Colofon

Redactieadres: email hidden; JavaScript is required
Advertenties: email hidden; JavaScript is required (meer over adverteren in de Sylboade)

De Sylboade is het maandblad voor Heeg en omstreken. De Sylboade verschijnt in een oplage van ongeveer 1150 exemplaren en wordt 10 keer per jaar huis-aan-huis in Heeg bezorgd.

De redactie houdt zich het recht voor om taalfouten te corrigeren en artikelen eventueel in te korten, of in een latere uitgave te plaatsen. Voor de inhoud van ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoordelijkheid. Anonieme brieven worden niet geplaatst.

Deadlines voor 2021-2022:

Nummer: Uitgiftedatum: Kopij insturen voor:
1 dinsdag 7 september 2021  woensdag 18 augustus 2021
2 dinsdag 5 oktober 2021  zaterdag 18 september 2021
3 dinsdag 2 november 2021  maandag 18 oktober 2021
4 dinsdag 14 december 2021  zaterdag 27 november 2021
5 dinsdag 25 januari 2022  maandag 10 januari 2022
6 dinsdag 1 maart 2022  maandag 14 februari 2022
7 dinsdag 5 april 2022 vrijdag 18 maart 2022
8 dinsdag 3 mei 2022 maandag 18 april 2022
9 dinsdag 7 juni 2022 woensdag 18 mei 2022
10 dinsdag 5 juli 2022 zaterdag 18 juni 2022

Redactie De Sylboade

Voorzitter: Marcel Langeland

Tekstverwerking en lay-out:
Mariet Swart
Agnes de Groot
Rein Brouwer

Penningmeester:
Antje Gerritsma

Advertenties:
Antje Gerritsma
email hidden; JavaScript is required
meer over adverteren in De Sylboade

Distributie:
Anne Walinga

Drukwerk:
Drukkerij Weissenbach

Webmaster:
Mariet Swart
Agnes de Groot