Colofon

Redactieadres: email hidden; JavaScript is required
Advertenties: email hidden; JavaScript is required (meer over adverteren in de Sylboade)

De Sylboade is het maandblad voor Heeg en omstreken. De Sylboade verschijnt in een oplage van ongeveer 1150 exemplaren en wordt 10 keer per jaar huis-aan-huis in Heeg bezorgd.

De redactie houdt zich het recht voor om taalfouten te corrigeren en artikelen eventueel in te korten, of in een latere uitgave te plaatsen. Voor de inhoud van ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoordelijkheid. Anonieme brieven worden niet geplaatst.

Deadlines voor 2022-2023:

Nummer: Uitgiftedatum: Kopij insturen voor:
1 dinsdag 6 september 2022  donderdag 18 augustus 2022
2 dinsdag 4 oktober 2022  zondag 18 september 2022
3 dinsdag 1 november 2022  zondag 16 oktober 2022
4 dinsdag 13 december 2022  zondag 27 november 2022
5 dinsdag 24 januari 2023  zondag 8 januari 2023
6 dinsdag 7 maart 2023  zaterdag 18 februari 2023
7 dinsdag 4 april 2023 zaterdag 18 maart 2023
8 dinsdag 2 mei 2023 zondag 16 april 2023
9 dinsdag 6 juni 2023 donderdag 18 mei 2023
10 dinsdag 4 juli 2023 zondag 18 juni 2023

Redactie De Sylboade

Voorzitter: Marcel Langeland

Tekstverwerking en lay-out:
Eline Schoenmaker
Rein Brouwer

Penningmeester:
Govert Muller

Advertenties:
Marcel Langeland
email hidden; JavaScript is required
meer over adverteren in De Sylboade

Distributie:
Henrike J. Huetink

Drukwerk:
Drukkerij Weissenbach