december 2011

Ik heb de Veer van Hilda Vlas gekregen, een goede bekende en vrijwilliger van de Skousteroldtimerdei. Ik ken haar ook via de ponyclub van mijn dochters.

Hallo, ik ben Anja Groot Nibbelink, niet Anja Groot of mevr. Nibbelink (zoals vaak op de post geschreven staat) . Lees het volledige artikel →

Natuerlik Nijs

7 december 2011

in Natuerlik Nijs

Allernijs. Bij de uitkijkpost in Jutryp over de Zwarte en Witte Brekken was op 30 oktober een jagende slechtvalk (Noardske falk) te zien. De daar massaal op het lage land foeragerende vogels vlogen als een wolk opgeschrikt omhoog. * Lees het volledige artikel →

Natuurwerkdag Heempark succes

7 december 2011

Heempark van Heeg is op zaterdag 5 november weer helemaal winterklaar gemaakt door ruim vijftig vrijwilligers, tijdens de landelijke Natuurwerkdag. Deze dag werd georganiseerd in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland, die o.a. het benodigde gereedschap ter beschikking stelde.

Lees het volledige artikel →

Activiteiten It Heechhus in december/januari

7 december 2011

Tryater: De Presidintes Woansdei 7 desimber oanfang 20:00 oere In groteske keukentafelkomeedzje mei in grimmitich rantsje. Yn de wenkeuken fan in trochsnee hûs, yn in trochsnee doarp, sitte trije trochsnee froulju by mekoar. Se prate oer it libben, oer harren noeden en soargen en oer eangst en lilkens. It gelok wurdt harren net sa mar gund. […]

Lees het volledige artikel →

Berry Lee and the Boogiemasters

7 december 2011

Zondag 11 december, Berry Lee and the Boogiemasters in It Heechhûs. We zitten weer midden in de sombere, donkere dagen voor Kerst. Een lichtpuntje in deze dagen is een opbeurend optreden in It Heechhûs. Zondag 11 december komen Berry Lee and the Boogiemasters een aanstekelijk Rock and Roll middag verzorgen. De voetjes van de vloer […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws uit Talma State

7 december 2011

Beste lezers van de Sylboade, Nu ik dit stukje maak, is Sinterklaas weer in Nederland aangekomen en zitten we dus al weer in de feestmaanden. December een maand met feestdagen en van lekker eten en drinken.

Lees het volledige artikel →

It Wraldfinster

7 december 2011

Na de herfstvakantie stonden er weer vele activiteiten op het programma. Nationale Schoolontbijt Dinsdag 1 november hebben we met alle kinderen op school heerlijk ontbeten. In alle lokalen stond het ontbijt klaar, klaargezet door de meesters en juffen. De kinderen konden aanschuiven en gezellig met elkaar ontbijten. Het ontbijt werd gesponsord door bakkerij IJpma en […]

Lees het volledige artikel →

Alde Foto’s & wa wit wa’t wa is?

7 december 2011

Foto 254 (1973) – Bestjoer 100-jierrige Iisclub Heech, Heech De Sylboade, desimber 2011

Lees het volledige artikel →

St. Jozefschool

7 december 2011

Sint Maarten Het was weer een prachtig gezicht toen de leerlingen van de St.Jozefschool met hun lampionnen door de kerk gingen. Geweldige lampionnen.

Lees het volledige artikel →

Kerstconcert

7 december 2011

Op zondag 18 december aanstaande zorgen het mannenkoor ‘Ons Genoegen’ en de fanfare ‘Crescendo’ er weer voor dat u in de kerstsfeer van 2011 belandt.

Lees het volledige artikel →