januari 2014

Uitnodiging Uitvaartvereniging de Laatste Eer

Het bestuur van Uitvaartvereniging De Laatste Eer te Heeg nodigt u hierbij uit voor het bijwonenvan de jaarlijkse ledenvergadering.
Deze wordt gehouden op maandag 17 februari 2014 om 20.00 uur in It Heechhûs te Heeg.

De agenda luidt als volgt:
1. Opening door de voorzitter
2. Verslag ledenvergadering 2013 en jaarverslag 2013 door de secretaris
3. Verslag 2013 door penningmeester’
4. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie
5. Vaststelling contributie
6. Bestuursverkiezing Dhr. Huitema aftredend, kandidaat Dhr. De Bruin. Tegenkandidaten kunnen zich melden bij een van de bestuursleden
7. Rondvraag
8. Sluiting.

Mededeling van de penningmeester omdat we overgaan op IBAN nummers wordt de contributie in januari afgeschreven.

U bent van harte welkom.

Bestuur Uitvaartvereniging De Laatste Eer te Heeg
Japke vd Weij voorzitter
Froukje Wienia secretaris
Suzan Zijlstra penningmeester
Douwe Cnossen
Gerrit Folkertsma
Andries Huitema

 

 

 

Stichting Friese Tjottervloot op Boot Holland

Stichting Friese Tjottervloot

Stichting Friese Tjottervloot

Het is winter en dus zijn het bestuur van de tjottervloot en vele vrijwilligers uit Heeg en omgeving druk bezig met het onderhouden van de 10 tjotters en 1 Fries jacht. Voor een enkeling die het wellicht nog niet weet, de tjottervloot is vlak na de oorlog gestart bij Stayokay (toen nog NJHC) It Beaken op It Eilân. Heit en mem Piersma hebben de vloot opgebouwd, zeillessen verzorgd en gasten op de jeugdherberg ontvangen. Inmiddels is de vloot ronde en platbodems in het bezit van de Stichting Friese Tjottervloot.

Deze winter mogen we gebruikmaken van de loods van Hoora, naast de vishal. Hier worden de schepen stuk voor stuk weer in goede staat gebracht. Dat is elke winter nodig en zeker deze, omdat de schepen afgelopen seizoen intensief zijn gebruikt. Dat begon al in mei vorig jaar toen we de hele vloot naar de Golfe du Mor Bihan in Zuid-Bretagne in Frankrijk hebben vervoerd om daar op zout water te zeilen. In de Golfe werd een evenement gehouden voor traditionele schepen en Nederland was gastland. We hebben met de vloot en zeilend veel promotie gemaakt voor de watersport in Friesland. Een prachtige week en veel publiciteit voor de tjotters en de watersport. Wil je hier meer over weten, kijk dan naar de verlagen op www.friesetjottervloot.nl.

De tjottervloot leeft van donateurs, varend donateurs, huurders en sponsoren. De week in Frankrijk heeft er mede voor gezorgd dat de stichting een behoorlijke groei in (varend) donateurs heeft doorgemaakt. We kunnen inmiddels de vloot onderhouden van deze inkomsten. De tjotters hebben veel vaaruren gemaakt, maar dat kan nog beter.

Nu liggen de schepen in een schiphuis op het industrieterrein. Een schiphuis dat we gratis mogen gebruiken en waar we dan ook zeer dankbaar voor zijn. De locatie is niet ideaal en daar willen we de komende jaren verandering in brengen. Tezamen met de WSH, plaatselijk belang en de passantenhaven zijn we druk bezig een locatie aan het Heegermeer te krijgen. Een groot deel van de financiering is rond en voor het laatste stukje schrijven we fondsen, bedrijven en particulieren aan. Ook bedenken we acties waarmee we geld kunnen verdienen om het realiseren van de nieuwe locatie rond te krijgen.

Op Boot Holland, 7 tot en 12 februari in Leeuwarden, starten we met onze eerste twee acties: een verjaardagskalender én een foto van jezelf in een tjotter. De kalender is te koop voor €10 en voorzien van prachtige foto’s gemaakt tijdens het evenement in Frankrijk in de Golfe du Mor Bihan. Op de beurs kun je plaatsnemen in een tjotter en jezelf voor €5 op de foto laten zetten. Kun je niet naar Boot Holland komen en wil je de tjottervloot toch steunen, meld je dan op onze site aan als donateur. Voor €17,50 per jaar steun je de vloot en het behoud van dit varend cultureel erfgoed. Wil je regelmatig zeilen in een tjotter, dan kan dat ook. Meld je dan aan als varend donateur. Dat kost €200 per jaar en daarvoor kun je tijdens het vaarseizoen zo vaak als je wilt in een tjotter zeilen.

Wil je meer weten over de Stichting Friese Tjottervloot, dan kun je terecht bij de bestuursleden Jack van den Berg, Marjolein Gritter, Pytsje Rijpma en Rob van Roessel.

 

 

De Leste Stoat

29 januari 2014

De Lêste Stoat? Hâld in Stamppottoernoai? De Lêste Stoat is in biljetklup fan 32 biljetters fan 65 tot 87 plus. De klup is 20 jier werom oprjochte, troch in oantal biljetters yn it Heechhûs. Doe waard sein wy kinne wol in klup oprjochtsje, werop sein waard, dan bist do Jelle Jellesma, ús foarsitter want do […]

Lees het volledige artikel →

Reisverslag Tadzjikistan

29 januari 2014

Beste lezers, Graag zou ik jullie weer wat willen vertellen over stichting Tadzjikistan. Afgelopen jaar hebben wij op zaterdag 20 april het schuurfeest weer met plezier mogen organiseren met een ruime opbrengst van 10.000 euro graag willen wij een ieder hiervoor bedanken sponsors, bedrijven, de collectes in de omliggende dorpen, muziekbands, en vooral de vrijwilligers. […]

Lees het volledige artikel →

Column

29 januari 2014

Is tolerantie strijdig met de waarheid? Bonifatius sloeg de bijl aan de heilige boom van de natuurreligie van de oude Germanen, dat moest hij met de dood bekopen. Het meergodendom wordt in het OT bloedig bestreden in naam van de ene ware god van een zwervend bedoeïnenvolk ergens in Mesopotamië, het gebied van de Eufraat […]

Lees het volledige artikel →

De ‘Itenser Runte’

29 januari 2014

De measte ynwenners fan Heech witte it plakje Itens wol te finen – inkelde kilometers skean boppe Skearnegoutum. Pear huzen, pear strjitten, pear buorkerijen en fierder lân sa fier as it each rikket. En yn it midden fan it doarp in moaie âlde tsjerke mei in sadeltektoer. Dy tsjerke is it sintrum fan de saneamde […]

Lees het volledige artikel →

Biljarttoernooi

29 januari 2014

Eelke Brunia winnaar biljarttoernooi Natuurlijk wist iedereen nog wie vorig jaar kampioen was. Namen van kampioenen vergeet je niet. Door de 29 jaren hebben 25 biljarters die status bereikt, sommigen dus zelfs meerdere keren. Ze zijn allemaal gewoon gebleven, op een enkeling na. De tijd vliegt voorbij, wat gaat het snel, dat is niet zo […]

Lees het volledige artikel →

Gedicht

29 januari 2014

Gedicht – foar oerjuster foar oerjuster komt betoerjuster nei oerjuster komt juster foar oaremoarn komt moarn nei oaremoarn komt betoaremoarn sa ha seis kear tsjuster en sân kear ljocht ús in nije wike brocht sa draaie wy yn’t rûn wa wit hoenear’t begûn sa tolle wy derhinne yn’t ljocht fan de sinne wa wit wêrhinne […]

Lees het volledige artikel →

Benefietjun Heechspanning

29 januari 2014

Benefietjûn Heechspanning zaterdag 15 februari Het is bijna zover, de gedenkwaardige jaarlijkse Benefietjûn voor Heechspanning in It Heechhûs. Bij de meeste dorpsgenoten is het Kerstvet is er in middels afgewerkt. Er zijn goede voornemens gehouden en gesneuveld. Eerste Valentijnsdag is aanstaande, Tweede Valentijnsdag is van ons! Euforisch van de geparfumeerde post, of vertwijfeld door een […]

Lees het volledige artikel →

Evenementenkalender Heeg

29 januari 2014

Evenementenkalender van Heeg voor 2014 Vanuit Heeg promotie is een werkgroep bezig met het samenstellen van een evenementenkalender voor Heeg 2014. Het is de bedoeling om evenementen voor gasten en inwoners van Heeg te bundelen op 1 evenementenkalender speciaal voor Heeg en deze evenementen te promoten via de blauwe toegangsborden, de nieuwe infoborden in het […]

Lees het volledige artikel →