Colofon

Redactieadres: email hidden; JavaScript is required
Advertenties: email hidden; JavaScript is required (meer over adverteren in de Sylboade)

De Sylboade is het maandblad voor Heeg en omstreken. De Sylboade verschijnt in een oplage van ongeveer 1150 exemplaren en wordt 10 keer per jaar huis-aan-huis in Heeg bezorgd.

De redactie houdt zich het recht voor om taalfouten te corrigeren en artikelen eventueel in te korten, of in een latere uitgave te plaatsen. Voor de inhoud van ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoordelijkheid. Anonieme brieven worden niet geplaatst.

Deadlines voor 2024-2025:

Nummer: Uitgiftedatum: Kopij insturen voor:
1 dinsdag 3 september 2024 maandag 19 augustus 2024
2 dinsdag 1 oktober 2024 maandag 16 september 2024
3 dinsdag 5 november 2024 maandag 21 oktober 2024
4 dinsdag 10 december 2024 maandag 25november 2024
5 dinsdag 21 januari 2025 maandag 6 januari 2025
6 dinsdag 4 maart 2025 maandag 17 februari 2025
7 dinsdag 1 april 2025 maandag 24maart 2025
8 dinsdag 6 mei 2025 maandag 21april 2025
9 dinsdag 3 juni 2025 maandag 19mei 2025
10 dinsdag 1 juli 2025 maandag 16juni 2025

Redactie De Sylboade

Voorzitter: Marcel Langeland

Tekstverwerking en lay-out:
Eline Schoenmaker
Rein Brouwer

Penningmeester:
Govert Muller

Advertenties:
Marcel Langeland
email hidden; JavaScript is required
meer over adverteren in De Sylboade

Distributie:
Henrike J. Huetink

Drukwerk:
Drukkerij Weissenbach