Colofon

Redactieadres: email hidden; JavaScript is required
Advertenties: email hidden; JavaScript is required (meer over adverteren in de Sylboade)

De Sylboade is het maandblad voor Heeg en omstreken. De Sylboade verschijnt in een oplage van ongeveer 1150 exemplaren en wordt 10 keer per jaar huis-aan-huis in Heeg bezorgd.

De redactie houdt zich het recht voor om taalfouten te corrigeren en artikelen eventueel in te korten, of in een latere uitgave te plaatsen. Voor de inhoud van ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoordelijkheid. Anonieme brieven worden niet geplaatst.

Deadlines voor 2023-2024:

Nummer: Uitgiftedatum: Kopij insturen voor:
1 dinsdag 5 september 2023 maandag 21 augustus 2023
2 dinsdag 3 oktober 2023 maandag 18 september 2023
3 dinsdag 7 november 2023 maandag 23 oktober 2023
4 dinsdag 12 december 2023 maandag 27 november 2023
5 dinsdag 23 januari 2024 maandag 8 januari 2024
6 dinsdag 5 maart 2024 maandag 19 februari 2024
7 dinsdag 9 april 2024 maandag 25 maart 2024
8 dinsdag 7 mei 2024 maandag 22 april 2024
9 dinsdag 4 juni 2024 maandag 20 mei 2024
10 dinsdag 2 juli 2024 maandag 17 juni 2024

Redactie De Sylboade

Voorzitter: Marcel Langeland

Tekstverwerking en lay-out:
Eline Schoenmaker
Rein Brouwer

Penningmeester:
Govert Muller

Advertenties:
Marcel Langeland
email hidden; JavaScript is required
meer over adverteren in De Sylboade

Distributie:
Henrike J. Huetink

Drukwerk:
Drukkerij Weissenbach