (Ook fijn met kluiten modder aan je schoenen de kleedkamers binnengaan!), planten waren vertrapt en uitgerukt. Ook werden de achterzijde en de nooduitgang als hangplek gebruikt en zelfs moest worden geconstateerd dat de jongeren het dak op gingen. We schrijven verleden tijd, maar helaas hebben we moeten constateren dat dat niet zo is, in ieder geval wat sinds kort herbeplanten de taluds betreft. Onze oproep aan de jeugd: blijf weg van de achterzijde van het dorpshuis als je daar niet hoeft te zijn om te sporten! En ouders: wijs je kind(eren) erop dat dit absoluut niet kan! Verniel geen eigendommen van een ander. Er is door het bestuur geld en door onze tuinvrijwilligers heel wat tijd en energie gestoken in het verfraaien van de achterzijde.

Nu we het toch over onze vrijwilligers hebben: er wordt nog steeds gezocht naar mensen die willen komen helpen de tuinen rondom It Heechhûs te onderhouden. Hoe frequent je dat wilt doen en wanneer, dat kan in onderling overleg gaan. Iedere helpende hand is welkom.

Het bestuur.

Gerie de Jong, Dukkie Vlas,

Feikje Schotanus,  Eelkje Loopik,

 

Lieve Janke, heel erg bedankt!

5 maart 2021
Lees het volledige artikel →

Oproep van het bestuur van It Heechhus

29 november 2020

Wij zoeken mensen. Nee nu niet meteen de bladzij omslaan, omdat je je niet geroepen voelt! Lees eerst eens wat hieronder is geschreven. Iedere Hegemer kent It Heechhûs, maar wat betekent It Heechhûs eigenlijk voor Heeg en voor jou? Er zijn mensen die zullen zeggen: ‘Ik heb er niet zoveel mee, ik kom er eigenlijk […]

Lees het volledige artikel →

Activiteiten Kommissie It Heechhus

29 november 2020

De wereld is nog steeds in de ban van het Coronavirus. Voor uw en onze veiligheid gaan de geplande activiteiten derhalve niet door. Wij blijven wel plannen maken, er komt een tijd dat we Covid19 de baas zijn. Het is nu zaak om gezond te blijven, verstandig om te gaan met de adviezen die wij […]

Lees het volledige artikel →

Activiteiten Kommissie It Heechhus

24 november 2020

We hopen dat u een fijne, gezonde zomer hebt gehad, aan het weer zal het in ieder geval    niet gelegen hebben.  Het was een uitdaging voor ons als activiteiten kommissie om, ondanks de geldende beperkingen, een aantal “veilige” activiteiten op de agenda te zetten. Hiervoor hebben wij uw medewerking nodig en vragen u rekening te […]

Lees het volledige artikel →

Activiteiten Kommissie It Heechhus

23 juli 2020

De wereld is in de ban van het Coronavirus, onzekerheid over volgende week, volgende maand of zelfs volgend jaar houdt u en ons bezig. Jaarlijks terugkerende vanzelfsprekendheden zijn dat niet meer. Ondanks de geldende beperkingen hebben wij toch een aantal activiteiten op de planning staan, uiteraard onder voorbehoud: Herfstbingo Bertus Folkertsma Herfstkinderbingo Bierproeverij Wintermarkt Kinderfilm […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws uit het Dorpshuis

18 juni 2020

Beste dorpsgenoten, Hoe gaat het met jullie nu er geen aktiviteiten in It Heechhûs  zijn. Wat een ander voorjaar dan 2019. Wie had dat kunnen denken.  Het prachtige Heechspanning kon niet doorgaan en dat gaf altijd extra glans aan ons dorpshuis. Het was één en al bedrijvigheid, kraampjes, geroezemoes en muziek. Ook Crescendo, mannenkoor, Willekoar, […]

Lees het volledige artikel →

Activiteiten kommissie It Heechhus

18 maart 2020

BIERPROEVERIJ woensdag 4 maart aanvang 20.00 uur € 15,00 per persoon De bierproeverij wordt georganiseerd door de Coop in samenwerking met Cor van Gils van “het Poldergenoegen”. Cor is bierspecialist, hij vertelt deze avond honderduit over bier en laat u verschillende varianten proeven. Reserveer snel want vol is vol.              Aanmelden via email hidden; JavaScript […]

Lees het volledige artikel →

Activiteiten kommissie It Heechhus

7 februari 2020

De beste wensen voor 2020, maak er een mooi  jaar van! WIJNPROEVERIJ                  Woensdag 29 januari  aanvang 20.00 uur € 15,00 per persoon Natuurlijk mag de wijnproeverij dit seizoen niet ontbreken in het programma. Hinke en Richard van de Coop laten u bijzondere wijnen proeven met daarbij passende heerlijke kaasjes. Aanmelden via: email hidden; JavaScript […]

Lees het volledige artikel →