januari 2021

In de vorige jaargang werd al even een oproep gedaan naar nieuwe mooie foto’s van Heeg. Voor onze speciale 40e jaargang zijn wij weer op zoek naar een nieuwe foto voor op de omslag. We hebben al tal van mooie plaatjes binnengekregen, maar willen u eraan herinneren dat ook u nog mee kunt dingen naar de speciale eer: ùw foto op de cover van de Sylboade! Dus neem bij een wandeling uw camera eens mee en schiet een paar mooie plaatjes van ons mooie dorp. Het hoeft niet per se De Syl te zijn; zolang het maar iets karakterestieks voor Heeg is. We zijn erg benieuwd naar uw inzending. Inzenden kan tot eind juni 2021, dus er is nog even tijd😉

PS: vergeet niet te genieten van uw wandeling als u eropuit trekt.

Groet van de redactie van de Sylboade

Kerstmarkt?

11 januari 2021

in Aankondigingen

Ook geen kerstmarkt dit jaar? Weer iets wat niet doorgaat?

We hebben genoeg creatievelingen en mensen die graag wat willen doen in Heeg.

Mijn idee is om een lijst buiten bij de VVV op te hangen waar eenieder kan invullen wat hij/zij aanbiedt en waar.

Op de aangegeven locatie nog even een vlag uithangen en we hebben toch nog een soort kerstmarkt.

Wanneer: 19 en 20 december

Ik sta in ieder geval klaar met gerookte paling en verse snoekbaars.

Meer info: Freerk Visserman

 

In krystblom foar de buorman

11 januari 2021

Der skarrelje twa skoalbêrn rûn yn de tún fan Talma State. It is foarjier. De fûgels fleane har om de earen. It iene jonkje sleept in skeppe achter him oan. It oare jonkje hat in papieren pûtsje yn ‘e hân. Út en troch stroffelje se oer hun eigen skonken. Witte harren heit en mem dat […]

Lees het volledige artikel →

Naar een oud volksverhaal…

11 januari 2021

Op kerstavond 2019 ging ik naar de RK kerk speciaal voor de ‘Bontesjongers’ die meewerkten aan de nachtmis. Ook werd onderstaand verhaal door pastor Foekema verteld. ‘Naar een oud volksverhaal’ stond in de liturgie, heb gezocht op internet, maar kwam het nergens tegen. Wellicht heeft pastor Foekema er een eigen draai aan gegeven, het sprak […]

Lees het volledige artikel →

Kerstwens namens de redactie

11 januari 2021
Lees het volledige artikel →

Met de palingaak het nieuwe jaar in !!!

11 januari 2021

Een korte tergblik Bij zo’n laatste editie van het jaar kijken we maar kort terug naar het afgelopen en uitgebreid naar het komend jaar. Want dat willen we eigenlijk allemaal: geloof en hoop in de toekomst hebben en niet te lang stilstaan bij tegenslag. Voor ons als vrijwilligersorganisatie valt het wat die tegenslag betreft verhoudingsgewijs […]

Lees het volledige artikel →

Gedicht Vrede

11 januari 2021
Lees het volledige artikel →

Basisschool It Wraldfinster

11 januari 2021

Voorleeskampioen Marrit 🎉 In november streden er vier meiden om de beste voorlezer van It Wrâldfinster 2020 te worden. Poeh, dat was nog spannend! Sanna, Yeldau, Marrit en Sophie lazen allemaal prachtig voor. De jury dit jaar waren de dames van de bieb: Karin van den Berg en Wietske Griffioen met hulp van juf Antje […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws vanuit Talma State

11 januari 2021

Beste inwoners van Heeg, Wat leven we op dit moment in een bijzondere wereld. De normaal zo alledaagse zaken zijn nu ineens bijzonder. Spontaan bij elkaar op visite komen is nu bijna alleen op afspraak en in hele goede gezondheid. De Corona is bijna niet uit ons leven weg te denken. Maar er zijn gelukkig […]

Lees het volledige artikel →

Warm Heeg

11 januari 2021

Geen rijkssubsidie voor Warm Heeg Helaas, op 22 oktober kregen we het bericht dat de gemeente Súdwest-Fryslân geen financiële bijdrage van de Rijksoverheid krijgt voor de Pilot Warm Heeg. Van de 71 ingediende aanvragen werden er 19 gehonoreerd en Warm Heeg hoorde daar niet bij. De korte brief die de gemeente ontving met de beoordelingsargumenten […]

Lees het volledige artikel →