juni 2013

1989/90 Kristlike Basisskoalle

1989/90 Kristlike Basisskoalle

Foto 266 (1989/90) Kristlike Basisskoalle, Heech
De Sylboade, juny 2013

1. Keimpe (G) Postema, 2. Libbe (R) Cnossen, 3. Freerk (U) Visserman,
4. Bauke (R) Siderius,  5. Sebastiaan (BJP) Spek, 6. Anne Foeke (F) Visser,
7. W.O.Santema, dir., 8. Edgar (W) Bergsma, 9. Margit (J) Doornheim,
10. Nynke (M) Terpstra, 11. Marjon (HRR) v.d. Riet, 12. Sytske (L) Ypma,
13. Esther (J) Jagersma, 14. Foke (FH) Boersma, 15. Esther )A) Talsma.
16. Petra (FK) v. Ommen, 17. Joke (R) Wierda.

Dizze foto is út ’e tiid dat wy der mei begûn binne groep 8 elts jier op ’e foto te setten. Ek yn it jier dat de skoallefotograaf – dy’t gewoanwei ien kear yn ’e twa jier kaam – feitlik net komme soe. De sport ûntstie doe elts jier wer in oar plakje (skip) te finen. Anne Foeke Visser hie in goed plan. It koe wol by harren op Osingahuzen op sa’n grutte boat.

Yn dizze perioade is de skoalle hielendal ferboud. Twa beukergroepen út ’e Trije Tuorkes komme no ûnder itselde dak as de boppebou. Op 21 juny 1990 is it gehiel iepene.
W.O.S.

 

Succes voor meisjes SSS tijdens 2e rayonwedstrijd

Op 20 april hebben de meisjes van niv. 12 hun tweede rayonwedstrijd geturnd in Workum. In de eerste wedstrijd was Hester Talstra(pre-instap 2) direct goed op dreef, want zij werd winnaar in een groep van 35 turnsters. Door deze prestatie mag Hester ook naar het FK op 25 mei. In de tweede wedstrijd haalde Amerens van Netten een keurige 7e plaats. In de laatste wedstrijd, van een lange zaterdag, moesten Theresa Bergstra en Thialda Visserman aantreden, in de categorie instap, in een groep van maar liefst 50 deelnemers. Deze dames wisten beide vlnr:Theresa, Hester en Thialda in de prijzen te vallen. Theresa haalde een 5e prijs en Thialda mocht een 9e prijs mee naar huis nemen. Een prima prestatie!

Noord-oost finale jongensturnen

De jongens van SSS moesten op deze dag naar Assen voor de Noord-Oost finale.
Er werd erg goed geturnd door deze jongens, maar de concurrentie was erg zwaar. Douwe Abma werd keurig 5e bij de Benjamins niv. 14. Gerben Wiegersma moest het met 1 plaatsje lager doen bij de categorie Instap.
In de tweede ronde moesten Riemer Durk Krol en Arjen Hofstra. Instap niv. 12, in het strijdperk. Aan het eind van de wedstrijd was het verschil 0,1 punten tussen deze twee heren. Arjen werd 5e en Riemer Durk 6e. Voor Arjen betekend dit dat hij op 11 mei naar het Nederlands kampioenschap mag in Vught.
Tot slot moest Sjoerd Seffinga, Pupil niv. 12, zijn wedstrijd turnen. Sjoerd werd keurig 8e in een sterk veld.

optreden Heechspanning

optreden Heechspanning

Heechspanning

Op 9 mei, tijdens Heechspanning, heeft S.S.S. opgetreden! Het was, onder ideale omstandigheden, een prachtig optreden! Het massaal opgekomen publiek kon het optreden zeer waarderen!

 

Goede wedstrijd Arjen Hofstra bij NK

Op 11 mei mocht Arjen Hofstra aantreden in Vught op het NK turnen jongens in de 4e divisie. Arjen turnde een bijna foutloze wedstrijd. Tot aan het laatste onderdeel bezette Arjen de 3e plaats en er was uitzicht op een ere plaats. Maar bij het laatste onderdeel werd een behoorlijke fout gemaakt en duikelde Arjen naar de 7e plaats. Dit was overigens een zeer goede prestatie in een veld van 22 deelnemers.

Finalisten FK meisjes

Van onze verenigingen gaan er 10 meisjes naar de Friese kampioenschappen.

– 25 mei is het frieskampioenschap niv. 11 en 12. Anna Bergstra en Siv v/d Kaaij komen uit in de categorie instap niv. 11 en Hester Talstra in de categorie pre instap niv. 12. Deze wedstrijd is in Makkum.
– 1 juni is het frieskampioenschap niv. 7 en 8. In de catagorie pupillen 2 niv. 8 komen Bente Vlas en Marrit Louwsma uit. Anna Wijbenga komt uit in de categorie jeugd 1 niv. 8 en Lisa Adema komt uit in de catagorie junioren niv. 7. Deze wedstrijd is in Veenwouden.
– 15 juni is het frieskampioenschap niv. 9 en 10. In de categorie pupillen 2 niv. 9 komt Daimy Nieuwenhuis uit. In de catagorie meisjes 8jaar niv. 10 komen uit Iris Wijbenga en Iris Koudenburg. Deze wedstrijd is in Sneek.
-20 juni vanaf 16.00 u. is de onderlinge wedstrijd
– 26 en 27 juni zijn de laatste gymlessen van dit seizoen
– Na de zomervakantie beginnen de gymlessen weer op 4 en 5 september.

 

 

 

Onze vrijwilligers

9 juni 2013

Onze vrijwilligers in het “Zonnetje” Elk jaar proberen wij, als redactie, onze vrijwilligers even in het zonnetje te zetten, om ze te laten weten hoezeer wij al hun inspanningen waarderen. Elke maand gaan zij er toch maar weer opuit om de Sylboade te bezorgen. En anderen zorgen ervoor dat alles goed georganiseerd is, zodat iedereen […]

Lees het volledige artikel →

De Veer

9 juni 2013

De Veer van Aad en Iemme Telleman-Barends Tom Kerkhoven gaf de veer aan ons door. Inwoners van Heeg zijn wij (Aad en Iemme Telleman-Barends) pas sinds 10 januari 2011, maar we woonden al een half jaar langer in Friesland. We hadden nl. het geluk dat we niet regelrecht van Malden (bij Nijmegen) naar Heeg verhuisd […]

Lees het volledige artikel →

Voorwoord

9 juni 2013

Geachte lezer(es), Ik hoop dat u nu lekker lang uit op de terrasstoel in uw tuin zit met de Sylboade op schoot. Zittend te genieten van het zonnetje waar we al zo lang op hebben zitten wachten. Je zou mogen verwachten dat het in juni nou wel eens mag gebeuren: de zomer!! Het blijft echter […]

Lees het volledige artikel →

Goeiendei, minsken fan Heech!

7 juni 2013

Ik sil my earst even oan jim foarstelle. Myn namme is Justus Westerman. Ik bin fyfentweintich jier en frijfeint. Myn berop is dat fan earste-assistint-kandidaat-notaris, earne yn Gaasterlân. It krekte steanplak docht er hjir net ta. Ik studearje yn Grins njonken myn wurk op in notariskantoar. Men kin it ek omdraaie: ik wurkje op it […]

Lees het volledige artikel →

BSO Bernewille

7 juni 2013

Tussenschoolse- en naschoolse opvang van kinderen van 4-12jaar BSO Bernewille in Heeg Tollewei 201 achter Talma, telefoonnummer 442223 http://www.bso-bernewille.nl/ Meivakantie Tijdens de meivakantie werkten we met het thema water. We hadden allerlei leuke activitieten bedacht omtrent dit thema. Hieronder een opsomming van de meivakantie: • We hebben een waterballonnen gevecht gehouden • De tuinsproeier is […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang

7 juni 2013

Beste inwoners van Heeg, Is jullie ook iets opgevallen. Wie loopt of fietst het rondje wel eens via de “rondweg” van Heeg (Weisleatstrjitte). Je hebt dan de neiging om het veld over te turen, maar ik denk dat de boom tussen de schapen jullie niet ontgaan is. In de week voor de troonswisseling is deze […]

Lees het volledige artikel →

Skutsje “Lytse Lies”

7 juni 2013

Skutsje “Lytse Lies” en de familie Verdenius De tijd van het skûtsjesilen is bijna weer aangebroken. Eén van de deelnemers bij de IFKS is Tony Brundel uit Gaastmeer met het skûtsje “Lytse Lies”. Dat dit snelle skûtsje een zeer nauwe band heeft met iemand uit Heeg, is misschien niet zo bijzonder, maar wel dat beide […]

Lees het volledige artikel →

It Heechhus

7 juni 2013

Nieuws van de A.K. It Heechûs Het moge duidelijk zijn de temperaturen gaan omhoog, de zon duikt pas laat in de avond de horizon in, het (winter)seizoen voor de A.K. zit erop. Dat wil niet zeggen dat we even een zomerdutje kunnen gaan doen. De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met de voorbereiding […]

Lees het volledige artikel →