maart 2011

Bedankje

2 maart 2011

in Familieberichten

Cadeau’s, bloemen en kaarten met goede wensen, gekregen van heel veel lieve mensen. Langs deze weg willen wij u laten weten, dat we onze 40ste huwelijksdag nooit zullen vergeten. Dank voor alle liefs aan ons gegeven!

Rients en Tineke Hoekstra-de Boer
Nijezijl 22

 

Bêste minsken,

Tige tank foar alle kado’s, blommen, fruit, kaarten, mailtsjes etc. dy’t wy hân haw nei oanlieding fan ùs 40 ste troudei.

It wie tige geweldich !!!!

Klaas & Janny de Jong

 

Heechsimmerfestival

2 maart 2011

Noteert u alvast in uw agenda: Zaterdag 9 juli 2011 Heechsimmerfestival op het strand van Heeg. Aanvang 19.30 uur.    

Lees het volledige artikel →

Kampanje foar nije foarlezers

2 maart 2011

De Stichting It Fryske Berneboek en Bibliotheekservice Fryslân sette útein mei in nij inisjatyf. Yn maart begjinne twa ferskillende kursussen foar minsken dy’t graach foarlêze wolle. Soks is tankber wurk, want alle bern fine foarlêzen prachtich. Boppedat is foarlêzen tige wichtich foar de ûntwikkeling fan taal en fantasij fan jonge bern. It projekt wurdt stipe […]

Lees het volledige artikel →

’Three Vagabonds in Friesland’ (1906) en yn Heech

2 maart 2011

In attinte doarpsgenoat ¹) liet my de ôfrûne simmer in uterst seldsum boek sjen dat goed hûndert jier ferlyn yn Ingelân skreaun is. It is in reisferslach fan trije rike, elitêre hearen út Ingelân dy’t yn 1906 mei in boat troch it, yn harren eagen, noch frij primitive Fryslân swalken. Yn Starum hierden hja fan […]

Lees het volledige artikel →

Maandag 28 Maart – Filmhuis It Heechhûs – Los abrazos Rotos

2 maart 2011

Na een ernstig auto-ongeluk raakt regisseur Mateo Blanco zijn zicht en zijn geliefde kwijt. Hij trekt zich terug en onder zijn nieuwe pseudoniem Harry Caine werkt hij aan filmscripts. Op een dag krijgt Mateo te horen dat zijn voormalige producent Ernesto Martel overleden is. De dood van deze vroegere rivaal brengt diep weggestopte gevoelens aan […]

Lees het volledige artikel →

Vrienden van It Heechhus

2 maart 2011

U weet natuurlijk dat bijna alle verenigingen en clubs gebruikmaken van de zalen en faciliteiten van It Heechhûs. Dat bijna alle organisaties en commissies in het dorp en van buiten gebruikmaken van de uitgebreide vergaderfaciliteiten. Dat de bibliotheekdienst Súdwest Fryslân een ruim opgezette Lytse Byb heeft geïnstalleerd. Stichting Heech fan Alds inmiddels een vaste plek […]

Lees het volledige artikel →

Natuerlik, Nijs

2 maart 2011

Vorm van domheid. Gelukkig, het is officieel: Veel Engelse woorden gebruiken is een vorm van domheid. Persoonlijk ziet uw verslaggever iemand die half Engels spreekt niet erg voor vol aan en de oren slaan hem dicht. Als er keus is worden winkels met Engelse leuzen vermeden en artikelen in kranten, bladen of reclames worden direct […]

Lees het volledige artikel →

Verslag jaarvergadering 2010

2 maart 2011

Op 28 april waren in het Heeghûs een kleine 50 personen aanwezig op onze jaarvergadering. Met op dezelfde avond voetbal op de buis is die opkomst redelijk. Er stond een aantal interessante en belangrijke onderwerpen op de agenda. Het bestuur geeft hier een kort verslag van onze jaarvergadering. De volledige notulen komen volgend jaar weer […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van It Wraldfinster

2 maart 2011

Ouderavond Pesten Op maandagavond 7 februari hebben we een ouderavond georganiseerd met als thema: Pesten. Dit naar aanleiding van het oudertevredenheidsonderzoek 2010 waaruit naar voren kwam dat het goed zou zijn dit thema weer eens aan de orde te stellen. De avond werd verzorgd door Willemijn Bruining van GGD-Fryslân. 

Lees het volledige artikel →